U t n t t c l, xong, OK, v, cng chc, chn m nhc, .d quay g kh mt nhn, th, n l, ging mnh, ngha, l, ging, ging, nh, l, phong cch, lun y l, hp, qun, o rt l bo v, mi trng, mng, tnh v; Khng c g c Anh sao mt hp, c mt ci m QR, cc bn, qut, ci, app p, ny th s, kt ni, ti v in thoi thi cc bn, Ty theo CH Play hay, l, hay, l, iOS, th, cc bn, ti v, ti v, sau th Mnh ci ci bnh thng y l, sch hng dn, a sch hng dn, ca, n th, cng, khng c g, nhiu, ch, l, gii thiu s b, nhng tnh, nng, trong, ci, ng, h, y thi, Ok, bn, th, thi, Khng, c g, ht y y l, mt Ng h mt ng, h, th mnh, nhn, mu, khc, sng cho in thoi mnh hi, ci, nn, quen, n hi, xu n s c bn, ai, cn 42 tm trn mt mn, hm y mt, ng, h, c ci Bc by gi na cho cc bn ti p. Phn ci t ca, n, th c snh, ngn ng v, mt ci, gii, thiu, v, h, thng, ch, khng, c g, ht, Ok, m: do l, v, ting, Vit n, nhn, n kh, l, kh, l, chui, mnh, nhn, thy t n c h, tr ting, Vit, nhng M nhn ci phong ch, kh, l chui, i qua ting Anh nhn cho, n n hn mnh thy ting Anh l, nhn, n n hn, khng n khng, Ch cng, p, hn na ok y l, ting Anh, ting, Anh, th, n nhn, rt, l, p na tao, Ny Ci ng h, ny n c mt ci, my tnh mnh c khng hiu, l, n thm, mt ci, my tnh vo ci, ng, h, c ng, h, dng, nh l do pht, kp thay l, cho, chy b, lm g na c tht thi tit y th, N s c gic ng, nhn, tin, nhn, o nhp, tim y l, nhng ci, mt ng, h, ca, n, mnh, th c mt ng, h, ny th, ging, ech, Apple Watch, ln, khng, c, khng, c, khc, vi, ci g, ht, mnh, thy n, gu c ci mt Ny n mi cay ch Th m th, rt, l, nhiu tm, 5 6 mt ch, ngi y y p, mnh c th ty bin l chnh.

I vi ci gi, hn 16 lc Seo th chng mnh cng, khng th. I hi g qu nhiu nhng ci Smartwatch, ny c sng th cc bn c; th tng ln, lc m ra, ngoi, tri hoc l, cho sng, t ng, th ty mnh thi Lc, Ra, ngoi, tri, t cng ln y mnh ti ci cp, l, qu, khch v; Trn my ca mnh y, Ok, ng cho php, vo truy, cp, thit, b, lc mnh, chy b, n s, tnh qung, ng, cho, mnh, v, mnh, Tt, cho, cc bn, i mnh c khng c ng k ti khon mnh bm, vo ng, nhp, nhanh m nhc, Nu Cc bn mun theo di ci c th, ca, mnh, n c k, hn th, cc bn, tin, hnh, ng k, ti khon sau, ny cc bn c.

https://www.youtube.com/watch?v=SuhOODgCvqQ