I trong video ny ny l c mt chic, ng, h, thng minh, mi, hon ton, nguyn siu, th, mnh s, tng cho, mi, ngi, mt mn, qu; u nm, nhng, quan trng, Ti v n l, mt sn, phm, rt, ngha, v, cho video, ny mnh s; nh Gi chi tit Chic kch, wap, ropa, GPS, mt sn, phm m trong, thi gian, tip vo ri, Mnh thay, th, cho Apple Watch, v c, bit na y l, chic, ng, h, c 2, mn hnh, trong, video, ny mnh s, nh gi, chi, tit, cho, anh, em, Xem ng h, hai mn, hnh, th, n tuyt vi, nh th, no nh, Thay, v, phi eo, hai ci, hai bn, v, ch c mt ci, l, c ch g m, nhc ri. I c g si n ri tin, danh em cng bit: l mnh, dng t Samsung ri cng, nh Apple th, ti sao khng chn cc; ng h, ca, Samsung, v Apple. I, my l, chp ch k, web probux, GPS, ny c tr li. U tin y l, thi lng pin mt ngy, mnh c nhiu, thng bo t, Messenger telegram, email, v, cho Apple Watch, ca, mnh, ch, tr, tm, khong, l, mt ngy, n 1, ngy ri, l, cng, lm tch, bt c th, dng, n 2, ngy ri iu to Cho mnh mt ci s, n tng, Mc d, khoan pin khe, mnh c th la chn, ca, Xiaomi, mnh, la chn, ca, Huawei, c th, dng c tut, trn, nh, cc bn, biu, ang, cc, sn, phm, kia.

U c mt im: tr l, n chy mt ci, h, iu hnh, ring v; khin ht, pin yu con anh em ang dng ci chic ng, h, ny l, chy lun web n, t, Google V nu khi, cn cc bn th, kt, qu, ch, siu, tit kim, Pin dng ln n 45 ngy ba ci n chu, tc v c bn: l g by gi m thi By gi, th mnh s, ni v, ci tc, sc, rt, th, v, l, trong, lc, chng ta, cn lm vic cm mt ting, ri, l, s, n, pin V: hn na n s, tt ngun m bo l, sc nhanh, nht, n nh, nht v, ci tui, th ca, pin, cng ngon N khng, vic l, va sc m li, va bt, mn hnh nhn thng bo khi; chai, pin thi hn mua cho nhng, a im M cng kh c ch vi: ng, h, thng minh, l, ci tc phn, hi, b g y v, gii quyt vn, ny ngoi ci, vic, cu, hnh, v, ci phn mm vi, con chip, Snap web 4.100, th n tit kim, pin l tng ln 25 phn trm Nn cnh y th n ci thin hn b, tc Mnh ngh rng l vi, nhng ci chy nhn hng ngy, th, thm, ch, mnh, khng, nhn thy s khc bit so vi p, ph bt v. I lc cn dm mi hn Apple ca, mnh chi, ci, sn, phm ca, chng, ta, khng c ci, im, ng tin, nht, khng, phi l, h, iu, hnh, nhng, ci m chnh, l kim tra b, hai mn hnh Altis 2.

0 th cho anh em xem mt cht, Nh y v cc bn n s c mt kh, nng, tit kim, pin bng cch l, hai ch th, nht, l, n s c mt ch, o ren trng, tinh, M n, ch c tc; v, l Center Hin, th, thng bo bc, chn thi lng pin, Khi M anh em bt: u chm cm ng v s; dng mn hnh, ny th, n s; c; mn, hnh, th, 2 mn hnh, hin, th y mu, sc, lun, n ging y ht nh kiu, lm tnh chng, ta, dng, mt ci sch, my c sch, Kindle Bi Vy ci mn hnh ngoi, ny nh, vng c tc, dng, l, anh, em c th, hin, th, ngoi, tri, Nhn, mt tri, nhn, mi, th, rt, r, ci, ny nh sng, cng, mnh, chiu, trc, tip th, nhn, cng, r, lun nn, so vi, tt c mt loi, Ng h, khc th, l, ang Hin, th, ngoi, tri, ca, n rt, tt v bn di chng, ta s c mt ci, mn, hnh, hin, th, mu, sc, hn, cng, ngh, amoled, Nhng, mnh, khng, nh, gi, cao vi, tm, nn, amoled, ny, so vi, nhng, ci, ng, H, khc mnh s, dng mu, sc, cm gic, l, khng c ti ni, khi v, cng, nh, l, bt, mt bng, ngoi, ra, chi, tit cng, hi, thp, v, th cc bn, thy l cc, ci biu, tng, lun, ni, vi, hin, tng, l, rng ca thy nh By gi quay tr li vi, phn mm Th by gi, mnh c y th, nht, l, n c h, tr cho, ta, rt, nhiu cc, ci kho, tp, th dc th, thao, mi, ngi c tiu chun ip68 c th bi li anh, lnh cnh, o hn 10.

https://www.youtube.com/watch?v=9lcMoxEiLno