Latest Articles

## รีวิววิธีการใช้งานจะพยายามตอบให้ครับ แต่หากเป็นปัญหาจากการใช้งานอื่นๆ กรุณาติดต่อทางร้านที่ซื้อไปครับ เพราะผมจะรับแก้ไขปัญหาเฉพาะลูกค้าที่ซื้อร้านผมเท่านั้นครับ ### M3 smart wristband (จอสี) – นับก้าว – วัดชีพจร – วัดความดันโลหิต – จับแคลเลอรี่ที่ใช้แต่ละวัน – ตรวจสอบคุณภาพการนอน – รีโมทถ่ายภาพให้มือถือ…