0, nn, Thi lng pin kh ngon xi, ti 5 n 9 ngy. My c h: tr o nhp tim thi, gian, thc, b, sq2 oxy bo ha trong, mu, v c, bit: l SmartWatch c g, tt c lp, tp, luyn c hn, 60 mn, th, thao, khc, nhau, v, tiu chun chng nc ln ti 5atm bi li thn, gan C bit my c h: tr, mic xi, tr, l, Amazon, nhng m, khng, c; loa mic ny; khng xi, nghe gi; u em; nh Mnh thy rng y l, SmartWatch c g Bit; tp luyn, gi r, nht m ngon, lnh thi, im hin ti anh em mun; Mua th tham kho Ti sao 4S ang c tng km qu Ti nghe hoc l, gim 200k kh ngon lun v, thit k, v, mn hnh th bit pro hon ton, tng t nh, adieux, mnh, review trc c c. My ch 40 phy 90 inch v mng l, 114 cht lng ton b khung My l nha polycarbon nn eo, va nh gn trng lng siu, nh nn, thoi, mi, ph hp, o hng ngy, k, c lc. I ng hay vn ng thi gian di Tuy, thit k, ton, thn bng, nha nhng m c, ph Sn nhm cho cm gic, eo, ging, kim loi, nn nhn, khng ging, nga, ng, h, tr, con nh, em ngh; u dy, eo, anh, em ty bin thay, th C: 20ml thoi mi im tr l, dy trong, my khc gip tay bo d b, ln mnh Nghi Lc khi, mua v, th anh, em, tn, thay, th, gii, khc, lun, cho, ngon, nh, V, mn, hnh, l, im, mnh thch, nht, trn Bie, pro Tuy; l, Smartwatch Gi r nhng hnh nh cc k, ngon dng tm nn mn ai bit LCD kch c l, 143 inch v, gii, mu, chut, NTC ln, ti 72 phn trm Thc s; li bi, vit, rt, chm, cht, cho, em, ny nn, mn, hnh, phi ni, l, xut, sc, Nh gi ring v, mn hnh mnh thy sc nt rt l, tt nhn, rt gn mi, thy d, iu mng, cn ai, cn hay l mt ng, h, cc, p, sng, Hin th ngoi tri, ngon, lnh, Em khi, lo loa kh, Xem, gi, hay, l, thng bo Mu sc ti rc r nnh mt Tt nhin th dng tm nn ips LCD nn khng trnh khi mu en khng su nhn, vn c n nn nh Nu m nhn k v mn hnh b, vin 4 gc nhn cng, p, hn, nhng, nhc, im l cm Di kh di cha logo, 20 feet c trng ca, dng, bp, nn cho, cm gic mn hnh nh vin dai v, khng, cn xng tip theo knh mn hnh, vt, 25 D, Tuy nhn, em, nhng m ngoi, tri, hi, bng, v, chng, try, xc mc yu, mnh Ch mi eo vai, ngy, khng, r, quyn, u c: vi vt nh anh em, nn, dn, mn, hnh, ngay, sau, khi, mua, nh, hin, ti ch bt.

