## รีวิววิธีการใช้งานจะพยายามตอบให้ครับ แต่หากเป็นปัญหาจากการใช้งานอื่นๆ กรุณาติดต่อทางร้านที่ซื้อไปครับ เพราะผมจะรับแก้ไขปัญหาเฉพาะลูกค้าที่ซื้อร้านผมเท่านั้นครับ ###

M3 smart wristband (จอสี)
– นับก้าว
– วัดชีพจร
– วัดความดันโลหิต
– จับแคลเลอรี่ที่ใช้แต่ละวัน
– ตรวจสอบคุณภาพการนอน
– รีโมทถ่ายภาพให้มือถือ
– ตั้งปลุก
– ตั้งเตือนนั่งนาน
– ตั้งหน้าจอสว่างเมื่อพลิกมือ
– เมนู activities เดิน วิ่ง กระโดดเชือก ซิตอัพ
– แจ้งเตือนสายเรียกเข้า
– เตือนโซเชี่ยลต่างๆ facebook, line , instragram ฯลฯ
– เปลียนรูปแบบหน้าแสดงผลหลัก 3 แบบ

#Smartwristband
#M3
#นาฬิกาวัดชีพจร
#จอสี

สนใจติดต่อทางร้าน ที่อื่นนอกจากนี้ไม่ใช่ร้านผมครับ

[compare_prices_deals]

source