I vi mnh l, ngon nht trong hng Trc hng, my chc ci ng, h, mnh tng review trong nhng nm qua cng n thm con ng h, nh l do ngi, ta s; xem tng, con nhanh, nghe n ti l, ci hp, Ci li mnh s, link Ci hp, giy video ln, em, chm c anh, em, l, quan, tm, Ok, th, trong, hp, th, chng, ta s c nhng, ci shop, Nguyn m mt xp, cht g y rn, ng, h, nhng, ai th, Em c hay lm ci, video tng, hp, nh, l, tng, Hp loa Bluetooth, ngon nht m mnh review, tng hp, v, tai nghe, Bluetooth, ln nht, mnh, review hn By gi, l, n ng, h y mnh s, loi, l, ba ci, ng, h, kim mnh nh Mnh ch review ti nghe mang ng h, Smart thi, ng, h, Thng minh cho rng trong ci, tm gi, khong, l, 600 n hn mt triu, th, anh, em, nn, mua, con n; u tin, mnh s, gii thiu, ti anh em con hw2 hai, Plus con ny th anh em bit; l nhn qua ging, con g ri th Khng ng n lm p nh, vy n ging, nh vy v n sang chnh, nh vy thy dy cao su anh em hon ton c th, thay, th c vi, nhng ci, dy ca, hng, tng t to ra ny thi, rt n gin to ra n lp, Vo Thi em mt tri, cng, ging, nhin, c chuyn, ging, bia, cnh, ming, ging, ht, Digital Giroud, Bch cc, kiu mic cc, kiu ny nhp tim o sc khe chng nc cc, kiu dy cao su th con ny th cm gic eo y, cn ny ln tay N s nh th, ny mt t, nhc, im cho, con l, mnh khng, thch, th, dy, eo, C l, em c thch, ci kiu, no ng, ny xong ri nht, vo trong, nh, ny mnh, khng, thch, ci, kiu, ny eo, ln, tai; v; s nh ny Ni; Chung l con ny mnh thy n, va vi c ca: tay ca, mnh, ny n khng to khng lo va v, hnh ch nht mt hnh, ch, nht bo trn, eo th, rt, l, thoi, mi, v d, chu, nht m gi, ch c tm, trm, nghn, thi, Sinh hot r c lc th D800 cc eo khng b, cn tay d, chu, nh y l mt s, la chn, khng ti mnh cng hay eo, con l, h, i chi tp luyn th dc th thao g y mn, hnh, chnh, cng, t ong cc; kiu Li no l, anh em nhy nhy, pht, th, n s, chuyn giao, din, ny nh, nhy, pht, tip n li chuyn, giao, din, kiu, ny V; cng kh, l, mt ra, r, t ong, mnh, khng c mt nh, giao, din, khc, nhng m l, ch ny dng C con ny th cng c y, o nhp tim o oxy, trong, mu d, con ny ch yu, l, mnh xem qua bc, chn vi c bao, nhiu, tin, thi, vi, c thnh, thong, oxy, trong, mu gi, l, xem, cho, vui, thi, ch y t, l, chnh, Xc th mnh ngh, l, n s, sai s, th ng, coi, ch, thi, mnh, nh, gi, trong, cm gi; 800.

000 th con ny qu ngon, nh, Thc s y anh, em c th, nhn, ci vin ny, mnh, kim loi, nghe, h, hon, thin, rt, l, p, lun, Nhng im mi l, ci, dy, n ca, em c th, thay, dy theo, kiu c mt, truyn, thng c con ny s c c: nghe, nhn, cuc, gi, lun, trc, tip trn, ng, h, lun, khng, phi nh, kiu, vng, tay, thng, minh. U v c rt l, nhiu mt ng, h, cho anh, em la chn, nh Anh, em mua, con ny cu, tip theo; l mt ci, con m thc; ra l, con ny, mnh c mt ci, hng, Trung, Quc, c gi review y l, ci con ng, h, M th nghim thuc, cho, n, khng c trn, th trng li gw, 33 m ca, n c w3, Nhng m mnh, xut, kiu g cng, khng thy bo ti; mnh thch, ci, kiu, eo, truyn thng, i, u n d, dng hn, rt, l, nhiu, v, eo ph Hp mi loi, tai, nh ca cc con mnh xt nh m eo mt ci, rt, nhiu, l, ny th cc, tr em, eo, thoi, mi, lun c ny th cm gic, eo n khng xung b, con khc t iu 22 v ly eo n hi, hi, cn C: tay nh ny li th, n hi, cn n chm v; nhng m trn vi di th khng b, cm nghe ni, ny th thc s, l, kh, l, p, mi, l, gi w330, thy bn, trn, th, trng, lun, mc d, ci, h, iu, hnh, ny; l, H, iu hnh chung ca, nhng, ng, h, ri, Android, ri, nhng, m y ci mt ng, h, ny l, h, iu, hnh, chung, ri, ng, h, no cng, khng, nhng c thi, nhng m rt, tic, l, khng bn, trn, th, trng, nn s, dng vin kim loi C duy nht c k, nt thi, xoay dung git cc, kiu, ny cng c y s, o nhp tim huyt, p, th, thao, nhp, th, oxy, trong, mu, anh, em thch, cm ng, ca, n kh, l, Mt qu, mnh, ngha, l, trng, trong, tm gi khong di 1 triu thi Khng t u y v, cng c nghe gi, trc, tip trn, ng, h, lun y mnh, cng kh t thch, con no m kh, nghe gi, trn, ng, H, v d, anh em, i ra ngoi ng y ang.

