I l d dy 20mm th s: hi ha hn, Mn, hnh, Ca Ca, Bouteille, dewott, Tht s, L, qu, tuyt (tuyt), Micro, Dans, Tm, Gi, Cependant, Ch, L, Apporter, ai bit LCD sc, nt v; Chi, mésange, e, hauteur pubienne, Sc, rc, R, kch c hin, th mng, L, 14 inch phn gii l, 320 X, 320 pixo vo sng ln, Ti Ti Ti 600 lt cc, k, sng lorsque, Vu, Ngoi, Tri, im, ni bt y l c lm ti 30fps vi mt khi s, dng bt, Chm, Mn, hnh cc, k, ordonnance, Thm, Ch, L, my sport, 3; 4 triu chc cng, khng c mt c nh vy dng, Super nim, t nouvelles, trn di mn, hnh rt, l di nn, l cm thy mn hnh hin th, nh hoc ng, h, a dng v phong, ph c nhiu mt ng, Dans, Concours, Heure, Ngn, mnh, Main, Ri gi l like Warface v, S, i du bluetooth, nm sng, Je ne sais pas si c’est., au nhng, examen cardiaque, Heure, Thc, c gi, sp2, oxy, bo ha, Dans, mu dung lng pin, l 315mm cho thi gian, Thc, Crois, Mnh s, ln dng, ti chc, Droite, Dans, Quand, thng bo Bt mt v, examen cardiaque nhs, Heure, Thc, v, tnh nng ca, i r Tin, v, tp v bn theo di sc, khe nh, Cpg, Ng, Nhc, Nh, Vn, Ng, Cancer, Nc, Pour, Mn, ny c 90, ch tp, Luyn, e, Livres, v, cm bin m bc; 2. L nhp tim c chnh xc rt, Tt, Rt, tic th, Je ne sais pas si c’est., c g Z, luyn tp, v, chng nc, Ch, L, IP68, Ngoi, ra c p, iot, Ui, khin theo di cc, thit b, Dans, h, né, Concours, Ca Ca, Lee mee, ce n’est pas comme si je vais être.

Doubt ngon nhn mi, Ng, Dng, c c, Zalo phone ch, Rt, p, v, Hin, th c ni dung dy, 5 n 6 dng khng hin, e, Emoji, Nhn, e bo cuc, Gi, Rapide, v, rung phn hi, Rt, mnh, Kt, ni mi in thoi, Androïde, v, iPhone n Nh c khong cch, Kt, ni c rt, loin non-ti 50 n 60 m khng vt, cn p kt, ni, L, Lee M Linh, n gin d s, Dng Anh, Je ne sais pas si je suis, voir cc, ch s hot ng, Sc, Fente, Ca Ca, mnh, E, Droite, thm cc (thm cc), Mn, Tp luyn v ty chnh, Khc, Nh, Changements, mnh c, dauch, l mt somewhat ng, acheter micro; Nombreux; u im: Je ne sais pas si c’est., Mn, hnh, p, pin rt tru theo di sc, khe tt v; Kt, ni n nh, Ch, tic tic, L, ka mn, hnh, salut, Dy; V: pas de GPS, luyn tp, e, Hai, m c nhiu, Frères, Ting, mnh, Nh, Gi, L, fm09 c mc gi, hn 800k thit k, Ca Ca, Em, ny dng (ny dng), vung bo trn, 4, gc n gin y l, c yu, thch, bi c p, Cependant, Nombreux, e, Nt, Ngun li rt thp gn, Nh, L, bng vi, THN, my nn l, ma; u mnh cha, quen th thy bm n khng nhn thy cng, p v, trnh b, cm nt, Quand, Vn, ng c thn; mon l, 40 35 mm m 101 ml em tay nh eo Nhn hp l ton b khung my cht liu l, loi aiguille, nhm v c, gia cng bu nguyn khi y l, mt thit k, rt xn, vo cao cp.

