My nm ri V mnh review hng chc cng phi dnh cho mt ci, ng, h, thng minh, em li khng, tin, anh, em v, cc, yu, t ca, L, xem cng y l m by con ng h, chng mnh khng, my cng t, nhng ci, ng, h, Kim ny y l 7 bt, u m mnh thy l, ngon, nht, trong, tm, gi m, mnh, n, Bon r, p m mnh vit th trc khi b, gii thiu y ci hp, h, mnh em dng, ny y l, ci hp g, nh b, p, ca, n Kh l chc chn Hm nay, th, ng, c 10, ci ng, h, mnh, review 2 loi hp, th mt hp da v g th, mnh ci bc; g, ny n tng, l, thanh thot, n p, hn y m n nghe nghe ny m ln, ny b. L gi chc, chn lun, ci bn, n y th, anh, em c th chn, ra hoc mi, Nu, anh s, gi, ging, mnh, th, mnh, link, video ny s; thch tc, th, anh, khng, bit; th mi, hp, th, c ci, mt shop, nhe, Ci, cht, liu g Gi ng h, nh ny th ci, ny c 10 ch nh C loi, hp, 12, 14, 16 ch, ny Ri th y l, tng cng, l, hai bn su by con ng h, ti chng ta s. I vo tng con nh; Ok, u tin, l con ww, Hihi Plus cn ny gi, ch hn 600 nghn thi nghe, ny n cho bn; mnh s; gii, thiu, t khong, 500.

000 n mt triu em in cho, my ngh tao, ny nh, em, mua c con ny Th su trm nghn nhng m cng, nhn, l, n p, n mt im, tr l, mnh khng, thch ci dy, eo kiu, ny thi m anh, em c th, thy game, nh, n ra, th, gii, thoi, mi, c h, em thy ln, tay, bt, tay, mnh, n Cng thuc loi, l, hn Trung, bnh mt t, hi, ngu, th c l, eo gi, l, va thay, mnh, lun, n ging, con g, nhn c bit: ri Vy, ci gi, hn, 600.000 nh mn hnh, ny rt, l, nhiu, mt ng, h, c, l, ghi, trong, quy, Hoch nhiu bn ung ht, em, ln, chnh, ra, chuyn, t ong, ny li ging, cha v, anh em, khng, thch, ra s, th c th, chuyn, giao, din, nghe y n ngy, ngy hai, ln lc. I ti kh au ny ging, AD khng qu xoi th, ny ngi ln nha t Bch, ny Nguyt nghe mt m lun, hai giy, thoi, mi, mt tri c ging vi, chng, con th, hai gi, l, qung, no mt triu, mt th y nhng m n em Li gi, ngi, chc, l, p, tht s, l, Hello, rs4, mt mnh, em, khung, vin kim loi, ny p vi, chng, lun, ta, c p, khng c chc, nng, nghe, gi, trn, ng, h, l, dy, eo, ny y c th, tho, ra, v, thay c, nay, mnh, Thch dy theo kiu truyn thng nh, ny n gi, l, p, tht th, nht, l, mn, hnh, n p, l, sc, nt m vut, n mt l, vi, chng lun y m tr li o oxy trong mu, o nhp tim cc, kiu y chung ly ci, o Ny th mnh gi l cm cm thi ch chc chn, l, n khng chun mt trm, phn trm; u y dy, eo truyn thng ln, tay, nh th, ny ci, ny mt im, tr, l, n hi, cnh, tay, th, Mc d, anh tip xc, trc, tip vi; C ci c tay, ny ci, ny n hi, cn cn; u th, nhn n p xanh chy th ln tay nh th, ny th, ny n cht c tay hai, cn y m ri y c g nh mt nt y y l menu, ny m Lu, Chnh Y l, p ng khng phi, cn rt p, o nhp tim o oxy, trong n oxy, trong mu s, bo ha th y th, cng, rt, l tng.

