100 tip theo; l, ca, RAM, 1GB, v b, nh 8 GB Lu tr nhc my c bluetooth, 5.0 ti? U tit kim tin, hn, h, tr wi, fi v, GPS c h, tr hai, sim nhng, hin, Ch, h, tr, th, trng, ni, a chung tiu chun chng nc cha r, nhng m theo, thng tin, phong phanh chun l, ip54 c L, Thp dung lng pin 420mm Cho thi gian s, dng trung, bnh, khong, 2 ngy newswatch s; s, dng, h, iu, hnh, ty bin ring t este, ch, khng phi ubos by gi, th, mnh s, tin, hnh, m mt chic, Lumia, Westlife, Cm n anh, Ngc, anh sang admin, ca, nhm, mn, Plus Vit Nam Clover, cho mnh mn, my review anh em quan, tm n in thoi, OnePlus c th, tham, gia nhm, ny rt l, ng vui y l, ci, my mnh ly, ra tri, nghim, t trc, ri, mnh s, tin, em, lun, ng, sau, thng s ca, my Ci bn, ny l, phin bn, quc, t nh, ci, hp, kh, n gin, trong khi, my thit k, rt, l hin, i trong hp s, ch c nhng, th, hai, thi s c; hai, ci, hp, nh, ng, phiu bo hnh, v, sch hng, dn km theo; l, Ci b ph kin bo v, mi trng, th, hng, cng s, khng c c xc, i km Rt tic l, my li s, dng ci, cp micro, USB trong, khi, hin, ti s dng USB type C: nhiu, ri y l, ci t xp ny mnh thy ci Thit k, ci t sch, cng, rt, l, p, lun phong, cch, n ng, kiu tng, lai, t ci c sc, cho, n c ci.

My lun thit k, ca, chic Lumia web ny mnh phi nhn, xt, l n cc, k, nh lun, tnh t ci phn mn hnh hin th, ny xung pha di cui cng, ny kch c ca, n l, 125 inch v, ci, chiu, ngang, ca, n l, 415. L n s, chnh ph hp, vi, anh em tay to thi, cn nu m tay nh th, o trc tip theo; l, ci di ca, n l, mi 4.2l Nhng m mnh, eo Th, thy c lau tay phn thn, my th cht liu lm bng, nhm, ph Thm Nano l, chng, try, xc ca, n s, rt tt, tip theo, hai ci, phn, ui bn. I em s: thy l, ci thit k, rt ging vi, dy thp, ca, ng, h, v, nh vy, th, n s, un cong bo m tay hn cho mnh, hi, quan, ngi, v, ci vn, mn hnh, ny n n s, gp, vo nhiu, ny khng bit; l Bn n s, nh th, no hai, ci, phn, trn, ri, em s, thy l, n k, vch, ra, l, ging vi, ci thc, o em c th, o bt k, mt ci, vt, n, nhng, m n, ch c; t 1, n 5 cm thi, phn thn. My c lm bng khc 3165 v nh bng v, nhn n kh, l, cng cp, xung, quanh s c ci, phn c; ny cm gic, nh gi, chc, chn, ci, l, ny thit, k, rt, ging vi, ci, mi, ca, tn la c Anh K, hm b, khu Sau my c cm bin to nhng tim l, vng, chn, sc, vi, vng, thn, sc, n c bn, ci, chu, sc, ny l, anh, em c th, nghch, vng vi, my tnh m hin ti mnh, cha c cch, no kt, ni c vi, my tnh c v.

Dy eo theo th thay, th c dy n, cn tt thng minh nhng m s, ch thay c ci, dy dnh ring ti th thi v s, hi kh ly mt cht, ti v, ci tt khng minh, ny n b tht ra cho cht lng ci, dy Eo li mnh thy l, o kh l, thoi mi v, khng b, t tay nh l cc, ci dy, khc, mn, hnh, ca, New York, l, dng mn, amoled c kch c. L 4.01 inch vo ci mt cho, ch, ca, n 241 tivi ai em s, thy l, n khc bit hon ton, so vi cc: xe my qu thng thng nh gi, tin, mn, hnh, th, mnh, thy Nova watch c mn hnh cc, k, ln, mu, sc, rt, Ti v sng cao Hin th ngoi tri vn, rt d, nhn d, l, mn, amoled c ch, lun, lun, hin, th, mt ng, h, v, ch 3Z, hin cc mt here vng i 3 sn khoe mt cy son lt, cng, ngh, tng, lai bui ti em ny Cc k ni bt, lun, nhc, im mt cht v, mn hnh, l, kh d, bm bi v, vn tay, phn, hin, th, mn, hnh, pha; trn, va tay s, hi kh, nhn, v, ngoi tri, th, khi, nhn, hai bn, gii, khng, mn, hnh, ai n s; rt; L bng by v, tnh nng, v, giao, din, th; u tin, chic Lumia gt ny s; khng s; dng, h, iu, hnh, webos, m s; s dng, h, iu, hnh, ty bin ring ca; ZTE gc, t di ln, l, vo lun, ci, phn, c thng bo ny; Ci ny ng thng bo rt, l, sng, lun, nhn c tt c ton b, ci thng bo tin, nhn, no khng b, li phone thng bo tng, vit c du mc t, trn, xung, l, thnh, trng, thi, ny khi, hin, th, phn, trm, pin ny sng bluetooth, Ny GPS, ch tit kim, pin v t phi sang l, giao, din, ng, dng Manuel: u tin, th ci, ny, l, cuc gi, kt, ni, Bluetooth, vi in thoi, ti v; hin, ti n cha, h, tr, phim, tip theo y l, phn thng bo thng bo l, Thng minh n s, chia ra, dnh, cho, tng, ci, khc, nhau, V d, nh y l mt s in thoi, nhn, n s; mnh ny, n s, gp ht, vo mm n, khng, kiu, lung ta, lung tung ging, nh cc; smartphone khc ci, ny l cc; ch; Tp luyn hin ti ch c 4 Ch thi, vo c h, tr, GPS y gi, sc khe, ny theo di gic, ng nghn, tim bc, chn hnh, ngoi, qung ng.