I xe my g y th c: ai gi, n th, nghe trc, tip trn, ng, h, lun, phi rt in thoi, ra, nghe, cng, sc, vi c, o nhp, tim huyt, p, vin kim loi, nhn l, say v con ny c bit: l lng kh; l! Nh. U l thch tay vn dnh, cho, anh, em, no m thch s; hm h, th khng, th b, qua con ng h, ny cng dy eo theo kiu v, truyn thng, ny n t, thng, bluetooth, th, anh, em, qu, quen, thuc, k, thuc, ca, mnh, ri, blutooth M ca: n l, bluetooth 3C mt y sc y rt, l, p nht con ny th hm ng, vi, chng, lun c c 3 nt Go where vin khung kim loi, ny nhn n hm h, ging kiu cc, sc y eo, ln tay, th, ni, nh th, Ny cng l c tay, th n hi b, cn cm mt cht, v, n hm h, tht s, lun, anh, em, m n, hi to so vi, ci c tay, ca, mnh, ch, nhiu bn tr. I thch kiu hm h, nh th ny Con ny n p n hm h, n to m gi li ht d m em m gi li nh, con ch, khong 800.000 y nghe v mt s, la chn, khng ti anh, em, lun, mt ng, h, y n, Cng p nh li cng, o ic y ny hin th, rt, l, nhiu, thng, tin, cng, c gch, ngang, nhn, cuc, gi, trn, ng, h, lun theo ta cc, phm l cm ng, n xoay, trn kiu nh, ny nh Dung khe vi, chng, lun, ngoi, anh, em C th nghe thy cng rung ng khng y Oxy, trong mu bo v, n chua, tt c cc.

I cn li mnh tng review th, u c: chng nc l mt ny cc loi tp, th dc th thao, o nhp, tim huyt, p, sc, khe, nng, ch, trong, mu, hay, l, o nhp, th, luyn, tp, nhp, th, vn, vn ci, ny c. My ci c bn ri anh em mun, xem th. I chi tit th vo knh YouTube, knh ca, mnh s, mi ng, h, cy, thm y v d, con ny ang em xut, l, w3c cch, thy thm, l da mnh di da chi, tit kt, ni, t, ng, dng, kt, ni vi, App, chi, tit c nhng; Ci g Bn trong video, ny mnh, anh, ni, ru, tng, hp li qua nhng con ng h, mnh, review v; nhng con ng, h, l, ngon nht, cho, anh, em, xem, thi, dnh, cho, ai thch, cm 18 cho mnh; Ok, mnh s, gii thiu, th, em, mt Con Cc k, ngon l con thy la ri S4 con ny gi 1 triu mt v, n lun, tht n p, p mt cch, kinh d, lun ci, cao su ca, n mng, eo thch tay cc, k, lun, em, nhn, mt ng, h, n p, vi, chng, Lun bo trn gc cnh, l, kim loi, hon ton, nht v di y n cha hay lun, ri S4 gi 1 triu mt mnh, thc s, kt ci, mn, hnh, ca, con, ny n p, kinh khng, ng, ri, ng, em, Nhng m con ny th, khng c Nghe gi, trn, ng h na ang, tip nhiu, tin, Mochi, trong, mu cc, th thi y nhng, ci men, lun, hu nh, c, l, cng, kh, Khnh, nc c anh, em thy mn, hnh c p, khng, cng, kiu, dy, eo, truyn, thng, nh, ny nh, Nhng, m C ny th mnh thy n hi b, cn Cai eo ln hi b, cm tay c bit: l hai bn, ny khng c nghe, nhn, cuc, gi, trn, ng, h, kh, ng, tic y eo, ln, tay, rt, l, p, lun c iu, kin, th c, th c.

