U c: ci si dy silicon, ny; l, t mu en nh tip theo; l ph mt lng, th, chng, ta s c; np, lng c; lm bng, nha, trong, sut, nh th, ny nghe, em, th, ny n ch s, su l, c, tt c; v: d, nh, L vo b cm bin ny i sc nm trong ny tt c nhng chi tit, ph kin, mt lng th. U s c lm di lp n ch. I lm ci lp nha trong sut th, ny trng n rt, l, p, v, sang trng, Cng vi, chng ta s c mt ci, tin, ca, mnh, rt, l, thch, trn, nhng, ci, mu, ng, h, gi r, cng, minh, khc, tng, ngh s; khng c; u ch Nng ci im G tay ln nh th, ny anh thy ci iu, tay, ny l, mt ci, kiu, tin, rt, nh, thi, mnh, nh, gi, l, mt s, gia cng, n s, tm ca, nh, sn, xut, tt, hc, vin tip theo; ch, a ch 1 s c. Trang b mt tm nn chnh, l, tm nn, Retina, HD, em, khng, nghe, nhm; u vi mt chic, ng, h, thng minh, cha, n 1 triu ng m li b, ko g mt tm, nn, ngon, xut, mn, nh, vy, ng, l, ci c vic. I c ch Thm c ch, no mn hnh ca in ti 91 ch s c, Ph; ch s, l, 240, X2, 40, Pixel, mc d, n, cha, cao lm Tuy nhin.

I vi mnh mt ngi dng, ph thng vi, nhng ci, yu, cu c bn, tc dng, hng, ngy, n gin, tm thy n vn, rt, l, ngon, ri bn, cnh, phn, mt ng, h, chng, ta s c 2, nt bm, vt, l, mt nt, bm, l, anh, Em s c th tt ngun, ny v, mt c Bm, anh, em s, s, dng, truy, cp, vo menu, ny cng, nh, l, kha, mn, hnh na v, phn dy, eo, ci, t91, th c c, trn c hon, thin, tt, hn, so vi, nhng, mu, ng, h, Thng minh tin, nhim, V d, nh, l, tt95, ny n ti chnh, 2 n th, 93 bng c rt, theo bn y 91, cng rt, thoi, mi, Khi m mnh, eo th, mnh s, dng hng, ngy, ny tm, khong, 8, ting, ny cng, nh mnh. I Ri mnh vn ng th thao, ny hoc D, vt nng th ci, cm gic, n cng, Ok, lun, N cng, rt, l, thch, tip theo, l v, phn, n kt, ni c s, dng th c; quyn, dt91, chng, ta s; s, dng, bi, ct, rt, l, Mi rt xinh n ch, l, wapvippro khc, ny anh s, tng trn, t gi, Ngoi, ra, trn ab pro ny th chng ta, cn rt nhiu tnh nng, h, ng, vng, quanh, v, trong nh, mnh, mi, tm ta, ny v d, nhau, th, mun, chp nh v; Mt Tn Thnh ny ngoi ra cc, thng tin, v, sc khe, Ny tp luyn, th, thao, iu, khin kinh, rt, l, chi, tit v, tng, hp, cho, chng, ta, cn mt ci bo co, tnh, em c th d, dng theo di anh, em, cng c, th c.

Nhn ha ny ty bin nhng, ci, hnh, nh c nhn ca, mnh, lm hnh, nn, ng, h, ca, ci, rt, l, n gin, v, vi, mt ci, kho, hnh, nn, ng, h, vi, rt, nhiu, hnh, nhiu, hp, tip theo, xong ri, tnh, nng th. I vi dt91 chng ta s c: con chip n 95′ m tk202 Th con chip, ny s, h, tr, anh, em s, dng nh, ci, tnh, nng, cho, n sc, khe, v d, cha theo di gic, ng, ny c ging, nhp, tim 24, trn 24, ny ri Huyt p, ny c bo ha oxy Mu, ny lun, vt m ra, cha, ng, h, n, a ch mc ny, cn c trang b, kh nng kt ni, Bluetooth, 4.0 dng hng ngy, t b, cuc gi, thng bo tin, nhn mt cch, cc, k d, dng, mai, N hiu ny ra th mt kiu m Mnh, rt, l, thch ch, chnh, l, kh nng, ng, b, ha danh b, anh em c th, thao, tc, trc, tip gi, trc tip; u bng hng danh b s in thoi t in thoi, ln, ng, h, ny, nhanh, Em di y th chic ng, h, n cho, ch mt ny c 2 ci loa trng chng ta than tc nhc rt, l, sng, Ngoi, ra, th, ci, kh, nng, ghi m ny, h, cng, rt, l, tt, khng, l, bt c m thanh no cng kn, no V: khi m mnh, nghe gi m thoi, th s; khng xy, ra, hin, tng, v d, nht mt ting, ny r, thiu hoc l, a kt ni y ngoi, ra 91, cn c trang b; mt s, tnh nng, khc, v d, nhn, v, mun, chp, nh vi; Mt m thanh ny xem lch, ny cnh bo nhng, nh vn ng, ny nhc nh, ung nc, ny v cc, tnh nng, th, thao, khc, cc, k, l, hay ho c Tuy, nhin th, tnh, nng, th, thao, trn, VTV1, th, chng, ta s, ch c duy, nht, Chnh l tnh nng vn, ng ca, chy, thi, tip theo, sao vy l, phn thi lng pin, th n t91 s c mt thy, pin, nhn hn, so vi, nhng, mu, ng, h, tin, nhim, chnh, l, 325 km, trn gi; th; u anh, khi s, dng n, Dnh cho thm khong, 4 n 5 ngy Nu m anh, em khng, nghe gi, nhiu, khng, hin, th, qu, nhiu, thng bo trc iu, ny cn nu m Trung, bnh th, chng, ta, vn c th s, dng c trong, khong, hai, ba ngy g Tip theo; l, Ngi kh nng chng nc th dt91 s, trang b, kh nng, chng, nc c bn; ip67, gip anh, em, vn, ng, th, thao, v d, ra m hi, ny hay, l, ra, tay di vi, nc ny hay.

https://www.youtube.com/watch?v=MCNMqNxhvuk