I lun ny Series 6 Space, Gray, aluminum love cake, Blue sport Belt, ny c h; s seri, ca, C6, nh email cc, th, ng, hp, nh, hng, tht, lun, Ok, th, mnh s, m hp, ra con ny, th, mnh, mn c mt lc; u ch lm bi Nhng anh em thi xong m ch, khng ch, cng, khng, tri, nghim c tuy, nhin, th, mnh, vi, kinh, nghim, review gi, l, tt c cc: em th, kh, nng, l, cng s, nh gi, a ra nh lm cch gi, l, nhanh, chng v chun xc nht Th y l, phn dy th xem, mnh y cht, hp c dy, cng ng y ht, nhn, lun c ci, dy Apple Watch, lun, ny to lun bn, Nht Bn, Nu, m, nghe, m cha, nhn, vo h, th, chc, chn, ny em, khng, th, phn, bit c. Ri k c nhng anh, em m c em kh, ct v, cha phn dy leo th, n ch c hai, dy thi khng bit iu, cho, n chnh ca, chng, ta, nh y, cn ng hp, cng c. I ghi my ch Apple onenet parkway ci g m lun, l, phn hi, cho, anh, em phng, ny do chy sang dn, gip Apple, Queen thiu, ch, khc, nh, l, c chui, n, cn y th l, hng dn, eo dy, ny cn ny th n c trc Y lun m y lun y, Ok, cng gi cho, bp b gh tht, my Trung Quc mnh khng phi.

I c vi: anh lm n ging c nh, ny lun qu gh gm Okay y ri, cn sc m n th cng sc khng dy lun, hy lun, ng mt t hai con. I phn bn trong ny y l, phn mn hnh thit k, dy lun, nh, khi, bt, ln vi, anh, em s c; phn logo, th mnh, hin, th, kh, l, ngay, cho, mnh s, tm thy phn vin, cho, anh, em, xem, anh, em, nhm c n. I anh em nhn vin nh vin, cn mng nh Serie 6 tht lun y mnh c con f4w y, So snh cho, anh em, lun y nhn vin mng t ht, lun nh, anh em hi, con no tin, mng, nht, v, nh ngu nht th y con. Ny chc chn ri mn hnh, cng, rt, l, sng sc, nt, nt, cao lun thy cc web face n c khong tm 20 mt trn, ng, hp, anh, em, Hy Nhn y Nhn, vin ri, ni, chung v, quyn, th, n mn, Trung Quc, lm c ri y Ht nh p ca, bt, ri, ri, ni v, phn con ny t c cht dy ngang, em, thay, dy, bnh, thng, lun M mnh, ci dy cho anh, em y hai, dy v c cht y l, bm, vo n th, ku tch, ra, ci, l, ngon v, St sn dy ny c tc dng nh, anh, Em, n, vo rt, ra c, cn nu m khng, th khng, rt, ra c em em, lm nh, nhau, lun, Ok, th, chng, ta s cng.

I vo Chi tit Chic ng h, ny th con ny lm kch thc in C6, lun 44, m3 8 inch hoc tin bn, hng, ca, n, th c v, hi rng hn mt cht y ngho, nn y ht, lun t nm, Xoay, ri, nt, ngun mt sau, Ny y cn i cng fw con tht con fake n, cng c ci logo logo Apple Watch, lun, ny 644 mini kh, l, kinh, lm khc l, t M y cho gi, dy y cn xanh l trong, ny n khng khc IMEI thn khc th y ht Lun th y chc cng nh phn duy nht m anh em, cn quan tm v, anh em yu thch, cn li phn bn, trong giao, din, ca, n th, bong bng y Ai cha bit th con ny bong bng ni nh, con 26 anh em, no m Mun xem chi tit v cc: chc nng ca, con gi, th xem ci, video review 26 y y l c tm trong knh ca, mnh, nhng, em, hin, review c hai, sc v, th ht lun, Nn li rt, l, l, khng, phi gi, ra m ni, m N nt thi Lt v cc ai, cn n lm i cng kh p Tuy nhin, th n khng, lm ging, p, buc, nhn n khng ging, lm ri, okay b, t trn xung ca, sting vi, ci, tinh, ri, chc, anh em bit phn thng bo ri, ci Hay na n l, khi anh em vo y xong, giao din, ny th n cng, lm kh l, ging, Tuy, nhin, th, t Bluetooth, ny language c ting, Vit, nha, Thi, ch, cng, gi, p, ta, cn mt phn na Bn, Em, vo phn, gii, thiu, th n S hin ny Apple watch, Apple watch, version, 7.

0.2, lun, u c, seri Number One ri, Th y l, tt c nhng, phn m, em, c, tm, v, v, app th con ny s; dng cp, MediaTek, Smart device, v, n khng, thay c nh, nn y im cc K chm vo con ny hy mua, mt triu, chn m nhng, cnh, len, m n khng, h, tr thai cng, ch cp, tm c nh c 26 nn l, vy thi, ri, chng, mnh, khng, nghe, gi, nhn, tin, nh, bnh, thng, phun, thng bo cc, th anh, Em l mun xem chi, tit hn v, chc nng, ny em c th xem trong, con hb6 ci phn, gia cng hon thin th mnh, ngh, n cng, ch ngang vi, con ht, xu c y thi em cng, chng c g c bit lm ngoi ci p. Con n c logo, logo v, ci phn logo v cc, phn to khi em, bt, tt, ngun, ln, th, thi, Khng, c g c gi, tch, trn y l, bi ny nhanh ca, mnh, n ch ng, ny v, mnh thy tng kt li cho, anh, em, th, Mi mc gi, khong 1 triu chn th con ny c g c thit k, ging Apple Watch, mn, hnh, trn, vin ri logo, ri sc, ri, cht, nhng, dy, cc, th, Ni, chung, l y ton, th cc bn, hnh, Tuy, nhin, cht, lng, mu, ca, n, th, Mnh nh gi n cng, ch c g gi, l, ni, trm, c nh, hnh, vi li Ni, chung n m mc trung, bnh Ch c g, lm v; l tt, lm g, ny vn, cn ko y ny nn mnh l, khng cao lm ci phn Bu li Ni chung dnh cho, anh em, no thch cc, thch ghi, chp ca bc, lun c cm Thanh nn, ch, tm, th, ch, cn n ging, nhp, mui mt c ghi, t logo, ri n giao, din, ri, n thng, tin, ri, dy eo cc, th Th, th, anh, Em phi mua li cn nhiu kiu, i sao khng thay c ln, pin th cng ch c khong mt ngy, Lc 10 ri ri, cht lng bu, cng, trung, bnh, vi, mc gi, ca, mt chm, chn, th, thc, ra, anh, em, mi phi mua, con c1, c2 Hoc, my con m hng khc nh GPS ri Samsung S, th v, chc nng, mi, thm, ngon, hn, nhiu, nhng, m t, nhin, mi, em, mt nhu, cu, th, mnh, cng, ch, v, nh, cho, anh, anh, qua thi, anh, em, no mua, th c th, mua, khng C: th thch, khi c th, mua thi thch, my ci logo cc th.

I khi mua th trn bi cng em thy sao ng qun li 1, like 1 sub cho mnh nh Con ny n iu, hng th, nht khin mnh, cng, th, nht, xe, ci, vin mn, hnh, ca, n hc, rt, l, p, ci, mn, hnh, n, rt, p.

https://www.youtube.com/watch?v=oIaeRemRCho