Forget 60 lng nhng na li m nhc anh m nh, thng l, th anh, em, ng, qun tham, gia ca, lp hin, Smartwatch Vit Nam do mnh to ra v cng ch l, nh phi tham, gia ngi lc, ny tham gia nhn, giveaway sau video, ny mnh S: th l bn di phn, m t anh, em, nh, nhng c k, ngi tham, gia m nh tham, gia vo lc ra mt ti Vit Nam, thi cng b, trng thng anh, em c th, nhn c phn quan, ny Nh, l, phi tao, lc, Nu, khng, Th rt kh nh, Anh, chng, qu, nghe, ri, ok, Th, ngy, hm, nay, so snh, trc, m, sng, c c; v, phu, qun; 6; u tin, chng, ta, cng, gia phn, nng, hp, ca, n, nh, hai ci, ny th, mnh c ghi, trc tip ti cng tri; Nghim lu ri r, ny mnh s, trong video, ny, mnh s, m hp, nhang, cng, nh, l, so snh gia tng, quan, gia hai, chic, ng, h, ny, thi C anh, em, no mun, xem, chi, tit, hn, c th, xem, video ca, tng, chic, nh, ri y Th hp, ca chic, my xng t, n ng, hp, cng, kh, l, p, mnh, ch mu en Tuy nhin, th n mt ci, kiu, rt, l, bnh, thng, khng, l, n khng, ng 100, kiu Apple Watch, ni, ti bn, trong, th, cng, chng, c g c c. Dy eo mnh sao: u cn hp ca y chic, phu, k; 6 Th y n ng khng hiu, thm Apple Watch y l y l, ch nng, khe, vo bt, nh N s c ly; giy gi, ci, loi bn, trong, m ra, th bn, trong, n c.

Mt mt ng, h, bn, trong, th, n cng, chng c g c, lm kh, lm v, vy hnh, thc, T em, ny n s, lm ging, cy, cnh, p, mt bt, hn n em, ny s, ging, nh, qut, hn, chng, ta s, cng, a phn, kch thc, Qu chi khng y: u tin s, l kch, thc ca, chic; m2; 6 Plus i em ny th kch, thc, l, 44 Ly anh em th s, gip, ph kin; cng, l, dy, Tuy, nhin, dy, kh, l, kh y Cn em ghen su ny, th n 425. T bo em ny s, nh hn, nh, Air, Ok, cho, anh, em, tay, va ni, mt cht, l, thn x, ca, hai, con ny th y l, sc ca, em m anh, sao bt, l, sc khng dy, cn ca, em argan 6 th l, sc, Tuy, nhin, Th anh em c thch sc khng, dy, Ch, sau, khi, tri, nghim, th cc; em; u phn! I vi mnh l, sc khng, dy, rt lu, i m26 xung ci ny phi sc, t 5 n 6 ting thm, ch c nhng, em sc, tm, 7, n 8. Ting nhng m n khng vo pin pinaa ch n vng 60 phn trm khng v, sc lu, th, n rt, l, nc cc, k, nng, lun y l, anh em, sc, Nu m khng c qu, th c th, th, mnh, ngh, tui, th, ci, ny khng c. Ngh cao mt cht, no y nh, ny nghe ch, sc, nh c em, ny th, ci, bt, tin, l, mi, khi, anh, em, m bo p, th li tho ra, cn? U th, sch n anh, an ton khng nng v, dy ch, khong, tm, 1 ting y.