U c mt ng ri Sp, ti gi c cp, nht nhiu, hn y l, c hai ci mt Chc, mng, nm, mi, ny nhn c ci, p, lun, giao, din, v, tnh nng, th, vut, t trn, xung, l, thnh, trng, thi c ch, khng, lm phin bo Thc chnh sng ny vo ci t lun, Sang bn, tri, l, ci, chn, l, Alexa, nhng, hin, ti th cha, h, tr, Vit Nam, sang y l, quy lut, ny mc tiu, hot ng, hng ngy, o nhp tim ri by gi i sto2 oxy bo ha trong Mu o xt mc cng, thng lp file, Ch s, sc, khe, thi, tit y l, khin nhc, my ny khng c lm Play v, cng c Trm, ny sng mn. U em s! Li cn, bm phm, cng hoc ti ch d c tay Xem do mun tt. I th cn tm tay mn hnh thi Bm v, nt cng, vo Giao, din Manuel Ci, ny l, mc tiu, hot ng c; ch s bc, chn, ny ng ln, ngi xung, ny calo, tiu hao, l, qung ng, phng, ny ai ch s, sc khe, ny nu; Em t 100 nh th sc khe mnh s, tt hn theo di nhp, tim ny, cn theo di nhp, tim t, ng, nh theo di gic, ng y l ti luyn n s c 61 tp luyn, khc, nhau, kh, l, nhiu, ngy, khng, th, thm, ci phn, Ny n s, phn cha tng, mn, th, thao, lch s, lp, lun, l, ci, gt m tp, luyn ca, mnh y nu, em mun, xem, chi, tit hn, th, nn, xem trn in thoi b, spo2 oxy bo ha trong, mu, xt, mc cng, thng ci, ny th Mnh cha o nh, l, n cha, c d, liu Ci, ny t thi, ci, khng, th, th gin, ny ht, ra, th, vo bt, cng thng theo di chu, k, kinh Nguyn, dnh, cho, ch, em, th, ny th, mnh, th, r, l, dng, no bo thc; no Tr l addition ny rt, ph hp, vi, em s, dng thng, minh, ca, Amazon, nhng m s, cn phi s ti khon ny.

I vng quc gia xong. I hoc quc gia khc Ti v Vit Nam, mnh n khng, h, tr chuyn, nhc, n m ngc y l, bm gi, ri, trong xem thm, ny ci, ny th mnh, cha, R, l, ci g th, gii cc, quc, gia khc, nhau c c; l bn lun V mt chp, nh Tm in thoi, thi, tit Tin, t gia Chi, tit ci, ny l, ghi, ch, n s, ng b, vi, alyssa, Vo ci t ny bn trn. I mt ng h, t ng tt mn hnh tc, l, sng mn, hnh, mnh, l, mc 15, giy, cn n thp, nht l, nng, dy c c; kha mn hnh lun, ny khi m bt, ci ny th, lc c thng bo n y Hc bt k lm G th n s, kha mn, hnh; u em s; khng, th, n, ngn, chm, nhm, c snh, ln, ny tc, l da c tay, xng, gi y c, th, t c thi, gian, lun, c c; sng, ln, khi, c thng, bo ci, au, khi, c, thng, bo N th n s, sng y lm cho bo hoa tay, th n khng c c; ty chn, ny phn ty, chn bn, trn, l, thm cc, ng, dng, trn, wed ny Nhn v, gi, ci, nt, ny em ty, chn, l, vo lun, ng, dng, no Nhng, mnh, Mnh ang tp luyn nh gi g y l, vo tc luyn lun cng rung mnh ang, tr, mnh ci, my ny dng kh, l, Ok, lun, nhn, thng bo rt, l, ngon, ny nh dng, thi, gian, ngy ci, ny b, qua v thng bo con ny ngon Hn tt c gtr2 va tn hai, rt, l, mt M lun m anh, em xem, ny thng bo Zalo, tin, th, tn, ng, dng, ngon lanh mi, ti l, khng c anh, cn Zalo thi ri anh nhng ci, ai qun, trong, tin, nhn, ny lin k, cng Ang phone ch cng em ny khng b, nn nng anh, xung dc v, hin th c ni, dung di V d, cho anh, em, xem, mt ci, tin, nhn, vn bn, di y ngay, ci tn, danh b, mt di qu, th n s, hin, th c chy, Chy ch cn trn g test 2 hc ca theo hai, a chng n di qu, th n s, hin th c 3, ci sau, cui em s, khng r c, nu m ci, danh, b di qu, C c, icon Messenger, ny, Gmail, Ni, chung, l, con ny; Qu tuyt vi, lun thng bo cuc, gi n y con ny cng c im; cng l, ca, tnh, nng, tr li tin, nhn t ng, th, em, ang bn C th, son theo c y mnh, ang phm, thm, 4 dng rt, tic, th, tnh, nng, ny cha, H, tr trn, iPhone v, ci tr li nhanh, chung, h, tr, tin, nhn, ny, h, thng bo ng dng by gi, th mnh s, th gi, sao mt cuc, nh dung trn, my ny kh l, mnh lun, vut, ln, tr li bng, tin, nhn, ny kt, ni Vi in thoi c iPhone v gi, em s, ti app vip y giao, din, kt, ni, trn, iPhone em sang gc bn tri na y l cc ci Ch s, sc khe, hng, ngy, ca, mnh, ny c cm hay, ny tha, lo tiu hao bc, chn lm Cc: tp luyn mnh, th n s, nm trong y ni, tiu 2.

