0 ng thng, tin, chnh, xc, khc, m mnh, nhm c, l c dung lng pin 230p v, chng nc, l, ip68, ny c, O spo2 bao nhp tim m cc: mn Tp luyn, my i Mnh ly: ra eo tri, nghim, t trc, ri bn, trong, th, cng, ch c mt ging, rt, l, anh, em, kt ni in thoi, thi, rt, l, ngn, gn y l, t sc ca, my ny Sc dng 500 ht rt l, chc chn, lun, v, trong lc, sc, th, n s, khng kt, ni vi in thoi, thi, gian, sc, mt khong, mt ting, ng, h, Mai, ca, dri, tht s, l mt sn, bp, rt, p, anh, em, Nu, em, cn mt ng; H, mng nh sao li cn gn gi r y l s, chn sng sut, cho, anh, em, lun, Ni, sao n V, mnh thy n rt, l, n gin, khng c s, ni, bt g, nhng, m n, p s, n gin, l, tn, gi, m, mi n, Like xung quanh vin mn, ny s, khc 4 vch to im nhn ng thi, th, vt, cong 25 D to cho s, sng trng, ci, ng, h, ny hn, rt, l, nhiu, kch c ca Like l, 43 mini cho, anh, em, c, chu, vi, c tay, nh Eo cc k, p mng ch 98 inch; l, o rt l m tay con ny th c ci mng lun khng phi ny cht liu lm bng, nhm, kim loi mnh thy l, cht lng, gia cng ca ci, my ny cc k, tt anh em s, thy L ci khung, ny n nguyn, khi mun sa cha, ch c kh, bung mn, ra, ch, khng, c bt k mt con c; no chng, nc, ca, n s, tt hn, my ch c mt nt, cng, duy, nht, thi, nt, ny th, mnh, thy rt, n ng.

So vi thn my nn l, khi mnh bm thy khng thch lm mc d, ny n tt, nhng m ngc li kiu thit k, ny n rt, l, p, v, gn gng em vn ng, tp, th, thao, ngi, t anh, khng b; l t l, bm nhm, Vo nt ny sau lng. My c cc cm bin o nhp tim Edwards y l, vng chn sc dy eo ghp thay th, th 20 V.League v, thay th th, rt, l, n gin, ch cy mng, tay y ra, pht, l, xong, cht lng dy, mnh thy cng, ok, khng, b, rt Tay cho n ngoi thit k, p gi, th, im n tin, th hai chnh, l, mn, hnh, xut hin, Hoa s, bo bn no di 1 triu m li trang b, mn hnh tm nn amoled, cao cp, thng, ch, l, ai bit LCD m thi, Mn, hnh C: kch c 13 inch, cha R, l, phn gii, hay, l, mt im, nh ra, sao nhng m c nhn mnh nhn, xt, th, sc, nt, chi, tit hin, th, rt, l, tt, sng, ca bc, khe knh, vin, mn, bt, cong 25 D; v, phn vin ny; Khng qu di Nu m anh em t cc mt ng, h, nn en nh nhng ni, trn vin lun, cng, thm, bng, phn, vt cong ny to nn v, p sang trng tr, my v like hn rt, nhiu c ch, mn, trn, ty, chn, t 3 pht Cho n 20 pht nhc, im, l kim mn hnh rt, l, bm, vn, tay, v, nu, tay c m; hi s, gy khi, hong hn, tip na l, khng c tnh, nng chm, vo mn, hnh, hin, th, khng, c, p bn, tay, v, mm tt, mng, n, Khng c chnh sng t ng cm bin gi, tay xm r.