I theo di nhp, tim 3Z, ny ci, ny rt hay, dnh, cho, em thch. I Quy. I ba ny anh em dn chi chc chn s, thch th, ny s c nhng ci, hnh, lun, lun, n chy, chy, ny eo, ln, tay, nhn, rt, l, p, n s, ch c; khong, 4, Mat toi, vo y c km, theo mt ci, mt theo, nh C: nhn n s, chy chy, chy, chy, chy, ln nh, ny rt, l, hay y l, ci rada, ghi ch, ny s c bo thc, ny cao ao hoc l, bm do tm in thoi v, nghe, nhc, n s, nghe, nhc, c lp, nhng m ch, kt, Ni vi: Bluetooth, tai nghe thi, cn khng th nghe qua loa ngoi c danh sch nhc, th n li tt, l, phn bn trn, vo y l, phn ci, t kh, nng, tic, l, my ny cha c kho ng, dng, v, kho mt ng, h, anh, em S phi i cng nhn ti v hng mi pht trin, ci, h, iu, hnh, trn, cnh, ng nai hin, ti ngn ng, ch c ting, Anh thi, cha c ci, ngn ng, khc y l, ci c ch ti sng mn, hnh m thanh ny y mnh xt. L lun lun hin, th n s c cc: mc khc, nhau, sng, Mnh, ang, l, mc cao nht, l nm, my ny s, khng c cm bin tng gim, sng theo, mi, trng, khng, bt, Tt, GPS, ch, my bay bluetooth, wi fi.

I mn ng h, th em s, gi, L, vo Warface, hin, ti n s c 31 qu khc, nhau, v, c gp, mt t, luyn theo, nh c nhn, rt, l, nhiu y l, ci mt th, bin theo, hng c nhn, ca, mnh, mnh, xt, ba ci, Nh khc nhau kt, ni vi in thoi c iPhone v; Android s, ti app Lumia Smartwatch, hin, ti c h, tr nghe, gi vi, iPhone gh, hin, th, cng, rt, l, n gin d, iu y l, ci thng, tin, c nhn, ny thng, tin, ca, ng, h, Qun l thng bo y ng b, danh b v lch ci Blade ny mnh gii thiu t ny ri em th xt thm ci nh mnh y ng b, nhc sao ny cn y l, xt ci mt ng, h, theo, nh c nhn, em s, chn ba Ci nh c nhn ca, mnh, nh, mnh, mnh, chn, nh mt ny, 23 v by gi, th mnh s, test, th, ci, cht, lng v, thoi, ca, n, mc m lng, ri, nh, Alo bn, nghe, ci g khng, anh, alo, alo, Nghe, c v, nh, l, ci, Cht lng loa, thoi N rt km cc, th b, lun v, trong lc, khi m c cuc gi, th, n s, rung rung rung lin tc, nh th, ny th mnh, ngh li em s, phi cn di xch, tay, th, mi, c th, nghe c v, thi Lng pin mnh s, dng trong, vi, ngy, th, vi, mc s; dng trung, bnh check, thng bo xem gi, rt, l, nhiu ln th Lumia watch th khong gn 2 ngy pin khi tr li rt, l, tt qua m ch mt 5 phn trm, pin ng h; Lun Hin d, cng tiu tn, pin khng nhiu vi mt my cn t tnh nng mn hnh amoled, im tuyn dng th thi lng PIN, ny l, tm, chp, nhn c v; vn sc th sc, kh, nhanh, nhng, t 91 phn trm, pin th sc ln rt; L chn nh gi c nhn ca, mnh v, Nova watch, l mt, Smart c thit, k, kh c, o o rt l, cng, ngh, v, ni, bt vi, mc gi, hin ti khong 5 triu th, cng, kh; l; ok, u im; l mn hnh hin th, rt, P: nhc im l, cha c nhiu tnh nng, khng c kh dng vo my khng dnh cho ngi dng hot ng, hng ngy v, trm nhi, .

d, b, chm v, mn hnh Em dng, my ny phi ht sc, cn thn ko d.

https://www.youtube.com/watch?v=FBqy8331YLg