Im g ni, bt n vi, mc gi, th ci, vng, eo, tay thng minh have jj2 ny, th n s c bc; ri vo tm, khong, l, 900.000, ng Tuy, nhin y cc bn s c, nhng, ci m v, nhng ci, bu, tri, gim, gi, trn, sn, Thng mi in t l k, cho, nn, l, thc, Sm, Hi, ca, n th, mnh thy rt, l, Ok, lun, v, ch ri, vo tm, khong, l, 800.000, ng th, chi, tit cc bn c. Nick vo ng link, v n m t video ni, nu mun mua ci, trc, vng, eo, tay, th; u tin, mnh s chia s; v, vic, cn thit k, thi s, l, mnh, eo, ci, vng, eo, tay, ny trong, vng, tm, khong, gn, mt tun, ri; v; T s: l, trong thi, gian, Mnh, rt thch ci, cm gic, eo, n rt, l m tay, rt, l, thoi mi, bi, v, n c mt ci, kch, thc, rt, l, nh, ngn, v, gn ra, th, n s, ph hp, vi, tay, ca, cc, bn nam, ln Cc bn n, mi au khi s, dng ci, vng, eo, tay, thng minh, ny khi, mnh, ht, pin mnh khng bit; cch no m sc lun, nhng m sau, khi mnh c, my m tm hiu th mnh mi pht, hin, ra, l, cy, mu, vng, eo, tay, Thng minh ny th n c mt ci, cch, sc, phi ni, l cc, k c, o bi v, t trc, n, nay, l, mnh, cha, thy c mt, ci, mu, ng, h, no hay, l, vng, eo, tay, thng, minh, no c mt cch, sc, n tng t Tc l cc bn phi tho, ci, dy eo, ny ra, ny cc bn, thy cha, cc bn c; th lm tho, lun, ci, dy bn, ny nh, v, chng ta s c th, cn n vo bt k, nhng, ci c sc, hay, l, nhng, ci, b, sc C cng tay An Hour ca, smartphone hay lm bla, bla y ny N s, cc bn y tao, nh, ny cc bn, thy n s, hin thng bo ang, sc phi ni, l, mt ci, kiu, thit, k, n cc, k cc, k, thng, minh, v, n hin.

I v by gi, cc bn khng lo th vn ht pin chng ta i tm ci b sc ri ng khng th, ni, l y l, ln; u tin, mnh thy mt ci, mu, vng, eo, tay, thng, minh, m c; thit, k, n thng, minh n mc Nh vy v xch tay th mnh s, cho cc bn, xem, thit, k, bn di lun, chng ta s c, h, thng, nhng, ci, cm bin, ny rt l, nhiu bn di ny v; v, ci thng cht la th, n c, lm t nha, Tuy, nhin mc Hon thin ca, n cng, rt tt bi v, ci cm gic, kh, l, cng, cp, v, chc chn, ny v, pha trc, th, chng, ta, ch c duy, nht 1 ci phm, chc, nng, ni, nh, th, ny c, lm theo, kiu, ci bn, cm ng cc bn S bm vo y m thao, tc, l, iu, khin nhng, ci chc, nng, trn, ci, ng, h, thng minh, ny quen, cho, cc bn, xem y l, ci, h, ca, cy, chic, ng, h, thng, minh, J2, th bn, trong, l, Thu, ta s c; l, mt ci, Th cm n ca, thng hiu, l, hn xui, ny b, ca bc; th ny th s, Trc, anh, c sc, khe, tt, vi s, h, tr ca, cy, trc, vng, eo, tay, thng, minh, ny v, sch, hng, dn s, dng, v, cch bn, c; th, l, kt, Ni ci vng eo, tay, thng minh, ny vi; Smartphone; u rt; l n gin cc bn s c; mt ci, cun, sch, hng, dn s, dng, v, phi y chng ta s c mt cy m QR code; v, ci, app cc bn; dng, iu, khin, cy, vng; Eo tay thng minh, ny th n s c; tn, l, Han scare, n s c; trn, Android, ln, iOS, cc bn, ch, cn qut gy m QR code, ny th s, l, ti c n v; mt cch, rt, l, thy cha, rt, l d, ra, vo bn; Trong ghp ny th mnh s, gii thiu, cho, cc bn, nhng, ci, tnh, nng, chnh, chng, ta s c; mc dashboard, ny s; hin, th, nhng, ci, thng, tin, v, sc, khe, ca, ngi, eo, v, cp, ny th, n cng s, l, ng, b, nhng, ci, thng, Tin trn cy vng, eo, tay, thng minh, ny vo bay, v, cc bn c, th lm theo di c n, rt, l, tin li lun, th, chng, ta s c, ci mc i y th s c rt nhiu, nhng, ci, ty, chnh, bao, gm phn, pha, trn, Th n s, l c tn sn phm chnh, a j2ee 829 ny mc pin, ri l, thng bo trng, thi, kt, ni vi, chng, ta s c; ngy gi, ny, vo ci, phn, n chi, phi San th, chng ta s c; th, l, thch, nhng, ci, p, M chng ta, cn thng bo n s c trong t chc, nng bo thc, rt, l, hay ho lun cc bn s khng, lo b, tr gi, lm hay, l, gi, hc, m chng, ta s c tic, l, ci, tnh, nng, cc, k, hay, l, nhc, nh, Khi m cc bn ngi mt ch, qu, nhiu cc bn s, thit, lp, ci, thi, gian, cc bn, ngi, vn, phng, l, t 9, gi, n 18 gi, ng, khng, V c tm, khong, l, 30, pht hoc mt ting, th, ra, cc bn, ngi, mt, ch, m; Khng di chuyn i li cho c th N phi mnh, mch, mu, n c lu, thng, th, Ci, app ny m ci; ng h, ny th n s, nhc nh, cc bn, lun, nha, rt, l, tin, lun, rt, l, hay, trn, c hai, ci, chng, ta s C: thm v tnh nng, o nhp, tim th, n s; c; l, Cnh bo khi m nhp, tim n vt qua mc cho, php c nhn, mnh ngh.

