I series II TF mt vung v, ZTE mt trn, lun hot nht, v c thit k, p v, thi lng pin, chc nm, nay, phin bn, 3, cng c cng, ng khc, quan, tm, sau, thi, gian mt thng s, dng th, sau y l, nhng, nh, gi, Chi tit theo, quan, im c nhn ca; mnh; u tin, ri, tit 3, khc vi; GPS, hay, l, khng c b, nh 2GB, nghe, nhc c lp na Chnh v, th b, lun Kt, ni, wi, fi, chuyn, nhc, vo khng, c, loa, m thoi, khi c; cuc, Gi t tuy nhin, vn c mic: nhm ra, lnh ging, ni offline v, tr l, o Alexa y l, hai tnh nng, lc b, m mnh thy ng tic nht di tit 3 xi, h, iu, hnh, Zip, OS mi, v c kho, ng dng, ti v, bluetooth, Nng cp ln 5.1 cho thi lng pin, v khong cch kt, ni, xe hn, phin bn mi, ny ch trng v cc, tnh nng theo di sc, khe update cm bin o nhp tim ln, biol, chc, c 3, trng, khng c chnh, xc, hn, ngoi, ra, ci, Thin GPS v tiu chun chng nc 5atm thoi mi bi li trong iu kin, tiu, thut, Linux, sn phm, ny mnh s, di m, t, video, anh, em c th, tham kho, ti LG, stor.vn, lun c gi. U i v: nhiu phn qu hp, dn, kiu, dng, ca, GPS, Vn d, vong ca, dng, GPS, Nu, nh, m trc, GPS hay, ny gn, mng, ri, th, trc g n, ba ny n, cn mng hn nc Kch, thc n nh, hn mt cht, v, gim mng, Xung ch cn 88 l vi, ngi m thch, nho nh, mng m gi, th y l s la chn, ng gi, rt, dy, eo, ca, anh, em, c chu, vi c tay, nh, hay, l, ch, em, ph n cc, k, thoi, mi, vn s, dng cht, liu Hp kim nhm my bay va nh v c bn, cao trng lng thn, my ch 244 em eo thoi, mi c ngy, lun, k, c lc, ng, th, eo, quen li mnh, qun c cm gic, o ng h, ny trn, tay thay.

I ln nht nt cng ny ri chuyn thnh Digital Grow, anh, em c th, xoay c di chuyn, ln xung, nh v cc, thao tc, khc, nh, l, trt, ln, xung, trong cc, ng dng, v, khi s, dng s c mt ci, lc rung nh nt, ny Th n s, khc vch, xung quanh, ny to im nhn v xoay d, dng thi Chnh v, ci dng, nt Xoay, ny nn phn do cnh ny th em s, thy l, n gn, hn, n c thu nh li anh, thot, hn, nh, anh, em, thy trn; Zingtv hay y th ci phn g, ny n di hn, ngay pha, trn, ngn, dy c mt l, t nhn, sau lng, my th anh em s, thy l n. I sang dng cht liu nha, sn, p, hn, rt nhiu, so vi dng nha bng, ny d, bm bn, trn G2 v cn km sang na cm bin bao nhiu tim v, ftu2 c lm gn v, p, hn Nam, cho mnh, lin tng, ti ging, nh, l, Ci, a DVD VCD thi xa ci cm bin Nhn cng, p, hn r, rt hai chm trn pha trn di ny, l, thn sc, ny sc t kh, l, chc, chn y l, dy sc, no em, ch, nu m dy, sc, ca, GS, hay n, khng, va, Vi: ci dy; ny: u Ti; v: hai chn sc, ny n kh, l, cch, xa, nhau, Mnh, th, ri s, mt khong; 2; ting, l, ny nu m mc Khng, phn trm, pin dy eo knh to 20ml anh, em c th, thay th, dy, eo, sao cho; Ph hp, cht liu silicon ca, dy, cng c ci, thin theo, rt, l, thn, thin vi da tay thoi mi hn m khng, b b, thai khi m ra m hi, gz3 c mn, hnh amoled, v, kch c mn, hnh hin, th, ln 175 inch, rng, hn Mt xu so vi giy php hay, l, 165 inch, phn gii, nng, ln, ‘0; x450ca s v, mt im, nh l, 341, ppi b, sng ln, ti 1.

