0 mn, hnh, ips, lcd C: nt Digital crown, soay ngon, lnh, phm, sn, xi, c, lun c m rt tic cm bin o nhp tim li ch soi y c ci, l, th li mt, ci chai, my c sc khng, dy, nh, hng, Lu Dung lng pin 200ml cho thi gian xi; Khong mt ngy c lo cho mi ngi gi tiu chun chng nc ip67 khng nn bi li link, shopee mua, chut, mnh s, di m t, video c m voucher, gim 25k dnh cho anh, em theo di knh, ca, mnh, lun y l, hp, ca, chic, ht; W22 pro mnh ly my ra chy ngc t trc lun ngoi hp, Ri, em s, thy l cc mt ng, h, ca, my n c n 75 mt mc nh, l, mt cng, cha, Elsa, n rt, nhiu mt hot hnh khc, my nha dnh cho, ng, h, Tr em thy em s, thy l c sc, khng dy C, my l, 44 ln Series; 6, ny cng m gi, mnh s, tin, hnh, M hp, lun c mt sch, hng, dn, c ting, Anh, v, ting Trung, Quc y l, sc khng, dy, ni, nhn, rt, Ging vi: hng ru mnh s, sc thy cho, em, coi n s c mt ci n led xanh, ny nu m sc, lu mnh, thy n rt l nng, my ny c thit k, rt, ging vi, appworld, Ti v, n l, Apple Mac, m c; a44, mi Linh mng ca, my l, 107 ml v, my ny th c nt.

I t cross ai, a em th zoom to thu nh, giao, din, ng, dng hoc l. I mt ng h c ting tch tch nghe, rt, l, vui, tai, v, n, vo ci nt, ny th s, vo lun, trnh, nghe, gi, c g, nt, sn, lun y bt, tt mn, hnh y em s, thy c l, mic y l, gii loa, n hm Y lm bng kim loi, nhn kh l, Singapore, rt l, ging vi, hng, lun, N ch, khc mu nhm, xu ng, sau l cm bin o nhp tim y c 8 en nhng m thc, t ch c bn, n nhy, ri n, ny cng ch, soi y Mnh s vo t, cho em, coi n, ny, nh n led nhp, nhy, nhn, rt, l, vui em th, i 3 tui c lun dy eo, th, n khng, ci nt, ch, dy, cho, em, eo, vo n s, d b, xut ra, ngoi c th, lp c C dy ca, Apple, geodon, Thi, xong, ti ri em. I Pocket Edition 2 triu vo nghch hi tho lun v, mn hnh, th em, ny c dng mn ai bit theo xin c kch c. L, 175 inch, phn, gii, l, 320x, 385 Pixel. My i xe c cm di di hn, so vi 3 gc quyn, cn li nhng nu anh Em y nhng ci mt ng, h, mu en ny hoc nhn, xa, th, cng, kh, nhn, ra c ci s mt cn i ny So snh mn, hnh, hin, th, Cng vi: Esport bn, gi, mnh s, vo giao, din, ng, dng, no hin, th, mu, sc, nhn, cng, kh, l, ok, mn, hnh, mnh, thy ht w22, pro Tuy c mc gi, r, nhng m cht lng hin, th, kh, tt, sc, nt, mc kh, sng, cao d; Xng du ngoi tri cc mt ng, h, mu sc, hay l, mt ng, ci cc, tng l, tt nhin, im, yu l, mu en khng su thng thy trn cc; dng mn theo s, trn giao, din, v, tnh, nng, v, t trn, ph; l thanh trng; thi? U tin, l chuyn ng, A B C mnh khng roi, lm g do c: tay xong ri di lp, tr li cuc gi, t, A gi n em chun Lp tay vt, l c th nghe in thoi, lun, rt, l, tin, bt, thng bo giao, din, ng, Dng: u tin, l gii li 6 t tn khng hiu, ci, qun, qu g lun, nhn, rt, l, dng, nh, p, k78, fk thm to c my giao din khc ngoi, giao, din, bong, bng th; u rt, l, mt m em, th, dng, c n, xoay, lun N pin Bt Bluetooth, kt ni in thoi ch, tit kim, pin gc t bn, tri sang th, vo ging, nh, l, mt giao, din, ng dng, anh, em phi, st mt khu, cn l c thng bo Facebook ny.

