100 V: GPU adreno 304 bluetooth, v4.1 v gram, 768d, kem b, nh trong 4 GB lu, tr, ng, dng, nhc, linh, tinh, A vn c y wi fi, GPS v, loa, mic m thoi, nghe, Gi, Dung c tin; 420w, cho thi, gian s, dng trung, bnh, 15, n 2 ngy anh em mun mua tham kho link, ca, hng, lj store mnh di m t video nh em, ny phi ni, l c thit k, cc, k, p v, sang trng, khung, thp, mu, Titanium, sao rt, l, p, vin bo v, mn hnh, lm bng gm Keramik y l, chng xc cc k, tt c khc vch s, nhn nh, ng, h, truyn, thng, lun, v, vin gm, ny ch nh, cao hn vi, mn, hnh bo v, th m ra, c hoc l, ri kch, t ca. My l 44 l y l, anh em c chu vi c tay khong 15cm, o vn p, my c 2 nt cng nt trn vo, do d, ng, dng hoc l, anh, em gi live vo, vo tr, l, Google, nt di c ty bin v, ng dng Khc nh mnh mnh cho, vo cuc gi, ny Anh, hng bn, tri, v bn, phi, th c mt di nha, thn, tri c ch, ngi kh to khng nh, thng, hiu, gii, nha, mu, xm m ng, mu vi, khung thp, lun, mng ca. My l 126 m l, ng sau n c cm bin o nhp tim vo y vng, chn sc Anh, em, ch, nu m v, hot ng, m c nhiu m hi, th nn lau.

I trc khi xp na khng lu di n s, nh hng l, sc, b chm i y ng lm bng thp lun nhn rt l, xanh di y l, gii loa c na l, bch dy eo li em, Th Thay, Th, cng, hay, mi, ln ri, ny Th mnh thy cht lng rt, l, cao cp bn, trong th, cao su ngoi Giang l, dng dy, helpless, cho eo, vn, rt sang trng v, em c tm, lng c th, thao, lun, quan, im c nhn v, thit k, th mnh thy em, ny kiu dng, Ra xanh m vin gm cho cm gic nhn hi di nu m h, lm vin mng t bt cong, th s, xanh hn, l bn, kim cng hai mt vin, nhng m y cng l mt kiu, dng, rt, l, ng, cp, thng, thy trn cc; dng ng H, truyn thng gi, cao Em, ny c auris li. U nh c kch c l 12 inch, phn gii, l, ‘0, x’0 Pixel mt im, nh 326ppi nn tt nhin sc, nt, hin, th, rt, p, sng, cng, rt, cao hin, th, ngoi, tri, ng, thng bo cng, vn, ngon, lnh, nh, bnh, thng, vi, mua, smart watch; 45Mm th mn hnh khong 14 inch ti u tri nghim mt hn th trn watch 2 classic mnh thy mn hnh hi, nh, cht c m sau, khi dng, thi, gian, mnh, cng, thy quen vi, mn hnh, ny ri, v, giao, din, ca, west th, chc, mnh, Khng cn phi gii thiu nhiu na ri thng bo rt, l, ngon, lnh, hin, th c ni dung di ny c thm mi ring Em c th tr li ging, ni sang vn bn, gi, tin, nhn, nhanh, ny c dng bn, phm, Ti ang bn, ni, chuyn, Sau nh nhng m ch, h tr in thoi, Android thi, cn iPhone th, khng, h, tr; u Vn t tri sang l, tr, l, Google, em, th, hi, bt, k, g v, hin ti th; ok, google, dng ngon, ri; Ok, Google, gi, Bitcoin, hin, ti 1 Bitcoin Bng 911 triu by trm 21.

502 phy nm, mi, ng, Vit Nam, vn t phi sang l, nguy c th, anh c th, ci, thm c nh, l c tin, tc, ny n s, cp nht, rt, l, nhiu bo t, Vit Nam, nhng m s, phi m trn. In thoi xem ny ch l, ci, cng, ty, nhanh, thi, anh, em c th s, dng, Google, iu khin nh thng minh y l, nhng quyt, ht, mnh, ci, thm, nh, n thi, tit ny ng, Hong Vn Linh, vo Google, fit na l, do d, ng dng Trn em ny rt l, mt m Nhng m nu, nh anh em, lm dng, ci, thm, nhng, p trn in thoi, vo cho mt YouTube, ri s, dng Hoc ra, th, n cng, vn gy lag my ti v, my ny th khng c qun; l, a nhim N s, qun l, ram thng, minh t ng, tt ng dng. I a nhng App m mnh ci thm vo ny ni thm, cho anh, em v, Google Maps y em s, phi ch, ng trc trn in thoi sau mt nhm, mi y trn, ng, h, ch, khng, phi l, n s, dng Map c lp, khng m nhc. Xu hng dn ci php trn, my tnh ngoi kho, Google Play s, th em Xem li video review with ca, mnh nh trn, ny th n cng, khng mun nhiu thng th, em, ci, thm, nhng, ng, dng trn in thoi, vo tng, nhng cc, mnh ci, vo C c: game: lun, l, trnh Xem, video mnh cho, video 4k, vo ra, xem, n rt, l rap, Do wealthx, khng c trnh nghe nhc ring cho em, cn phi ci thm ni v, Plus sau chuyn nhc, vo nghe, nhc bn, ng, dng th, ba anh, em Tm hiu thm FPT, kt, ni vi, my tnh chuyn nhc Em Ci theo p, ny nghe nhc, mnh s, cho anh, em, nghe, th, bi, ny Anh, mun, nghe, lm g y kt, ni vi in thoi, anh em ti app iOs ln y n kho m ng.

H, mc nh cho, my ngoi ra nhp khu Google Play Ci thm bt.

https://www.youtube.com/watch?v=ISUSDlDApP0