I l, lu, lu, qu, l, lu lu, khng t li th mnh mi quay tr li vi, anh em y rt xin li anh, em v, anh em phi ch. I qu lu, nh, vy v hm nay mnh xin, gii, thiu, vi, nghe mt con ng h, mt trn c thit k, va ni, l cc, k, cc, k, cc, k, p, lun, sau, con g thy hay, th mnh thy y l, con c thit k m Mnh cm thy c khiu ngh, v, n c tn, l, dt70, mc gi, khong tm, hn, 900k, anh y cung mc. U thi m nhc Ni nh thc nh th anh em ng qun tham, gia lc nghin Smartwatch Vit Nam, chng mnh to ra y l, ni, giao, lu, chia s, cng nh, l c nhng, phn qu, Rt, dnh, tng, cho, nhng, em, tham, gia trong, bng v. Mt iu, ng qun ang trong, thi, gian, dch, bnh, anh, em, hy c gng, nh, v, gi, gn, sc khe, nh, n ung, th dc th thao ti nh iu, t v, ng ra ngoi nc Khng, cn thit khi chng ta cng. I vo chic ng h dt70, ny trc y 70, ny th mnh, mua c khong, thc s, l, kh, lu y c, mt thng c gn, hai, thng, ri, th, mnh, qu, l bn, nn, l, khng, th, l, nh, cho, anh, em c mc rt, l, mt N th hm, nay, mnh c th, v, cho, nhau c con ny mc gi, ca, n bng, tng, mnh, mua, mt chn, trm, ri m trn, shopee Linh, mua, mnh s, di phn, m t, anh y tao, khc, th, n hi, mnh, dng, kh, lu, ri, nhng M ng hp, k, bn, trong, n bn, ca, n s, lm mt dy, cao su v c tng thm 1 dy ra ra nh, ny n scan m.

My mu en th na c tng dy da mu en cn mu trng s c tng da b. Cn y l ci giy php th mnh, ng, h, cng, khng c thng s, th bn, ngoi y N, 1, chng trn, nhng, trng, cng, kh, l, chc, chn, p, th con ny chc l, anh, em, cng, ngm, nhn, nhiu, trn, Facebook, ri mnh, cng, nh, hng, Anh nhn li nhiu, Sorry nh, T nhin, i cha L, cng c kiu, ny vi, nhng, cho, nghe ng, a phn thit k, ca, chic dt70, ny th dt70, ny mnh thy l, c thit k, cc, k, p, n, khng, fake ca, con no c, A gi. L t thit k, v, hn hp, th rt, nhiu, mu n nhn, ci quyn, ny th nh ti con ip23 lc ny th nh ti con Xiaomi Red C mi, ra, 10 C vi. My nhng m tng th ny th con ny rt l, p, v, n tng, hp, ca, rt nhiu, con thit k, gi l chun mc cho mt ci, con lc, tri theo c nhn mnh. I nha nghe cn ty nh nh gi, thi th cht lng bu, th mnh, thy n bu y l, phn Kim loi, sn nhm nhn trng cng kh, l, p, nhn, classic thi ci phn da sai mt tch mnh lo cho anh, em, lun m nhc y Xanh mt th n ch, khong 44ml thi cng, ai chc, khong 445 ci tnh cnh gm, ny th, chc, l, n khong, n nm, my nm mi c 495 khng anh em, nh, Tuy, nhin, mnh nhng con con ny th cng, kh, l, nh, khng, phi l To lm 44 45 th cng kh l, va vy nhng em tay va vo tay to their anh em thch to qu i Chc con ny cng vi b nghe thy cn thit k, ci phn sc mt sau, ca n.