Do thit k, ca, c chu? U ny hay chc, l cuc, i? U phch theo thit k, ca, fw, n, cht m sng, Plus ny th s, ni bt, hn, Ti sao ti game, m c c: ng, sai, nt! Ngun? U s! Dng c rt, l ngon! Ny em gh 6, i ch c mt ng sai khng y v, phn tng, quan v, thit k, ny th; u c: nghe gi, l, mic, th, nm y y, ny loa khc; u loa, thoi, nm ging, nhau, lun hot hnh; tim ca; 25, ny th, cng; Ch soi, i i thi nn l, anh em cng khng, cn quan tm, lm g cng nh cc; thng s; v, th, thao; cng; u vui, cn nh Chm cng, l, phn, giao, din, ca, n th y l, con em c ru ca, mnh, cn y l. Con ni 6 Plus anh em hy nhn y ny rt l mt m Con ny vn l, con m nhng ci con ny s, dng websit, l, l, nhng ci, con m c cc: giao din, l, mt nht y anh, em th thy y tuy, nhin chng Anh em l, mua ng, h, v, Sut ngy vut, ny l, quan, trng, khi c thng bo cc, th g n bnh, thng, v, n khng m hn, con khc c bit: th Nghin zoom, nh g n khng, th, gip b, t li c n ch rung Mt ny v ngm nhn Dung Dung l, bit c ri ngh hay, ct y Ti v n li nh m n ghp cc; nh vi, nhau, th, n s, hin ra, ci, vit, tt, th, khi, zoom, loi, khng, ngon na anh, em c th thy con gh Qun ru ca, mnh th d, l b, t li ci, xe, khch hoc, key mnh dung ra, n cng c th m c vo cc, ng dng, dy, n m c v, ng dng ny con ghen 6 th y anh ni con ny cng rung to ng Cng gip b, t c ri hy nhng m giao din m con ny c Lt mnh cng khng, qun, anh, em, dng, bong, bng, ci, ny; u N, cng, dng c vo tng chi tit con ny, cn c game; khng lun con ny, my xa, i khng C nh con ny khi v, ch chn, A th mnh em bit: ri n nhng con nh, ny th v; ch Lt, th; n; u ngc nh nhau ht mnh nhanh, nhanh, ln, nhn, anh, khng, b, delay g mnh, vn kia, lm Nu m dng, em, dng; Ci danh tr nm ny mt m thi, nhng m v, vn nh gi, tng, quan mt Th, mnh, vn, nh gi cc, con mi 6 Plus mi hn vi, giao, din, bng, b, ri by gi, mnh s, So snh cho, em, v, phn, mn, hnh, th, ngay C, vo mt anh, em, th, em c th, thy c quyn ca, Chuck hagel su ny cc, vn rt, l v, i trong ci tm gi, ny khi m n n t tin ca, con mi 6 Plus con mi, 6 Plus c kch thc, l, 44, l, Tuy nhin th rng ca, mn, hnh bn, trng, n ch, bng dn, cha, nh hn, Ti v, sao n gin lm vic ca, con 126 n di em nhn ny i 2000 cha vin cnh bn, anh em thng cm con m ai 6 Plus thng tt, ny Ca: mnh xng, hi c cht, gi, vn, nhn, r, ng khng, em y Hin bn, cnh, rt, dy, tin, mi, cch, rt, mng, hin bn, trn, rt, cng, hi, mng, vin bn, ny rt, mng, n vi, phi rt, mng, vin bn, ai cng, kh, mng, nn, mi, Gii thc dy n bn di hi di anh, em Nhn thy ny y em c bo l, so snh vin ca, con no y, tao, n, nay th, mnh, vn, nh, gi, l, chic gen 6, ny vn l, chic, b, o nht v, phn mn, hnh c Phi nm g y mnh c phi Lm y y tuy nhin nhn ci con y mc gi n qu cao di nh, l, thc, ra th.

I li khng th, so snh c con ny mc gi, tng 13; u nu, khng phi phn, mn, hnh vi, phn v, mn hnh em, ghen 6 Air mng, hn nh, Ri, ci, phn, sng nh, sao sng, em mi, thy y anh, em nhn thy bn, ny Th mu vng, rt c trng nh vng 9 trn, ny n vng, 4 s, 9 bn, ny th, vng, 9 s, 4, hin, th, rt, l, nht, nht, l, mnh bo Ti, sao t, trc, mnh khen, con mi, xong, n, rt, p, th, mnh, p, so vi Con M16 rt vy thi ch, cn n khng khng phi l, p. U p so vi con. I trc y anh i cn y nghe t cng gen 6 em nhn thy ny m im hai na l y anh em nhn nh n mt sng ng khng Trong khi em ghen su anh thi mnh mi, sng, l, hay thi, nh y n sng, cn Cha ti mt na m em, ny n nhn hi b m hn, khng r, l, anh em cho nhn mt sng, mt sng, ln th qua anh em nhn vng rc lun, ra, nng m bo Nhn thoi mi s; v, lun ci, ny th, mnh, nh, mnh, Ni ra nng kh, l, kh, nhn, em mt s, ny th may ra, cn nhn c cha ngay my ci mt chim, ny ra c nhn cc, k, lun tht s, vi, sc, nt, Th, sao i sp ngay y m thy ny em mnh, cha Rolex bn; No Em tn anh, em c hnh ch, a y t na bn di y th, em m hay 6, Plus ny b v, kh l, nhiu anh, em nhn, ny y Mnh chn cm, i anh n g n c ci g.

