I ti Lm Smart y ny N 600 ri y 800 ri v c, bit n cn chy h, iu hnh web ca, Google lun l, mt hng, thng hiu li asus2 link, shopee mua, mnh s, ri m t Kyo v by gi em. I em xem review ca, ti Smart chy, h, iu hnh web Hng c sc thu ht, ln, t ngi, dng, bi c nhiu, tnh nng, t Google Nhng m nh. I l thi lng pin mc trung, bnh v gi, thnh, thng kh, cao p, sut ngng pht trin Smartwatch khi, ch, cho, ra, bt, Th, H, gi, nt, trong ren, lt, 2 Tuy tui. I 5 nm m mnh review cho em y c gi, thnh qu, tt ch, cn 650k ti lj store, nhng m li c cu, hnh 2 tm, a mt rt nhiu, spa, gi, r di 1, triu hin ti Grand 2 c hai, phin bn, l bn C. To m 163 inch c loa, thoi v bn c: nh, 14 l, mnh, khng c loa, thoi bn, mun, ly, bu, ny, l bn c, nh, v c mc gi, tt, nh, gn, hn, v, dy, eo, hn, thng s de Los hay c chip, Qualcomm Snapdragon, 400; Gpu adreno 305 ram 512mb v c b, nh trong 4 GB lu, tr, nhc, nh, ng, dng, bt, nh lun, my c bluetooth, 4.1 v, h, tr, wi, fi, c, lp, c, mic xi, tr, l, Google, v, pin l 300mm cho thi gian s, dng khong, 15; N 2 ngy tiu chun chng nc l, ip6 bnh mc nh, khng th bi li c geralt hay chy with nhn Android, 7.

1.1 v, vn ang c cp nht cc, Google mi nht hin ti v, thit k, thch cu, trc, ra hai, ny l, 40, 525 inch. Mng ca my l 118 mnh thy eo kh n m tay vy th cht liu lm bng, thp, khng g 316, lo nhng m h, ra cng, nh, bng, chuyn, rt d b, xc v, bm vn tay y Mnh, ch theo khong mt tun m, n b. Xc 500 ri m em phi c mt nt cng by gi, ci nt, ny bm, rt, nng, v, nu m bm nhiu na th s b, n g tht, rt, l, au tay, lun, dy, eo, anh, em, c th, thay, th, thoi, mi, c, 18l, cht lng Dy ny mnh thy rt l, xin mi, ti l, ci mu, ny hi n tnh, thi rt, thc l, my khng c cm bin o nhp tim y l, bng chn, sc mnh thy ci nt ci chn sc, ny rt, l, mnh, lun, ngi, t cho, em, Xem em ch mt im, l thng xuyn v, sinh lau chi ln sc, ny tay v, tai mnh na th, thng xuyn, ra m hi, lu di n s, gy v; sinh ca, ci, chn, sc, ny v; n s, gy ra, ci, tnh, trng, l, Sc, chm, Quan im v thit k, ca, gen 2 mnh thy ti ti. I lu nhng m kiu dng vn, rt, p, dy eo theo, my cng p, ng thp, cao cp, p, tng, chi, tit nh, ti c nt; cng hay, l, phn, thn quay lp, dy, eo Duyn.