I vi mt s, Gi r, Ng, h, ny th, THN, khng c ngi, em quay lp, dy m. Ti n bn trong nn l, lp dy, Taille, Rt, L, gn gng, micro-virus, anh em m c nhng ci loi, Dy, Nh, L, Thp, Ou, L, dy giy, e, N S, kh m lp c: im tr na l, h, lm thm mt di loa, gim Nhn rt l, ng phn sc, Dng 500 lt v mt khong hn mt ting, l y pin mn hnh fm0 chnh dng mn ips LCD kch c 169 pouce, Tlf, Gii, L, 240X, 280 pixels iu m mnh, L, mn hnh, ny cn i vin mng th ng. L mn hnh ny mnh thy l, mng tht v bo trn, environ bn, Gc, Mn, Kh, p, Cependant, Nombreux, Pas, Je ne sais pas, Em, Ch, k, Thc, t vin di vn, hi di ngi, nhng m y l, nu anh em nhn gn, Ch, Nhn, Loin, e, Kh, Nhn, Sortie, Sc nt ch mc trung, bnh, Mu, Sc, salut, Nht, v, Je ne sais pas si c’est., p, nhng m sng, kh tt knh mn hnh, ny cng rt, Bm, Vn, tay D, ch vi, Dans, Qut S, dng nu, Je ne sais pas, Em, Main, Sortie, m salut, nhiu cm bin gi, Main, xm gin, ngy V c: tnh nng chm, Mn, hnh, Xm, R, Crois, dng cc; Tng; u croire, L, Haut-parleurs, écouter gi cc, k to rt l, v, écouter nhc, o phng, Crois, Nh, L, haut-parleur mt, Bluetooth, Mini thng bo hin, th c ni dung di 6 n 7 dng cn ch p d c nhng m b li mc chng, Impulsion, dng c nhn, thng bo cc; Ng, bao gm Zalo, Nu nh mt thng bo rt, l di t, my chung dng th thng bo s b; li phng ch v, suivre le mouvement, Khe th ngng tim do lch vi, chc nhp, so vi my o chuyn dng ca, mnh bc, chn c chnh, xc khng cao tap.

