0, Tm 380 mm cht liu ca, ng, h, ny l, thp, Meta v, nhum gfrp chun chng nc, l, nm ATM v, IP 69 anh em, Sao thy tiu chun ip69k hi him gp, v n tng, dng cho cc quy chun trong cc, ngnh cng, nghip, ni, mt c nhit, v, p, sut, cao phn, ny th c kh, nng, ngoi, chng, xm, nhp, T bi, ny m chng, nc c cc, tia nc C: nhit v p sut cao bn, vo tp69, cng l chun c l, xp, hng, aiki bo v, cao nht, p, kt, ni, l, ang, fit nhanh em, my th mnh ly ra kt, ni, t trc, Tt, ri, trong, hp, th, anh, em s c, hai b. Dy mt b, dy mu, rn ri v b, dy mu en dy eo theo, my th mnh thy cht liu n l, cao su nhng m n mm nh v; eo kh l, thoi mi, khng b, gy lm tay, nu m anh; em; u phn cht ny Nh l c 20mm cn tng th, kch c ca, dy ny l, 22 million chiu ngang y nu, nh m anh, em thnh nh ci, dy, 20ml c truyn, thng nh, ny v, lp, vo th, nhn, n s, khng c p, ong, em, ti v; l thn. My i to y m dy th b, l nhn n s, khng hp, l y y li th mnh mua ca, anh L Cm Huy, nhn, rt, l, p, anh, em, tham, kho, linh, ma di m t.

I m trong hp, xe c km, theo mt dy, xp, dm kp, quc dn, ny nu m anh, gp, n bt, hiu mua d, dng sc nhiu xe mt khong, mt ting, ri, l y km theo s c; thm mt t, giy, Hng, dn s, dng v; Trong y c km, theo 1 phiu cm n ny v y l, ming dn mn hnh ngoi ming, dn, mn, hnh, H, tng km, ti hi ngay trn mn, hnh, h, cng, dn, tng km thm mt ming, ri, tn, ca, ng, h, ny l, thanh m mt M tan tnh nh, l s, tng; u n d c vo con ng h, ny n c tru, ch bn b, nh l mt con s, tng ci, cm ny kh to chiu di nn, ti con 48 inch; chm nhanh, l, 43 mi ln v, mng, l 128 ti l, Qun phi em ca, chu vi c tay phi n 17cm ni ln th, vo n mi hp, khi mc mnh cm em ny th cm gic nh l mt con Apple Watch eo, my ko hm h, v vy mt thit k, l, ngi nam, Tnh v c phn tng lai 2077 ton thn my cht lng lm bng nha ti; u c: trng lng nh, nht, nhng m hai bn, ny th, em s, thy l, c 1, ci nem, lm bng, thp, Meta, ph, sn, bng m cm, gic, nhn, n sang Trng v lm im, nhn cho n hn, ng thi, th, n bo v; ng h, chng lao ng, tt, hn, anh, em s, thy l c bn, con c gi y Thc, ra, th, khng, tho c nha m t, xn, ri, nm, phn, hng, ri, Tip theo; Ny c hai nt cng, nhng m h, thit k, rt, l, thng, minh bn, tri, ny cng c kiu, nhn, nh, l, nt, Nhng m thc, ra khng phi lm sao cho ng h, ny n cn i hi ha nht c th lc ny th mnh thy C tit din, dn lp to v bm c ny; tt phi l, bm rt, l, sng, tai, nghe m nt bn trn, ny; l, bt, tt, mn, hnh, th, hai, l, thay, cho, nt, Bch, lun, Nt di vn, l, Bch, Nha v, ngoi ra, th, anh, em, Vo c c giao din ng dng na ng sau, ny th l cm bin spo2 y ny N l, n nha, Cn y lm cm bin bao nim tin, vo y l, chn sc n li mt trc n mt xu thi 2 cc trn di nh l Mnh ghp robot Grey ny chng li cho, mn hnh, khi m rt, xung mt phng y nh, mnh s; V d, nh anh, em, lm ri, ng, h, dng, ngay, th, mn, hnh, vn, rt, ngon, khng, vn g c, tranh, M1 c mn, hnh, ips, LCD vi, Kch c 1772 inch c nhit thng bo xanh rng online phn, gii, l, 280x 320 pixo vi, sng mc trung, bnh xng du ngoi, tri nng s, hi, b, quay xu vin en quanh mn hnh kh, mng v, nhn mt nht, th, nn, chn, nh, mt ng, H, mu en cm gic s, trn Vit, hn, 4 gc mn, hnh, cng, c vt, cho, cnh, v, hp, vi, tng, th, thit k, thn, my nhn p, hn nhiu v, cht lng mn, hnh, mu, sc, th, mnh, thy hi, tm, khng, c rc, r, v, sc Nt cha Bt Kh cm bin Xem gi, tt, nhng m mn, hnh hin th thi chm, xu knh, mn hnh, kh, bm vn, tay lng nghe, ni, chuyn s, dng trn, chic, M1, th y l, thanh trng, thi y ht, chy, l, quy, lut, v c y V cc tnh nng theo di sc, khe Ngoi, ra, th, em s c thm; v, thi, tit ny v, th, hai, l, khin camera, hong v, t tri s c; thm mt giao, din, vo ng, dng, nhanh, nhng, mnh, thy th thai l c thm do trong Khi mc g c ri em mun t di ln, l c thng bo hin, th c 10 thng bo gn, nht v, mnh thy l, n kh mt mo nha, Nhng m anh, em s, khng th, xa c tung thng bo.

