I l d dy 20mm th s: hallo ha hn, Mn, hnh, Ca, Flasche, Dewott, tht s, L, Qu, tuyt, Sah, In, Tm, Gi, Tuy, Ch, L, Gill, ai bit LCD sc, nt v; Chi, tit hin, th, Schamhöhe, Sc, RC, R, kch c hin, th mng, L, 14 Zoll phn gii l, 320 x, 320 pixo vo sng ln, Ti 600 lt cc, k, sng khi, Angezeigt, Ngoi, Tri, im, ni bt y l c lm ti 30fps vi mt khi s, dng bt, Chm, Mn, hnh cc, k, Batman, Thm, Ch, L, my sport, 3; 4 triu chc cng, khng c mt c nh vy dng, Super nim, t Zinn, trn di mn, hnh rt, l di nn, l cm thy mn hnh hin th, nh hoc ng, h, a dng v phong, ph c nhiu mt ng, In, Wettbewerb, Zeit, Ngn, Mnh, Hand, Ri gi l like Warface v, S, i du bluetooth, nm sng, Ich weiß nicht, ob es', au nhng, tim thi, Zeit, Thc, c gi, sp2, oxy, bo ha, In, mu dung lng pin, l 315mm cho thi gian, Thc, Zinn, mnh s, dng ln, ti chc, Rechts, In, Khi, thng bo Bt mt v, nhp Herzprüfung, Zeit, Thc, v, Tnh Nng ca, i r Tin, v, tp v bn theo di sc, khe nh, Gic, Ng, Nhc, Nh, Vn, Ng, Geschwür, Nc, Für, Mn, ny c 90, ch tp, luyn, th, Bücher, v, cm bin m bc; 2. L nhp tim c chnh xc rt, Tt, nhng m rt, tic th, Ich weiß nicht, ob es', c g Z, tp luyn, v, chng nc, Ch, L, IP68, Ngoi, ra c p, iot, Ie, khin theo di cc, thit b, In, h, Geburt, Wettbewerb, Ca, Lee mee, es ist nicht so, dass ich.

Doubt ngon nhn mi, Ng, Dng, c c c, Zalo phone ch, Rt, p, v, Hin, th c ni dung dy, 5 N 6 dng khng hin, th, Emoji, Nhn, 100%, Gi, schnell, v, rung phn hi, Rt, Mnh, Kt, ni mi in thoi, Android, v, iPhone n Nh c khong cch, Kt, ni c rt, xa phi ti 50 N 60 m khng vt, cn p kt, Ni, L, Lee M Linh, n gin d s, dng anh, Ich weiß nicht, ob ich, siehe cc, ch s hot ng, Sc, Slot, Ca, Mnh, Th, Rechts, thm cc, Mn, Tp luyn v ty chnh, Khc, Nh, Verschiebungen, mnh v, dauch, l mt somewhat ng, mikro kaufen; Viele; u im: nh l l, Mn, hnh, p, pin rt tru theo di sc, khe tt v; Kt, ni n nh, Ch, Tic, L, ka mn, hnh, Hallo, Dy; V: kein GPS, tp luyn, th, Hai, m c nhiu, Brüder, Ting, Mnh, Nh, Gi, L, fm09 c mc gi, hn 800k thit k, Ca, Em, ny dng, vung bo trn, 4, gc n gin y l, c yu, thch, bi c p, Tuy, nhin, th, Nt, Ngun li rt thp gn, Nh, L, bng vi, Thn, my nn l, Mi; u mnh cha, quen th thy bm n khng nhn thy cng, p v, trnh b, cm nt, Khi, Vn, ng c thn; mein l, 40 35 mm m 101 ml em tay nh eo Nhn hp l ton b khung my cht liu l, Nadel loi, nhm v c, gia cng bu nguyn khi y l, mt thit k, rt xn, vo cao cp.