000 tim cho, n gic, ng chu k, kinh Nguyn, mnh ci, ny th mnh, cng, ni, qu, nhiu, lun, Vo lun, vn, chnh, l, kho, mt ng, h, ny ty vi, mt ng, h, theo, nh C: nhn em s, ko thng, rau, Custom background, Chn mt trong bn, ci mt ng, h, ny lm sao, ph hp, ci, thi, gian, n hp, vi, ci, nh ca, mnh, V d, mnh chn ci, ny n Em, thy chn mu ci. Do ny y em s, chnh, ci, thm, c hai, mt ng, h, trong, kho, mt ng, h, v, hai mt mc nh m thi, nh, n s, bo l, ghi ny, mnh s, ghi th, ny y cy, mt ng, h, xong, ri, em, ny nhn, so vi, Nh gc thy cng kh sc nt lun anh, cho, em xem qua kho mt ng, h, n nh, tip theo, ng b, vi Java, th em s, tch ra y h, tun thm, ti khon, ny c c. Google, Tt lun ny anh em, ch, cn ng nhp. Vo thi l, ok, ri Hoc mun s, dng Tr, L, Amazon, Alexa, th s, bm y nhng, m bt, buc em s, phi ng, k, vi, ci, ti khon, quc, gia m c h; tr cm bin, gia c tay, xong gi cng. I pro kh nhy nhng m hin th mn hnh b chm cn mt giy. I khi l, hai dy v ngy ti ni Nu, my lm chy xe, my th mn hnh gn nh lin tc khi ti ci on ng xc; hai.

U get y l do vn cm bin khng hiu chuyn ng, gia Xem gi, l, vn ng khc mong em mnh vit, cp, nht, ci, thin tnh trng, ny test chnh, xc n bc, chn vn cch cc, k, hiu, qu, l, chy xe, my th xem n C b: nhy bc, chn hay, khng mnh, i khong 3 cy em c on i hn 20 cy t nh, ln cu, Nht, Tn, vi, hai, ln, t th, ch s, bc, chn, vn, nh, lc, xut, pht, vy, Kt, lun, l, chnh, xc, trn, bia, pro kh N nhng mnh y, a s cc: asana o lt cng mc tng, i tham kho, thi c sai, lch, nh, bi, t hay, nhiu, khng c; smart, no l, chnh, xc tuyt, i c vn quan trng, nht m em, cn tm l g Bit; tp luyn, im N tin v quan trng nht chun b v, pro lun mnh c c tham kho mt bi, vit, trn, nourish l, xi, chip, GPS, t, Sony, l, ok, good thng s, th hnh, khng, Cng, Bu, r, rng, nn, l, mnh c hai, bi, th, mt l, chy, Cng vin Ngha test, cng vi, jt2 cng check so snh gia bia Pro v J2 pro bt repair, nhanh hn hay, khong, 15 giy livapro, ch mt khong, 14, giy thi, So snh hai, bi, Chy, cng Dell hay Smart, ny c chnh, lch, kh, xut, sc deagu. Pro l 134 cy v xita hay, l, 158 cy, Xa, tip v bn, tp, luyn, Anh, kh, tng, ng, nhau, im, xut pht.