I c cm bin nhp tim ri cc, cm bin khc sc khng dy, ca, n sc, kh l, nhanh y ri ch, cn mt ting mt phm dng y ri khng nh, my con em mt cch c mt phn mn, hnh, dng, ci, phn, mn, hnh ca. Con ny th c phn gii, l, 430, x430 bia, t n Pixel, Tc, l, n, cn cao hn c my con ny nh mua y Mnh, ngh l, thng s, ca, n, thi, ri, hy gii, thiu, l c lm ti ri lm mi cc, th lun, l, Rt l p rt l, em nhng thi, gian n p, tht tnh, em N anh em, cn nhng ny chc cng, bit n thm sng cng rt, cao y mnh ang mnh anh, ta c nh, n Rt, l, sng ci, ny chiu sang ny n, nhng m N vn hin th rt sc nt y v, phn mn, hnh, ca, n phi ni, l, rt, ok, d, v, phn vin th cng cc, k, mng lun tm tr, con mng hn, my ci xe t tin, lun nh, con ci qua Xiaomi nghe nh l ca Con Wave anh em lm cha dng, th, cng, ngh, l, hnh, vi, v, n s, mng hn c khng, h, lin, Ci, ny ci kia, mng, lun, trn, mt trn; u hi, th n c khong, 20 n 25 mt rt, thng, nhiu, mt p, lun m nhc K p lun trn th cng hi 100 mt na hn trm mt na nha, tha h, thay, i lun ri mnh s, bao nhiu, phn, giao, din, cng, nh, l, chc, nng, chnh, ca, n, nh, ca, Thin Cha, ngun, qu Sting, th y c phn, trnh sng, Mn hnh ny p, ci t ny khng s cng c i n ch l, Smartwatch thi y phn, ci t i anh em vut t tri sang th n, cn vo nhanh ci phn cc, ng dng gn y ri c, cn thng bo y m nhc Phong Ch Kh l, p thi, chc, l, ko r rng trn iPad ch, nhn ca, cng ty di ti, ngang phn hi li l, trn Android, th, n ch c khong, hai dng, ba dng, l, truyn trn iPad, th, ch, nh, t ko di nhn, con cha Ri Phn l giao din, chnh ca, n y l, giao din, chnh, ca, n th, anh, em c th, thy l, ra, din, n c kiu, giao din, ny giao din, ny gi, cho, ch, ng, l, hoa hoa li bong bng, ny 1 c 3.

Ca din phi bong bng anh, em, bm, hai, ln lc, ny y chung, hin, nay, ging, kiu, bi, c Huawei, Vespa mi, ra, vt, sm, th, cng, kh, l, mt m khng, khng b, lc ci g y. U My con ny th n s! Dng cc, h! Iu: hnh n gin, n nhng, l, n cng, khng c g Li y l, phn th thao th c chy b, i b p xe nh, dy cu lng, bng, bng, r, c chc, nng g, cng, h, tr, phun, thng bo nhn, cuc gi, ny, Kt, ni, Nghe gi ny mnh s, th phn, lc, c tay, sng, mn, hnh, cho, anh, nghe y l, mt phn m anh, em, gia thy Quan tm ng, khng y lt c tay, th, phi ni, l, Ok, lun, anh, em, c khng phi lo lng, ny, khng, ging, Nh, my con Apple Watch fake m n kiu bit i lane n b kiu lc c lc khng. U m cm bin rt l, ngon nha hn na Nay nhc li cn c cm cm bin mt chm, mn, hnh lun, ny p, tc qun mt cm bin 1 trn nhng m nhng, my b tt ci chm, vo mn, hnh, th, n s, sng ln y Y Nhng m anh Em khng mun dng ci ch, lock, tay th, anh, em c th, dng ch chn, my cng c xut; l, Ok, lun, Ni chung, my ci con m mt trn, ny mnh, nh gi; u rt, l, ngon, t hi vin N c; l, Trn t a s: l trn s, ngon hn, l, thuc Tt, nhin, l, ty vui, anh, em, thi, Nu m anh, em thch chi, th nh web th, tt nhin, l, la chn, l, em, chc, chn, phi l, nhng, con m lun, ri, ri, phn, p, kt, Ni sao p Kt ni.

I con ny s: dng cp, kt, ni l, Where do p: kt ni l web pro n anh em nh, kt, ni, cng, kh, n gin, v d, dng khng anh em th, lm vo thn, thit b y ri, anh, Em n vo y mnh, ang ci, Ng qu cao lin kt ci y anh, em c th, ri nhiu, qu, ti, nay mnh, ang c. My con lun ngy l n cng tiu tn l Smartwatch ny khng bit con no vy th mnh ch, vo xem, ci thng s, ca con ny, th n s; 4D 7 anh em, nhn, ci, mc em, ln, ci, ma ln, i v 6A mnh s, ci Ng con ny th ci, ni, khc n gin m p, ny cng rt, l d, dng cho, anh, em s, dng trc, quan y n, kt, ni, vo n, tru, th, ng, h, dt70, ln, ny khin n, khng c tn. U nh, N tn ny th. Do my hng n t thi ci l, anh, em, cng, gi c bit tn server y su cho anh em, kho, mt bn, trong, ny c th, hnh, nh, nhn, lun, nh, thnh, c nhn, vo y nghe, mi, bt? U lng: khi mnh ca y l, chn t album sau A rt l, n gin y c 3 triu y ri mt ng, h, th ra show cho anh em xem y m n c nh no em nh y cc k, p, lun, Mnh mnh phi thy.

