I view xem th, no nh li n th, no anh m y l, phn ng, gp, ca, chic, ng, h, eo 13, ny b, ngoi, th, l, nha c l, cng, cp, v, thy; u giy, chc qun mt giy, nhng m kiu, ba cng, kh, l, p Bn ngoi y c hnh nh ci ng h, my ci chc nng thng s, my m QR Ti app th thi. I thin ng h, mnh b ht ri chng ta s, xem bn, trong, hp, n c ci g, ci, t trong, hp, ca, n, th, chng c g c, n s, xem, n, ng, hp, nh, th, no bn, trong, mnh c mt si dy ra. I km y l, sc sc, sao trn, i em c ha chc c con mnh b qua m n hp nh. I lun l, phn ng h, th y cht ng em 13 ca, chng ta ch nh qua cn thit k, th n c Nam, vi, thit k, ging nh, trc Huawei ZTE 2, pro M ng Em cc, k, sn n hin, nay, con th, mi hi, tm 6 triu con ny lm theo thit k, mt mt t, hp, lun, nn, l, rt, l, p, ri, khi, ch, ri, n v, n g c, lm bng nhm, xm, xc, mn c ct CNC cc, k, sc, nt, gc, cnh, nhn, cng, rt g v, ny n V: phn mn hnh th, sao chng ta s, cng bia, phi mn, hnh, ca, n y l, phn mn, hnh, mn hnh ca, con hn con fuji2, ny th c phn, gii, l, 240.

000, 280 mc phn, gii, trung, bnh, thi, khng, qu, xut, sc, cng, khng, Qu, P t nhin th mn hnh ips ng Denso hin th, rt, l, tt ngoi, trn, np, n y l mt web Face ca, n li Warface th lm ging y ht vi J2 pro lun Em th cho anh em ti sn mn hnh cc tay Sng mai. I ng Con ny rt gin v cm bin ca, n cng rt chun Anh em c site; no th n cng; ok, Thi chc, nng, chnh v s dng con ny c n gin, v, n khng c nghe, coi em, thy c pin, cng rt, l, tt Giao din cng cc, k, n gin, tay vut, t tri sang cho, n kh, trn c nh s; vo Push tinh, th c trnh sng, ny Anh xin li sng, Tm, thit, b, kin thit, a setting in force c info c m; cho, n, MP3 trong, ny Anh chng c g c ci t th, cng, khng, c g n, khc, anh, vn, nh, mt chic, mnh, thy n, nhng m cht, smartband c th, nghch c y c cc: ch th thao, ny chy, ngoi, tri, ny. I xe p bi ny o bng r, bng bn lun nhiu th chc phi tm 30 triu th thao mt hc, t lun, ny bng bu dc cc; th l, bng chuyn, trong, nhiu qu, tp, gim lun, ny kh l, hay ho y l, thch, a ngha Ua thuyn v cc khoa ci phn ny.

I i mua t tri sang Word c: phi xa m ta s sang cc, phn cc, chc nng, t trn, xung, phn, thng bo bo t, mnh s, ni, sau y c phn bc, chn, o nhp, tim cch, o nhp tim v, con ny th l chun Cm thy nh tm, tht, mnh c tp vi, my o huyt p m nhp, tim cho, nn, anh, em, yn, tm, huyt, p, th, tt, nhin, l, phi cho n qua i oxy trong mu, cng, th, T, nhin, n, vn c m n phn, tch, hin, trn, Ci g th n phn tch da trn ci nhp tim huyt, p Tim Cn ci ny th mnh khng bit: l gia tn g vy chng ti l, nh cho theo di gic, ng th, mnh, chng, v theo. I ng y l khng bit lm theo di c khng nn mnh mi, con gi r, ny th anh em khng quan, tm, nhiu ci, ny h, ch, th, thao, ny thi tit ny ng ng b, vo xem thi, tit ngon, ny ti met xp, phn, thng Bo y, I stop What tm iu khin nhc ny ht phn chc, nng, chnh, ch c nh vy thi Con ny khng c nghe gi, Cn v phn thng bo. I Sao con ny h, tr Phng, thng bo ting, Vit v, thng bo li ngang, mnh ngi. I mnh s: th phn Thng bo anh, em C y cho, anh em nhn mt ci phone ny thn ca, n th kh xu cn kiu khun ca, my anh chung ca, thi, xa ging, con hay, lu, ni, 05 n hn, ht, lun, tin nhn.

I c ci l, vn l, ting Vit v, anh em c vn ngon hn, my con g hn nhiu hin, th, thng bo cng, rt, l, Ok, nghe li pht, php, kt, ni th, con ny s, dng aptalis, giao, din, p, phi l, trc, quan, Tuy, nhin, Khng c ting, Vit bn, trong, kho, mt th, c, khong, 6.000 mt kh, l, p, v c th thay, i nn Custom y anh, em hon, thnh c nhn, vo c khng, vn g c li cho, anh, em, vi, mc gi, khong, 700k th chic, em 13. Ny em li cho, anh em, iu g th, nht, l, v, mt thit, k, thit, k c, lm theo, chic GTA, pro nn rt, p, v sang trng, th, 2, l, v, phn, thng bo h, tr, full ting, Vit, full cc, p c Facebook, Zalo th ba V thi lng pin rt tt s, dng lin, tc, t 5, n 7 ngy thm, ch c th, nhiu hn, nu s, dng, t phn, mn, hnh, Tuy, phn, gii, thp, Nhng, l, mn, iPad, nn c, en su v c, cm bin c nh thc mt chm, Vo mn hnh rt tin li cho, ngi s dng, i Th ba v sc pin sc rt nhanh v, sc sc rt, chc v, sn xut, nhanh y v, phn nhc; im; u tin phi k, n chnh, l, phn, mn, hnh, ca, n phn, gii, ch, Tm; Phn gii ch, 240, X2, 800 c sc nt Mc d, c, t bin su v, phn thng bo h, tr cung, ting, Vit, Tuy, nhin, ph ch li xu v, khng c p, ging, nh, nhng, con smartcook, tu, nhng, ngy, xa, nhn, kh, l, r, tin, tip Theo l v phn giao, din, mnh, thy giao, din, qu, l, n gin, v, khng c ci g gi, l, th hin s, tinh t sang trng y c th, chnh v, vy n li lm cho, ng, h, chng, ln, nh, mt chic, vng, eo, tay, vy, Tm hnh ci vng th, sc, khe, kh, l, nhm, chn, vi, c nhn, mnh, th, vi, mc gi, khong, tm, 700k, th n cng, l mt s, la chn, ng, dnh, cho, anh, em, tri, nghim, eo, rt, p, thi, trang sang trng, Tt, ny anh, em, eo; Mt con ny, i chi i gp bn b, cng kh l, n p, khin em thy sao anh em ngh, sao v chic ng, h, em, vi 3, ny hy comment: pha di cho mnh bit v, anh em, mun, mnh, v, nhng anh, cng hay comment.

Pha di mnh s lng nghe m. I cho anh nghe ng qun li 1 sub cho mnh nh knh ln 1.

https://www.youtube.com/watch?v=X_3KqLOMt6c