Con ny mt con ng, h, trn n t, nh Speed, a m ca, n l c spotmatic 4 gi, l, 800mm li phm, tm nhp v con; u ngi, trn th cc, ch em eo! U c con ny: th n hi to mt cht, cng thiu, dy, eo, truyn, thng nh, ny hi to mt cht, anh, em, no thch, thm, h, thch to th c th ng con ny, va, kht ca, tay, ca, mnh, lun, vy, ci, gi, 800.000, anh, em C ci mt ng, h, cng vin khung, kim loi bo trn con ny m ng, cng, p m cm ng nhy menu, hnh trn nh th, ny rt l, nh, lun, anh, em ch, cn chm nh php xoay, t tung lun, anh, nhn, ka C ny th Cng khng c nghe gi, trn, ng, h, chc, nng, khc, th, u c c ci phm bm, vo n c ci vin chng, cng, kh, l, p, mnh, nh, gi, rt, p, v, nhng con ny. U c: thay dy ht nh km, bm, th c ln, ny cho n cong, ln nn khi chng, ta, gp, rt, l, thch tay Tm li th c l, mnh thy ngon, trong, tm gi, mn, hnh, p bo trn mt con Hello na l, Hello, select, th Con ny r vi, chng lun hn 500.000 thi l con ny r nht trong, nhng, ng, h, mnh, v, trong video, ny Nhng m mnh, thy n p, mnh gi li tri, cy thuc ca, mnh, nh, nhiu, con ng, h, hn, mt triu, c; 1, triu 2, Triu mnh cng khng l, ri nhng m y l, nhng con l, mnh thy n ngon b r cht lng hon, thin n cc, tt p, nn mnh mun, lm 1 l tng hp li gii thiu ng ght cng thng dy en tnh sng tt sao ri Con va ny th ci mt ca, n nh, hn mt cht, con ny th cng, khng c nghe, gi, nh, gi r Bc, Chn y mi, con th c mt ci, kiu ca, thit k, khc, nhau, v, Menu y o ny li ni, chung, anh, em m C: hn 500.

000 pht con ny qu hp, l, lun xung, quanh, cng, l, cung, kim loi, ht v cui cng; l con quc dn. I vi mnh v mnh dng, l, cng xut, sc, rt, l, nhiu y nhn nh con ny mnh. U khng dm m! I m li mc d c: qung co, l, chng xc cc kiu con ny th cng Bo v, n nh, gn n nh con ny eo th gi, l, ph vi, ph lun em theo kiu dy truyn, thng ri, cn li eo m c lc mnh khng Khng ngh l, mnh, eo, ng, h, c H; s, rt, tt, l, con Huawei, fit v; gi, cng, kh, l, cht gi, khong, 1 triu ri, hai, triu, ty, thy c v, nh gn, eo, c nam; v, n; u rt; l, hp, nh, thch, ci, l, hi, L l hnh ch nht nhiu mt ng, h, vn, ny th, khng c nn, gi c, kim tra, nhp tim, ny c c; cnh, cng, thng, lun, Huawei, nh, nhau c bit: l ci, tt, ca, h, l, chuyn, rt, l, tt, v, nhng, ci, ch s, o O nhp tim bc, chn kh l chun nhng ci mt ng, h, th, con nng c nhiu mt ng, h, anh, em, n cp v, kh nhng ci, bi, tp, luyn, kh, l, hai, ci, v, Anh ngi; u nhc, nh, ngi lu, ny c rt, l, nhiu, Bi tp luyn v, nhng ci, bi tp in th; u c: kiu ngi, hng, dn, lun, kiu, hnh, minh ha 3D mnh rt thit k, tnh nng, ny trn ci, con ng, h y ngi, lu, Nhc, nh, ny hay, l, gim m ny tng sc khe, tim Phi mi ci: u c mt kiu, tp v; u c c luyn vin hng, dn, nh, rt, hay s; sc rt, l, nhiu, Ci, ny, th mnh.

I video lm ri v, rt l, ng tin n hin, ti anh em m c tm khong hai triu th ngha qu con ny cm l, mt di y gi, l, con vt cc, kiu ri m ci vin bn, xung, quanh, ci, laptop nha, nhanh em, nh; L nga th ny m kim loi na th qu ngon mc d, l, nha y nhng m xc, kh li t, knh, l, rt nhiu, ny n m c nghe, gi, vi, c, ci, khung vin kim loi na th c lch, 19 10 lun g nhn mt Nt bm: ok, l by con ng, h, mnh, mun, gii, thiu li tnh, em trong, video, ny trong tm gi, khong, tm, 600 n mt triu, th, anh, em, kt con. U ngun! No con! My bn di Em bit; l ng, h, no c a chung nht. I vi mnh th mnh kh l thch con of What vi c con heradress ny Cng vi c con blizzard hm h, ny h, Ba con mnh rt thch con ny na ni, mt thi mt hi c li thch tt, con ht iu, hay, l, ngon, nh, P na ri, th, v c bn nhng con ny th c tt c nhng, chc, nng, c bn, v, theo di sc, khe, Ngoi, ra, th c, mt s, con th c, thm, c chc, nng, nghe, gi na ra, tt c.

https://www.youtube.com/watch?v=S8jmo7CxlMw