I xe my nhy bc: kh nhiu ng dng kt ni in thoi, L, devit xi, ngon vi cc in thoi, Android th, BT, Thm, Bluetooth, cuc gi, e, thnh, String, B, ngt kt ni do Xung, t ou, Bluetooth, fleur mt ng, h, cng c kh, Nombreux, lm Xi: chn c mt ng, h, bin d’entreprise par, Mais, test de batterie, Micro, écouter ce que, t, Spray, E, mnh, dng c khong, 15 ngy Nu, t thng bo th xem, Ti Ti Ti 2 ngy, fm09 l, 100W p, thng bo n ngoi tr theo di Sc khe khng, ngon vi, mc gi, Hn, 800k, Je ne suis pas, mua c ty, vo nhu, Plus, Ca Ca, Em, smartwhat, t ba l, Ng, h, E, Minh, ma, Nht, t Xiaomi, salut, Lu Lu, Lego, st trc gi, e, mnh, Je ne sais pas si c’est., Nh, Gi, stock élevé, Sm, Mu, t, lu V h, iu hnh c T V, khng cnh, Crois, Cp, nht cho cc, thit b, Ca Ca, mnh, nhiu r, anh em mua cc; Ng, h, lu c., gi r v, Thit K, p m thi, Ri, este c kiu, dng vung v, kh gii, thch, Plus, 451 ml Du mng l, 115 l cadre, my cht liu lm bng, aiguille loi v, rt ng khen cc; sn phm, Ca Ca; Alo; u bu, Famille, Rt, l sc, so ng nt chun v; Chc, Chn, l bn c s, cao dy, Taille, Chacun, C, Plutôt, Je ne sais pas si c’est; Hai mi ln, ng hm, Maintenant, Je ne sais pas si c’est., h, P, Loi (Loi), Micro, Entendre, gi m, Navette, t trc y d, salut lu, Cha, bao gi, lm sao m hot, no m c nghe, gi c mn, hnh C Tm, Nn, Ips, LCD c sc, nt mc kh, vo sng, Rt, Tt Hin th ngoi tri ngon hnh kch thc mn, Hnh Hin Th, L, 169 pouce, Tlf, Gii, L, 240X, 248 Pixel mu, Sc, Hin, e, p, nhng m tng, phn cao nhn, salut, Bng, Quand, xong r Lc ti vin di th, rt l di cn hai bn Li th mng hn knh, Mn, hnh, Nhn, nghing s, thy mu, Vert, Ngc, Rt, L, p, vo tay, ra mt hi s, ré, bo vn (bo vn), Main, Trn, B, mt khng c tnh, Nng, Chm, Mn, Vu, Git, cm bin gi, Main, Fini, Ri, Nhn, v, Mn, hnh, Hin, Th nhanh giao din, th mnh thy sau, gii n gin, mt cch, qu, Ng, Ca Ca, 2, Lu Lu, Vn, Vy, Trn, Gu, Ted V d, nh hot ng, h ngy, Y compris, Nombreux, tim h, Gnc, Je ne sais pas si c’est., enregistrer, Hn, hoi xe, my ht quan trng, Nht, L, c thng bo Cng hang thng s c ty chnh gt, trn ht di mn, hnh ng, Rapide, nhng m, cn ght th anh em phi v, Din de livraison, trt 34 pht e, ma, coi c thng bo mnh c ght iu, ny v, phi trch, thng bo c b na m Ni n thng bo th, cn cha nh xu li mt cch ch li xung, Dng, H, Ni dung ngn, 4 n 5, dng c ci, dng e, Kh, mnh, v, cho sc, Fente, c 12, ch th, thao c theo di nhp, suivi du cœur, Concours, Heure, Thc, t Ng v o spo2 t ng: u hn n bc c chnh xc khng, cao chnh, Lch 203 trong nc vi, gramme, Em, mnh, taille, so snh ti lng, Crois, e, R, ft li rt, tt mnh, bt xi, thng bo vo nhng, Cœur, auto, e, tr c.

Khong gn 1 tun ngoi, ra ri, ft ca, Je ne sais pas si c’est', nc ip68 Anh, Je ne sais pas si je suis, ra tay ngi, i m nh, p, Kt, ni, L, Hair, Phan Anh, em xi, cng in thoi, Androïde, Ou, L, iPhone, D'accord, n, nh hoc online hin c 31, mt l c Mt ty n theo, Mais, Important, Je ne vais pas, Ca Ca, mnh c, Romaric, Hey logo, este vi, mc gi, Hn 1 triu, L, khng N mua, thng bo khng, ngon m n khng, cn i tnh nng Vn, khng c g. I mi cn mua m theo di sc, khe th cng, D'accord, ng v, tr s; 4, L, doogee cs2, pro l, smartphone, stock élevé, t Yogi, hin c mc gi, khong Xem, Hn 1 triu, L, enregistrer, Ch, Je ne sais pas si c’est., Non-l, a ghi; u em, nh chic ng H, ny c nh gi, Kh, Tt, Trn, Amazone, Quand, Acheter, Nombreux, Tnh, nng c yu, thch, Nht, t cs2, pro l c, P, L, al assad, t Amazon, Ui, khin cc, thit b, Intelligent, Dans, Nh, Dans, Gnc, h, né, Concours, Ca Ca, Amazone, Rt, tic tic, Mais, mnh, Khng c thit b, thng minh tri, Rituel, alicia, cs2, pro c kch c 46ml, kh to nhng m vi, Frères, chu vi c tay; 16cm tr ln, Taille, Vn, p, Mu, Ch, 10 mini v; taille dy, Je ne sais pas, Em, Plutôt, th c 20ml, dy thng, my kh To v th Tuy nhin eo li rt, thch thn, my s c phn khung cht, liu l, nhm, loi aiguille, sau lng l, nha thit, k, gin d, Taille, Sng, Main, c iu, mnh, Je ne sais pas si c’est., thch, L, Nt, bm li rt, L, ging en, Nt, Ca Ca, Apple Watch; M cn sn da nh l bn lt na v, mn hnh em, ny c kch c hin th, L, 169 pouce, Dng, écran LCD ips, Sc, nt mc kh, Mu, Sc, Hin, e, Rt, p, nhng m mn, hnh khng cn.

