I khp ni anh vn phi Smartwatch y l, mt bn, 18, nhanh em qua y th c mt ci dy, sc, khng, dy trong, ny th c sch, hng, dn s, dng, tt, c m nhc, Anh, phin bn, cao cp, ny th, ng, h, c nng, cp, Thm c nt back hn bn, cnh, nh, Lc, ny c hot ng, l, bm, th, hnh, ngn, m m ngun; v, tt ngun, v c th, thao tc, khch, quay tr, v, mnh, chng c l, trong, nm, 2012, Kim Anh Sng, Sao Bo Anh y c. Mt l s nm gn y cc bn nh, ln nhau, cn hn l, khng n s, gp ngi, Ch, gim, cho n mt mt cht, tht, lu, l mt. I ti i nh N c v, Cn chch con tri m c ci khc mt rau, cu, ni, tt, nht, ti Ch c mu, gim, vai, tr, ni, l, tnh, yu, ngi, khng c sn, o c c s cho con gi, ca, m, trng, thng, ngoi, hai, Ci mt ng, h, mc nh, ca, ng, h, th, chng, ta c th, hay c, nh c nhn, ca, mnh, t in thoi, ln, ny v c; th s, dng, nh, gc, ci, phin bn, ny ngoi, ra, th, mt ng, h, phin bn, ny th, ang c. Thng cp l, rt l, ton, tnh gi, l cc; cnh; u nhau, rt, l, p lun Khng b, lch mn hnh, nh, anh, em, T t Ci, i mi cho nh sng nh ng qu, Mi, gp g, ht, mnh s, ci mt ci, p, h, l reply, T in thoi Android th, chng ta, vo CH Play ti cn in thoi iOS th chng ta s, vo ci, Apps to nh bng, cch, l c th, l g t kha vip, like hoc l, qut m QR, t ng, h, sau khi, ti v, th chng Ta m ln v cp cho n ht tt ci quyn y th mnh s, cp quyn, truy, cp cc; ci, thng bo ny; l, quyn, truy, cp, vi, ni dung th, ci t liu v; sc khe, Anh, tn, ca, ng, h, l, Smartwatch, th, chng, ta c; Th ci thay i ting ngay trn p, I m qua c c: ting lun cng c c ting Vit nhanh, em, xe, ti game y l, mnh cy, phim bo thc y mnh mua cho anh em, ci, thay, hnh, nn, v, thay thay, mt ng, h, nh, V: chy phin bn, ny th thay, mt ng, h, n cng, rt, l, nhanh, nhy, m rt, l, p c c, kim lun, nh m nhc, m nhc m nhc m nhc m nhc anh alo 1234 alo alo alo anh, alo, 1234 alo alo, alo, bi, ht, Ting n m cha tm m thng ch phi.

https://www.youtube.com/watch?v=jg8gZpZD7x8