T iu c bit: l phin bn, ny th, n s, c, mt bc, c, l, ok, tt, c, Ok, vi, so vi, nhc, so vi bn li, so vi cc: chi, tit, t m, trn, chic, ng, h, v; ci; u ma ca; ng, h, nhanh, em, nh, L anh em khng, th m. I so snh vi nhng. I mu cao cp 2 l, nhng, mu gi, r c c th, l, nhng, mu gi, r m ci c nhiu tnh nng, nhng m n s, khng th, m c p; v, phanh mn, nh nhng, con ny n cn con ny l, mc thm tung anh Nh l tt vn tt, nh, l, anh em, no v, mun mua, v, mu, tm, trung, th c th, l, kem ht, video, ny, cn nu anh em, no m mun mua mu, cao cp, ch c th, tham kho v; l ct, o bn, ca, hng, mnh, Nh hoc lm nhng, ci, mu, hn, th c mu, tc 6gen mt ny by gi, nhng, n y th, l, rt, l, v, Nhng, m n c c y tnh nng nhng m mi, ti l n s, dng cho, anh, em, tri nghim, con anh em, no M i hi cao th chc l, anh em phi l b, thm mt cht, tin, nhanh, em, ri, Okay, tip n m mnh s, lp dnh, cho, anh, em xem, ny con ny th n s, lp c dy, chnh, hng, ca, Apple Watch, chnh, hng, lun, nh; V bn, ca, hng, mnh, cng, c c dy na c dy, bi y dy cao su v, dy thp th anh, em, khi, anh, em, lp, dy, th ch, cn y chng ta, ny ci bn, tri, xng, qua bn phi nh th, ny y hoc l c.

Khi li th thi mnh ci m ngun, ny chng ta s, m ngun; v, nt, con nh, Wow y mt ting, chung, quen, quen, thuc, ca, dng, hw, ch nhn, ny mn, hnh, ca, em, ny th, khng, phi bn, ang, em, phn, gii, rt, l, cao nn; L nghe y vo y l, n ra tht sc nt ny mnh s, quay anh, em, xem, mt s, ci hnh, nn, ny y ci, ny l, hnh, ca, M16 y nh con ny l m mnh, 6 Plus Chc em phi phn bit, Plus ny th n S c thm mt ci, nt y nt, ny lc, ny nhanh em, khng, ni bn, cnh, ny l di loa, ny mnh, quay n hi, ti bi v; l cong, nh, n hi ti nn, l, n s, khng c p, nh, ch bn, ngoi, nhanh, em, nh, L anh em, no m bn, ngoi, th, n s, p, hn, m anh; em; no mun xem, tham, kho, hnh, nh, thc, t th c th, l, lin, h, vo Zalo, ca, ca, hng, v bn, ca, hng, mnh, th, l, cy, ph kin, thng, minh m Zalo; L s in thoi, 0, 9, 6, 5, 1, 0, 0, 6, 3, 5, anh em, inbox C. I v c th l chp mn, hnh video, ny li hoc l, bo l, hi mua, xem, hnh, nh, nh m mnh, thy c li th, l bn ca, hng, cung, cp, cho, anh, em, hnh, nh, thc, t v, video nhng, em, thc, k, lun, th, n Th l p, cn hm nay th anh quay mt ci, ci ci ci, sng, cho, nn, l, mt ci, c, Nhn c v, l n, khng c; ok, nhng m th, ny cng, rt, l, ok, ny y y l mt to ca, ca, ng, h, ny khng, Ging nh hng chnh hng lun, Cn y l ti em Con ny th n s, khng c sc, khng, dy, v, n ch c sc, tm thi, Th ci, ny th, n khng, phi l, vn qu, nan, gii, nht, ci, ny th, chng, ta c, th, Ok, C phi mt tip theo, l, mnh s, th eo, ln tay, ny con ny th n c sai, l, 42 v 44 mini na nh dng cho n th chng ta s, phi eo, thm di ngn, cn ang lm ng h, ny l, sai Nam, nht n L mnh s xoay mt ci, hnh, nn, cho, anh, em, chim, ngng lun, vo mnh, rt, thch, nhng, ci, hnh, ng, ca, tn, con ng, h, ny c ci thng, ny rt l, p, ti v Menu, ny th vt phi bm, hai, ln, l, th, ny ci Menu ny mnh tng, th, rt, l, mn ci, ny chng, ta s, phi l, c nghe, nhc, music, ny loa l, do l, ngoan nh mt chic, my nghe nhc mini lun mt ci, ny th n cng s c y tnh, nng, nh, l, lc, tay, sng, Mn hnh ny ri Ci, ny l, trnh sng, ny ni, ch, ng, ny v c; ci, t ting, Vit, kt, ni vi in thoi, qua bluetooth, nh, v c, gi, nghe c thay, hnh, nn, c nhn, v, tip n, l, c, ai s c, password anh, em C th t password Ny: nh ci, ny th mi ln lao mnh, cng phi ni qua bi nhng mi ti anh em s; rt quan, tm, n ci, phn, password Ti n c bit: l con ny l mt s c mt ci, giao, din, hon ton, mi Nhanh em trong, ok, ok, Anh, em, no m, h, Mu, ny, th, hy lin, h, cho, mnh, vo s in thoi, Zalo, 0, 9, 6, 5, 1, 0, 0, 6, 3, 5, ca, hng, mnh, ch bn, hng, qua mt, knh m, trc n qua s in thoi.

https://www.youtube.com/watch?v=1pMaq_ou3p0