My bo trn ty kch c l, 45m v vn to s nh gn, ph hp, vi, ngi, tay, nh c c; ch, em, ph n nhc, im, l, cng hp, rt mng, nn d b, xc lng mo nt bm rt, nng v, cng Nn, l, nu, bm, Nhiu s b, au tay, nh, dy, eo, c 18mm, hi nh, so vi thn my theo mnh ln c dy; 20ml s, p, hn, l, cng, nh d, thay, thi, hn da Note, 2, th c dn, mn, amoled, kch c; l, 145, inch, phn, gii ca. My l 280.000 280 pixels mt im, nh l, 275 pvi, l c knh, cng, lc, l, Godzilla, 3 c mt im, mnh khng thch, trn, ci, mn hnh, ny y l, vin trn bn di c l di My cng c c. Ch l Display mt tay c mn, hnh n s, tt mn, i y l, mn tr, ny n chm tay sng mai, nh gi ring v, mn hnh, I dropped hay, l, mn amoled, nn, khi c g, ch, lun, cht lng hin, th cc, k, sc, nt, Mu sc rt thc dng v, sng Hin th ngoi tri cng rt, non thm, ch, l, mnh thy mn, hnh p, cn snh ngang vi; nhiu si lt cao cp hin, ti c c ch dislay mn, cho, nhng m s, tn tin, thi, nn, em, cn nhc K khng bt th, pin s n hn m gy, hi mn, th xi, v, lu v di nhc, im, l vin trn vin di mn, hnh rt di t, l, mn, hnh, vi thn, my khong 403 phn trm nn cho cm gic, mn, hnh, nh, hn, so Vi: thn nhng m b li th phn tin, ny Asus, lm ci, lp, knh, mu, xanh, ngc, Nu m nhn, nghing ngoi, tri, rt, l, p, ngoi, ra, knh, mn, hnh ngi to cho hin, th, mn, hnh, xm d, rt c chiu su hn nhng m d B xc lng mo em nn dn mn hnh ngay sau khi, ngi, trnh, trc, nh, Vi, gi di 1, triu anh, em, kh c th, tm c; Smart, no m mn, amoled, p, nh, ny lun v, giao, din, v, tnh, nng, th, vut, t trn, xung v; Thnh trng thi vo ci t nhanh, chnh sng, tit kim tim tm in thoi ch rp chiu, phim, anh khng, lm phin ca, ch, my bay Ci quan trng, nht, l, bt, tt, wi, fi, th hin, ti uwes vn, cha, h, tr, thuc, t tri sang nh, Huy Qun y l thi tit lch, lm vic hng, ngy n s, ng b, gi in thoi y l, mt tnh, nng, mi, mnh thy cc, k, 2 trn web l, c c, o tin, tc n s, ly ra, khong, 45, ci, tin, tc, tiu, biu, t Cc ci bo Vit Nam, ny Tui tr, n c c nh lun v, Noel mun, xem, chi, tit nh, V s, bm vo m trn in thoi, ny y l, nhc nh, ra, tay, bm, nt, cng, vo Giao, din, ng, dng, n s, hin th, mang, dng, Gn y nht mnh s, dng y mnh, ci, thm game V, Phi Tsunami, ri, mt nc, nhng m thc s; th ci, cho, vui, thi, chi, th, n kh, l, nt, v, n b, dt thu nh, rt, l, kh, iu, khin thi, tit tha, st khng, cn H, tr na ri, zenfit, l, tp luyn, th, thao mi, i khng c o nhp tim ny khng c g, tt, cha, n s, sa b, nhng ci vn, nh, l, calo, tiu hao bc, chn thi c khong, 50, tc, luyn c theo, bao, gic, ng na Bi tp t l, ci, Google fit ny bo thc b Hn ri mnh s b, qu lun y l, kho ng dng Google Play ci ny nh l, n ch, l, ci kh dng dnh ring tr, ng, h, thi, em, ch, n s, khng c nh, kiu Dng dnh cho in thoi, nh, em c hi ti l ci, my ny c Google Play chi game; khng Facebook, Zalo th, thc s, l, khng; c; u em, nh tm, ny ci, ny, l, mnh, ci, qua ADB hm qua my tnh mnh c hng dn trn Ci video review, midwest ri em xem YouTube y nhng m n kh l lp y Danh b, ny th ci, ny n s, ng b, vi in thoi ng, h, 4 gi n pin kch Th ny mnh s b, qua ht lun lch iu ny ci map, Ny n, lm Chrome vi in thoi em l s, cn phi ch ng trn in thoi, trc th, ng, h, n mi, Hin th, ti v ci, my ny n cng, khng c GPS c lp v, trn iPhone cho nhau ch in thoi Android thi y l, Trnh nghe nhc mnh ci thm, vo ny, em c th, chuyn, ngnh y xong, nghe, nhc c lp, vi, tai, nghe, bluetooth, chuyn nhc, vo nghe, nhc c lp, th, em, ci, thm, th, no export vo bt, wi fi, trn, ng, h, ln, cho, n, ko t Trn xung ny bt, vo ci anh, cn wi fi n s, hin th, nh th, ny em, ln, tm, hiu, kt, ni vi, my tnh thng qua ci ng dng FPT trn, my tnh n chuyn nhc, vo vo ci, th, mc music.

