I vi mt s: mong ch ca, rt, rt, nhiu, ngi, trong, ca, mnh, Ok, v, em, ca, mnh, khm, ph, nay, mua, ng, h, ny nh; u tin, l, v, ngoi, hnh, thit, k, v, nh gi, khi, phi ni, rng, n, ng, h, thng minh, ny c; Rt l nhiu ci tin c, bit n ch, Kch thc, ng, h, v, mt ng, h, Chng, ta c mt mu, ng, h, thng, minh, vi, thit, k, v, ng, h, cho, nh, th, ny v, chng ta s, mi ci, trnh, n c; bi, ct, l, ci, Ny nhi Mnh rt thch, ci, Mi, ngi, ci, thit k, mi ca, hai, ci, mt n, tht s, rt, l, mi m trng, n chuyn chung, ny a v c g, rt, l, ph cch, ngoi, hai, mu, sc, ch, o c bn, ra, l, mu, 3, v, Mu en m c y chng, ta c trn, mu 20 chap 21 na y l, mt mu, sc mnh thy rng n rt, l, p, v, n c g n l, Secret n rt, l, b, n chng ta s c mt phn, dy, ng, h, ny cn Sot ny c Cng, tng, mu, vi, c ci phn bit sau ci cm gic, eo, nhng m chng, ta s, dng n tht s, ra ng, b, l, ng, nht, vi, nhau, v, phn mt lng; i th chng ta s c mt ci, phn, mt lng, ny Th n s c, lm bng nha v, chng ta c cng, lm bin cng, nh l, t sc nam, chm v, phn bng, ng, h, ca, hn, ci, Mai, mt th, chng, ta s c mt ci, mt, ng, h, vi, kch, thc, l, mt khe, hay8x, phn, Gii cng s, l hai, 42, 40 Pixel.

I cng vi: l mt tm, nn tft, im mi chnh, l, ci da dit s, dng trn, chic, t 21, ny nhanh ln ri y Ci da dit, ca, n s, l, ging, nh, ci, kiu, khng c chc, xung 35 Cola s xoay, trn, nh, th, ny Chng ta rt l, A v khi m mnh vut cng, nh, l, thao, tc, ch, n s c; ci, ni dung nh, nhng g tc, ng ngc tr li n ci mn tay, chng, ta, cho, mnh, ci, cm gic, but n rt, l, sng, thay, v, nhng Mu ng h, thng minh, khc, th, mnh, vut, nc, khc, l cn i n sinh ra v cht lng Build cht lng hon, thin ca, VTV1, th, mnh, tnh, trnh, dng, N rt, l, ok, ri, khc, chng, ta s c ci, phn thn, my ny c, lm Bng t kim loi ny and ny v: ngoi ra th ci phn ni na c ch, l v, phn dy, th, phn, dy, eo ca cc, em li mc ny phi hc em, dn, n qu, l sng. I N do khng th, no m r hn na nha y anh em thy by gi, mnh ng gp, th, xon s y ny khng, h c tng, l b, nho ny bit g lun, n c hon, thin rt, tt c em, ci, ko tn kia, lun V: vi: cht liu c lm bng silicon tit, hc cao su tng hp, ny ci phn geo, ny cho mnh ci, cm gic eo cc, k, l, anh, khng, h, b, m k, c kia v, chng ta, cng b, dnh nc, ny rt nc, vo ch, ny M da eo vi: thc s: rt tt, th, kt, ni v; s dng, my 4 th chng ta s ti ci, app, ch, l, khc wipro trn in thoi v, kt, ni, n, em c th p, ny trn CH Play khng nhp App Store th.

I vi mnh php ny mt ci ht cc, k, thng, minh vi, rt nhiu, tnh, nng hay ho v d, nh l cc thng, tin, v, sc khe, ny v, ch tp, luyn, th, thao, ny c tng, hp, c bo co, l, rt, l, chi, tit v Y trn p anh, em c th tin theo di Okay, tip theo, l v, phn tnh nng, th 221 s c trang b, vi, con chip, mi gip chng, ta, tiu th in nng, t hn, ny v x, l cc thng tin, cc, chc, nng, n nhanh, Nhn hn rt l, nhiu chng, ta s c, tnh; nng; u tin; ng Ch, lm tnh, nng, cho, sc, khe, tuyt, tnh nng, ny chng ta s c 3, mn nh, tin, lm theo di gic, ng, ny cho, nim, tin, ny v, cui cng; chnh l theo Di nm m mu, sc 02h ly cho hai mt th c trang b, kh nng kt, ni, Bluetooth, 50 cho dn chng, ta n cho b, con trong bn, tin, nhn, rt, l, ok, cm ci, im na m mnh cc k, l, thch, chnh, l, ci, phong, Cch Style, hin, th, tin, nhn, trn, IP Kpop, n s, rt thng, minh, th, mnh, mong, rng, nhng, ci, phin bn, k, tip nhng, kch bn, cp, tip theo, th, v d c, th, l, hai, ci, mt s, vn, gi, c, ci, sai, ci, thit, k, phong, Cch v ng h, tr ny nn s, c, cht, Tin, thm, c tr, tin, trn, nhiu, tnh, nng, hay, ho v, mi, hn, tip theo, mt s, tnh nng, khc, trn, chic, ng, h, hw, 24 c, v, d, nh, l, tnh, nng, l, tp, luyn, th, thao; L ch y l, mt tnh, nng mnh cc, k, thch, bi v, em n s c rt nhiu ch, tp, luyn, th, thao, cho, anh, em, v d, nhanh ra, thy y mnh s c rt, nhiu, ch, cao chng, ta s c, nhng, tnh, nng c bn; V: d: nh l, ci b, ny chy b, ny bng ny cha cu lng tennis, Vn Vn, ngoi, ra, chng, ta s c mt tnh, nng na chnh, l, Yoga ny, cng, nh, l, tp, vi c.

My tp th hnh, ny nhng, im chnh, gia hai bn, cnh chng ta s c; nhng ci gh, v d, nh l, which tng hp d, liu C phi y anh em thy Anh, ta, ch, mnh, ghi, c 48; chn ny ta s, tm cho, mnh, ci, Khong thi gian ny cng l, qung ng di chuyn, rt nhiu, tnh, nng, hay ho nht, iu, khin tin, Nguyn game ny; v, chng, ta s, c, tnh, nng d, bo thi, tit ny v, mt s, tnh nng, khc, v, d, nh, no th mt m thanh Ny v mt chp, nh, ny, hay, l, chng, ta s c tnh nng nhc, nh, vn ng, ny tnh, nng, nhc, nh, ung, nc, ny n khi m chng, ta, tch, hp, v, kt, ni vi. We pro b li chng ta s c tnh nng V d, nh, l, ng, h, bm gi, ny bo thc, ny Phn vn, Nhng m ngoi, kim im n ra ci iu m mnh, thch trn chic, ng, h, hay w21, ny chnh l, kh, nng, o nhp Tim vn gi c v d chun xc vi: chnh xc, ging, nh, trn, nhng, mu, ng, h, k, nim, v d, nh, l, 2016 v, 212 kt qu cho ra, trn, 20, 21, Nhng m mnh, cho mnh, tim th chun xc chnh, xc c thi, gian, o Thi gian mt tnh ton, rng anh Ngoi, ra vic, thi lng pin, cng l, mt iu m mnh, ngh rng rt nhiu anh, em, quan, tm, lc, no khi ch, mu, ng, h, hw 21 ngy th tht l, pin n s b, rt ngn.

https://www.youtube.com/watch?v=ANtFUZAD8YY