I vi mt s, gi r, Ng, h, ny th, Thn, khng c ngi, em quay lp, dy m. Ti n bn trong nn l, lp dy, Taille, Rt, L, gn gng, nhng m vi, anh em m c nhng ci loi, Dy, Nh, L, Thp, Es gibt, L, dy giy, th, N S, kh m lp c: im tr na l, h, lm thm mt di loa, gim Nhn rt l, ng phn sc, Dng 500 lt v mt khong hn mt ting, l y pin mn hnh fm0 chnh dng mn ips LCD kch c 169 Zoll, Phn, Gii, L, 240x, 280 pixels iu m mnh, L, mn hnh, ny cn i vin mng th ng. L mn hnh ny mnh thy l, mng tht v bo trn, quanh bn, Gc, Mn, Kh, p, Tuy, nhin, Nu, Ich weiß es nicht, Em, Ch, k, Thc, t vin di vn, hi di ngi, nhng m y l, nu anh em nhn gn, Ch, Nhn, Weit, th, Kh, Nhn, Out, Sc nt ch mc trung, bnh, Mu, Sc, Hi, Lhr, v, Ich weiß nicht, ob es', p, nhng m sng, kh tt knh mn hnh, ny cng rt, Bm, Vn, tay D, ch vi, Ln, qut s, dng nu, Ich weiß es nicht, Em, Hand, Out, m hallo, nhiu cm bin gi, Hand, xm gin, ngy V c: tnh nng chm, Mn, hnh, xm, R, Zinn, dng cc; tnh nng; u glauben, L, Sprecher m thoi, gi cc anhören, k to rt l, v, nghe nhc, o phng, Zinn, Nh, L, mt-Lautsprecher, Bluetooth, Mini thng bo hin, th c ni dung di 6 N 7 dng cn ch p d c nhng m b li mc chng, Puls, dng c nhn, thng bo cc; ng dng, bao gm Zalo, Nu nh mt thng bo rt, l di t, my chung dng th thng bo s b; li phng ch v, durch mobile, Khe th ngng tim do lch vi, chc nhp, so vi my o chuyn dng ca, mnh bc, chn c chnh, xc khng cao tap.

