I i cht tc l n v ch, cn l mt triu ng v by gi, th chng ta s; cng nhau; chia s, k, hn, v, con Smartwatch, ny nh; u tin, th, n c nhng, iu bn, ngoi, mnh, ni, rt, r, ri n ging, con g Thit k, ra sao dy eo Nh v, vy chng ta s, n vi, cnh mn, hnh y y l, mt ci, im m mnh, thy rt ng gi, phn, khc, Tm, gi 1, triu ny khi m n c s; hu tm, nn, ips, nhng, m, mu, ca, N rt l trong mu en nhn cng rt su Nu nh cc bn, khng, kh, vo th bn, cn tng y l, hnh, oled c n ch, khc, oled c ci, im, l, ci, mu, sc, n s, khng c qu, l, rc, nhng, m ci mu en Ny rt su v, tt c cc: chi tit, th n; u th hin sc nt khi ca, chng, ta, nhng, ci, mn, hnh, nh th, ny cn khi m cc bn. I vo trong phn setting th, do l ci, phng ch, ca, n l, vn cha, tt nn, cc bn; vn s thy im d, nhng y cng s; l, ci, im, chp, nhn c v; chng ta cng s c sn y l, ngn ng, Vit Nam, th Y cng l mt im, yu m mnh git cao trn ci ng, h, ny bi v, khi n c ngha, Vit Nam, th bn, cng s, khng, cn lo n ci vic no b li phng nhng thng bo na nhng, ci, thng bo v, Facebook, gi tin, Nhn ny th kia c ngn ng Vit Nam, th n s, hin th, mt cch, rt, l, r, rng chng, ta s c y l, ba ci, phm, th bn, trn bn di s, l, hai, ci, chc, nng, v da th, mt ci, nm, xoay, Digital crowd; V: nu nh cc bn, nghe, nh, nhng m mnh, bm mnh, mnh, xoay, xoy, ny n s, c c; v, khi chng, ta, quay n s c tnh, cch, cch, cch, cch, cch, rt, tai, ting, ny khng, phi l, ting, i ri nh, N l, ting c Tht l cc bn, khi, h, xoay li Tri, i n xung Sng kinh khng v, khi cc bn, khoai, n cng s, l, ci, thao, tc, chng, ta, chuyn, qua nhng m; ng, h, v bn, cng s c; rt, nhiu, nhng, mt, ng, h, p, y Ni, Chung l y l mt con Smartwatch hn hng chn mnh rt hi lng di tm, gi 1 triu ny nu, nh bn, ang, thc, mc v, nhng ci, o v, sc khe, th, n s, l, mnh, nhng g, th y chng, ta s c; nhng, bi, ny Qua chy b, ny chy ny p xe nhy, dy, cu lng, bng, r, bng v, ngoi ra, nhng, th, nh, l, o spo2, hay, l, nhng, ci, bi, o nhp, tim th, ci, ng, h, ny n, khng c lun, tm, tr, n cng s c, th, hin, Th cho chng ta, ci, thng, tin, thi, tit trn, ci, ng, h, ny lun, V, tt nhin, th bn s, phi th, nhng chic in thoi, th, n, mi, c th, hin, th, c thng, tin, thi, tit ri, chng, ta, nh, th y th, mnh, kt, ni Vi: chic iPhone 13 ca, mnh, l, ci ng, dng, chng, ta c th, ghp, ni, th, n s, l y l, web Pro th chi m kt, ni, vo y th bn, cng s c; rt, rt, nhiu, nhng, tnh, nng, c th, sinh, trng trn in thoi; Th l chng ta c th s, dng ci, ng, h, ny s, dng tnh, nng, chp nh, ny khi m cc; bn; bm, vo ng, h, l chic in thoi, chng, ta, n s, chp xn, ng, khng v, hn na th, chng ta, cn c th; l, Bt ci thng bo th qua tin, nhn ny thng bo cuc gi, ny hay, l, a tay ln lm sng mn hnh, th n cng rt l y theo nhng di nhp, tim o in tm, ny ngoi ra, l, th, chng, ta, cn ci s, dng ci, Ng h ny c th, lm nh, tc, bng, nghe, gi n Cc bn c, th, bm gi, ngay bn, trn y ch, khng Khng nhng do chic iPhone ca, mnh, cha, gn, sim th, n s, khng th, gi, c v, chng, ta c th test Qua messenger.

