0, ny c sn, ting, Vit, c nhn, thng bo ting, Vit c hin th cuc gi, ting Vit na lc v, rt nhiu, th, hai, h by gi, mnh s, th, n mua, lun, nh trnh, lm mt thi, gian, ca bn, cc; bn, bo l, mnh, ni, lan man, v, ng, h, ri, mnh s b, hp qua Mt bn gh y cho, ci ng, h, ny v, gi v, chng, ta s; cng bt; u by gi, th mnh s th, test Gi in i y mnh s, gi in cho admin, Kha, lun, ri, v, khi, mnh gi in n, troai, Minh, Khai th; ny Cc bn c: th thy ci ch anh, Dng D, rt, l, r, rng hin th rt to trn mn, hnh ci, ny ng, khng, V, mnh c th, kt thc, cuc gi, nh, th, ny c ngy, trn cc mt ng, h, ny cuc gi, nh, ri, Nu M by gi, mnh c 1 Gi, tin, nhn, n cho admin, Kha bng, ting Vit, i th n s; hin th, ra, sao v; mnh s; nhn mt ci on ting Vit, rt, l di lun, nh y ci g, ny Dng d, ny ng, h, thng, minh, Ci th ny nhng n, ch, t c c, n y thi, Mnh s; cho bn, xem, ny li n, ch c c, mnh y bn, khng di thi, ch, n, khng, c c; ht ton b, ci phn tin, nhn, m mnh, nhn, n ci, phn, tin, nhn, L mnh nhc n chu, Minh, Khanh n rt l di nh, ny lun, th, n khng c ht c y cm thy khng V hin ti th n l b li ri l li xung dng ly on nhn nh ng h, thng, minh midwest, like ny coi Nh th ny y th, ch watch, th c ch, h, cho xung dng, ny y Cn y khng y Hay, l, ch thng, ny y ny ch ng, h, thng c ch, t trn, l, ch, hn, ng th pha di ny y Tuy, nhin chng, ta, vn, Hiu c l, n hin th ln, thng bo g y nhng m t, rt, nht, l, nhng ci li hiu, nh lt, sch nh, ny mnh, cng s, ch ra, ht, cho bn, khng, c.

Iu g do ming c c nhiu ngi ni rng, lm IV, dri chnh, l, ci led th, cng, ng thi, Xiaomi, th, cn c mt thng hiu na y l, thy hiu cao redmi v, midwest lai, th bn, cht, N ch, l mt ci, mu, ng h. I tn ca: ci m redmart thi nhng nu mnh nh khng, lm l, ci thi, im m mnh m hp, ci redwap, ra, th, ci, giao, din bn, ngoi nh, ny ca, cc; admin, bt, n, vn, ch, l, king Trung, Quc hoc l, nh c thm, ting Anh cng thi, ch, n, khng c ci, giao, din bn, ngoi, l, ting, Vit, mc d, n c c, ting, Vit, nh, Th, b; s nhn ny th. I vi c ci, my ny mnh giao, din n ny n. I l ting Vit lun y vi, ci sn thng bo thi, tit nh th, ny mnh cng, rt, l, thch, ny v; l, n thng bo thi, tit theo, thi, gian, thc, lun, ly, mt ngi, l, nhit, 24 C th, n hin, th, ln, lun, chng, n Khng ging nh l cc ci mu y thng, minh khc vi, nh thi, tit kiu, nh, tng, cho c v, g n, ghi, l, nhit, l, 18, cho n 26 C hn y Th, th gi l, i v vn ri, cn y ny l, ghi nhit chun Lun ri xin ta ko sang chng ta s c cc: ch g na l, thc, o nhp tim ny, th c bn, ri, ng, h, eo, tay, thng, minh, no cng s, phi c thi, ri, l, theo di gic, ng, ny thi, tit y nh, l, 16, 24 C th by gi, no hay n, ghi, lun, l, nhit by gi, l, bao, nhiu, lun y ch, khng c m m s; l, th, bao, nhiu, bao, nhiu, C ghp y lng, cao bao, tiu th, ny ny gi, khng, Ri, n phi l, iu, khin C nhc na ny, Cn khi chng ta vut t di ln, nh th, ny th chng, ta s c th, vo t, vo ci, t c nhng, ci, nhanh, nh, l, nng c tay, ln, hin, th, sng, mn, hnh, ny bt, tt dung ny, vo phn, ci, T ny c th kha mn hnh li ny c th ch khng, lm phin, ny hoc l, bt n, pin ln y n, pin th n s, sng ln, mt mu, trng, nh, th, ny c th, hin, th c ti khin ta, vn t trn, xung, th V: nhng phn thng bo y nhng thng bo v, cuc gi, nh, hay, l, thng bo v, tin, nhn, ti th n cng s c nhng thng bo nh, th Chng ta, cn Robert sang hai bn nh, ny th n vo cc, ci trnh, duyt, nhanh, thi Gi chng ta s, ni, tip v, ci, mu, ng, h, ny, l, nh; u, video, mnh, ni, l, ci, mu, ng, h, ny n s c vin pin theo cng b, nh sut ln, ti 9 ngy; v s mt tun, cng tng.

