U tin, l, chng, ta c th, thy l, n c mt chic, sc, ny gm c; 4 chu, ny sc, ny l, c nm, trng, nh, em c th, t nh th, ny l, sao ny, h s, ht, vo anh, em y l, khch sn, ny anh Em lm hi mnh khch sn, th y th, n s to c lun, ri, okay, chng ta s. I vo chi, tit th. U tin, mnh s, kt ni vi, iPhone nh, chng ta. I vi in thoi iPhone th phi vo App Store Cn. I vi in thoi Android th chng ta vo CH Play nh chng ta v, t kha, l, VPF, xe ben Th; ci ny n s c; trn R, trn, hp, nhanh, em s, kh s c, lm pet ny li ci m QR, ny l, cnh, st y V: chng ta bm, tm, tm, kim HP Ben v, ti v, nhanh em; ok, Rt, l, nh lun sau khi, ti v; th chng ta s, m ln, m ci, app Viber, ny ln nh, chng, ta, nh, l, phi cho, php, ny ci g cng, cho, php, Lun y l, chng ta bm thm thit b, ny mun s, dng, Bluetooth, chng, ta, phi, Ok, thm, thit, b g N ang tm kim thit b, nh anh em cha mt xu sau khi Tm thit b, th chng ta nhn thy l mt chic; u98, ny Thch tao bm mc ch, ny n bo l, mun gi, thng bo cho bn, chng, ta phi cho, php, nh, Thi, kt, ni, thnh, cng, ny phin bn, mu 98, ny mt trm, phn, trm, pin ri chng, ta c th, vo mc v, tin, tc y l, Nhng ci thng bo nh, ta bn, tt c i n hi, l c th truy cp sc, khe y chng, ta bt, ln lun.

I M tt c thng bo cho, ok By gi, mnh s, th mt ci, tin, nhn, Zalo, vo y xem, n c hin. Th trn ng h, nhanh, em, mt tin, nhn, Zalo, nghe, nghe, cho, ok, N hin, th, ngay, lun, trn, ng, h, Em, bm, vo xe, ny ng, h, ny c, nhn c, tin, nhn, Zalo, khng, anh, Em, nhn, thy khng, cho, ok, ght, n mnh s, th Mt tin, nhn Facebook, cho anh, em, xem, nh, Messenger, nh, Uh, cho, n cng, Hin, th, lun, tin, nhn c th, hin, b, lun c ting, Vit nh, Mnh s, th mt, cuc, gi, i by gi, mnh s, kt, ni, cuc, gi, l, anh, em, nh, vo Ci t y anh em nh phi lm tng bc, mt nh, nh, nh, video ca, mnh nh, vo ci, t anh, em, bm, vo ko t, trn, ng, h, xung, bm, vo ci, bluetooth, ny bt n ln, ny Ri anh, em, kt, ni, vo ci, u98; audio Ny nht rt c ngha, l bn, ny n c th, xe m thanh v, Mic y mnh, ni, th n thy nhn nh Thi, anh em by gi, mnh s, th, gi, mt, cuc, gi, Messenger, N s; hin th, nh, th, ny anh, em, Kh, l, p, Nh c tn, lun c tn, l, mnh lun, ny nghe, my ny; Ok bn, ri by gi, mnh s, th mt cuc, gi, 900, xem nh th; no y l, loa ci, ng, hn, loa trn in thoi, ng h, ny, cch, n l, chng ta s; xem Phn danh b, ca n nh y danh b, ri chng ta phi vo hin, ti bn, phn, danh, b, ca, my ca mnh, th, n ang b, tng khng c ng; no nn, l, khng, khng, khng, xem c ny, chng, ta, xem, l, n c, lun c.

Nghe nhc By gi, mnh th phn chc nng nghe nhc nh y anh em thy n ht lun l, trn, ng, h, cu vng em, my n mch b, con ny nh N, pin thc th lm cho b, cn m nhc m nhc m nhc m nhc M nhc m nhc m nhc m nhc d, bo thi, tit ny sau khi, ci, t hnh, nn c nhn, khi, n s, thnh nh, th, no ri, Ok, anh, em, no m ng, mu, ng, h, ny th c th, lin, h, cho, mnh, vo Zalo s.

https://www.youtube.com/watch?v=eMytHI6b5gw