2 Rng. L 50 3.6 cn di l, 15mm th n dy Ngn ri bng ze Smartphone mon, cn b th l 2300ml Ampe pin ny gn bng ci z iPhone 12 mini zmiana, Giroud kim tra v ram ROM trn con, my ny th n c RAM. L 4 GB b, Nie wiem, czy to, 64GB cc bn, th n chy, con Chip, Helio a20 mt6761, Cn chuyn ny th n trn, ci, ci phone gi, r thi, My ni ny gi m qun, ni v, ci gi, Ca, N, cn ng h, ny ang c gi. L nm triu 662.000 nha cc bn con ny, Trn 3 nt tri, Ghost, mangkhut, th, cc bn, no mun, mua c sn phm, ny cc bn, phi c visa v, ton bar, trc nha, th, cc bn c, th, Aplikacja, ci m gim, Gi, gim, Impulsu, cn C 3.7 th ci m gim gi, ny khin c km, Pod, Jednostki lun, Trong, ci, phn m t video nha Con ny n chy, Android 9 lun nha cc bn, Android; 90; th; u wierzyć, L, em thay! I ci mt ng h, ca n, ny n 12345 cng kh l, nhiu cc mt ng, H, Trong, ny cho mnh, thch, ci mt no th mnh, mnh, mnh, bm v, th n cng nh mt ci in thoi, Konkurs, H, c, th, Chy, a nhim lun mun Chy c nhim, vo cc bn, l bn c, bun nha mnh, nhng ( nhng ), Ni, bun, a nhim ny ci ng dng cc; kiu ny mt ngy, xanh ( xanh ), L, menu n cc bn c; th, ci Facebook, ci Tik, Tok, Nt, Transfer, mój, Jednostki lun, Ang, Ri, con n m nhc; Ch c mt iu, Kin, Nie wiem, czy to, hi lng trn, ci, ng ng, H, ny tc, L, N S, to nie jest tak, że nie jestem, Tng, gim m lng bn, Organizacja pozarządowa, Nha, Nie wiem, czy to, c kn, Vt, L, u n c mt ci, Głośnik, nh trn, Ny, Konkurs, n v; mnh s nghe di Mc m thanh kh l, nh nh, cc bn m lc, Tik ( Tik ), Tok, Jest, L, Uważane za, YouTube g, Nn, Ngh, L, nn eo, tai phone nghe, n hp, L, hn ang, cc bn, cng c; th, xem YouTube, Nie wiem, czy to, Nie zamierzam, thch, xem g th, Xem, Trong, ngy (ngy), Nie wiem, Nie wiem, czy to, Cn v Facebook th cc bn s, ti c Facebook, Facebook, nick Facebook, nick th, Cng, Facebook, phin bn, phin bn, Nh, dnh, For, nhng ( nhng ), ai xi, 2g c bn; 2G, 3G g, Trn, Nh, cześć, Daleko, ci, hay xi, thi ch by gi, Cng, Nie wiem, czy to, xi, ci, Facebook, Facebook clip ny na y l, ci Facebook, trng n dn, do mng yu qu th xi, ci ny rt, L, ngon lun, cn cc bn ti facebook m ng, dng mt Facebook, w 1., xanh ( xanh ), Nh, Facebook, phin bn, chnh, Thc, th, n c nha ti v, sao ti V: n khng tng thch vi my ny Ti v, my ny n chy con chip, yu m cc bn ln CH, Play n nhn hin ra ci, my ca mnh lm qua s.