I giao din ng dng vo ngay nghe gi, ny tr l, Siri nn dng ngon na nh N s, ng b, vi, tr, l, trn in thoi, thi, Tt, ngy, mai, th, no D, bo thi tit, ti H, Ni th, ba 77 c thng bo Anh Quc T phi sang cc, em th thay, i m: u hm gi, mnh s, cho em, coi cc, mt ng, h, n vut, t di ln, ng thng bo, my ny th s; khng lu, lch s, thng bo khi, c thng, bo n, th, em c xong; th S b xa i lun ni, thua thng bo mi con ny rt l, vui, em, khng, cn quan tm n; u mun gi, cho, anh em bc, vo y cng, l, gi trong, danh, b, thnh thong mnh thy cm ng, my ny n hi lag nhn k; Cuc gi, em c th gi, trc, tip v, chng y cn kt ni, bluetooth, nghe gi vi in thoi, nh trng, thi, kt, ni vi in thoi cc, hot ng, hng ngy, thng bo theo di nhp, tim cho, n gic, ng thi, tit cc, mn, tp luyn, Ny my ny th o nhp tim l, fake ri, mnh, ngh, l, ch s, n, khng, chnh, xc; u o nhp tim tip, o huyt, p, o spo2, oxy bo ha, trong, mu, khin, nhc, lch, c c bo thc, ny bm d, tm in thoi, o nhit C: th vo ci t gi, mt chp, nh, l, anh em, thy ty, chnh c thi, gian m nhc, nh ng ln ngi, xung xe, my tnh ng, b d, quc, t c qut bc c ti ng dng v, kt ni trn in thoi, chuyn, ng, thnh, Em th chnh trn thanh trng, thi series, trnh, tit kim, pin i giao din ng dng l, trng, thi, anh, em c th, chn, Chrome, chua, ngt, ch, chua, Chrome, chi, game n s, c; 2 game mnh s, th, chi, phim, ra, ri, nh, loa to d Man lun cm ng khng ngon tri, rt, l, kh th hai na l, chi n khng, tt c ting m loa, th to nghe rt, l, kh, chu bng, my may em nhc nh ung nc, cn li tt c.

U thng bo thi xem k, trong ci, t mt cht; u tin, l, ci, t Bluetooth, c, kt, ni vi, ng, dng, Em, hy chnh, mt ng, h y ng b, thi gian vi in thoi thng bo bui, sng, Tt, nhin, lm khi c thng, bo n Ch s sng mt ln, mt khu, ng, h, ny trong, phn m thanh th em Chnh ging nh in thoi, mnh, tuy, ch, Chrome, thi, Ti v; chung trn, my ny n l to c c dung m chua hoc l, im lng na anh, em c th. Chnh c cc: ci kiu chung khc, cn l ng thng bo y trong phn hin th km th. I kiu v nui sng ln, ph mc Nam, em th chnh sng thp, hn hoc thi, gian sng v y mnh, ang, ph mc mt l, 60 giy em th chnh thp, nht, l, 5, giy ri, mnh s, th, thng, tin, t Zalo, sang nh, n, khng, Hin th ni dung m n s, gm tin, nhn, vo em, phi mun, xem, ny c anh, Cng, Zalo, ngon, lnh, lun, nhng, m li khng, hin, th, ni, dung bn, trong, c, n, kh, hiu y l, tin, nhn, t Messenger Facebook, Hin, th, lun, ni, dung Ngoi bm vo xem, ny hin, th c ni dung di lun, nhng m n s b; li phone ch mt xu ny test; thng bo cuc gi, Nu, nh m anh, em, bt, bluetooth, m thanh cuc gi, ln, th, n s, khng hin, th, tn, danh b; Alo 1234 gi i Em c th bm vo y Chn s, gi, vo danh, b, mnh s, vo lun, nht, k, cuc, gi, gi, cho, nhanh, b, loa cha c.

My ny cc k to lun em chung th nghe, rt, l, kh, chu, Alo, anh em, nghe c em y Alo alo ngoi rng anh khng, th, nghe, thm, gii tr, a phng tin, ging, nh, mt loa, Bluetooth, Mini chn, vo Bluetooth, ci t ca in thoi Hoc su ny bt, thm m thanh, a phng tin, ln, nh Gi, mnh s, vo Tik, Tok, cho, em, cn kt ni vi in thoi, iPhone v, Android em s, ti app lozi, Plane, giao, din, kt, ni, iPhone, em sang gc bn, tri ti l, hot ng; Hng ngy cc ch s ny tt nh, o ri, Ti v. My lm g c cm bin o nhp tim k, c l bc, chn theo n gic, ng th, khng, sai, l, lun, tin, tc y ny l, bt, thng bo em bt mc cui cng nhn thng bo Zalo, ngoi ra cc, phn v mt chp, nh, cuc Gi c di mnh s b, qua vo lun, cn xem y mt ch, kh m ng, h, n s c thm 5 mt online thi su sc mt anh, em, ty, chnh, trn, ng, h, ri, quay s, k, thut, ny, l, ty, chnh, mt theo, nh c; Nhn chn ci bt k, chn aby, bng, l, ch, hoi, thi lng pin, thc t s, dng mnh, thy ch c khong, gn mt ngy, vi, lng thng, bo mc trung, bnh, nghe, gi, hn, vi, cuc, khng, nhiu, cm bin di c tay xng du cng; ok, Nhng m mn hnh hin T Trng khong 1 giy.

I khi l vi: giy thm ch l, cn khng hin th mn hnh, nh, gi c nhn ca, mnh v, ht w22, pro vi, nhng anh, em, nhu, cu, eo, tri, nghim, phng, bt c, ai m gi, r, th em, ny kh, hp, l, mn, p, xoay N sn xi, ngon loa thoi, nghe, gi, n c nhiu mt ng, h, c sc, khng, dy, thng bo th, bp bm cm bin o nhp tim nhng m, ch c soi.

https://www.youtube.com/watch?v=j-rIKRX19qA