000, th bo m lun khng Con. No vt coi, cy 5 trong Plus v c bn, l, th, Chng, ta c mt, ci, p, m p, iu, khin gi v, ng b, vi, ci con Smartwatch, ny bi v, MK whey, cc bn; no s, dng, iPhone, hay li, lo c th, ln, App Store Hoc l CH Play ti c ng dng FA, th n s, ng, b, tt c mi, thng, tin, ca, ng, h, ln, my v nhp tim ri v, th thao, t vn, vn v, my bay vi cc bn khuya, test lun v, ci, nhp, tim nh, Ok, Khi m chng ta nhng con ng th pha, sau, n bao, nhiu, tin, cho, n sng, cho n kh li vo s, o nhp tim o lng th; v, sao cho, pht, sng, nha c cng to v; php ci, chc, nng, v, nhp, tim nh, th, no C cho i trn lng bn, tay tay, th, chc khong by my my thi 18 12 ri 820 ch ang, kh, l, phn thch. U ci sao my th khng cn cha bc, tem cn nguyn tem y ny cc bn s v; v bc, ra v, dng, yn, bnh, thng, th, tao c, th, tri qua ny chng ta s, hin th, danh, sch, cc, ng, dng, m chng, ta, va s; Dng gn y nht tng tuyt vi, cp nht v, nu nh m ni; v, ci phn khc di 500.

https://www.youtube.com/watch?v=pHqUAc5xxmw