I em xem review ca, ti vn theo phong, cch c trng ca, dng, bp, th bitu vn, cn thit k, mt vung, nh gn khc bit ln nht, so vi cc dng. I S hng tim cn li l, chuyn sang dng, mn, hnh, ips lcd, p, hn, bluetooth, 5.0 v c thi lng pin 5 ngy s, dng mc tp, luyn, v, thng bo nhiu, chnh, Ngi, mc s, dng thng thng, my xe c ti 61 tp luyn khc Nhau nhng khng c giy, php c lp phi ly G Pad t in thoi ci qung, ng, tp, luyn, ngoi ra, my cng c, o spo2 oxy bo ha trong, mu, rt, xn theo di Nhp, tim bao, gi, trch, ca, hay, chnh, xc, theo di gic, ng Snood coeur h, tr ko ng cha chng nc ln, ti 50 km, thoi mi vn, ng, hay, l, bi li, i ma ra tay Ngoi ra, cng c cc: tnh nng, kim tra mc cng, thng, Hy theo di chu k, kinh nguyt, cho nam, gii, khng c Chim, vo ph n, i tu c thm, phin bn pro c cc: tnh nng, khc nh, a GPS c lp v, h, tr mic s; dng Tr, L, Xiaomi, ai nhng, khng, cn loa lm thoi do th mnh s m hm nhanh. I vo nh gi, lun mt em. I cu sch hng dn dy cm lun hp, ng, my n v mt chic dock sc, ci xc, ny sc, chung, vi, c chi, tit hay, va, tr2, lun, u tin, vn, nh, thng, l, mnh s, ni v, thit, k ca, my kch cu, trc, ci khu; Ny l 409 inch rt l, ph hp, nhng em, tay, nh, l, ch em, ph n mng, l, 114 ln v khung, my c lm bng nha polycarbon cho em, trng lng rt, nh, ch 31 ram thi eo cm gic, nh, l, khng, eo, V, mnh thy Khng, My ny lm rt l, ng nht, nguyn, khi th, ch s, tt hn, rt, l, nhiu, v d, ngi, chc g, dp, hay ny, em s, thy lm phn khung, ny phn di thn, my ny khng c nht; v, h s cn phi dn keo, ny Hoc l c 4 ci c xung, quanh pha, hng bn, phi em s c, ci, kim cng, tng, t ging da cc dng i Cng ng sau em s c cm bin o nhp tim ny.

I x c ai vo y l, ci phn chn Xem, kch, t dy, l, 20ml, anh, em c th, thay th, thoi, mi, lm g, ni, tt, thng, minh, c tho, ra d, dng, tin y th, mnh, cng, ni, lun, trong, vi, cu, trc, th c mt Vi: anh em c bnh, lun, l, mng, tay, anh khng ct, i Sao bn th th, ny n kia, th thc, t l, ci mng tay, mnh, n b, nm cho l, nhn n hi b, ngm tm ngay nhng m mnh, cng ang, bi, thuc, lun, mong; L anh em s b, qua thng cm cho mnh th vn mng tay y quan, im c nhn ca, mnh v, thit k, ca, peco, th, vn, gi, phong, cch, ca, dng, vip, nh, em, nhiu, anh, em, thch s, gn nhn, o nhng, khng, eo, v, Tuy Bng nha nhng m Sn nhm cm gic nhn rt, l, kim loi, dy eo cho, my l mt im, tr bi cht liu silicon, ny, o rt l, gip tay, nu, eo, trc, th s, gy, lon c tay ti ngh l, anh, em, nn, thay, th, dy, Eo khc khi mua v, mnh ca, post nh, ln, nh, trc v, video ny th c vi, anh em, phn, hi, nhn, nhng, chi tr, con nhng vi, mnh th, i pu cn thit k, hi ngng, tr trung, ph hp, vi, nhiu, ngi, dng, nh, l, thnh, Nin hay ca, ch, em, ph n v, mn hnh th, video c dng mn ips LCD c kch c 143 X, v, tiu chun mu, l, ntsc 72 phn trm nhng trn ZingTV, mt l, mt trm, phn, trm, lun, vo mng c bo trn, 4 gc nhn Rt l, p n knh mn hnh chng bm vn tay cong li 25 D, nhn n rt, l bng by l c mt, im, l, ci m ny; n s; khng Tun xng, tm di n s di hn, sa ci logo, Demi feat, nh, gi, ring v; Mn hnh th mnh thy tu em lm ai bit LCD nhng m sc nt cao mu, sc, rt, p, ty mu en cng su Hin th ngoi tri rt, l d, nhn tri, ti hay vng ti cng cc, k, sng v 5 im tr ln, nht, l, Mn hnh khng, cn xng tm di y th logo, Demi feat, y cng, l, mt thit, k, c trng ca cc, dng, bp, chnh v; l do ny: khin cho, mn, hnh c cm gic hin, th, nh, v, nhn khng mt mnh, vn, thy thch, ci, dng; Mn hnh LCD lun, lun hin, th, trc ca, dng, bp, S2 l, Bi cu, hn, tuy, l, ci, mn, khung, p, nhng m Hin, th ngoi, tri, rt, l d, nhn v, thi lng pin, tru hn, rt nhiu, so vi, dng, GPU, mi, v, giao, din, v, Tnh nng ty vu l, ng, h, gi r, nhng m c h, iu hnh, rt, ging vi, h, iu hnh, trn, GZ, hai, em, xem, ci Menu, ri n rt, l, ging nhau, lun, Nhng m trc, khi th, hai, n s, mt hn, rt, l, nhiu, vut, T trn xung l, thnh trng, thi chnh sng y ch khng, lm phin bo thc, anh lun, ci, phn, ci, t ny What t tri sang phi l, vo quyt c mc tiu, hot ng, hng ngy theo di nhp, tim spo2, oxy bo ha trong, mu, o Xt mc cng thng ch s, sc khe, hay, thi, tit y l, khin nhc, vut, t di ln, l, phn, Thng bo bn, mnh ang, trn, tay, l, bo chnh, anh, cho, l, ngn, ng, ting, Vit, rt, l, ngon, lnh, phi ting, Vit, cng, rt, p, lun V: thch c ci li anh t ch mt Quanh, xung, dng, ri, ni, em xem, ny mnh, sao v d, thm cho, em, mt ci, thng bo ny, ht n y lun, ri bm, phm, cng, vo Giao, din, malware, ni, em, xem, tt c ting, Vit ri, Hot ng hng ngy file, nhp tim th, ny mnh cng s, khng, cn ni nhiu theo n gic, ng y Em, xem chi, tit hn trn cc axit.

