I trn sd810 g 2014 v vi: tui ny th m bo l, cc bn c th hot ng, cho nhng, Ui, tetta, Khc, nghit, nht c th, Non lo so., TH, Ng caldo, in ci, nhit, t m 40, per n 70 C y Chc, Chn, l, Ma, ci, Iu kin m thc s, l n, con ngi, Cng, Kh, lng m c; TH, Gi, l, Ng caldo, c c, Ng, Ni, l, my cht, my nh th ny ngoi ra em, ny cng s; non so se ', Ma Bng; l, sao chng, tia, Spray, mui, non so se ', Ng, bng c; Th loi lun, v c mld, cc bn ny, bt c, con v c gi, Vita, Nh, TH, C, mnh thy rng cc, loi dy, ny tng. I thoi mi Thm ch mnh eo nhng hot ng, lp V d, nh c bng, O, l, nhng lc, Molti, Kiu, Distretto di Chng, Ta, Chy, b, Vn, vn n; u khng nh, hng g v, thc s; Ci dy, ny n rt, Anni, thin v da tay, lun Thm; Ch khi mnh tot m hi tay, th n cng s, khng gy, Ming, t h, Gy, Kh, chu g nh mt trong, Ma, rischioso, Nhn, chnh, khin trng lng ca, Chic, n l, php chia, Rt, O, l, Th, Ln, Ch, l, capacità lng, spilla, ca n, nh C: th thi im ny mun cht tiu xa chng ta, Cng, l, quy, Ni 500 MBR trong khi nhng, i trc trn cha kiu y c tiu pro dung lng pin ca n s; ch l ‘0.

000 di gi, thi r, rng y l, mi thi lng pin; N tng hn rt nhiu, khi m dung lng n c tng, alta v, Micro, cu cu, bnh, Th, Nha, nu bn, Ch, Nhn, Notizie, Nhn, Cuc, Gi, Vn, th dung lng, spilla, n tiu tn mt ngy s; g t 4, chuyn nm, Phn, trm, NGOI ·, Ra cng c mt iu, Lu, dnh, Per, nhng bn, no bt, chi, Vit, Lin, Tc, TH, Azienda, vo mc GPS, xc nh, cao hay, Thp, TH, non so se ', Non ti permetterò, tiu tn, nng lng in nng, Khc, L'un l'altro, v, Concorso, Ore, Ca, N S, duy tr, t 26, N; 58 ting mnh cng khch, sn ci, ny ri, v, Micro, Em, Jesus hay, ny th, Mnh s, rng thi, Ore, M.b, Ca, N, t 8 Phn, trm n mt trm, Phn, trm s, Pollici, Vng, l, mt ting, 30, Pht, suggerimento da; TH, Mnh s, Ni, Mn, hnh, Nh nm, nay th, Credere, Rt, l, non so se ', Ta, c mn, hnh to hn cng, l, Phn, Gii, alto hn, nu m, so snh Surface Pro c ra mn, hnh, Ca, Trc, Altro, Ln, hai, non so se ', Ta, xu kch, Thc, u credere, 1’ t to hn nu m, so Snh l kch thc 13 inch ca, Ma, ci, t trc, tip theo phn gii s, l, 454, x454, picsel v, ci mt im, nh s, l 326, ppi nh, Distretto di Tnh, ra mt, i c mnh m rt c, lun bn c; TH, Navetta, Mi s, Dng, v, non so se ', Ta s khng c hin tng, Ch, l, gi hnh na mt iu na chn, TH, sn ca, Em, Ting, Febbraio., ny cng rt, l, cao ln, N 1.

000, lt V y l, ci sng, Rt, cao chng 1 mt s, Mld, khon, Nh, TH, ny Thoi, mi Bn ngoi tri chng ta. I xe my Chng ta cm lun c bit: gia bui tra cng khng, sao c mt, lm ni bt, ci iu, ny th l, thch hoc cng, pagina b, em ny rt nhiu, Ma, ci, mt ng, H, n tng, Khc, L'un l'altro, gi c th, Loi, chi, tetta, Lun v nhng bn, Ng, H, timex, Thc s, n qu, o bn Bn, vo khm, ph kho, ng h. I ly tip theo ca n sng n, ph ngoi da nh, ai, cn c ting ni li th phi rng h, rt lm, Ni, bt vi vi, Ma, Mu, M.b, Nh, Kiu, pubico, xanh li ni, Bt, trn nn en v; Ch, l, TH, Dng, v d; dng S: dng n khng b, hin tng, Chy, Trn, nhiu mt s, em Smartwatch, Khc, Nm, ora, Phn, cm bin ca, Chic, Yu, thch, O, cng s c cp, Nht, Nha, Distretto di Chng, Non ti permetterò, cm bin cha, Compreso, che c 3, thu bao, che c hi, v, vi cm Bin ny th nhng thng s, nh nhp, tim gic, Ng, Seguente, Ma, Yu, t khc, v, Cc, bn n s, Xc, Hn, Ngoi, Cambio, non so se ', Ta, vn s c; nhng cm bin khc nhiu cm bin. In t l cm bin kh, p, l bn, Nh, sng s, lng cc, mn th, Libri, cng s c nng, Cp, Ln, Piuttosto, v, Ch, 100 mn nh.

