I l d dy 20mm th s: hola ja hn, Mn, hnh, Ca, Botella, dewott, Tht s, L, Qu, tuyt, Micro, En, Tm, Gi, Tuy, Ch, L, Traer, ai bit LCD sc, nt v; Chi, tit hin, TH, altura púbica, Sc, RC, R, kch c hin, th mng, L, 14 pulgada phn gii l, 320 x, 320 pixo vo sng ln, Ti 600 lt cc, k, sng cuando, Visto, Ngoi, Tri, im, ni bt y l c lm ti 30fps vi mt khi s, dng bt, Chm, Mn, hnh cc, k, ordenanza, Thm, Ch, L, my sport, 3; 4 triu chc cng, khng c mt c nh vy dng, Super nim, t noticias, trn di mn, hnh rt, l di nn, l cm thy mn hnh hin th, nh hoc ng, H, a dng v phong, ph c nhiu mt ng, En, Concurso, Hora, Ngn, Mnh, Mano, Ri gi l like Warface v, S, i du bluetooth, nm sng, No sé si es, au nhng, examen del corazón, Hora, Thc, c gi, sp2, oxy, bo ha, En, mu dung lng pin, l 315mm cho thi gian, Thc, Creer, Mnh s, dng ln, ti chc, Correcto, En, Cuando, thng bo Bt mt v, nhs examen del corazón, Hora, Thc, v, tnh nng ca, i r Tin, v, tp v bn theo di sc, khe nh, Gic, Ng, Nhc, Nh, Vn, Ng, Cáncer, Nc, Para, Mn, ny c 90, ch tp, luyn, TH, Libros, v, cm bin m bc; 2. L nhp tim c chnh xc rt, Tt, Rt, tic th, No sé si es, c g Z, tp luyn, v, chng nc, Ch, L, ip68, Ngoi, ra c p, iot, Iu, khin theo di cc, thit b, En, H, Nacido, Concurso, Ca, Lee mee, thng bo trn.

Doubt ngon nhn mi, Ng, Dng, c c, Zalo phone ch, Rt, p, v, Hin, th c ni dung dy, 5 n 6 dng khng hin, TH, Emoji, Nhn, th bo cuc, Gi, rápido, v, rung phn hi, Rt, Mnh, Kt, ni mi in thoi, Android, v, iPhone n Nh c khong cch, Kt, ni c rt, xa phi ti 50 n 60 m khng vt, cn p kt, ni, L, Lee M Linh, n gin d s, Dng Anh, No sé si estoy, ver cc, ch s hot ng, Sc, Ranura, Ca, Mnh, thng, Correcto, thm cc, Mn, Tp luyn v ty chnh, Khc, Nh, Cambios, mnh v, dauch, l mt somewhat ng, comprar micro; Muchos; u im: No sé si es, Mn, hnh, p, pin rt tru theo di sc, khe tt v; Kt, ni n nh, Ch, Tic, L, ka mn, hnh, Hola, Dy; V: Gps, tp luyn, TH, Hai, m c nhiu, Hermanos, Ting, Mnh, Nh, Gi, L, fm09 c mc gi, hn 800k thit k, Ca, em, ny dng, vung bo trn, 4, gc n gin y l, c yu, M, bi c p, Tuy, Muchos, TH, Nt, Ngun li rt thp gn, Nh, L, bng vi, Años, my nn l, mi; u mnh cha, quen th thy bm n khng nhn thy cng, p v, trnh b, cm nt, Cuando, Vn, ng c thn; mi l, 40 35 mm m 101 ml em tay nh eo Nhn hp l ton b khung my cht liu l, aguja loi, nhm v c, gia cng bu nguyn khi y l, mt thit k, rt xn, vo cao cp.

I vi mt s, gi r, Ng, H, ny th, Años, khng c ngi, em quay lp, dy m. Ti n bn trong nn l, lp dy, Cintura, Rt, L, gn gng, micro-virus, anh em m c nhng ci loi, Dy, Nh, L, Thp, hay, L, dy giy, TH, N S, kh m lp c: im tr na l, H, lm thm mt di loa, gim Nhn rt l, ng phn sc, Dng 500 lt v mt khong hn mt ting, l y pin mn hnh fm0 chnh dng mn ips LCD kch c 169 pulgadas, Phn, Gii, L, 240x, 280 pixels iu m mnh, L, mn hnh, ny cn i vin mng th ng. L mn hnh ny mnh thy l, mng tht v bo trn, alrededor de bn, Gc, Mn, Kh, p, Tuy, Muchos, Nu, Anh, em, Ch, k, Thc, t vin di vn, hi di ngi, nhng m y l, nu anh em nhn gn, Ch, Nhn, Lejos, TH, Kh, Nhn, Out, Sc nt ch mc trung, bnh, Mu, Sc, Hola, nht, v, No sé si es, p, sng sng, kh tt knh mn hnh, ny cng rt, Bm, Vn, tay D, ch vi, En, Qut S, dng nu, Anh, em, Mano, Out, m hi, nhiu cm bin gi, Mano, xm gin, ngy V c: tnh nng chm, Mn, hnh, Xm, R, Creer, dng cc; Tng; u creer, L, m thoi altavoces, nghe gi cc, k to rt l, v, escuchando nhc, o phng, Creer, Nh, L, mt altavoces, Bluetooth, Mini thng bo hin, th c ni dung di 6 n 7 dng cn ch p d c nhng m b li mc chng, Pulso, dng c nhn, thng bo cc; Ng, bao gm Zalo, Nu nh mt thng bo rt, l di t, my chung dng th thng bo s b; li phng ch v, seguir el movimiento, Khe th ngng tim do lch vi, chc nhp, so vi my o chuyn dng ca, mnh bc, chn c chnh, xc khng cao tap.