I tp luyn s c 60 Mn tp, luyn, khc, nhau, hng, h; GPS; u n s ly giy ghp t in thoi, lch cu, chuyn, ca, mnh, ny s; qung ng, lun, nhng, m ly; giy php t in thoi b, SO2, cng, thng, Tm, Tt, th theo Di chu k, kinh Nguyn cho anh em nam, gii 01 chim v, ph n chung bo ny ci t ny t ng, tt mn hnh ti a l, 15 giy thay. I mt ng h ny ci t kha mn hnh sng, ln, khi, nng c tay, n snh, Khi bn, thng bo y rt, l c nhiu th chnh khc, nhau, Nhn, v, gi, tp, luyn cng rung ny b; iu khin nhc, my khng c b, nh trong Nghe nhc y nh thi tit chp nh v mc ny ci ny hin ti mnh cng, cha r, lm g na C v, nh l, tp luyn, vn g xem, thm, ny m ngc, ng h, bm do y do th, gii tm in thoi, kt, ni vi In thoi c iPhone Android anh em s ti app vip, trn giao, din, trn, iPhone em xem, gc bn, tri nh Ci, ny th khng, xa, l g vi, anh em s, dng ng, h, v, pha, ri, th, xem, ci, gic, ng, mnh, ny im s; ra Chi tit c t l, ra m s; ln thc, ny thc dy cc; kiu lun, ci, gic, ng, rt, l, quan, trng, vi, sc, khe, anh, em, nn, ch, eo theo di nh, Anh mun, thm, ci, ava, ny n s; chn thm, ti khon cho da n S ng b sang ca, n Google phim ny, cn qun l, ng, h y l, kho mt ng, h, hng, cng, b, l c 50 mc khc, nhau, l, xe cp, nht, thng, xuyn, c c, ty bin mt theo, nh c nhn y l, ci mt mnh, Ty bin ny c 2 im anh em, cn lu trn hp, kt, ni, th, nht, phn, ci, t ng, h, ngn, ng, h, thng Nu, mun, sch, ngn, ng, ting, Vit, trn, ng, h, th, em, ch, cn chn y ch khng cn i c ngn ng trn.

In thoi tip theo phn thng bo y nhc li cuc, gi, n c tnh, nng, mi, l, tr li sms t, ng, V d, nh m em, ang bn, th m t, chi, cuc gi, lch s, th s c; phn, tr, li tin, nhn, ny test; th; Tc nhn thng bo cuc gi, cng, lc vi in thoi lun, vo ri, n rt, l, mng g t, ch, gi hoc b, qua mnh s; th ci tnh nng, tr li bng, tin, nhn, b, th, lm n ri test tc, nhn, thng bo tin, nhn, ng, Dng khc ny cng rt nhanh, ph rt, l, p, lun v, khng b, nh ch xung dng, ny cn mt m ny test cm bin di c tay, sng mn, hnh, trn, bpoo, mnh, thy tm n. I khi gi tay Xem gi, hi b, delay 1 n 2 giy mi hin th thnh thong gi, tay, Xem gi, khng, ngi, Nhng m rt, t test khong cch kt, ni, vn, cch, khch, nh, thng, l, cho ngi, o b kh. I sao vi in thoi ang kt ni, nu nh in thoi hin th, tt, kt, ni, l, bit r khonh cch iu kin, mnh, test khu, vc, ngoi, ng c nhiu, xe c qua li phm vi, kt, ni, khong, 30m vi, trong, nh, cch, 1, tun vi; Nhn thng bo ngon, lnh, bluetooth, 5.0 nn khong, cch, kt, ni, ci, tit kim, pin cho ng h v in thoi ca, Ngon, hn, rt, nhiu, thi lng pin, mnh s, dng nhn, thng bo l, em c em theo di gic, ng theo di nhp, tm t Ng mt ln test chy tp, luyn Trong vng 1 do sng lun mc cao nht mn hnh sng trong 15 giy th hin th th khong, ba ngy thi lng pin, Tn khong 80 phn trm, pin vi mc, pin ny th mnh ngh l, tm, n Tuy, Pin yu hn khng c l Display s vip: u trc: nhng m mn, hnh, l, p, hn, rt, nhiu, th, cng, nh nh, i vic tin, nh, gi c nhn ca, mnh, v, minh fitbit, chc, chn s, rt hot trong, thi gian, ti Smartwatch cc, k, ng, Mua vi mc gi, thnh r, ch hn mt triu m t, mafit, thng hiu, cht lng phn, cng, hay bn, tt hn, so vi cc, ng, h, phe, linh, tinh, gi, r, khc c nhiu.

https://www.youtube.com/watch?v=xpUIr–qlO0