U anh Em nhn n b v, ra nhiu, khc c mui anh, cn em ghen su ny nh g y n g cha, ch Rolex r, hn ht, tc, l, mn, hnh, ca, hai, ny th em ghen su ny, vn l, i c sc nt, tt hn. So vi mc gi, tm gi, khong, 6, 700k th em ghen su ny c ci mn hnh vn, l b, o nht ri, ni, l, v, sng v, sc nt, ri, chng, ta s, i v; phn, p, kt, ni, th, em, m hay, 6, Plus ny s; Dng App cu Fe pro y anh em thy Hoc l, em, ghen, 6 th s, dng Office live mnh s. I vo phn wipro nh y cn thng bo th n ch c bi ht ti trn Android, th c bi ht, ny ri c Facebook, ngi ta, khng c Zalo, khng c mt cc, th y Nhng m nu, anh, em, ma justo, th, ln y c h. Tr cho anh em cn ring tha Android c th phun c tuy nhin is vn khng c ln y vn l mt im, tr ln ca, em, ny, p, ca, em, ghen, 6 v, bt li y h, tr phun, thng bo bao, nhiu, ngi, cy y y Ci t tt c cc: app ny cc: ng dng, khc, lun, ri, anh, em, tr s, sinh, thng, mnh, c; mnh, ni, phun, n bo; u ri by gi mnh s, th phn, thng bo cho, anh, em, mnh s, gi, thng, bo n, Zalo, ca, mnh, th, Cng lp tc th trn in thoi, ca, mnh, c trn, ng, h, n bo lun, ch nhin su Bo lun y Bn c mt tr chuyn, ny anh n, vo xem, ri c sau, khi em, ny th khng, sng, mn, hnh, nh, n vn, thng bo y L c mt tr chuyn ny nhng m n s, khng sng, mn, hnh, nhng m em ghen su ny; th l, cn con n bo lun t nhin em ny khng sng mn hnh, ni dung nhng, kh, l, yu, nn, kh, nng, Nu m anh em.

I xe cc: th th khng pht hin ra; u Thi, em ci phn sng phng, ch g y chc, anh em nhn, thy ri, hai, ch, ok, khng, p, lm m cng khng xu lm N cng c. U k kh ni mt phn, anh, em c quan, tm, l, ngi phn, kho, mt th y mnh, nh gi, l, phn m quan, trng nht, khi m anh, em mua mt chic, ng, h, Fake th, n gin, n nhng chic, ny anh, em, v, eo cho, P v nhng ch cng nhn, thng bo bn, mc tm, tm, thi, nhng, chc, chn, mnh mun. I mt ng khng Th th y l, mt im li th li kt ta li th, dnh, cho, em m a game: 6m. 26. I a khn cho n th n chu, phi mai, mt v, nhng mt cng, kh, p, nhng m bt, mua mt tin, im, yu ln, cn li th em ghen 6 y mt ng, h, ch c khong, 3 trn y cn hai bn y Tuy, nhin, trong P: ca n th anh em bit ri Custom v s n khong tm, my trm mt lun v, my anh em c th xem y rt, nhiu mt p, lun ton, mt p, Rolex tui, hi mt cc, th cc, k, Ok, lun, nh, em, thy anh mt Toorak ny mt ny, th n nhng, em, dng, fw, cng, thch, ch, ng, ni, l, anh, em rut, fake thm, ch, n anh, em, dng, hnh, vi, ca, khng c quanh.