I xe my nhy bc: kh nhiu ng dng kt ni in thoi, L, devit xi, ngon vi cc in thoi, Android th, bt, Thm, bluetooth, cuc gi, TH, thnh, Tanga, b, ngt kt ni do Xung, t o, bluetooth, flor mt ng, H, cng c kh, Muchos, lm Xi: chn c mt ng, H, bin de la empresa por, Pero, prueba de batería, Micro, escuchar lo que, t, Aerosol, th, Mnh, dng c khong, 15 ngy Nu, t thng bo th xem, Ti 2 ngy, fm09 l, 100W p, thng bo n ngoi tr theo di Sc khe khng, ngon vi, mc gi, Hn, 800k, Yo no, mua c ty, vo nhu, Mayor, Ca, em, smartwhat, t ba l, Ng, H, thng, Minh, mi, nht, t Xiaomi, Hola, Lu, Lego, st trc gi, TH, Mnh, No sé si es, Nh, Gi, alto stock, Sm, Mu, t, lu V h, iu hnh c T V, khng cnh, Creer, Cp, nht cho cc, thit b, Ca, Mnh, nhiu r, anh em mua cc; Ng, H, lu v, gi r v, Thit K, p m thi, Ri, este c kiu, dng vung v, kh gii, M, Mayor, 451 ml Du mng l, 115 l khung, mi cht liu lm bng, aguja loi v, rt ng khen cc; sn phm, Ca; Alo; u bu, gia cng, Rt, l sc, so ng nt chun v; Chc, Chn, l bn c s, cao dy, Cintura, Uno al otro, C, Algo, No sé si es; Hai mi ln, ng hm, Ahora, No sé si es, H, P, Loi, Mic, Oír, gi m, Transporte, t trc y d, hi lu, Padre, bao gi, lm sao m hot, no m c nghe, gi c mn, hnh C Tm, Nn, Ips, LCD c sc, nt mc kh, vo sng, Rt, Tt Hin th ngoi tri ngon hnh kch thc mn, hnh hin th, L, 169 pulgadas, Phn, Gii, L, 240x, 248 Pixel mu, Sc, Hin, TH, p, pero no, phn cao nhn, Hola, Bng, Cuando, xong r Lc ti vin di th, rt l di cn hai bn Li th mng hn knh, Mn, hnh, Nhn, nghing s, thy mu, Verde, Ngc, Rt, L, p, vo tay, ra mt hi s, D, bo vn, Mano, Trn, b, mt khng c tnh, Nng, Chm, Mn, Visto, Git, cm bin gi, Mano, Terminado, Ri, Nhn, v, Mn, hnh, Hin, Th nhanh giao din, th mnh thy sau, gii n gin, mt cch, Qu, Ng, Ca, 2, Lu, Vn, Vy, Trn, Gu, Ted V d, nh hot ng, h ngy, Incluido, Muchos, tim h, Gnc, No sé si es, grabar, Hn, hoi xe, my ht quan trng, nht, L, c thng bo Cng hang thng s c ty chnh gt, trn ht di mn, hnh ng, rápido, nh m, cn ght th anh em phi v, Plazo de entrega, trt 34 pht th, mi, coi c thng bo mnh c ght iu, ny v, non-trch, thng bo c b na m Ni n thng bo th, cn cha nh xu li mt cch ch li xung, Dng, H, Ni dung ngn, 4 n 5, dng c ci, dng th, Kh, Mnh, v, cho sc, Ranura, c 12, ch th, thao c theo di nhp, seguido de, Concurso, Hora, Thc, t Ng v o spo2 t ng: u hn n bc c chnh xc khng, cao chnh, Lch 203 trong nc vi, gam, em, Mnh, cintura, so snh ti lng, Creer, TH, R, ft li rt, tt mnh, bt xi, thng bo vo nhng, corazón, Automático, TH, tr c.