I pro v qung ng sai nhiu nhng giun d b lm cm cn li th ton b, ng di chuyn; u kh; Okay, tip theo, l test p, xe, nhng m thc, t l, mnh chy xe, my khong 25 cy Ln, ny th v, rt mt lun; V: chnh xc kh, l, ok, nhng m duy, nht remix mt mt qung, ng di khng r l do y l on ng rt, thong nn mnh, thy kh, l c mt bi, vit, t ngi, dng, l bc, Huy Nguyn, trn, nhm, Facebook, hi Xiaomi, anh bn; Vit Nam v vn Bc, ny ca Dell, dng dipolog v, so snh cng, ngi, gch, nn, 245 chy cng vin Cu, Giy Khi, so snh kt, qu, th, thng s, gia hai, ny chnh lch, ch, Khong, chc, mt nhp, tim trung, bnh, bng, nhau v, nim tim Ti a chnh nhau vi, n v, Vy mnh thi gian, GPS, trn em, ny Khnh, ok, cho, ngi, dng, c bn, mi, tp, chy, im hai na l, c ch, t ng, pht, hin, tm, dng, khi m tp; rt l chun lun th, mnh, ang, chy hoc Dng ngh my s, t ng, tm, dng khng, lo na v, t tip tc khi, mnh, chy, Xem, t s; kt qu, chnh, xc, nht, chnh, v, vy, nn, m Khi, so snh vi, jt20 Bt, tnh, nng, ny th. I pro c qung ng tp luyn t thi vi, cch tch mi mnh s, nhn thng bo cuc, gi v, cm in thoi i xa khi ng, h, nh, ny s, chnh xc, hn, l, xem, trn, ng, dng, mnh, th, khong, cch, tng, 30m, tranh c vi.

Gopro mi b mt thng bo kt, ni y l, trong trng, hp, thng, thong, vn, cm l, xe c qua li nu trong nh trong phng, ln, phn ca, vt, cn l, tm Th Khong cch s, ngn hn, trung, bnh, l, trong, khong, t tng, 1, n Tng hai thi nh vy Mnh thy khong cch kt, ni trn, bp, pro co, n, ph hp, nn em s, dng thng thng in thoi, lanh, quanh, trong nh do s li Manchester nc, ny th bu, pro s c: l mic na thi, l, n s c; Th chng nc km hn, so vi: bp? U gan! Cng y ny th mnh s test trong, vng 2 ting lun by gi 822 na ch sau khong, hn 2 ting th by gi, mnh s, ly; ng, h, ra, xem, m n, cn sng st hay khng nh vn, ln, mn, hnh, bnh, thng, mnh, test gi; Th xem n, cn kt ni vi in thoi khng ny dng vn, ngon, lnh c thng bo bnh, thng v, pin s dng mnh dng trong khong mt tun gn y lun, eo t xuyn theo di nhp, tm t ng theo di gic, ng v, nhn thng Bo linh tinh mc trung, bnh mn mt sng c test chy mt ln, chy xe mt ln, mi ln khong mt ting, th, pin sau 4 ngy Si Gn khong 15 phn trm, pin test GPS chy ring th khong mt ting, mt 8 phn trm pin nh Vy cng kh, Ok, nu m em, khng xi, Cc Xc nh, mnh, th, pin c th s, ngon hn, nhiu, nh, gi c, nhn, ca, mnh, v, mnh thch.

I pro l mt sn lt Cc cc k, ng mua, Bi mnh ngh em, ny s, l, b, ch, ca, th, gii, ng, h, thng, minh, gi r, sp ti khi m c; rt; nhiu; u im; nh, l, mn, hnh, p, nh, gn, tin, trm, em bit; Tp luyn ngon lnh, giao, din, ting, Vit d, sy v, cng mt na thng bo ngon phone p, v, hin, th c ni dung di khng b li nht ch xung dng, nhc, im, l, mn, hnh c cm giy khng, tng xng cm bin di c tay.

https://www.youtube.com/watch?v=jQ3cU8zLf60