I cc th mnh thy rng ci loa ngoi, ca, n rt lng v, n khng, ging nh, nhng ci bng nh Thng, thng, th, chng, ta, tng, thy v d, nh, l, kt, ni, nghe, gi, th, n s, ch dng, thi c, ng, h, ny n, cn C th lm ging, nh mt ci, loa, Bluetooth, cc bn, nhng m mnh, bm nhc trn in thoi; ca bn, th, n li l, ngc trn, ci, ng, h, ny mnh s, cho bn, nghe, th, nh y bn, thy khng Mnh, a ra ny lm con tim Ng y v do vn bn, quyn m mnh s, khng th, cho bn, nghe, qu, lu c nh, ni, chung y l, mt con ng, h, rt, l c bit: phn khc Tm, gi 1 triu ng v, chng ta s c thm, trong y l, dy Silicon Nu nhng bn, khng, mun, dng, dy D, ra nh th, ny, Ok, ng, khng, V c mt im c bit na y l vi con ng h, ny th n s; s dng, sc, khng, dy, nh, cc bn, sc, khng, dy, ch, khng, phi l, s, dng; Ci sc kiu tru nam, chm ging, nh, nhng, ng, h, khc, nn, n li to ra ging, ra, mt ci b na gi, tht cao cp; Ok, ngoi, ci, ng, h, ny ra, th, mnh, cn c thm mt chic, ng, h, anh, vi, m l, bwh L4; Th con ny cng s c mc gi, l, 50, ging, tng t nh con va ny nhng thit k, ca n, th s, classic hn n s, ph hp, cho, nhng, ngi, ln, tui, V d, nh, ph huynh, chng, ta, ch, vi, ngi, chy, tr, nh mnh, Ny eo th n s, khng hp, bi, v, n s, c s, dng, dy, kim loi y v, s c mu, vng, tt, c nhng, chc, nng, ca, con ng, h, ny th s, ging, tng, t nh, con ng h, va ny, thi n ch khc bit Vn thit k, khi m n s c ngoi chng, ta, l, mt ci, mu, sc, mu, vng, v, chng ta s c li thit k, kim loi bn ngoi ny cm ng; v n cng s, h, tr, ting, Vit, ging, tng, t nh, con kia, th nhng M n s c: nhng: im khc bit y l g th, nht, n s, ch c duy; nht mt ty, chn, dy, l, dy, thp, nh, th, ny m thi; Th, nn, n s, ph hp, vi, ngi, ln, tui, th; 2; l, n s; cho chng, ta Y l ci sc bng ch nam, chm nh ton, thy bn n s, s dng, sc, xu nam, chm y Th, nn, rng, l, v, ci, cng, ngh, th c th, n s, khng bng, ci, con kia, nhng m n s; cho chng, ta, mun, tc, sc, Nhanh hn rt nhiu, so vi con Anh c thng c dy, lc, no cng, nhanh c sc, khng, dy, v, mnh, th, kim chng, ri m mnh, thy c iu, ny tt c nhng, ci app yu trong, ny th, chng, ta, cng s, m rt, l d, Dng bn y setting cc th ny ri c th iu, khin c m nhc cao Th, do l, mnh cha chuyn sang ting, Vit Th nh, ch, n c sn y v, cn mt im na y l vi con ng h, ny th n s c chng Ta ty chn l, mu vng, ny mu en ny v mt ci, mu g na mnh, khng nh, lm v, n s c khng, nc ip67 chng Ci, th, vi, cu, lc b, ny th n s, c; l, thc, nc, ip68, n s, nhn thy mt t, Phn chng nc nhng, ni, chung, rng, l vi, kh, nng nc, ny th mnh, ngh, cc bn, cng s, ch s, dng ra, tay, thi, ch, ng, c mang, xung, h, nh, N, cht, m ging bit.

U i vi con mu vng ny. Do l ci dy, v n, hi c bit mt t, nn, l, cc bn, cng s c, thm, lun c mt, ci tool, c, th, thch li c ci, chiu di ca, dy, ny c th, tho, bt, mt ra, c c, ph, hp, vi, c, tay, ca, Nhng ngi nho nh mt t, th ly, cng s, l, nhng, im c bit: v y l, dy sc, ca, n nh, Ni chung y cho, SmartWatch m n li cho mnh rt, nhiu, n tng, khi m Hp, ra, khi m chng, nghim c; bit; l n S h, tr chng, ta, kh, nng m thoi, lun, cc bn N, ch, thiu, mi, ci, l, khng, dm t, xin na thi m chng c, sim th, rt, kh c c; kh, nc, trong, tm gi, ny v; ton, thy sao v, hai cu, ng, h, ny Theo cc bn th con no s, nh ngu, hn, cho mnh thy l con en ny ngon hn bi, v, n rt, rt ging vi, con Huawei video ca, mnh th dng li y c phi l, thch bnh qun mt, like share v subscribe, knh YouTube ca.

https://www.youtube.com/watch?v=0c1cQNxyQoE