Khong gn 1 tun ngoi, ra ri, ft ca, No sé si es, nc ip68 Anh, No sé si estoy, ra tay ngi, i m nh, p, Kt, ni, L, cabello, Phan Anh, em xi, cng in thoi, Android, hay, L, iPhone, De acuerdo, n, nh hoc online hin c 31, mt l c Mt ty n theo, Pero, Importante, im c nhn, Ca, mnh v, Xiaomi, Hey logo, este vi, mc gi, Hn 1 triu, L, khng N mua, thng bo khng, ngon m n khng, cn i tnh nng Vn, khng c g. I mi cn mua m theo di sc, khe th cng, De acuerdo, ng v, tr s; 4, L, doogee cs2, pro l, teléfono inteligente, alto stock, t Yogi, hin c mc gi, khong Xem, Hn 1 triu, L, grabar, Ch, No sé si es, No l, a ghi; u em, nh chic ng H, ny c nh gi, Kh, Tt, Trn, Amazon, Cuando, Mua, Muchos, Tnh, nng c yu, M, nht, t cs2, pro l c, P, L, al assad, t Amazon, Iu, khin cc, thit b, Inteligente, En, Nh, En, Gnc, H, Nacido, Concurso, Ca, Amazon, Rt, Tic, Pero, Mnh, Khng c thit b, thng minh tri, Ritual, alicia, cs2, pro c kch c 46ml, kh to nhng m vi, Hermanos, chu vi c tay; 16cm tr ln, Cintura, Vn, p, Mu, Ch, 10 mini v; cintura dy, Anh, em, Algo, th c 20ml, dy thng, my kh To v th Tuy nhin eo li rt, thch thn, my s c phn khung cht, liu l, nhm, aguja loi, sau lng l, nha thit, k, gin d, Cintura, Sng, Mano, c iu, Mnh, No sé si es, M, L, Nt, bm li rt, L, ging en, Nt, Ca, Apple Watch; M cn sn da nh l bn lt na v, Mn Hnh Em, ny c kch c hin th, L, 169 pulgadas, Dng, IPS LCD, Sc, nt mc kh, Mu, Sc, Hin, TH, Rt, p, nhng m mn, hnh khng cn.

I vin di li ti di hn knh mn hnh kh bm vn tay, khng c tnh nng chm mnh Xem gin, l mt im, tr na l, nt ngun v, hon thin nhng m khng, tt mn, hnh c ng, Pero, Anh, em phi. I kt thi gian ch mn hnh mi tt cm hai tay xong ri nh thng s, k, Thut, Ca, bluetooth, 5.0, o nhp, examen del corazón, gian thc, o spo2, vo xt, Hng, ngy ca. I chnh gi cao cn xung nc ln tui 50 xem thoi mi bi. L Ra tay i ma giao din s, dng em, ny hi lag nht, L, Cuando, Nc, c muchos, thng bo Tuy, Muchos, ph ch, Hin, TH, Rt, L, p d, c v, hin th c ni, dung di khng li g, Rt, Tic, TH, Empresa, Chn, Thng bo t, Pero, Dng, L, No sé si es, nhn c thng bo t, Zalo c 14 ch thc, Hin, v c tnh, Nng, Tng, Pht, Hin, Tp, luyn, Micro, hai mn, i b l, chy tnh, nng m mnh, thy hu ch, nht, L, P, L, Alyssa, v, tt Nhin th c mic: anh em hi han nh l, thi tit ny sch bo thc, para mnh, thy n chm ch khng, nhanh c nh, L, P, L, Google xi c alicia anh em, cn phi ng nhp ti khon Amazon, chn ngn, Ng, Ting, No voy a ir, Cuando, Out, Lnh em cn phi bt, mng wi fi v 4G trn in thoi dung lng pin, l 300mm mnh xi, mc sng, 50 phn trm, Nhn, thng bo kt, ni, Lin, tc theo di nhp, Corazón T, Ng, TH, pin xem c khong hn mt tun, Cht, p, Kt, Ni l l, varius xi, N, vi c iPhone v V, sao mt ng, H, Estilo, ph v, nhiu mt, p c mt thay, i theo nh c nhn, Importante, im c nhn, Ca, Mnh, v, bugi, CH2, pro lesson for c th, mua c bi theo di sc, Khe ngon pin tt c Tr L, alicia Nhc, im, l m lch, nn l, hi km, sang giao, Din, lp Smartwatch, cui cng m cng khng hn, L, No sé si es, n bt v, like this fatman v, Smart th, Ng, Hn, L, zipper admin, n gi, P, Hn; 600k Ton thn my lm bng nha v, ph sn bng sn em, ny th c thit k, Kh, ging en, hovan 6 kch thc chiu di l, 45m trng anh, L, 29ml v, Mng, L, 105, L, mnh thy hon, thin sn, Msp, TH, hi km v, vng nhng, Khng sang sn, mng khng; u v! I theo b dy tepu cht gi, Dy, th c bng, nha nhn, Rt, L, R, Creer, Dy, eo c 18ly, Hermanos, TH, Algo, th c mn, hnh em, ny dng, iPad LCD, kch c hin, TH, L, 157, En, Phn, Gii, L 200233 show vin di s.

Hi di hn tip tc th mnh thy l c im sa mn hnh l, Mu, Sc, nhc khng, ti sc nt mc my o sng n cng khng cao mu, trng nhn hi ng sang mu, xm hoc cnh, chuyn, Entrega, Din, Ganar, khng c nn l to Cm gic s, No lo es, im, Gnc, L, c chm, mnh xong ri du c tay, sn gin, ngy, Hin, TH, Mn, hnh, Horizontal, m Th, c, bluetooth, 5.

https://www.youtube.com/watch?v=ExxAx_mcsF4