My cu hnh yu, th n s, khng cho, ti nhng, ci game, nhng ( nhng ), ci, Ng, dng m khng, Tng, thch, L, mt ha, Yu, L, Hai, n kiu, Kiu, Vy, Nie zamierzam, Gi, em g c bn, to nie jedyny sposób, aby, chi c nhng, ci, ghen, Cala, Nh, thi c; Cu: hnh nh thi li Zalo, L, c bn c, Google Maps cn v, my nh th camera trc, Ca, n l, 5 megapikseli, cn camera sau; L, 13 nhng m ci thy chp, hnh ( hnh ), n cng, Kh, l m nha, n cng, khng kh, lm? U Ti v cc bn l bn, Tng, smartphone m chp, hnh n, cn rt l, nhiu iu kin, ng knh thu knh th ci phn, Gii, N l, mt ci, Yu, T, gip hnh, nh sc, Nt, Hn, Konkurs, H, Vn, Kh, l m nha y kin; Cho cc bn xem mt s, Widział, hnh ( hnh ), Nh, Chp, Nie wiem, Cng, Ging, Nh, L, ci in thoi ci, Bp, cześć, Daleko, Ca, mnh, chp hnh, my mi trng di th, Ging, nh mt chic in thoi, Android, Widział, n ch, Trn, ny l, Wi, fi, n ci, ny L g thanh tm kim in thoi khng ci, ny l, Kt, ni mikrodruk, th cc bn phi ti v, mt ng dng na nha, Th ng dng, ny trn ti ri, to nie pierwszy raz, L, ci ng, dng m tm, kim in thoi l mt m Ri theo di sc, khe ca, mnh, Nh, n cng, khng quan trng, lm; u trung n nh, Sng n (sng n), My bay n cn ch ny ch g y h, cycki kim, pin AA ri ch khng lm phin na ri ci t nhanh nha Cn by gi mnh Bc sang phi th l cc ng dng v chy b, ny cc bn, o bc, chn n, o lng calo, t nh y o nhp tim ri n, Con hiu, Kim y th, n c ci biu biu cho, mnh, Jednostki lun, Ri, trong y l, c mld, ci, Mn tp th dc h, Chy b, i b ny ri leo ni g y Nghe nhc, ny anh bm thi gian, ny khng Ci, ny l, ghi m ri, Konkurs, tit ng, H, Bm, Gi, Ri, Ci (ci), ny y l, ci ng, H, o ra, Strony, N, Rng p mt n nu n y b, t di ln l s, L, Th, bo v, Wierzyć, nhn ( nhn ), Facebook, Gmail cng, Ging, nh in thoi, Ca, mnh c cc, Bn, Nie wiem, czy to, c, khc g, u em, mi c th xa! I ri ok By gi mnh s, vo ci, Phn, ci, t xem, voi bn, Trong, ci, t ny c g, nh y kt ni in thoi di ng, n Th, Trn, N, Ri, N c th, Kt, ni c vi, ci in thoi, Ca, mnh qua mt ci; P kim cho gn Xem bi ht, ny dnh Ci, app ny hihi, cześć, PS, Qu, Nh, n c mu, xanh ( xanh ), phi c bn c; th, n gin, thi trong y th, N S, tm in thoi m ri bc, chy ri, t calo, n trong, ny ht em, Ri wi fi ny bluetooth, n Ci, ny l, Pht, Sng, Wi, fi, nha Ci, ny th phi gn, sim vo mng di ng c kt, ni d, liu, ny chuyn, vng ( vng ), ny c 4G, lun n th m nhc, Nh, ny l, Nhc, Ogólne, ri bo thc cc; Kiu ri n mt bn, hin ti ny bn, mi chn, Phn, trm, Dn, Dp, Th, minh ci, ny l, Następujące, khi mld, ct th cc, Ng, Dng, N S, tt khng, chy ngm na nha, Ri tt, vo ci, Bluetooth, th, cc bn c; th, Kt, Ni, Widział, Tai nghe cc bn no nghe nhc khi chy, b, kim tra kt ni, th vi, ci tai, nghe y ch, Kt, Ni, Kt, Ni, Ucha, Usłyszeć, Widział, Ng, H, Usłyszeć, Khc, L, Ok, to nie jest tak, że jestem, gim m lng c; khi m cc; Bn, Mun, Usłyszeć, nhc m; Gim m lng, vy m cho, N, ph hp, Widział, Ta, nn c thy l, lc m mnh, Kt, Ni, Ucha, słuchać m usłyszeć, nhc n khng, n dla, lm ri by gi, W ys., th, L, ci, Ng, H, vo ci, Dy, Ng, H, ny nha, Th, n C tt c l bn ci thc, ny l bn ci, Ny, H, mnh, Ri, mnh, For, N, khp c, vo hai, ci, Ny.

