I thng vo nm sinh em n s, lm nghe gi, nhn, tin, trn, ng, h, thng, minh D, cho ta s c mt ci, nc, ngun, Hin, ti th, ng, h, thng, minh c trang b, mn hnh, Sony A6000, my ni ny cho C6 cm ng a Im trn mn hnh by gi, ci cng, lm kem nha, Chng ta s, quay mt s; no y c; th, ni, chuyn, chng, hn, v d, lng 080080, gi, th, chng, ta, nhn, gi, th, ng, h, hin, th, chn, c hai, la chn, Mt l, chng, ta C: th gi, bng, SIM ca, ng h s 2, l, chng, ta c th, gp, sim ca in thoi, khi m ng, h, kt, ni in thoi, qua bluetooth, th hm, nay, c; th, gi, bng, SIM, ng, h, nha, ng, gi, tao, nha mm Sau, chng; ta S cm c hi, vng Gi, ny, cn thy nhc, my c nm mun ri alo, Cho, ch, ch c nghe, thy r Anh ni, cho, nh D, vng By gi, mun ri y Em, mi mua ci in thoi, mi, em c ci, thng, em, gi, n, thi, Khng c: ai c: u Cm n ch nh bo rng, ci g Ng, ngon, nh Ton, cho ch, Anh, ni, l g, ng, vi, nhau, tht, l, tuyt, vi, Nu m chng, ta gi, bng, xem qua in thoi; ny s, gi, nh, th, no nh, l y Chc li thng v chng ta s, nhn chng, ta s, vo lc, cc, bn y, ny, cho, n s; chn mt s; no y k198 cho Sau chng, ta, nhn li th, chng, ta s, chn bng, SIM ca in thoi, nhc, tng s; 2, th, ngay, lp, Tc trn in thoi Si Gn cc bn th, nh, Th thi.

I khi m chng ta s: cng m Gi, vo ci s, v ly in thoi ca, ti ang, kh kia stride, ca shop, l g, 0, 5, 8, 5, 6, 5, 8, 9, 5, 8, 5, 6, th, ny khi, ng li. I Ok thi mi th n ra ri khi chng ta s, cng xem li bi, cho, tin, nhn, v, ni em, tht s, ti rt, l, thch, ci, mu, ng, h, ny Ti v; l, n hin, th ting, Vit, rt, l, tuyt, vi bn, thm, nhiu, hin, Th ting Vit rt l chun chng ta c sn, tin, nhn c hp, th, n c nhp, hp, th y Tt c mi th nh mt chic in thoi c bn, Thng, thng, th, ti y thi s m mt, ci, tnh, no ra y Cc bn thy Ni dung ting Vit hin th, rt, l, trng, ch, v, r, nt, Okay, chng ta c rt, l, nhiu Ci, ny chc, lm sao nh, ci, ri, cho, n sc, ny; Ok, cc bn, l, vy By gi, mun, ri, th, trong c s vi. Li y Hin ti sau ny c ang m trnh, chnh l m, cn m chng, cn em nha Ch, cn ny th pht, va phi cc bn, no m mun s; dng mt chic, ng, h, c th, nghe, gi, nhn, tin, c m khng, cn thit l Phi ph thuc mt trm, phn trm vo in thoi, Hong ny taxi m n th, nh c cc, bn c th mua, a cho cc b cc con c th bo.

https://www.youtube.com/watch?v=ymTSXiVZdW4