000 lt Xem gi, ngoi, tri, nng, gt, qu, l, bnh, thng m vn c cc, tnh nng, nh, l, t Ng chnh anh theo mi trng Orient lamer, cho tui, vy, sc, nt mnh cm thy l bn, ang, khng c p, so vi 2 mu, sc c vn, ng rc, hn, Chc l do khng, cn vi mu, nu TC mt trm, phn, trm, nc, chnh, xc theo Cm nhn ca, mnh th mnh, thy l, gz3 ch, tng, ng, vi, mn ca, zetas 2 Mini cc, dng, Smart Elevit, mnh, lun, thy gs2 c cht lng hin, th, mn, p, nht, hin, ti knh, mn, hnh c bo vt cong 25 D, tng v, p, cho, Gz3 hn v chng bm, vn, tay, bi bn, tt, cm bin gi, tay Xem gin, nhy v chun c bit: l mt im, nh khin mnh, kh, tch, l, hin, th, mn, hnh t ti ch khng bc, pht sng, ngay, tc, th, trc, khi, mnh, ni v; Giao din v tnh nng ca di TAT, bam, th cho, em, coi, thi lng pin, thc t mnh s, dng ny xc, t 4 ngy trc, cn 52 phn trm, pin l mnh nhn rt, nhiu thng bo c c eo theo gic, ng y trch, hai, ln G Pad Khi m tp luyn th thao na nh vy th thy ngon hn jz2 th l do khng c b, nh trong nghe, nhc m khng c loa thoi Tha K, anh, a thanh trng thi y s; dng em, my i rt l, tn phu v.

Mt mnh ly c t hn, giao, din, thi, tit c thay. I nhn p thi v c nhiu thng tin, hn, nhng nhit trong vng, thi, gian, bao, lu, th, em, bit c; l, gim v, lm tng, tip theo, l c m ny v, ri ro, khi m anh, em tp, th, thao, ngoi, cho, cha, sp, ma tnh; Em nn nh lp hai, ch s, sc khe bn, tri s c; thm, mt giao, din s, dng anh, anh, em, coi, Thi, tit ny, hay, ny bo thc theo, gic, ng, nhp, tim v cc; hot ng, khc, bm, nt, Nh Ton, Chrome, vo Giao, din, ng, Dng c th s, dng c nt, xoay l cc, tnh nng, ngi theo di sc, khe th, anh, em, qu, quen, thuc, ri, n c thm mt ng, dng, mi, l, o kim tra sc khe, nhanh, chng, ch, vi, mt ln, bm, ny mt trong, khong, 45; Giy th anh em s, trch c nhn, tim spo2, mc cng, thng, v, nhn th, lc, o nh, ny th em, cn phi gi, Kim tay, mnh c ch s, ri trong, tp, luyn, th, c, n, 135, mt t v, anh, em, ci c thm cc, mn Khc mc ngoi y cha tng danh mc th, anh em, vo chn, n cch d, dng thi em, my th GZ rt, l, ngon, trong, tng, mn, tp, vy, n s c thm, ci, mc tr, l, ny c rt, nhiu, ty bin anh, em, ny th mnh, Cn cha hiu ht c hay, nht, l, thy c cnh bo tp luyn cc, bi tp, th, n s, lu y v, nu em, mun, n xem, chi, tit th, nn, xem, trn, app, vip, th c c biu lun Hin, ti th, h, iu, hnh, iOS, mnh C: th ci thm c ng, dng khc, vo y l, nhng ng, dng, mnh, ci, vo ny, nh, l, v, vn, rng, ming g, th, phi ci c nhng, gip ny, vo th, trong axit, ny th, em, chn, trong Apple Store, Hin, ti th, n, cha c.

Nhiu? U em trong mc xem, thm c ng, dng, mi, l, mt tri, v, mt trng, ny n s, hin th, nga, thi, gian, mc v, ln ph h, anh, em m. I chi du lch, ny mun canh Hong Hn hoc l, bnh minh, chp nh, p, th xem, ny rt l, hp, l y l, o p sut k, v, cao so vi mc nc bin c bit; trong p, sut, khng, kh, ny n s c Cnh bo Thay i ci ch s: trong khong bc, ting bit trc c l, thi, tit thay, i nh l c ma hay, khng c c, cnh bo v bo ny anh y l, o chu k, kinh nguyt, ny ri ta, a tip theo, th, Xem, v, thng bo Ny nu c nhiu thng bo n hi b lag y em thy ng bt; u mnh, but n khng ng, mn, ri, thng bo t, Messenger phone, ch, rt, l, p, khng, b, li g c hin, th, emoji, nhng m rt, tic, th, h, cha c tr. Li thng bo nhanh, Nu n c na th ra qu, l, ai lun, thng bo t, Zalo vn b li trc l, khng hin th tn ng dng, Zalo, nhng m nu, em mun, hin th, tn y Th ti thm p notified for 20 feet trn in Thoi Android th n s c hin th, a Zoo li vo. I mt ng, h, em s, ci thm, c rt, nhiu mt t, kho mt Online II, nu em, no m thi xc a th.