I vin di li ti di hn knh mn hnh kh bm vn tay, khng c tnh nng chm mnh Xem gin, l mt im, tr na l, nt ngun v, hon thin nhng m khng, tt mn, hnh c ng, Mais, Je ne sais pas, em phi. I kt thi gian ch mn hnh mi tt cm hai tay xong ri nh thng s, k, thut (thut), Ca Ca, Bluetooth, 5.0, o nhp, examen cardiaque, gian thc, o spo2, vo xt, Hng, ngy ca. I chnh gi cao cn xung nc ln tui 50 xem thoi mi bi. L Ra tay i ma giao din s, dng em, ny hi lag nht, L, Quand, Nc, c beaucoup, thng bo Tuy, Nombreux, ph ch, Hin, e, Rt, L, p d, c c c, hin th c ni, dung di khng li g, Rt, tic tic, e, entreprises, Chn, Thng bo t, Mais, Dng, L, Je ne sais pas si c’est., nhn c thng bo t, Zalo c 14 ch thc, Hin, v c tnh, Nng, Tng, Pht, Hin, Tp, Luyn, Micro, hai mn, i b l, chy tnh, nng m mnh, thy hu ch, Nht, L, P, L, Alyssa, v, tt Nhin th c mic: anh em hi han nh l, thi tit ny sch bo thc, pour mnh, thy n chm ch khng, nhanh c nh, L, P, L, Google xi c alicia anh em, cn phi ng nhp ti khon Amazon, chn ngn, Ng, Ting, royaume, Quand, Sortie, Lnh em cn phi bt, mng wi fi v 4G trn in thoi dung lng pin, l 300mm mnh xi, mc sng, 50 phn trm Phn, Nhn, thng bo kt, ni, Lin, tc theo di nhp, Coeur T, Ng, e, pin xem c khong hn mt tun, Cht, p, Kt, Ni l l, varius xi, ¡n, vi c iPhone v V, sao mt ng, h, Érable, Ph, nhiu mt, p c mt thay, i theo nh c nhn, Important, Je ne vais pas, Ca Ca, mnh, v, bugi, CH2, pro lesson for c th, mua c bi theo di sc, Khe ngon pin tt c Tr L, alicia Nhc, im, l m lch, nn l, hi km, sang giao, Din, lp Smartwatch, cui cng m cng khng hn, L, Je ne sais pas si c’est', n bt v, like this fatman v, Smart th, Ng, Hn, L, zipper admin, n gi, P, Hn; 600k Ton thn my lm bng nha v, ph sn bng sn em, ny th c thit k, Kh, ging en, hovan 6 kch thc chiu di l, 45m trng anh, L, 29ml v, Mng, L, 105, L, mnh thy hon, thin sn, Phm, e, hi km v, vng nhng, Khng sang sn, mng khng; u v! I theo b dy tepu cht gi, Dy, th c bng, nha nhn, Rt, L, R, Crois, Dy, eo c 18ly, Frères, e, Plutôt, th c mn, hnh em, ny dng (ny dng), iPad LCD, kch c hin, e, L, 157, Dans, Tlf, Gii, L 200233 show vin di s.

Hi di hn tip tc th mnh thy l c im sa mn hnh l, Mu, Sc, nhc khng, ti sc nt mc my o sng n cng khng cao mu, trng nhn hi ng sang mu, xm hoc cnh, chuyn, Livraison, Din, gagner, khng c nn l to Cm gic s, ce n’est pas, im, Gnc, L, c chm, mnh xong ri du c tay, sn gin, ngy, Hin, e, Mn, hnh, horizontal, m Th, c, Bluetooth, 5.

https://www.youtube.com/watch?v=ExxAx_mcsF4