I qun li c v mt ny chng c g c, bit c anh em thy ci gi, tr ca, con ghen su ny mnh nh gi, gi, tr, nht, vn, l, ci, phn, mn, hnh, v, n Cng, nh, phn, kho, mt ca, n cc, k, cht lng Phi c cc: tri nghim, cn li nh n cng bnh thng khi m 6, Plus ny knh Em lc tay. I th n khng tt mn hnh nh Th mnh li tt m mnh, mnh n nt, th n khng, tt c y l, mt ci, iu, cng, kh, l, bun ci, qu, n li t sng, ny kh l, kh test ny, l, khoi y l, c; l, L chun nht l, anh em th m anh, Su ln mt cht c n s; cho chng, chu, nhiu, trng, hp, vi, em, ny em mi su s; nh hn, tuy, nhin, th, khng, nhn, hn c; nhiu, u n v, nhiu khi n li khng ln na Cn em ghen su ny th da mnh n, i ln nhng n rt n nh lc, no n cng ln Nhng m nh xc nh lun, l, dng em ghen su ny th b, ly n khong 2 giy cho anh em, nhiu, khi y nh, ny nn Cc l lu ci, nhiu khi ln rt, l, nhanh mun mua nh, con lc, tay m sng, mn hnh ngay th, em c th tham kho, my con khng thch em qu mnh review nh con t ti l con jtf, ny l, con g, nh, nhiu nm Ngy mng 8 thng th y np, tay, o, ok, cha m em, thy qu ti th; u nhau ging hw, ny, th n tay, ngi, Nhng m khng, n nh, lc c ng, khng em, ny th.

I ln cng l, cng c ri ci phn pin sao mnh rt mong ch em mi 6, Plus ny n c mt ci thi lng pin, gi l, tt hn, rt, l, nhiu Saigon, su nhng m thc, t th, khng phi thc t th do ci mn Hnh ca, my ny p, hn, nhng m thc, ra, so vi: gen 6 v n xu y anh thng em, em 16 tui ny mnh gi, pin 35 ngy; ok, Cn em ny th nu m nhn, thng bo Thc, ra, n cng, ch, quay c mt ngy, Ri tm y mi gi n hai ngy khng th cng bng em, ny thm ch em ghen su ny anh em m mun, xem gi, anh, em, t di ny, nn chn, ci, phn, pin y anh. I Bt ci siu tit kim ny ln anh em s, dng m bo 45 ngy thi em, my m khng kt ni th cng 45 ngy y Nn mnh ngh, l, em, ni, sao T s n c; th, pin Nhng m thc, ra th qua tri nghim Th khng phi nn lm pin mnh nh gi, cng, kh, l, nh tng kt, i v phn thit k. I th em ni 6 Plus ny s: nh gi, l, ging F1, t hn, v, n gin, l n c thm ci nm file, nt ngun th, thi ch, cn sc khng dy th tri. I khoe cm theo xc, cn y ti sng. My ti sao khng rt rt y anh c bo tin, nhng thc, ra, th, mnh, ly, gi, ci, sc, khng, dy, ca, mi6, Plus ny chnh l, mt ci, nhc, im, ca, n sc, rt, l, lu v, rt d, hng mnh khng cao con em khng.

I? U v: phn hp, em Ghen su li c mt ngon, hn, ging, hn, v, phn sc, pin m26 ging, hn phn mn hnh mng cc; th, p, em, ny nc, cn ni gen6 bn c. My chu ri v phn thng bo th em ghen 6 cng qua thng bo cng, n c em, ny cng khng, phun, v, phn hin, th, thng bo th em, ny gom em, ny hin, th c th, em, ni, sau li hn, tuy, nhin em, ny khi M thng bo n li khng sn, i n c chui n gn Ci, i ht: u d, hi, cm ln, nh, nho, Phng, chng c ch, so snh ci, phn, mt ng, h, Gn, 6h c 200 mt cc, k, p, ri, mt Custom, ny anh em, no Khng bit anh Xem chi, tit Chc, em, 6D bn, mi, nh bn, mi c rt, nhiu mt anh s, si cho, anh, em, lun, v c; rt, l, nhiu, mc p, lun ny em c th, ln n ba y 30, Ngc ri, mi, trong, cy, ca, em M hay 6 Plus ny n ch c 10 mt Thi tt, my my mt ng na th mi mt ng, th, tnh, nhng m ny tnh ra c khong, hai mt nh, n n ch, tm, chc m to nh th, ny ci, ny y l. Ba m ti cha tng ci phn Custom Ti nhn qu, ci phn, lc c tay sng. I Sao em m ai 6 Plus ny mnh nhng dng ra, l, nhanh hn tuy nhin, th n nh, khng Bn y, my qu.

https://www.youtube.com/watch?v=P6ZRZV7LPDY