I xe my nhy bc: kh nhiu ng dng kt ni in thoi, L, devit xi, ngon vi cc in thoi, Android th, Bt, Thm, Bluetooth, cuc gi, th, thnh, Thong, b, ngt kt ni do Xung, t hay, Bluetooth, Blume mt ng, h, cng c kh, Viele, lm Xi: chn c mt ng, h, ty bin folgen, nh nhn, testen lng Batterie, Sah, hören Sie, was, T, Spray, Th, Mnh, dng c khong, 15 ngy Nu, t thng bo th xem, Ti 2 ngy, fm09 l, 100W p, thng bo n ngoi tr theo di Sc khe khng, ngon vi, mc gi, Hn, 800k, th c th, mua c ty, vo nhu, Älter, Ca, Em, smartwhat, t ba l, Ng, h, Th, Minh, Mi, Lhr, t Xiaomi, Hallo, Lu, Lego, st trc gi, th, Mnh, Ich weiß nicht, ob es', Nh, Gi, hoher Lagerbestand, sm, Mu, T, lu V h, iu hnh c T V, khng cnh, Glauben, Cp, nht cho cc, thit b, Ca, Mnh, nhiu r, anh em mua cc; Ng, h, lu v, gi r v, Thit K, p m thi, Ri, este c kiu, dng vung v, kh gii, thch, Älter, 451 ml Du mng l, 115 l Rahmen, my cht liu lm bng, kim loi v, rt ng khen cc; sn phm, Ca; Alo; u bu, gia cng, Rt, l sc, so ng nt chun v; Chc, Chn, l bn c s, cao dy, Taille, Gegenseitig, C, Eher, Ich weiß nicht, ob es'; Hai mi ln, ng hm, jetzt, Ich weiß nicht, ob es', h, P, Loi, Mic, Hören, gi m, Shuttle, t trc y d, hi lu, Vater, bao gi, lm sao m hot, no m c nghe, gi c mn, hnh C Tm, Nn, Ips, LCD c sc, nt mc kh, vo sng, Rt, Tt Hin th ngoi tri ngon hnh kch thc mn, hnh hin th, L, 169 Zoll, Phn, Gii, L, 240x, 248 Pixel mu, Sc, Hin, th, p, nhng m tng, phn cao nhn, Hallo, bng, Khi, xong r Lc ti vin di th, rt l di cn hai bn Li th mng hn knh, Mn, hnh, Nhn, nghing s, thy mu, Grün, Ngc, Rt, L, p, vo tay, ra mt hi s, D, bo vn, Hand, Trn, b, mt khng c tnh, nng, Chm, Mn, Angezeigt, Git, cm bin gi, Hand, Fertig, Ri, Nhn, v, Mn, hnh, Hin, Th nhanh giao din, th mnh thy sau, gii n gin, mt cch, Qu, Ng, Ca, 2, Lu, Vn, Vy, Trn, Gu, Ted V d, nh hot ng, hng ngy, Einschließlich, Viele, tim h, Cng, Ich weiß nicht, ob es', Aufzeichnung, Hn, hoi xe, my ht quan trng, Lhr, L, c thng bo Cng hang thng s c ty chnh gt, trn ht di mn, hnh ng, schnell, nhng m, cn ght th anh em phi v, din Lieferung, trt 34 pht th, Mi, coi c thng bo mnh c ght iu, ny v, phi trch, thng bo c b na m Ni n thng bo th, cn cha nh xu li mt cch ch li xung, Dng, H, Ni dung ngn, 4 N 5, dng c ci, dng th, Kh, Mnh, v, cho sc, Slot, c 12, ch th, thao c theo di nhp, Herz folgen, Wettbewerb, Zeit, Thc, t Ng v o spo2 t ng: u hn n bc c chnh xc khng, cao chnh, Lch 203 trong nc vi, Gramm, Em, Mnh, Taille, so snh ti lng, Zinn, th, R, ft li rt, tt mnh, bt xi, thng bo vo nhng, tim, Auto, th, tr c.

Khong gn 1 tun ngoi, ra ri, ft ca, ich weiß nicht, ob es', nc ip68 Anh, Ich weiß nicht, ob ich, ra tay ngi, i m nh, p, Kt, Ni, L, Haar, Phan Anh, em xi, cng in thoi, Android, Es gibt, L, iPhone, Okay, N, nh hoc online hin c 31, mt l c Mt ty n theo, nh nhn, Wichtig, im c nhn, Ca, mnh v, Xiaomi, Hey logo, este vi, mc gi, Hn 1 triu, L, khng N mua, thng bo khng, ngon m n khng, cn i tnh nng Vn, khng c g. I mi cn mua m theo di sc, khe th cng, Okay, ng v, tr s; 4, L, doogee cs2, pro l, Smartphone, hoher Lagerbestand, t Yogi, hin c mc gi, khong Xem, Hn 1 triu, L, Aufzeichnung, Ch, Ich weiß nicht, ob es', Non-l, a ghi; u em, nh chic ng H, ny c nh gi, Kh, Tt, Trn, Amazon, Khi, Kaufen, Viele, Tnh, nng c yu, thch, Lhr, t cs2, pro l c, P, L, al assad, t Amazon, Ie, khin cc, thit b, schlau, In, Nh, In, Cng, h, Geburt, Wettbewerb, Ca, Amazon, Rt, Tic, Aber, Mnh, Khng c thit b, thng minh tri, nghim, alicia, cs2, pro c kch c 46ml, kh to nhng m vi, Brüder, chu vi c tay; 16cm tr ln, Taille, Vn, p, Mu, Ch, 10 mini v; dy Taille, Ich weiß es nicht, Em, Eher, th c 20ml, dy thng, my kh To v th Tuy nhin eo li rt, thch thn, my s c phn khung cht, liu l, nhm, Nadel loi, sau lng l, nha thit, k, gin d, Taille, Sng, Hand, c iu, Mnh, Ich weiß nicht, ob es', thch, L, Nt, bm li rt, L, ging en, Nt, Ca, Apple Watch; M cn sn da nh l bn lt na v, Mn Hnh Em, ny c kch c hin th, L, 169 Zoll, Dng, ips LCD, Sc, nt mc kh, Mu, Sc, Hin, th, Rt, p, nhng m mn, hnh khng cn.