L bn: ny: n? U t p ca n l, rt nhiu mt p, p, hn 1 ti hn 100 mt ti my nghe nhn mt p nha khi mt v, vn nh, Khng, mi nhng, my con defeat m kiu, my ci mt ging, nhau, trong, c n cc; ch s ny N chnh mu cc, th l mt c cc: kiu lun ny cc; th loi li nhn Casio, ny mt t, t cc, th ny ri, a tay y l, sng mn, hnh, em bt, trc y ny thng bo cuc gi, ny nhc, nh, tin, nhn, ny c Thng bo ng dng ny tt c ng, dng lun, full thng bo lun, anh, em c th, chn, tt c cc: app m, nghe, n dng, lun, rt, l, ok, pht, hin, Kim c, o nhp, tim thng, xuyn, lun c nhc, nh cc, th, lin, lc, khi, Nghe vy thm ti a 20 s: bng ci ny anh khng, lm vic m bo thc cc, th kt, ni, nghe gi, cho, anh, em, vut, t trn, xung, qun, anh, em, cng, t tri sang y em, chn ci, phn ngoi, ny bt ci ny. I mua ghp ni vi: thit b tn l watch audio g, th, nghe, Bluetooth, m nhc, Bluetooth, ang em, kt, ni vi y thi, nghe tm ci phn, tn, l, Nh n mi ni. What bluetooth g rt audio? I m nhc. What audio e46 kt ni ny n by gi, l, anh, em c th s, dng nghe, gi, ri y n hin, lun, giao, din, anh, em, mnh s, phi gi, cho, anh, em s tng! I nh anh em kt th loan loan, nm bn di Tuy, nhin, th c gc to v r, rng c th, chnh c to nh mnh t nm 2000 anh nhn cho con nh, loa, lun, kt, ni c lun c con ny nghe khng, cn bt nghe Gi th n vn thng bo cuc gi, cho, anh, em, khng, ging, nh, mi c l b, gt fake th, bt, buc ci, mi, lon v, th th, anh, em, khng, cn thit bt, tnh, nghe, ci, ny; u ch, anh em, i ng th c tnh bn.

I cn khng th thi tt, i th, pin m n c ghi: Ok, lun ri, ni v, thi lng pin ca con ny thi lng pin ca em dt70, ny nu m anh, em ch nhn, thng bo thi, th trung, bnh, n, khong c tm, 3, ngy Y cn nu m anh em bt, nghe gi d, bt, ci ch nh, kiu, l, nhc, nh, nhp, tim ri, l, bo thc, cc, th m lin, tc ch, nhiu, th, ni, chng, n c khong, tm hai, ngy, nhng da tht. I ng rt, ok, th nhiu, anh, em c phn hi Nu ch, cho, thng bo th, thc s, th n nhiu, anh em, chng, n 45, ngy nn, mnh gi, lp, pin ca, ci dng, ny rt, l, ok, ngi, thn, cm bin nhp, tim ca, em, ny Th li cm bin nhp, tim tht, Tuy, nhin, n c mt vn, mnh, n th, ghp kh, l, nhiu ln, cho, anh, em, ri y m mnh c. I c th thao k, ti l, Lu, Bang, em, o nhp tim mc o nhp tim khi m nhn. Khng vn ng ang mnh khng th, o lun nha nghe tng, nhp, tim tnh, th ca con ny, th n rt, l, chnh xc, khi m anh, em khng bt, ng, tc, l, em, trong, ci Tnh, ny ri mnh s, test th, cho, anh, em, xem y Ngi th kh l, chnh xc, tuy, nhin, anh, em gi, l do m p, buc th, hu nh, gn nh nhau tuy nhin th, khi m anh, em vn, ng th, mc chnh, xc, ca, n khng, nh th y th m kiu, thi em, ng cng em By gi i nhc ln hoc 100 hn 100 th con ny n li khng, o c nh th khng, o trn n ch c trn, 100 nhiu khi, n s, khng, o c nhng, khng hiu ti sao cn v bnh thng th nhp, tim ca, n kh; L ging vi c qu tch tng, i l chun chnh xc t khi em vn ng, th, n khng Vi Cm bin c, o lin tc, thch n khng thay.

I theo tng tng giy tng y y nghe, l, n khng, bt, kp c. U v: ci cm bin nh, tin, nh, vy, Carey d, tng kt li cho, anh, em, vi, mc gi, ca, gn, mt triu, hn, 900k ri th em.

https://www.youtube.com/watch?v=0QVXU_oWqHU