I vi nm, nay, th, mi c t nm, 2020, nm, nay th, mi c xe. I su th l, mu, ca, mu, xanh, Navi ny l, mu, ang, hot nhanh, em cho, i 6 mi c mu, ny nh th by gi, mnh s, chi, tit, hn, cho, anh, em, xem, v, con fri, 4 mu, xanh, dng, ny; u tin, th chng ta S: ni v, dy trc y ca, n l, dai Apple, ni, chng, ta, c th, thay c dy, chnh, hng, lun, anh, em c th, lp, dy nh, ny 7 t y t bn, tri sang nh y ng, khp, vi, L, v, n th, n s; tr Vo nha anh em y Kh, l, p, v da xn, so mnh s, thay mt ci, hnh, nn, cho, anh, em, xem, ny anh, em c th, thay, gi, tay, vo ch, mn, hnh, trng, vo gia mn, hnh nh, ny c th, ui c cc, cch mng, Ng h, nh v d, ci mt ng, h, ny l, mt ng, h, ca, cy 6, ny anh, em m xem con ny l bn, cao cp, nn, l bn, cnh, ca, n s, l cn i nh bn cnh con ri, ny s; khng b, kh di Nh nhng mu, bnh, thng, anh, em, cng c th xoay, i nh th ny v, con ny n c tnh, nng, l, xoay Dung nh y nhng, mt ng, h, ca, n, th c th, t hnh, ng, lun ci, ny th, chng, ta c th, ty bin Rt l nhiu mt ng, h, th ring bn, ca, hng, mnh, ang bn, th, mnh c khuyn, mi tng km, cho cc bn, mt kho, mt ng, h, ca, xe, su nh, tng km, thm nhanh, em, anh, em, no mua, th, hy nhn, tin, cho, mnh, mnh C: th gi, cho, anh, em, ci, mu s, mt s, mt y th, mt s, anh em, mua, ri, th, mnh, hm ba mnh, qun, cha, gi, cho, anh, em, n c, th c th, nhn, tin li cho, mnh, nh, th, hai, l, mnh, ni, v, ngoi Hnh ca con ny mu, sc, l, mu, xanh, Navi n s c 2 nt ging, hng, ong, nt, trn, ny th c th, bm, v, Xoay ci, ny xoay dung c ny t di ny, th c th, n m ngun, v, tt mn, hnh, anh, em, vo Y c mt mic: thoi mic ny dng mnh c th, gi, nghe, v, cht lng m thanh trn, con ny, th n l to v r rng y bn, ny l c 12 loa mt sau, ca, em n, i nhanh em, cng c khc ch, ny ci Mathuat, ny n th n khc n hi hi m mt xu m con mt sau, ny l en Tuy nhin th mt ci, nhc, im ca con ny l, n s, khng c ly: gi y nhng m.

I li th n li c rt, l, nhiu ci, tnh, nng c bn, vi, th, nht, l, n c thay, mn, hnh c nhn, th, hai, l, n cp, con Vic, cn vin th, chc, l, khng c con, no c. U ch c mi m ny m ny; mi l, cn tuyt; i bn cnh, ny bn; cnh; u nhau; nh, ci, n, l, thai c th gi, nghe gi, nghe y l, mnh khng n, thun l, ch gi, my cuc gi, Bnh, anh c th, gi c; Zalo gi, lun c Facebook y v, nhn thng bo tin, nhn, c Zalo, Facebook, nh v, tin, nhn, ca, con ny, th n s, l dai y ni, dung v s khng b; li phng ch nha, anh, em y th mt s, ci ng, dng, trong, ny Anh em c th thy ny rung n l to c chp; nh t xa, ny ghi m ny CD, ny c nh; v, Ci, ny l, lun location, th, ci, ny nh v, ny n ch. I Ch ch gi, ci, im ca, mnh v, thi hoc l, anh em, no chy b, th dng, trong, p y th n s; nh du ci, gi, l, ci, ng, chy, ca, mnh, hay, l, c nhng, ci, tnh, nng, nh, massage ny ci, ny l, massage Y bng bn, th n s, dng lin, tc, ri, nghe, nhc, nghe, nhc, ci tn, con ny, th n, loa, n l to c ci, t gi, Syria, o nhp tim bi, lt, sng, mn, hnh, thng, tin, nhn, ng, h, bo thc c, my tnh danh b.

https://www.youtube.com/watch?v=PThl_OEYq-4