My kh l m y l sn my ca chnh l, 30 xng ca, my th cng khng, phi l, mng, lm c hm ny, cnh tri, nhng, khng, c g, cc, bn, nh, Th, hai, ba mi, ca, mnh, l, phin bn, mu bc, v, ci, khung, ng, H, ny c, lm bng, kim loi v, l l do v sao m trn ng h, ny cm hi nng mt cht, pha di chng, ta th c cc: cm bin o nhp tin cm sc, ny tin di ca. My th cng c lm mu bc, nhng trng, cng, kh, p, video t, chc, hay 30, ny c th, thay, th, kch, thc s, dng ca, dy, l, khong, 22, mm c bn, nh, dy, eo, cao su ca, trn, 230 c lm Vn carbon nh, ny to Im: nhn trong cng, kh, l, p, v c bn, ghi, rng h30 l mt chic, smartphone, gi r nhng. My li c thit k, rt n vi khung my bng kim loi v, mn hnh trn thn, thin ging vi, ng, h, ngy xa by gi, chng ta s, khi ng, trc, hn, 30 ln nh, tri, vi, thng, l, khi m Khi ng, my chng ta thy Mt ci hnh nh Custom y nhng m khng, thy l, thch hoc 30, ny c th, thy c hnh nh cc bn nh, mnh, rt, l, th, mnh, thy cht, ng ha 30, ny c sng, mn hnh, khng, phi l, cao lm ti sc nt, th, cng, Vn bnh thng, nhn n hi, ghen mt cht, tuy, nhin, cng, mc chp, nhn c, so vi mt chic, ng, h, thng, minh, gi, r y khi m mun, thay mt h, chng, ta c th, vut, ln, vut, xung, nh, th, ny c cc bn thy, l, Giao din gc ca, my kh l mt t y cng sang bn, phi th, chng, ta s, vo ci, ty, chnh, nhanh y l, ty chn, sng, mn, hnh, ny c khong; v, ch sng, mn, hnh, dnh, cho, ch, hay, 30, v, mn hnh ca, my th Mnh s n mc va phi l, thi th, l, ch chi nhc, ny mun sang th, Bch, thng, tin ca.

My t y pht sang bn, cnh, tri, chng, ta s to ra cc; khi s, dng ca, chic, hn, mi, l, ca, mi, c bn c, ri B, im n tng, nht ca; my chnh l du dim, vut, ni, l, mt m n s c cc; tnh Nng sau y l, ch iu ha nhp, th ny y m n s, th th bnh tnh li th, ch chi nhc, ny y l, c tin, nhn, ny y l, ch theo chu k, sinh l, ca cc, bn, n, n, cng, hi, thi thay. I vi nhng ngi dng n ng chng ta y th ch thi tit ny chng ti thy l, khng ch ting Vit ca, my b li iu, ny cho thy rng l, my khng th c c thng bo ting, Vit cc bn, nh, cc bn, hi, ti Chic Smartwatch 30, ny c thng bo chng, ln b li v, phng ch ting Vit trn, my kh l, xu trc, l, 30 x, v, n kt, ni l, altair V y l, giao din, ca, ng, dng, cc bn, hi, th, l, mnh, kt, ni, vi, ng, Hay 30 ri ri v, ng dng, ny c kh, nhiu tnh, nng, chng ta s c cc: mt ng, h, ny c kh, nhiu, vo ng, ri chng, ti la chn, nh m ra, chng ta, ci, thay, th, mt ng, h to ri con c nhn. Mnh s mnh c nhn, nn, l, mt ng, h, ca, chng, ta, cng, c th, chnh, v, tr cng, nh, l, mu, sc, ca, ng, h, ny ra, cho n cn i vi bc, nh trn trng hin ti rt nhiu, trn, smartphone, gi r.

I qua ng hnh trn ni thai c hnh nn nh l, cht 30, ny ngoi ra, th, p, ci nt, ny cn c cc: tnh nng nh ln nhc nh ng dy, ny n nhiu, ung nc, ny l, mt trong, nhng, tnh, nng c bit ca. Chic h30 chnh l, my c kh nng ch, always on Display Audi tc, l, mn, hnh, lun, sng, khi, no mnh, xem, mt ng, h, Audi ti l, mn, hnh, n sng, th ci mt ng, h, ca; 20; l s ti nh, ny, l, ci kia, ch, Dy n s, bin mt chng, ta s, ch, cn Kim gi v, kim pht thi vo trong mi ti nh th, ny th hi, kh, khn, khi m chng; ta s; ngi chi, ngi, trong, nh, th, OK, thm, sng, hn, th, chng, ta, phi n lc, ny Th n s, sng ln, chng, ta, v, xem, gi r, rng hn, mt iu, bt, tin, khi m ch, Audi chnh, l, tnh, nng, nht, ca, tay, n s, khng hot ng; v, nc ln, nh, ny th, mnh s, khng sng, theo, ci, tri, nghim, ca, mnh, Khi m s: dng tnh, nng aiden, ny th, thi lng pin ca; my khong tm t mt ngy, ri, n 2, ngy c bn, nh, Cn nu m khng s; dng bnh, thng, khng, c nhau. I th chng ta s: s dng khong, 4, n 5, ngy tng. I l n ng, l, mt chic, smartphone, gi r, Cn khi m tt v Ng y th c thy l, chc nng, xoay ca, ta, xem, gi, ca; 230, cng tng.

I l n v chc nng thng bo ca: 230 th, my khng c bo tin, nhn, Facebook, vo t, Zalo, chng, ta, mun, c thng bo t, Facebook, v, Zalo th, ra, phi ci, t y nhng lc, ba gi, chuyn sang gt y ho th nng hot Ng thng bo tin, nhn Facebook v, Zalo Tuyn iu kin, th m xt, th nha Gi, ny cn bit l tt c cc: thng bo in thoi n s, hin ln, trn, ng, h, chng, ta, m khng, phi l, mong tin, nhn, cc, b y l, mnh, Va sc in thoi ca, mnh, ri, v, trc, hn 30, ny cng c thng bo ri y Cc bn, thy n bt. U thng bo ny v: kh phin, phc, th m chng, ta chn mc Ag con em chng ta mun, tt, ci, ting Anh ny.

https://www.youtube.com/watch?v=YXJcJ4qyCZc