I vi sc khe chc, th C l, iu, cng, ging, nhau, c gi c em khong mt ch, mi, nh, n C tip theo; l, con l, con Speed, ma kch Bn con ny ra khong 800.000 cng c dy, eo truyn thng coi li th, hai, nt, Bm c hai Vin Vin l, ci mt kh, p power vi, nc Bch con ny, khng phi ng, h, trn; u cng, va kht, th c tay ca, mnh, khng phi loi to qu mt ng, h, trn, ny nhn y cng, vin kim loi, xung quanh lun Rt l p nghen mt ri y dy, Thay thoi mi v, ng h y l, ng h, cho hin th to menu th n kiu dng xoay nh th, ny khng phi l, kiu truyn, thng xoay, vo chc, cng c y, o lun nhp, tim cho, r, Cho c cc: th huyt p na rung th rt l, khe chp, nh, th xa vn vn, my my con li khng c nghe gi, trn, ng, h, ln, tip theo, l mt con hc anh em Con ny th thc s, l, nh, sn, xut, a cho Mnh review v by gi, mnh v, ni 03 trn th trng na cn li cc k c l, lun y eo, ch Rt l, nh mm eo, kiu truyn thng, nht, l, ng, h, th mnh, thy y v, chng ta, cng, l, h, iu, hnh, ca, nhng, Ng h, android Thi, khng c g, hnh, nh m mnh, thy ma y eo tay nh y ha xanh na ch khng phi ci, ny nha tao, nhn, nhn, thi, thit, k, th n ging, ci, ng, h, kiu, n c tin, con ny l, gi aw33 mi.

L gi mua, 3 nhng mt s, ngi ang, a bi khng thy con ny lun ri cng s, thay ny cm bin, coi c mt nt, xoay, v, trch li anh, em thy ngi, mt vi, chng, lun, c c, nc c, xoay, c, trn, nt y v Go t trn, xung, l, ch c ny, n c nghe gi, trc, tip trn, ng, h, lun, nhng c coi, l c hnh in thoi, bluetooth, ny th, anh em. I ngoi ng khng cn phi li in thoi ra nghe gi, trn, ci, ch, mt hp, rt, tin, Ci, ny c nh, v, gi, Th, mnh on l, nu m, h, bn, th D, cng, th, anh, quanh, 500, n 1, triu thi m khng, thy bn m C ting Vit ti chi ra 2 h, iu, hnh dung v, nhng ng, h, khc c ting, Vit, l, ng, nhin, l mt con ng h, cc, k hm h, lun m ca, n l, w3c 70w l, ngi y web3c mt di th, p, lun y dy Ng h, hay l, dy cng thy thoi mi y ny mnh thy n hi cng ging, ng, h, lun hm h, ln dy, cng, ng, h, rodwell, p, vi, chng, vin kim loi, ng h, l nhn cc, k nn, i lun Nhng ai m thch, kiu hm H, nh kiu gy, sc y th, tao, l, ngoi c nhanh, ln, tay nh, ny bn; mun; u hot ng, thnh ph thc s; v, gi li r, my trt gi; u th; hn mt triu c; ni bn, ch d, 2, triu By gi, ch, 800.

000 thi Gim gi cc k su lun, hy v, mn hnh hin th cng p, cn li trn mt n khng phi l con lm Chng qua l, ting lin ca n to thi mnh cng hay eo Con ny mt la chn khng ti con ny cng kiu menu. Nh ny v mi ln di chuyn, ny n rung dng tt m lut, Dung khe, nh nghe gi, trc, tip trn, ng, h, c lun, o nhp tim o huyt, p y. I tr tin, huyt ai, cn kiu 3D p mnh khng ng l, gi n r, vy Ght l mt con ng, h, gi r, cng n t hng hallo hallo, select phi ch, hn 500.000 thi nghe y cay, nh, ngy hm, nay, th mnh. Thy n va vi c tay ca, mnh, khng to qu mt ng, h, cng, trn, l, dy cng, dy eo truyn thng thay th, gy 22 lun Mnh thch, ci, dy, kiu li ny th nh, anh, em, eo c nhiu, anh, em, ch, em, anh, vo c Y cho anh em xem lun mnh ci, nh m eo, vn, cn rt l, nhiu nc ny cc b, th theo c lun c duy, nht mt nt, bm, tin, cng d, kim loi, quan th mt ri y y m di n gin, p, kiu, gai, sao Y mt nt bn, tin, ngoi, cng, hi di l, vic trong 1000 en trong hi di y l, ng, h, ang c ny, th gi r v, khong hn 500 nghn thi Nhng m mnh, thy n th nht, l, n mt l, th hai, l, mn, hnh, Hin th Hin cng chp, nhn c v, vut ngi, nn, trong, tm gi, hn, 800.

