I hope. Oh Smart Watch series: 6 F11 y mnh c mt con n c s, mt series, 6 nh, hng, wrap 11 ch anh cho, em, xe y t, hm nay, cng, v, gi, ba trm, ri, trn, shopee, ph kin, full c ca, lc c dy, ngu, pht, xem Y n r vy tao thy bn, ri nh, Nghe, nhc, sn, rt, ri m th, Nhng iu, ny sinh nht mnh, cm gic, pin n rt l o in 200 ri mnh, dng, tm, khng, nu, dng, t th c 5, ngy ri, dng, nhiu, th, tm, 1. Ngy 2 ngy khch sn th mc m, pin na khng Bo tin bo gii, o lun khng bit. L do nguyn nhn g c hai c cng nm trm y ci vng tay nam, chm lm nh, hng n, pin th mnh khng r na c. My ci t i vng tay khc thng tin, n c n khng t ci vng tay nam, trong mo ri rt l, nhanh, lun, nh d, bo pht, xong lun, ch, khng, phi r, xt dy, gic g ht, Anh, mun, em, tt, ch, bt, ln ci. I nhp tim, Ok Th by gi, mnh s, tin, hnh, dn, cng, lc, khi, nh, c c, em ni, i I am c gng lng chc, chn s, nh, hng, n, anh, n cht, vt ri, v da kha mn li n khng khi chng, ra, tt, ngun, Hn th thi M thi gi, mnh s, rng anh, em, iu, ht c, no h, thng ca, vo khung, i o hm a1600 ra khi sex, khi, m n, nh em.

I i Anh gi, l g. I know that time, th ny c em. I xung l 67 anh, i ma c ra tay bng nc ch khng, tm, ri, khng, ngm c khi, ngm, nc, tri, cy, ch, trn, mt m, ri, lau, kh, xem, video, ok, V, sao y mnh s; bao nhiu s, mt ny, ri, ok, anh c ci, Ny ra v yu qu anh gi, nhn ci, ny trc y ngi m nh, m n b, nu nh dn in thoi in thoi bn, to d em, rt, hay, thi, bong, bng, khi, co, ti ht, anh, cng, kh, pht, Anh, em, no c; dn; ln. U tin, mnh c dn? U tin! U tin! I cng kh cng y vy, rng vi ln y c, my ci Note 5 bong bng thi chu, tht, em gi, qun, cha, ng, ca, gi vi, qut n thi, em s, bi vo ri, U16, phi np, ci, lp, mu, vng, ra, lc, lm bn, em, mc D n vn cn ngi bong bng y ni khc.

https://www.youtube.com/watch?v=DKZ3NZTFxsI