I sang mt ny: mi ln anh em chm, vo pht, l, n s, t sc ca y l, mt th, Luyn, hi c nhn, hin, th c mu, sc, rt, l, p, Nu, anh, em, mun, ty bin mt trn, th, vo trong, ci t ny tiu, ty, Trong mc lun hin th ti n s c 2 kiu mt l, theo, lun, Ci, mt ng, h, mnh, ang, t hay, l, chn, kiu, mt trn theo, kiu, mc nh, n s c, khong, 5 mt ng, h, em thay. I mt tr ny c tnh nng m t anh em bit n l, ra lnh, ging, ni, offline m khng, cn m Nhng m nu ngn ng ting Vit, th n s, khng nhn m em, cn phi t, ngn ng, ng, h, sang ting, Anh, ty, chnh C: ra lnh ging, ni, lp, Lan, th, anh, em, chn y ngn, ng, th, n ch, h, tr bn, ngn, ng, thn c th, sp, ti c ting. Vit y l cc cu thoi ra lnh ging, ni, ny th em phi xem qua mt khong 30 pht th nh em, thy chnh c bo thc, ny chuyn nhanh tp th thao, ny hoc l, chnh sng, mn, hnh m ng, dng na gi, mnh s, th Nh Heineken Open Google Now Xin li anh, em, mnh, l, ngi Nam, nh thi, ging n, hi c xe, ting, Anh, n, khng c chut, ta, Woa, kinh, ah xe, Open music, anh em, tp, th, thao M tay, ra m hi, th rt kh cm ng; cho; L c ci dng ging, ni, ny rt l, hay GPS, tp luyn, anh, em, ch phi chuyn sang ch, cn bng mc nh, l, chnh, xc, bt, rt, l, chm, GPS, ch, ny bt, nhanh, khu, vc, thong, ang, ngoi, tri, ch, trong, vng, vi, giy, l, xanh, Ln chnh xc rt, tt, v, v, tr thut, Nhng m nu, vo khu, vc, ng, nhiu, nh ca s b, v, sai nh th, ny mnh, nh, gi, iPad, trn bn, 3, ngon, hn, rt, nhiu, ci, tin, r, rt, so vi cc, Shout tin, nhim cc.

Ch s d, liu tp, luyn, rt, l, chi, tit v d, hiu, ph hp, vi, anh em, cm luyn, th, thao, c bn; v, theo di nhng, tim ca, o t, ng, chnh, xc, cao vi, nhng ln, check theo, my o nhp, tim v, n bc, chn Th di TAT bam c s tin, b, rt r, rt vi, cch ghp, chy xe, my th cm bin, ny mnh ang. I trong 7 cy th j test m ch, nhy ng 13 bc, chn sai, lch, rt, thp, tip theo, l, theo di gic, ng, vn, c thng, tin, rt, n gin, m chi, tit cho, ngi, dng, c bn, cng s, hiu c thi, gian, ng, kha, thut, Nhng m thi, im thc gic cc, hai chc pht ngoi, ra ca, nh gi, cht lng gic, ng, tnh theo thang, im ti 100 tnh cht lng ht, th, khi, ng, v, tnh ton, v, ng, sm, hai, ng su so vi, ngi khc na c, bit c C tnh ng tra trong, thi, gian, ngn, nh, gi c nhn, ca, mnh, v, tm, feg, Z3 vi, mc gi, 4 triu, l, c th, mua c vi, nhng, anh, em, thch mt somewhat mng gn xi, rt l, mt mn, mn, hnh, p, pin tru theo di Sc khe tt tp luyn, th, thao, ngon, chng, nc, cn bi c nhn thng bo hin, th, p, nhng m.

https://www.youtube.com/watch?v=rRMIFcEUv6o