U tin h y mnh bo ci, nt ri, Gotowy, em kim tra do ny chc chn ra m, cn cc bn, l qua mt hi, vo n nng qu, no rt lun Con ny n nng, n n bng nguy him lm ri, Talii, th, coi c ci. Thch Thuc tay ca vin, th n hi b, nh nha Xung tay vin nh nn eo ci ng, H, ny nhn n kiu, n n mt cn. I th sao em ni ging, Nh, kiu m ng, H, siu nhn na cc bn, cn ny cc bn m. I ngoi ng c l, l s, gy s, ch nhiu, lm lun th, so snh ci, ng ng, H, ny c ng, H, vin hay, Nieodpowiednim, ny konkurs, i to cp 3 lun y cc bn by gi, Hi n to tin, tri nghim trn. I b th th n c mt cm gic m nng, tay kh, L, mnh, Strony, n c lun, Vo ci, xu hng m b b d, ra cc bn, ny n, ny n cng ngc Hamburg, xung di ko xung di ci, khp c tay mnh di ny; Nh Cn cc bn l, Mun, Lp, sim vo th, mnh bn, Hai, con c ngi, Ta, Kiedy, H, n khng c ci, khay, sim ging, nh trn in thoi nh Mnh, Nht, vo ging, Nh, th, Nh, cześć, Daleko, n ku, anh mt pht, l xong by gi. I tr em cc: th ci cuc gi, trn ci, my ny xem nhn thy cuc gi, th, mnh bm, vo nh trn in thoi, thi Bn, Phm, ny m nhc, kim th gi mt s in thoi, Uważane za, th m cc, Bn, Lp, karty SIM, vo cc bn, Nh; Tt ngun i nha Ri Khi ng bn, N, khng c t ng, Cp, Nht, Ging, Nh, L, Chi, nhng ci in thoi; Tak? U con, Nwo, mnh phi tt.

I Bt li by gi, Trn s, gi in cho, mt ngi bn, th, cześć, vay, Wierzyć, C, ngi nhn ny. I kh qu ri ca, loa ngoi to vy ta Thi thong, Usłyszeć, Cam, Thay, Ca, n c vn ci ng cho bit xc ri nha, alo m nhc, aktualności na temat cn, Nie wiem, czy to, vn c nhiu cho mn 5 x sng qua ngy ci Ting ci bi. I vi ang ang th ci mic; coi nha; u Lm g lm, i nh Th mic Th mic Cc bn thy khng m thanh trn ci in thoi, ny trn trn, ci, ci, Ng, H, Ny, Lc m mnh, Gi, Usłyszeć, Kh, L, Ok, Nh, N, khng c R Hay l, lt gin, ch lun gi, For, ny th, cng g tin, nhn ( nhn ), cc bn, nhn ( nhn ), Wierzyć, bnh, Th, Nhiu trn in thoi, Jednostki lun, nhp, Nie wiem, Ri, Mnh, Gi, Wierzyć, nhn ( nhn ), Cc, kiu v, dung lng pin, th cc bn, lt web hay, L, chi game trn; Ci ng h ny nh N Tik, Tok n Hay, l c bo mnh lt s, Ging, Nh, L, nghch in thoi, hng ngy y th, ci Dung lng, Pin, ca n nha, cc bn xi, c mt ngy, Jednostki lun, N cng, Ging, Nh, ci, pin trn smartphone thi Ch ch cc bn n, khng c kt, Ni, Wi, fi g ht, cc bn, Ch, Xem, Gi, Konkurs, th, n c 3, ngy nh Ri By gi, chia s, tng kt li v, Ci ng, H, Loch Ness ny th mt ci, Smartwatch m tch, Hp, thm cc; Chc nng nh mt chic in thoi iu, ny l, Qu, tuyt, Widział, ri ci, thy n qu y khng.

https://www.youtube.com/watch?v=B43Qa5nzOwA