I ri y th vin ca, chnh xc n s: l 230, Mr ci khnh, nc, ca, n th, im5 ATM th vi, mt ci, thit, k, n c rt, l, kn nh, ny th mnh, ngh, l, cn hon ton c th. I bi thoi mi mnh s nhn li, i bi thoi mi thm ch, l, ln bin di nhng, su v, n tm, khong 12 mt ngm san h, th hoc l, bnh thng, thi, khng phi; lo; u v, mnh tng mang, nhng, mu, kiu, nh ny. I ln bin v khng ln g c v, khi lng th, khi mun, ta, eo, ln, tay, n rt, l, nh lun, khi, lng m, khng c dy, th s, l, 21gam, cn c c dy, th n ch, l, 35, gam thi, eo, ln, cc, k, nh N s c: bluetooth, 5.0, gip cho on kt, ni, vi c in thoi, mt cch, nhanh, nht, vy, v, ci, tc, phn, hi, khi, m c; thng bo tin, nhn, cuc, gi n, th, n cng s, rt, l, nhanh, thi, C dn, vo nt, home nh, th; Ny chng ta s c nhng ci g na no chng ta s c cc: ch luyn, tp, th, thao y y khi nhng tp kch v, ci phn, ny mnh, lm rt l, nhiu cc, ch ln tp vng chy b, ny thy hay, l, p, xe cc; Th na i b, ri Tp luyn t do ri c che kinh ny Chy vit d, ny bi trong h, Plaza rt, nhiu, th, cn vo xong ch tp luyn, ny th bn s, thy thi, ch s c c d, liu luyn, tp, ca, ngy, hm, nay, Th ny y ti chng ta s c, o nhp, tim c th nh, ny t m nhc, ci s, Gic Ng, ci, th, rt, nhiu, lun, phi chng, ta s, n, nt, home Ny, n hm, nay, kim nt, Bch li cng, nh, l, kim ci, ym, nt, Hin th ra mt ci Menu theo, kiu dng, t.

tr, nh th, ny tht, l, s, ni, tip no mt ng, h, ang phi sa trn, ny ngi ta Gi, im, vo ci, ng, h, ny l, ci g, vo ci, mn, hnh ci, ny n th thay. I cc hot ng khc nhau y nh th ny vo y khng y chng ta th thay, i c sau khi, l, chn, xong, th c rt, tt y th, n s, hin th, ra, thi, v, mn, hnh, th, vn; u chng ta s thy mn, hnh, Thc l 141 inch vi mt dy, ca, n l, 323 kia, 323, ppi c Th gi, rt, nt y Tuy, nhin, l, im ng, t y l, g y l, ci tm nn mn hnh, ny n khng phi l, mt ht, cho, n ch, l, TCP, thi Y v ci sng ca, n l, khong 350 lt nn, l, khi m ra, ngoi tri, nng y th, n s, khng tht, sng, bng, so vic ly, bn nhn, trn, nhng, mu, ng, h, c, mn, hnh, led c y cy, cng s lm ci, nhc, im, Tn ti ca, n rt l mm nh, dy eo l cc, k, mm ni, Tip tc; no chng ta s c ci g y chng ta s c mt ci, sc, cng, kh, l, d, s, dng, ang c sc, nh th, ny lm g na khng y Ti sch xu thi lo lng nghe, ny Phn; u pht, l, xong, thi y V, khi m sc, th v; khng, cn phi tho dy; ra, hay, l, nh, th, no c, ch c bt, ln c lc, nh th, ny thi, l, th, sc c ri, Rt, L tin li m mnh thy n ti mun ng Khen cho ci, sc, ca, mu, ng, h, ny v, p, kt, ni, th y mnh s, cho bn, xem, qua v; ci, ca, n, ghp m n s; c; tn, l melike ny, cn s kch vo y Th cn s ra ci, p, thi y vi, Ci app ny th chng, ta s c; th c mt s; nhng ci, em s, dng, nng, rt, l, n gin, thi y chng, ta s c, th, kim tra, tt c tng, quanthng tin na y li v.

Lch s luyn tp, ny v d, liu v, gic ng, v, nhp tim cc, th y y ri, n c th, vo ci, phn, xin li Lin, tp th, ny thy bit m; Ngy hm, nay bn ra. I l, nh, no chng, ta c th v cc. Phn h s ny chng ta, th, ty chnh, su hn bn, trong, ci, ng, h, ny y b, t bt, tt thng bo ng, dng ln, ny tr ci, xem, hng, dn s, dng nh, th, no y ri, chng, ta c th, vo trong, ci, phn, ci, T b sung ny chng, ta c th, kim tra xem y c th, n hoc tt cc ci tin, ch, trn, ng h. I ny Ni ri cp nht thi, tit 20, ny kim tra cc bn cp, nht, phn mm v, Xem gii thiu v, thit b, nh th no li v, chng ta c th thay. I ci giao din v ng h na y Cn y khng thy nhng y l, nhng giao, din, ng, h c sn, th n s c mt ng, h, cn trc tuyn ny th, cn s nhn thy lun, l, n c qu, nhiu, nhng, giao, din, mt Ng h y lun, n thng, th tha, h, m ngta thay i thnh trong thnh la chn, thm rt, nhiu lun, ny trong mi mc th li c rt, l, nhiu, nhng, ci, mc nh, khc gi, khng, ni, n tao, th, tha, h, m thay.

I mt ng h, v c bn: th mnh, thy l, ci, mu, ng, h, mebiusline, ny l, mt mu, ng, h; u tin, l, chnh hng ci, ny chng ta s; pht ting, Vit y pin, th tru thit k, t nh, gn, nh, nhng, gi, th, r, Kt ni Bluetooth, 5.

https://www.youtube.com/watch?v=6cj-NpJkBMk