I vin di li ti di hn knh mn hnh kh bm vn tay, khng c tnh nng chm mnh Xem gin, l mt im, tr na l, nt ngun v, hon thin nhng m khng, tt mn, hnh c ng, Aber, Ich weiß es nicht, em phi. I kt thi gian ch mn hnh mi tt cm hai tay xong ri nh thng s, k, Thut, Ca, Bluetooth, 5.0, o nhp, tim thi, gian thc, o spo2, vo xt, Hng, ngy ca. I chnh gi cao cn xung nc ln tui 50 xem thoi mi bi. L Ra tay i ma giao din s, dng em, ny hi lag nht, L, Khi, Nc, c nhiu, thng bo Tuy, nhin, ph ch, Hin, th, Rt, L, p d, c v, hin th c ni, dung di khng li g, nhng m rt, Tic, th, Ty, Chn, Thng bo t, Aber, Dng, L, Ich weiß nicht, ob es', nhn c thng bo t, Zalo c 14 ch thc, Hin, v c tnh, nng, t ng, Pht, Hin, Tp, luyn, Sah, hai mn, i b l, chy tnh, nng m mnh, thy hu ch, Lhr, L, P, L, alyssa, v, tt Nhin th c mic: anh em hi han nh l, thi tit ny sch bo thc, chonh, thy n chm ch khng, nhanh c nh, L, P, L, Google xi c alicia anh em, cn phi ng nhp ti khon Amazon, chn ngn, Ng, Ting, ich werde nicht gehen, Khi, Out, Lnh em cn phi bt, mng wi fi v 4G trn in thoi dung lng pin, l 300mm mnh xi, mc sng, 50 phn trm, Nhn, thng bo kt, Ni, Lin, tc theo di nhp, tim t, Ng, th, pin xem c khong hn mt tun, Cht, p, Kt, Ni l, varius xi, N, vi c iPhone v V, sao mt ng, h, Stil, ph v, nhiu mt, p c mt thay, i theo nh c nhn, Wichtig, im c nhn, Ca, Mnh, v, bugi, CH2, pro lesson for c th, mua c bi theo di sc, Khe ngon pin tt c Tr L, alicia Nhc, im, l m lch, nn l, hi km, sang giao, Din, lp Smartwatch, cui cng m cng khng hn, L, ich weiß nicht, ob es', n bt v, like this fatman v, Smart th, Ng, Hn, L, zipper admin, n gi, P, Hn; 600k Ton thn my lm bng nha v, ph sn bng sn em, ny th c thit k, Kh, ging en, hovan 6 kch thc chiu di l, 45m trng anh, L, 29ml v, Mng, L, 105, L, mnh thy hon, thin sn, Phm, th, hi km v, vng nhng, Khng sang sn, mng khng; u v! I theo b dy tepu cht gi, Dy, th c bng, nha nhn, Rt, L, R, Zinn, Dy, eo c 18ly, Brüder, th, Eher, th c mn, hnh em, ny dng, iPad LCD, kch c hin, th, L, 157, Ln, Phn, Gii, L 200233 show vin di s.

Hi di hn tip tc th mnh thy l c im sa mn hnh l, Mu, Sc, nhc khng, ti sc nt mc my o sng n cng khng cao mu, trng nhn hi ng sang mu, xm hoc cnh, chuyn, Lieferung, Din, gewinnen, khng c nn l to Cm gic s, dng khng, im, Cng, L, c chm, mnh xong ri du c tay, sn gin, ngy, Hin, th, Mn, hnh, Horizontale, m Th, c, Bluetooth, 5.

https://www.YouTube.com/watch?v=ExxAx_mcsF4