I anh Em thy khng loa ca, con ng, h, ny n rt l b, Xin cho, anh, em hm nay, mnh s, review Chi, tit ci, con p web c6f, 11 m frye, 3 phin bn Can vin cn. I bn cnh v vin mng, nh, chnh, hng, nh, t, trc, n, nay, th, cha c con no lm c tin, mng, nh, chnh, hng, th c mi, em, ny l c th, mng, nhng, chnh, hng, v bn, mnh; v, 1, l, hng, l, nhiu, nhng, m N hm nay th ch, cn ca, tm 5 6 em na thi nhng m, do l, mnh bn, nn, mnh, ku, lm c video, hng dn anh, em, kt, ni, cng, nh, l, video m cho, anh em thy rng l, nhng test nhng, cy, thng bo v; Nhng cuc gi, ca, trn, trn, trn, ci, con ng, h, n hot ng, nh th, no th hm, nay, mnh, xem, review, cho, anh, em, xem; no bt; u thi li y l, mt chic, hp, nh c bao bc, t bn, ngoi, v, mt tm bc; rt, L p ny ri Hm, nay, th, mnh bc, tim ra, ri y v, mt ci, phc, l, chc, chn, nhng thng, One v, hp, cng rt, l b, ny m h, cng kh lng lun, ny ri, Tt, n l, con ny th mnh s c mt ng, H, ny v y l, phin bn mu en nh sau y l, trong ny n s c; l, thm, l, sch, hng, dn s, dng v, mt ci, dy, ng, h, nh, anh, em, sch, hng, dn s, dng ny ci, ny th, mnh m, ny m play 3 y n khi k, hiu l, qu kt, ba ri v, sch hng, dn s, dng ri; Ok, mnh s, lp quyt, ngay, ny, vo cho, anh, em, xem y na y l, mt ci, sc, ny phin bn, ny th, ci, x, ca, n, khng, phi l, Sc khng dy cng nh khng phi l, sc nam, chm m sc, ny l, ng, h, t ln y l, cnh nh m nhc, a short Minh mnh l con ny mnh m ngun sn ri y y l, ci hnh, nn m mnh, ci t in thoi Vo anh em c th thy l, hnh hnh bt.

I ri ok By gi, mnh s, review qua v; ci ngoi hnh, ny ni, phin bn, ny l, phin bn, mu en tuyn, nh, ngoi, hnh y c hai, nt, l, r, loa, ny hay loa, ny v bn, ny th c mt, cht bo mt nt, ny C: th xoay v, khng Tuy, nhin, n thiu, mt cht, ngun y nhng m n. I li mt ci, l, n rt mng, so vi nhng, mu, khc, th, mu, ny n cc, k, mng n nh em nh y v, cht liu dy n cng, rt, l, tt, so vi, nhng, mu, khc, n l, tt lun, v, anh mt sau, ca n, Ny m sao ca: em n th cc k, ging vi, cy 6 lun at Wat, sai 6 lun, nh, rt, l, p, v, cc, k, bng, nha, anh, em; u tin, l mnh s, chc nng, cuc gi, ny, mnh s, gi 900. I v anh em phi khng loa ca, con ng h, ny n rt l b, mnh loa ng in thoi, ny ri l, ngoi in thoi, loa ng, h, ny y n l b, nhanh em mt cuc, gi n, ny mnh c th bt, my lun c Ci ny Alo l, bng nh Tt, ny y tin, nhn Zalo, ny anh, em bn, ny n s, hin th, lun, ci, tin, nhn, ny anh, em, xem, ny t tin, nhn, Facebook, ny v, phng ch, th, n khng b li t Nam, v n rt, l, Khng b li dng, ny th 2 l, n cng, khng, b, em v cc: ci du y l, mnh gi Facebook, ny tip n l, mnh gi, Zalo, ny y l, mt cuc, gi, Messenger, nghe, anh, em, Messenger, mnh, c th, l, v, sanh, lun nghe.

My y ny Alo alo ci ny c mt nt, bm v, ci nt, Bch, lun, th, n khng c nha, anh em y l, mt nhc, im, nhng m n cng khng sao i li l, n c rt, l, nhiu th na By gi, mnh s, xem Ci Menu ca, em, ni n em menu, ca, thng, ny n rt l, mt m y cc, k mt lun, khng phi l, khng, i by gi mnh s, trn, rung n to ln ci nt, ny n li hai, ci, l, n li dung lng, ny va N cc k, mn anh em, rt, l, mn, cc, n l, mnh s, mua mt s; ci hnh, nn, ca, con, cn ai ba nh, ny anh, em c th, xoay nh, ny ci, ny n c th t hnh, nn, ng, hnh, nn, ca, em, n th, Rt l p cc, k, p, lun, Okay y l, mu Smartwatch, t6 Z1 phin bn tn vin bn, cnh cc, k, mng, nh, hng, chnh, hng, em, phun gi, nghe, full chc, nng, v, anh, em c th eo lm mu. I chi tt ny anh em, no m ng Mu, ny th lin, h, cho, mnh, ca, hng, bang bn dp Tt bit ngy 25 thng 2 nm m lch, nh ht, Ngy, 25 m lch v, ch, cn tm m chc con na thi, nn l, anh em. No m mua mu, ny th mc cho, mnh mu, ny l, mt mu, cc, k, r nh, anh, em, rt, l, r, Em m v y flight, ba Smartwatch Apple p6s, 14, anh, em, no m c nhu cu, th, lin, h, vo s in thoi Zalo, 0; 9: 6.

5. 1.

https://www.youtube.com/watch?v=PbxO2_aEkhA