Nt ny bn, ny n c hai nt, ny anh, em c th, Nhn gn nhn, cn lun ti 2 nt Ci, ny l, ci, mic gi, ny cht di ny; l, n lng, ny ri Bn, ny, th, n s c mt tri, loa, nh, gi, loa, ca. Con ny th cc k t so vi: nhng ci, mu, khc th con ny n c v; l rt, l to lun v; nghe, l, em, ni, nghe, nhc bng con ny to mt sau ca con ny, rt, l, tic, l, bi v, l, n, khng c Ci ngi di y ch, ny tuy nhin, th, anh, em, nu, m c, ui c ci, tnh nng, th, l, con ny khng, cn ly ra, ung c con ny n c phun gi, nghe, full Zalo, tin, nhn, Facebook, ri v, n c, lun c thay, hnh Nn n l, nhiu hnh rt l, nhiu mt nha, anh em nhn thy ny thy rt l, nhiu mt vo thai c hnh, nn c nhn, l, mt ng, h, lun y em c gi, nghe, full gi, nghe, Facebook, Zalo lun, full tin, nhn, lun, anh, em C: th nhn thy l, ci vin ca, n l, cn ny khng nhng ly mu khc nha, kh l, cn ri anh ni bao nhiu mt ci, mt ca, n, cn li rt l p na y ny anh n nhn thy ta cn lm bn cnh con. U nhau ri anh em, no m ng mu, ng, h, ny th c th, lin, h, cho, mnh, vo s in thoi, Zalo, 0, 9, 6, 5, 1, 0, 0, 6, 3, 5 hoc l, lin, h, vo Facebook, c nhn, Nguyn, Cng, Phng, ca, hng, mnh, l, Bi kch ph kin, thng minh, anh, em c th, ln Facebook, xc th, n s, ra nh, Cm n anh, em lun lun theo di vo h, mnh trong, thi gian qua anh em nh like share sub like ng k, Knh YouTube, gip, mnh, mnh c thm.

https://www.youtube.com/watch?v=Osktclbf4ww