I vi: mnh y l, mt chic, ng, h, c thit, k, th, thao, v c tnh, khu vc, thn, quay dy, kh, l, v c, o s khc bit. I vi phin bn Word: tibet, l c khung, kim loi, cng, cp bo v, mn hnh, trnh c, cn s v; qut ngi, sng, phi l, v nh, vo 90 phn trm thn, my lm bng nha si polyme nn trng lng v; cng nh, ch, 385, gam Nhn nhanh c my dng smartmen ch nht mnh eo rt d, chu v, thoi mi Nn l do mnh, eo thng, xuyn, hng, ngy, vi c lc, ng trong, thi gian di cc, thao tc, xoay, nt, cng s, dng rt, mt m, tri, chy, phn, hi, tt; Im tr, i vi: mnh l, thit k, dy kh, bnh, thng, khng, mu v; l s ph hp, vi, thn, my Tuy nhin th cht liu silicon, ny rt thoi, mi, eo, rt fan Ngoi ra, th, mn, hnh, c sc, nt, v, sng tt cm bin lc; Tay rt ngi trn, chic, ng, h, ny cc, im, ni bt, khin mnh, thch, th, trn, chic; zitieren; u tin, l mt m s, dng rt, ngon, lnh, Nu bt, so snh, vi, th, h, ZTE, hay c th, mt m, hn, gp, nhiu, ln, mi, thao, tc, Anh em s thy khng c cho em. I vi nhng, sao n c th, thao c thi lng pin, tru th, thng, h, iu, hnh s, hn ch, tnh, nng, n gin, nht c th, cha ti? U tit kim, pin nn thng s, lt nh, con trn, cetearyl Tm, va Chu, chp, ngy c nghe gi, tnh, nng xi, m vn, mt m l, rt nghim thy quay h, lm rt tt ti hiu c vn, ny ngoi ra, th vi, anh em s dng.

In thoi Android Xin, cho, ni, thng bo thng qua cc biu mu, tr li tin, nhn, sn c anh, em c th, xt thm, Tuy, nhin, rt, tic, l, ng, dng, cuc, gi, khng, c quay s, trc, tip mang, em, ch, c th gi li trong, nht K cuc gi v, danh b: u tin, thng xuyn gi, cht lng loa, thoi, nghe, gi, mc kh, Tuy, nhin, nu, nh m anh, em chy xe, my ngoi ng n, o rt kh s, dng anh, em, nghe, th, trong, iu, kin, khng, ting, n, ny nh M nhc V tay tri, nghim, nghe, nhc c lp, trn, ng, h, ny s; s, dng, kt, ni, cc; thit, b, tai, nghe, bluetooth, n gin, v c c; iu, khin nhc trn in thoi, tip theo c thm, ng, dng, kim tra, sc, khe, tm, 20, n 30 pht vi mt bi, tp cng, cao bit; v tnh trng c th, nh th, no h, dng, hin, ti cha c nhiu Em thy h, thng, l, v, sc khe v, theo di sc, khe zitieren, xc, nhn c chnh, xc, tt, t nhp, tim spo2 v Bc: chn vi, n bc, mnh test 2 trong nc th GTA, lo ni, n l, 195 tc, ra th cc; ch s ch mc tng, i rt t mn no c th m chnh, xc 100 phn trm bi, th, cht v, hot ng, mi, ngi, khc; nhau S: gy nh hng, nhp, tim c ch, lin, tc theo, thi, gian, thuc, tng, giy, v c cnh bo nhng, tim cao, tc c chnh, xc tng, i tt Mnh th nghim t i b v di chuyn bt, ng, th, tm c thay.

I theo rt nhanh Ngoi ra th, spo2 c, o t ng ch s c, o khi m em, ang, ngh, ngi, v, anh, em c th, bt, Cnh bo khi, mc spo2, ny thp di mc ty, chn ch s, o oxy bo ha trong, mu, rt, quan, Trng vi: sc khe N nh, l mt thc, o v du hiu, sinh, tn, ca c th, ca, mnh, Ngoi, ra c mc cng, thng, t ng da theo; s do ca; nhng tim theo di gic, ng c, bit, n c th, o c nhng, gic ng, Cha hay l, ng ngn trong ngy chnh xc, thi, gian, ng phi ni, l, thc s, nui, lm qu, tuyt vi cc k chun xc na lc, mnh ng cha, ng, t 13 gi, 40 n 14 gi 30 mnh dy th, Neo, chung, khp, ng m cng, Tng t nhng m em s, xem c su hn v; biu ca, ng su ng, nh cho mt hay, l b, tnh gic ca, mnh, ZTE, ln, l, mt ng, h, th, thao, dnh, cho, em, chy, b, nn ch c mnh, chnh ch, tp, luyn, ch, yu; L h, tr chy, vi, 13 bi, tp, t c bn, nng cao m c bit: khi em, chy s c, ging, ni bo vi, nhp tim tc d, liu trong, mt vng, tm, nht, nh, nhng, rt, tic li l, ting Anh, cha, Khng c ting, Vit, h, Hay l s v, nhanh c qung, ng chy, thi, xe, iu, hng, nhn c th quay tr li ni, xut, pht d, dng, rt, thiu, SmartWatch c tnh, nng, ny tnh nng, ny rt, quan, trng, khi em, i dung tm c ng v.

I vi em leo ni c cao t k, o p sut khng kh v, cao rt, hay V d, nh mnh, test th th trn, my bay ang t t bay, cao ln, th, cao p, sut cng thay. I theo nh vy em s bit c mnh ang cao bao, nhiu v, p, sut, khng, kh th, no bit trc thi, tit, sp v bo theo, l ma to khng di chuyn vi, GPS th y l, im n tin, tip theo gy hnh th ring mnh Bt gi b, rt nhanh khu vc thong, ch, trong, vi, giy v, qung ng v, chnh xc theo, l, cho ra, khong, cch, tp, luyn, cng rt chun nhng mnh. I xe my khong 5 cy kia, trn ng, h, hin th, l, 498 c sai, lch 200m c, ny l do mnh. I vo mt vi: ch ngc ngch Ngoi, ra, th, mnh, th, vi, thi gian, GPS, lin tc sau, khi, chy, xe tm, hn, 3 ting ng, h, ep1 uc15, phn, trm, l, ci, n vi; em am m chy b s c cng ngh, true sport, tnh nng K thut chy cp, nht r, rng v, tnh trng sc khe, trng, thi, mt mi, chi, tit v, tnh nng, hun luyn vin ai ln k, hoch cho, nhiu, tp, ph hp, iu, trnh, gy, nh, hng, n sc, khe khng phi ci g nhiu, qu, l, tt, Th mi c cu, kuechen Bng, tc m lin, kinh cht, bt, thnh lnh, th dc bui, sng, nn, chy, th, phi c bi, v c iu, khoa hc, con rt, nhiu, th, th v, khc, va trn mnh mt xut, lp, lun, v, hng dn, k, hoch, tp, Hiu qu cho ngi, mi bt; u hin ti th cc, ng h, Wave cng, ang c ng b c ngon, lnh vi, x, v d, dng ri y li em khi phi lm tan rt, nhiu, th, em, khm, ph trn chic ZTE do mnh khng phi l, Dn chy b chuyn nghip nn khng th ni, xu hn thi lng pin, trn GP, l, n cng, rt n tng Mnh.

https://www.youtube.com/watch?v=lTPQUqJnAGY