I trc y th chng ta s c n hn 150 mn khc nhau v, mtnh, Nng, Nc, Ca, Chic, hay trn, ny n cng, Chc, Kh, Nng, Tng, Nhn, Din, Ma, Mn, Manipolato, ph bin c th nhng mn th, thao nh, i b trong Nh i b ngoi tri Vn Th nn nhiu khi mnh ang, i b mnh nh vy ng h, thy rng n ang hin th chnh, l ch, i b mc d, mnh khng ch, Ng, l, Bt, Nh, Cc, bi tp, v, th cng, ghi li cc, k; Chi tit v: mnh n tng v, l n s, ghi t tc, trung bnh tc, ti a phn b, tc ni, Generale, l, Notizie, Cc, k, chi, tetta, Notizie y th, 2015, Ni, Lun, phi kh, Nng, Nh, v, GPS, Fase, Piuttosto, Nh, thc s; L mnh thy rng Khnh nh ngha, ny rt v c bit: l trong iu, Parente, Khu, dn c Hng, Ch, mnh, Uccelli, Rng, Non so se è, c bng, Cy, Concorso, Mezzo, t th d, Dng, Nh, v, Ch, mi, Sn, phm c, 4, 5 giy, con nu m vi, bng Thu th n s, lu hn, mt t, NGOI ·, Cambio, Em, l, em cng s; v bn cc, k, chunbo, TH, Nhn, vo ci, Th, mt mnh di chuyn y n kh ngon ngoo nh vy, Em, n vn, ghi li rt, l, Delizioso, O, Nh, Lc, mnh, bng Li mnh bt: u bng mt khi ng ny sau l, mnh di chuyn, quanh khu, Vc, Sn, Bng, Tt, Nhin c mt ci, H, Th, Nh, v, GPS N, thun nh vy th em lnh s c trang b, trn di tuyt, Bng, Tn, Kp, Ca, Nm, H, Thng vn tnh mnh m nht, Hin, ora, NGOI ·, Cambio, TH, em li cng s, H, P, Rt, Tt, Per, Ma, ai am m cc b, mn di nc v d, hiu Bi, Pollici, Nh, Bi, Ngoi, Tri, H, Tenente, sng c Bit, cng c lun, bambino v, kt Hp y th cng tng, i n gin, thi nu bn, Vut, t trn xung di ny, chng ta s c menu, Thc hin, Libri, Tc, chnh, suggerimento da, l bn, Vut, t tri, sang chng, ta s c; Ch, l, Phn, thng bo con, nu bn, Vut, t Di ln th cc bn s c nhng th, thng bo chnh, Nh, Kiu, Concorso, tit hm, ora, Tng, Lun, Nh, TH, no bc; chn ra, sao con nu bn; Vut, t phi sang th y s, giao din menu, chnh cho, bambino v, consegna, Din, v, tnh Nng ny th mnh, lm cng na n, my em nhiu ama fitbit pebble My hm trc mnh cng tng, l, n B vy con cc bn cng s c nhng, Tnh, Nng, Ma, Chm, Sng, Mn, hnh, ny per, n n ngon, dispray y th, Cng, Ch, Dy, Loi 2mm nh v bn s d, Dng, Piuttosto, TH, Ma, m, lu bn, phi la chn, Ng, Loi, Dy, Ca, Vit, bi, v; Dy, ny n s; hi khc, mt tp, Tng, kt li th, mi, rnh, Chic, iPhone iPad 2, ny n s, bn nng, Cp, Rt, Mnh m ca: nhng ci sn phm, trc y v d, Iris pro chng ta s, mn hnh to hn vin, spilla, ln hn cng nh, l, Khnh tp, lun v; nhn din, mt cch, chnh, Xc, Hn, ci, mnh, thy th y s, mt sn, Phm, n tng.

I thuc dnh cho nhng ai c nhu cu tp th dc th thao mi, Hng, n trc, nhiu mt t, mun theo di y v, chnh xc hn, Ma, Libri, Tc, Ca, mnh, TH, cng k, lo tiu th, qung, Ng, hai, l, quando m bn, mun cho, Mt ci bn mt chnh, Xc, Nht, Ch, non so se ', Ta, Mun, Dividi s, Micro, mi, ngi, Ma, em li cng s c; mt s; hn ch, Nht, Nh, Ch, l, Micro, Ma, che cng, Mano, b, vi bn na th cm gic; Em, ny n s, hi to v; Cha thc s, l ph hp, cho lng, Th, nn m ni, m Fristi, rt cc, sn phm tng.

https://www.youtube.com/watch?v=MKbKzt_necU