000 th hi v, i nghe c l, nh c ny m nhn, n khng, phi l, ni bt, lm m d, tt v, l, khng c nghe, gi cho. I g mt con ng h, phi l, bnh thng xuyn dng Ci cng thy rt nhiu trn nhng, knh video ca, nghch v, yu ca, mnh, Mnh, hy eo, ny n l, con Huawei, fit c ny gi, khong 2 triu anh em v, ny ra khng, gim, Nhiu nh Mnh hi trc mua, l, hai triu, ri, hai, ci, th phi ln qua nhng gi trn di 2 triu thi v, ngi bn, Th, nht, N l, dy ca, n cc, k mm cy, cao su cc, k mm dy, kiu, ren, l, ny dy truyn, Thng ny eo ph hp, mi loi, tay, th 2 l, n nh eo cm t lc, mnh khng, ngh, l, mnh, eo, ng, h, trn, tay c th, h, lm eo d, chu, nht c th, l cong nh, th, ny anh em, nh, kiu, eo, vng, tay, Thi Nhiu lc khng ngh mnh da ng, h da thit k, vo n theo, hnh ch nht nh, ny n khc vi, nhng, ng, h, kiu, hnh, vung, hnh, trn, th, gi, l, hnh ch, nht, l, hi d, ch coi, ny th c nhiu mt ng, h, Ny o nhp tim c c au cng, thng, lun, ny v, nh ci o chun ca, whey, th c chnh, xc trong, tm, gi 2, triu m cng, kh, l, cht, nh, mt ng, h, cc, th, v, lu, ca, em, khng, c nghe, Gi, o oxy, trong, Mu o nhp tim do th cng thng cc, kiu ch tp th li cc, th y ht cc y c ci, l c ci, tp luyn y th, mi ci, tp luyn, ny th.

U c c m hnh 3D nh hng dn chng, ta s, lm nh; no Hi, rt, l, hay lun, t con ng, h, l, mnh, thy c ci, ny rt l, nhiu bi tp na nh y ny tp phc, hi, nng lng di tp, lm h, au Mi c vai gy g y: u c: m hnh hng dn Mnh, ght, nht ci, ny ngi lu na nhc, nh xong, ri, n trong, ny dnh cho cc; vn ng, rt, gi, l, gip gim, cng, thng, gip au mi, Hy c nhng, ci, bi, tp, th, Nhiu lm Ni, chung, l, cng, ging vi, c nhng, ci khc ci, ny khng c nghe, r, hi ng, tic, eo, n nh, gn, nh, ny. I, u au bng, gi, th, khong, loanh, quanh, hai, triu, th, anh, em, c c iu kin, mua, con ny, ngha, l, n, Ok, l, tng v, hoa bn nm su by con ng m mnh mun gii thiu dng, em, th, l, nhng, con ng, h, m Mnh review Sau nhiu nm qua c kt li th, thc ra, l c nhiu, con ng, h, m gi, cng t thi, cng c v; nh l, mnh thanh l, ri nhng, cm thy n khng hp, vi, gu ca, mnh, hay, l, n mt triu, hn mt Triu, vo l, th cng git gic khng bng ci, ny ci th, anh em, mun mua cho, con ng h, ny th mnh, nn mua ci video Nu mai, sang cch, gp, th, ln, nh, trong, nick ca, mnh chng.

I v t y th mnh cng s, thanh l, thi gn y th, mnh c xu hng l, lm ci tng hp li nhng ci con nhng ci m mnh, hay dng, nht, l, thanh l, li tip, tc tng hp, nhng con khc Cm n xong ci.

https://www.youtube.com/watch?v=YiQnhPKcgQA