I my ci ny nh thi, tit ny mc tiu, nhp, tim ci, my ny lm g ni, tim. U quay c cm ng dng, Google dch lun, anh em, no hc ting, Anh, th, qu, ngon ri, mnh s, test th, a tay y, no mi bn, nhau bn, nh, Rt, chnh, xc, vut, t phi sang l, tr, l, Google, hin, ti Google ang Nhng ci Tnh nng, Ok, Google, ri Sp, ti n s c cp nhn li y em y l, thy l, mt vi, cu, hi, linh, tinh, khc y di th, sn nhng, chm, ngn, rt, l, ging, trn, lch, Vit Nam, thi, tit, ngy, mai, th, no ngoi, ra, th, Anh em no m s; dng, Google, home m, th c; th s; dng ci, ng, h, ny iu, khin nh, thng, minh, trong, nh, lun, em, th, hi, nhng, cu, hi, khc, pha di vut, t di ln, l, c thng bo trn, ni, rc, thi c thng Bo qu ngon ri, khng c im g T, ngoi, l, thng bo Zalo, th khng, cn run nhng m c mt cch tch, trong, nhm Facebook, Thch gc Vit Nam, bi cng b, em vo xem th thch nh, Nhng m ch in thoi, Android thi, cn iPhone Th khng c: u hin, th, tin, nhn, rt, l di v bn, ch, p, lun, mnh, cn c ci; ri tr li ging, ni sang vn bn, V d, nh thng, ny hi, a ch mnh ny em li s, anh qu c do mnh s test; th, Tc nhn thng bo cuc gi, nh, cch, hin, th, mn, hnh, ln phi mt mt lc, dung kh, l, mng c v, nt nghe, cuc gi, nhng m phi nghe trn in thoi, nh, kt, ni vi in thoi c, iPhone v; Android s ti app web giao; Din kt ta trn, iPhone em sang gc bn, tri, ti vi, iPhone m kt, ni vi, cc; ng, h, web n s c cc: vn sau, Th, nht, l, khng s, dng, Google Maps, th, hai, l, khng tr li c thng bo nu, em, mun, tr li Thng bo v s dng cho, iPhone y th, ch c Apple m, thi c.

Ba l kho ng dng Google Play gn nh l v dng ti v n phi, cn s dng mi in thoi Android Em ch, cn quan tm n ci kho mt ng, h, thi hoc ng, h, ca n cc, k, l, nhiu, lun, ngoi, ra trn in Thoi Android em s ti thm ci Apps with me: Ranger y mnh s, ci file, apk di m t, video em, th, ty bin thm c mt ng, h, nh hoc ci, thm, c c; trnh, xem, phim, trn, ng, h, lun, nhng, m xem, N s, hi B lag hc, remote chp, nh, ny hi lng, pin s dng, thc, t mnh, vng hoch ci, thm, ng, dng, nghch, kh, nhiu, thng bo linh, tinh thi, ngy, khong, 10, tin, nhn, ng, dng, vo cuc, gi viral ch, mn trn, v, sng, mc 4, thnh thong, Th xi, tr l, Google, hi han, pin s dng khong xp x, mt ngy, nh, ngy, sau, bt, nghch ch, nhn, thng bo tt, ch mn, trn, th, tinh, gn c 15, ngy lun, Mnh, thy tin, nh, ny l, n vi, mt ging, ni web tm, trung Nh gi c nhn ca, mnh, v, zend, hay, l mt supports rt, ng, mua vi, tm, gi 650k, anh em, khng, th, no tin, c, 100W c; nhiu.

https://www.youtube.com/watch?v=pbCGvfu-ZgE