000 hi ca, Smartwatch, hin, ang c cng, ng, quc, t quan, tm, Vng, chnh, l, chic, robot e cu, hnh khng gi, ch, nhnh, hn, hai, trc v by gi, th, mi, em, xem, review ca, ti m nhc, robot, chy, h, iu, hnh, Android 9.1 c ty bin li cho, ph hp, vi, Smartwatch s c 3, phin bn c phn, cng, khc, nhau, l bn, RAM, 1GB b, nh 16Gb v bn Ram, 4GB b, nh 64GB bn cui cng; khng nht, l, RAM 4 GB vi b, nh 128GB v; Thng s k, thut cc pe c hai b, vi x, l, bao gm CPU, Speed, Trum sc9832 v mt CPU ti. U t a pill: 28 22 h, tr lp, sim vt, l, 4G, ngon lnh cc; nh mng, ti Vit Nam c cc: kt, ni, Bluetooth, 5.0, wifi, GPS, glonass, abribus xi, Google map ch, ng, v c, bit: anh em c th s, dng c, GPS, v, qung, Ng tp luyn th, chy, b, hay l, p, xe, pin dung lng 850mm cho thi gian s, dng khong, 1, n 2 ngy ch, tit kim, pin ch xem gi, l, khong 7 ngy robot s c thm, mt camera, pha, trc, 50g, thch s, yu c, v, M qu Face i gng mt c mt thng s, kin, mnh, Khnh, l, tiu chun chng nc ln ti nm anh em, tc, l, anh, em c th, bi, trong, h, bi, vi, iu, kin, trong tiu chun mnh thy a s cc: cy xng, qut, chy, Android; V: lp sim thng c chng nc km nn khuyn y ch, l, thng s, thi anh, em, hn, ch, ra tay.

I ma ny l, thi mnh xa, mu, hng, nhanh cho em xem cc; ci, ph kin, trong, hp y l, thng s, k, thut ca, robot, nh, gi, chi, tit th, mnh ly my ra tri nghim, t 12 tun trc ri y l, ri hng, dn, dy, Xc, ny n l, dng Nam, trong t anh khng th kt ni, my tnh truyn d, liu cht na th mnh s, ni su hn v, ci dy sc, ny i km s c hai b, dy mt l, dy cao su an n kh l mm mnh; Th khng thch t y ny lm v hai l b, dy Hybrid ngoi, ra bn, trong; l cao su dy, ny th cao cp, hn, h, cn in hn c website; ci qu, dy, ny vo y l, c slogan, v, logo na anh, em s c; thm. Mt chic cu vip ny ci t vt, ny c ngha; v, l, em tho, ci np, ny ra lp, sim ch, cn thn na m ri hai ci c ny, l, hi, b, nguy him y chic robot, ny c kiu, dng, vung, n gin, ch mua, nt, Cng bm duy nht thi ton b ca, my cht liu lm bng, kim loi, th, nh, anh m y n, ph sn en ti. U trng lng nh, th theo, ra d, hnh dung hn, phi kch, thc, th, trn, tay, mnh y c thm mt chic, Mig, weld 43 Lilly Luta, xe n s, nhnh hn mt xu c th, l, gn 48, l, Cn y l, trc g ts3, ny n S nh nhn hn sp, ti th mnh s, c review; chi, tit v, trc g Z, bc, Anh em, ch theo di b, dy n ln, ti 157 m nhng m c nhn, mnh bi, kch c n to ri y l, eo n, khng m tay, khng C cm gic mt cc: cnh Tri, ny th em s, thy l c mt ci np, ny tho, ra, lp, sim By gi, th mnh s, tho Ci, Np, ny ra, cho, em, coi, Hnh, nh, em, thy th, phn, khe, sim ny n s c mt ci, Giong cao su c gi, chng nc chng may m nc vo nhng ci phn, ny th n cng khng nh hng, vo trong, ci khe sim, my vi, n ci, sim mnh lp, vo ny ch thm, mt im, l, anh, em, phi lp, ng, chiu, sim Nu M kp sim th coi nh, l mt i y nh, Nh l, ci mch, sim n s, hng ln, trn mnh, va tho, ra, th, n bo l, sim tho ra khi, my ri Tip theo bn phi ny s c 2 di loa, anh em s, nhn K c c ci phn mm loa bn, trong y th, mnh mi, lo v, vn chng, nc, ng sau, ny th cht lng lm bng, nha, anh, em s, khng c; cm bin o nhp tim, ny v, SO2 y l, dy sc; ny do mnh s ni Mt li sc nh anh khi m anh, em sc, ny n xc, nh knh ln, ny ng khng V, chnh nh, th, cho, l, phi cn thn nu khng y N s b, lch ra ny y l, sch s, khng c in tip theo.

Im th thit k, l phn mm dy, ny em thy l, n rt, l c v, thiu hp, l, khi m kch, c n rt to em dy, th, n ch c 20ml, cho n Khim nh ny ci phn, quay n b, nh ra, l, hai phn, Ny ni cho nhn, rt, l, th v, xu khng, hi ha khi m nhn, tng th, Ci, ng, h, ny Cho, nn, l, kia, anh, em, eo, th, em s, thy l, n, b, r, ln th ny cm gic, nhn n ra, xu nh, em, pha, trn Knh mn hnh em s thy lo C mt camera, nho Ci, ny l m kha, Face i chp nh t, sng, hay, l, gi, videocall; u tin, khi m mnh, nhn mn, hnh ca, robot, xe, th, thy lun c l, sc, nt, v, chi, tit, hin, th, Ca n rt l, tt sng, cao v, mu, sc, rc r, dng mn ips LCD vi, c hin, th, l, mt khi, no mnh cng mt im, nh l, 320x 385 pixo mnh, th, khng r, l lm ti thng s; nh th, no nhng m di chuyn; Mn hnh? U rt l mt Tuy, nhin, nu m thc s; cng mt ch cc, k, khi di chuyn, xa gn, lin, tc, th, em s, thy l, ci, vic, sc, nh, Thc, ra, th y khng, phi l, li m mt tinh, nh, mnh, mnh, nhn, thy c Thi; Duyn mn hnh kh sai hai bn di nhng m.

I li 4 gc mn b cong to cm gic hi ha hn, nhng m chnh, v 4 gc mn to nh vy, thi, mt vi; v, anh em s, thy l, n kh bm, vo nhng, ci, phn, gc, knh, mn, hnh, rt, l d, bm, vn, tay; V lm lem bn, mn, hnh, khng c tnh, nng chm, mn, xm, git, v, nhy ca, cm bin da c tay, thm d, th mnh thy khng ngon mn hnh hin th, Thun v, tt nhin th, vn, dnh, nhc, im, chung ca, mn hay bit; LCD l, Mu en khng sau l, r n nn Nu m sng, l, mn qu cao do git em ny cng ging, nh l, my con ng h, android cho, mnh s, khng, ni, qu, khng, thanh trng, thi y m em, cng c gi, nt, ngun, bt, tt, ny N vo c c nhng na cn thot cc app chy ngm th ny mnh khng cho l, ci chip speak Trum, 9832 cng, ny n nh, th, no nhng m.

https://www.youtube.com/watch?v=_YS9bL5ISGc