I hc ci dy eo Th. I learnt ln eo s, thy h, lm cng, ok, khng, phi cng, phi c tng, v, chng ta, phi c cho mt ci, dy, sc, ci; u sc bn, trm, ny, Ok, c, l, xem n, hot ng, nh ny y mnh, eo ln tay li v; quen T vy khng cho ci ny v y ng cho, vo lc, ng y chng, ta s, gn D theo, kiu truyn, thng, coi, l, tao chnh, lun, ng, khng, mu, xanh, lc, anh, ln, mu, xanh y ra v, thi li c tay, l, cng, hin, ln, thi, Nhng m nhc: im l mt lc phi phm bt, buc, dy n mi in anh, em v, con ny c ting Vit nh y em, thy cha n Vit lun ting Anh, ting, Vit, ting, Anh, ting, Trung. U y ht phi c hai t y phi hai nt, ny mnh thnh, ci ging, nhau phi thi, cn nhng chc nng nh leo ni, bng, r, Yoga eo, ln, tay, n s, nh th, ny, Ok, Chng, thy anh bo anh, nh, chng, ta s c nhng, Ci chc nng ny nhau ni, bng, ri, n ra, chc nng, th, thao, em li bt tt, i c trng ca, mn, hnh, ca, ng, h, dental 12 40, my o oxy trong, mu y l, oxy mu y o nhp tim, ny n c y hn gi, Ny bo thc, ny m ngc, thi gian, ny ny l ly chng ra nhng ci tnh nng, ny bng eo, tai, qui, l, ch c Nhng m quan, trng, l, con l, cng dn, ny Ti sao anh bo quc dn th nh, con trc, mnh, l, video Chi tit ri th ni, chung l, PIN ngon ny mn hnh cm ng mt phi ci li ngy, Hay, l, ch thng bo y thng bo v, thng bo khi c in thoi l, thng bo tin, nhn nhc, nh, n chng, ln th y cn rt l, Ngon ngh n l, ch l, lun li c rt, nhiu bn, mua y khi d, liu chi, tit ny, nh, l, ngi, th, im na l, ng, h, th c ging, nghe, chng, ma ap li khng c ting, Vit, nhanh, th, mi, au s, cu ti v; Hin th n phn trm pin ny nhc nh ung nc thi ai kim s, ung nc, hay, l, mt ting s, phi vn, ng, nhc, nh, vn, ng, rt, nhiu, nc y ht lit cng tc, ny chua nh chng ta, ny mnh dng, ng, nhiu, ng, h, Ln mnh cng bit r, i Tm thit b, ny phi l, th dng chng kh, l, mnh, ny nh th, ny th c nhng, ci, vng, tay, thng, minh, khc, khng, c g c, bit c li y th c c, lt theo di bc, chn xong, ri, Chy b cc: kiu l, iu, Chc anh em, l, dng, lm cy, thng, minh; th; u bit ci tnh nng ny con ny c thm, tnh, nng, l, o nhp, tim o oxy, trong, mu y c; nh; u ca; nc hai, ci, th mnh thy nhiu ng H, Smartwatch n khng c ci y h, Tm thit, b, th Ci, ny nghe c ri tm in thoi, ci t y y mc dung ny a cho cc thit b ny i ny phi ang c 28 phn trm ln trc mnh l ring con ng h.

I Ty n hi li th, pin ca n rt l, o v dng cng c cc: k, lu, mnh, tru vi, chng lun, nn, mnh, mi bo l, cng dn, thng, th, mnh, thch; cng. U h: sng mt bt, t nht khong, pin tru sau y th mi v c nc th con ny cm ng qu nn cng tru na cm ng ci l, min lun, Chc, l, phi n ngay v; lun li th, l, mnh, mi, ni dung ny.

https://www.youtube.com/watch?v=DsWqP-iY-ng