I khi khng nhn v phn mm th micro, h, lm rt t Tuy, l mt thng, con ca, Xiaomi ng mnh thy l, hin ti vn, cha c h, iu hnh ca, ring mnh, vn s, dng, h, iu, hnh, ca, hng, ng, h, khc, nh, em, thy L cc icon giao din ging ht, my con Trung Quc lun y l cc mt ng, h, mc nh trong, my ny v, em ci thm mt mt t, kho mc online c, nhn mnh, th, mnh, thch mt ny, nht, nhn, n p, nht, lun thanh trng, Thi c c: chnh ch mn cho ti a l, 20 pht t nht, l, 3 pht mnh nng pht thi ch Ng X, Li Vo ci t nhanh khng, lm phin xin li lc, ny o nhp tim thi, tit hot ng, hng ngy, thm cc, th t Tng ln Anh trong y th ri s c khin nhc, ny ni, tiu hay, ny, hi, em, thm, c c, theo n gic, ng, ng, khng, xong y th, khng c vut, bch ra li phi bm, nt, ngt, vut, t tri, sang th y l, giao din, Nhanh ny ging nh, trn ng, h outfit y l cc ng dng gn y nht mnh, vo ging, nh kiu nhim y vut, t di y l c thng bo y mnh thy con ny thng bo cng; rt, l, t u khng nhn thng bo Zalo, khng Nhn thng bo Messenger, Facebook, lun lun, gn, nh, l, mnh, ch, nhn, c mail, Facebook, bnh thng y m, th, hai, l, tin, nhn y phone ch y hin, th, N tuy, l, ngn, ng, ting, Vit c, h, tr, ny nhng m, ph ny, kiu, n, khng C p: cho lm v, n ch, hin, th c ni, dung t 3 n 4 dng thi khng, nhiu, bm, nt, ngun c, vo giao, din, ng, dng, mt fast lun, nhng, m c mt ln, nh, mnh, khng, hiu, th, sao ang kt ni in thoi, t Nhin n reset Mt ht d, liu, o phng, L, n t kt, ni li, vo bn, trong, tt, c d, liu bc, chn thng bo mt, ht m kt, ni vi, iPhone cng ngon, lm n khng c tnh, trng b, ngt kt, ni y l cc mn Tp luyn ny c rt, l, nhiu, nhng m ni, tht y o p nh qun qu lun, mnh theo di trch, th bc, chn y size, em cng, lm m b, nhp tim th n ngon thi Con ny th, khng c giy, php, cho, l, n ch Ly G Pad t in thoi cc: ci tnh nng, ny th chc khng, cn phi ni, ri huyt p, ny Cng thy my con, a Trung Quc m Ci, ny chc chn, l, o khng, thun thi C khin nhc y tm in thoi, em c.

My tnh na lun do qua ci t xem xu ny th c ting Vit Chc mnh khng, cn phi vo tng ci, thng, em xem, u c c cnh bo nhng tim bt, thng trong, cc, ch th, thao, ngh, ngi, v c ng na c, ny c Ton nhp tim theo, thi gian, thc, nh, nhc, nh, sc, khe ci, ny th n nhc, nh mt ng, lun, no l, vn, ng, ung nc, ny sau, ngi, l, tp, th dc ung, thuc c sch chuyn. I Hay pht kt ni in thoi em ti app microvit mnh y l, con ny ci ni, iPhone, rt, l, n nh, khng c tnh trng ngt, kt, ni, giao, din, th em, xem bn, ny y l, hot ng, ngay trong, qun, l, ng, h, mnh s, Cho anh em coi, kho m ng, h y hnh, nh ghp li l, clownfish Pro th phi ti v, n c ch ang ti mt cch, tuyt, vng, l, mnh, nh, ci, p y kho v, ng, h, cng c nhiu, pht, lun c c, mt Tm, a N khong c nhn na tc chuyn t in thoi sang ng, h, mc ng, h, c, mt t 3, n 5 pht l, lu y, a tip theo, xe mc thng, bo y nhn ch. U khng c mc khc, nhn, thng bo gi, l, thm, ch, c Instagram, v, Messenger, khng c lun, my ri th mnh s, test th, tc, nhn, thng bo cuc, gi, Dung Mt ny, cng, ok, ang, em, N, khng, n ni, kiu, yu, qu, ng, ch, l, Eo trn tay th vn cm nhn c th m em.

I xe my cc tnh nng v theo di sc, khe, nhng n, o nhp tim cng c kt qu, o rt l, chnh, xc, Nu, khng, eo, cng s, khng hin, ch s, o spo2 th, ch s, khng chun tuy, nhin, vn c cm bin n nhy Nh tht tip theo n bc, chn sai v, cng nhiu, mnh eo, i ng sng dy t nhin thy trong nc theo xe, my nhng em thy th ch. I vi cy nhy ci, t 1.000 n gn 2.000 bc c ti mnh ngi sao my xong li. I li Cung Ln ti v nhin bc, phi Nu m em, mun dng theo di sc, khe anh Mai Hng, like khng phi l, la chn, ti; u tin s; dng thc, t th, mai, vng, lai, vi s, dng, bt, thng bo cuc, gi, tin, nhn, Facebook, Mail o nhp tim 2424 sng mc 70, phn trm c vai, ln bt test, tnh nng, mn, chn, eo theo di gic, ng, t vin, tr c khong, hn 4 ngy mt cht, trung, bnh, mt ngy, ng, h, ny ht, khong, 20, phn, trm, h, hn, xu Theo nh micro cng b s dng 8 n 10 ngy th chc, l, khng, kt, ni hoc l, dng t thng bo.

https://www.youtube.com/watch?v=DHqB0W6hN7g