I vi nhng ngi v chng ta c tin s; v tim mch cc; th s, eo ci, vng, eo, tay, thng, minh, ny n rt, l, hp, l, Con vng s, theo di c sc; khe, ca, chng, ta, v, n s; c thm, nhng, tnh, nng m; Mnh thc s m ln; u tin; thy trn, ci mu, vng, eo, tay, thng, minh ha mc gi; l di 1, triu ng th, nh, l, o nhit, ca c th, ny v; trong ci giai on m chng, ta ang tri qua cy Ricoh, vt, 19 n Ang din bin vn cha thc s, l, chng, rt, l, th, vi, ci, chc, nng, theo di nhit, ca c th, lin, tc, th, n cng s, l, a ra c nhng, ci, cnh bo m chng, ta, bit c v, phng trnh c dch, bnh, tt, hn, Chng ta s c thm tnh nng, chnh, l, ny lc, tay, m n, sng, ci mt ng, h, rt, l, chng ta s c rt nhiu nhng ci, setting khc ngi thay. I thm my thm y l tin s 2, ny thy cha n s. I qua hnh dng ny rt nhanh thm s; 3, ny n; u b y bn; nhanh thm s mt ny; l bn, thch, thm g, th, chn, phim, chng, ta s c; thm, tnh, nng, l, eo, tay, tri, l, tay, phi m n; ti? U ni c! Nhng ci g Chnh ti: u nht ny: tnh nng, tm, N y l, iu chnh sng, ny l, thp, cao v, trung bnh, chng ta s c; thm, l, ci, ch, im lng ri, l, nhc, kt, ni v, reset li ku setting trong, ch c ci.

Im m mnh cha ng, lm l, huyt p, ny ni, cha c ngn, ng ting, Vit, thi, ci, phn profile, ny bn tr li edit ci tn, ny ri, l, gii, tnh, cng, nh, l, ngy, thng, nm, sinh, chiu, cao cn nng m p, n c th. L h tr theo di ci, tnh hnh, sc, khe, ca, ngi, dng, cng, nh, l, a ra nhng ci li khuyn bin php c ci vn, Bon ny th rt, l, quan trng, th, n d, l, ng b, t trc tip t Ci, ng h, ny cc Bn s theo di c l, ci, nhp, tim ny, nhit c th, nng, OXY, trong, mu, ri, l in tm, rt, l, nhiu, th, gic, ng, tip theo; l, ci, ng, h, ny th, mnh s, l, mua, mt s, nhng tin, nhn, trn, mn, hnh, chnh, th, N cng s, hin th, nhng, ci, thng, tin, nh, kiu, l, gi, ny, ngy, ny v; cy s, bc, chn, trong, ngy, cc bn. I c v tip theo ci phn, ny l, nhng ci bi luyn tp, th dc th thao v y l, ci phn, o nhit, ny cho cc bn, ti l, bng, vo y th, n s, t ng, n, o loa, n l, o c nhit ca, mnh, Chnh l, 362 c nhit, ny th, hon ton, c th, ni cho, php c. I tn ba my i C th chng t c th c bn b: st hoc l, ang b, nng ri, Tip theo, l, ci, tnh, nng, o nhp tim, ny n s, tnh vo ch s, l pm n s, c ca, mnh, l, 96, pm 9798, BM C: nhiu n s, l, tc, tin, c, nhp, tim lin, tc, lun, cc bn, nha, Th, nh, mnh, phi ng; u vi; nhng, ngi m chng, ta c tin s; v, bnh, tim mch, hoc l, cao huyt, p, cc; th, th s, l, yn, tm, phn; no Khi m c ci ng h, ny n theo di gip, chng, ta, tip y l, o huyt p, cao bn, th cha.

I vi tnh nng ny th mnh ngh. I vi nhng tn ngi ln tui th s, rt, l, l, hu ch, ny chng ta, bit c ci, huyt, p, l, 121, trn 7; 8, ny y l, o in tm, ny th, chng, ta c thm, l, o nng, oxy, trong, mu, th, l, n c Bao nhiu ht y bn, nng OXY, trong, mu, th, n s, dao ng, tm, l di 100, ‘7 phn trm, l, nng, OXY, trong, mu, ca, mnh, ang, l, bnh, thng, nh, Ri, o c nhng, ch luyn, tp, th dc th, thao, l, theo di gic, ng, Ny n s, cc bn ng, bao, nhiu, ting, trong, ngy, rt, l, hu ch, con th, l, nhng ci, tnh, nng, chnh, Ngoi, ra, th, n cng s c; tnh, nng ca, mt ci, trc, c vng, eo, tay, thng, minh, chnh, l, ng, b, nhng ci, thng Bo nhng cch tivi t sn, cuc, gi, tin, nhn, th s, gip, cc bn, khng b, Mt hay, l b, l, nhng ci, tin, nhn, v, nhng ci, thng bo quan; trng; no vn ang, mnh s; chia s, thm, nhng, ci, thng, tin, khc, li ci, vng, Eo tay thng minh, ny th vng, eo tay s c kch thc mn, hnh, l 1.05. I vi tm nn ips phn gii, l, mt 20, x240 Pixel ni, cho, mnh thy l, ci phn gii, ny th cng tng. I hp l do n cng, gip chng ta quan, st th dng ngoi tri hay, l, trong nh, cng tng.

https://www.youtube.com/watch?v=yoEUCdlkhPM