I mun xa th bt, buc phi xa, ht y l, thng bo t, Messenger Facebook, ny hn ch, th, n vn, th, thi, khng c khc, bit g B, li nht ch xung, dng c ci g Phone n to v, hin, th c ni dung di khng; Hin th 1 zin, i l thng bo t Zalo ny vn khng, hin, th, tn, ng, dng, Zalo, anh, ni, chung, l c thng bo. I con ny cng tm chp, nhn c vo giao, din, ng dng th y l, hot ng, ngay nhng tnh nng, ny th c trn Word: ri y l cc mn tp luyn, th, thao, th, n s c 24, mi em, ny th, khng, c giy, php V: mnh khng nh gi, cao v, ti luyn th thao trn chic ng, h, ny, my o huyt p, ny th tt, nhin, mnh, ni, rt, nhiu, ln ri, my con ny o huyt, p; n khng; Ok, u anh vo li xem thng bo ny y l; Khin camera xung quanh ngoi, ra, th, c c tuyn nhc na y l, th gin, t th y Bo thc sport, ny ho au v, y l, ch Rp, chiu, phim, th, n s, gim sng, ln y l, QR code, ngn ti ng, dng v, kt, ni Vi in thoi ngoi gi g, i mt khu em th sau y hai, em th, i c lun, v n s c khong 11 mt ng, h, mc nh, em, l, nhiu mc km, theo mt mt t, kho mt Online II, Hm nay, th, gi, n, l, Mt con ng h, hm h, m li cho ci mt ng, h, mc nh, l hnh, con bm, khi mnh thy l, n khng, hp, l, lm anh, em, trong, ci, t th, n c chnh, sng y chnh, Roman reset ng, h, thng, tin, ca, ng, h, Cn li l, tt ngun thi kt ni Th ti App flash app ny th qu quen thuc vi, em s, dng cc, thng minh, gi r, ri v, mnh xc nhn l con ny kt ni vi cc in thoi iPhone v in thoi, ngon, lnh, nha, khng C tnh trng mt kt, ni, ch, cho, anh, em xem qua v kho mt ng, h, vo th, hai, l, thng bo thi y l cc mt ng, h, mc nh, ny v, em chnh, ci, thm mt mt t, kho mt online ngoi, ra th con ny C mt th anh theo, nh c nhn ti l, kho mt Online, no V, mnh thy Nhng mc Online, ny n khng, ph hp, vi, ng, h, ny a s ton ci kiu cute ci, dnh, cho, n l, chnh rt, l, nhiu, nha, thi, Cho, em, coi, Vy thi cn i l bng thng bo y c mc khc, th anh em, nhn c cc: thng bo nh l, Zalo, test tc nhn thng bo cuc gi, kh, lnh, Nhanh, nh mnh, thy l, cng rung trn con ng h, ny n ch, mc trung, bnh Thi i khi mnh, i xe my mnh khng nhn ra c cm gic rung cha l, thng xuyn, b b, l thng bo em y l, kt qu theo di sc, khe t nhp, tim bc, chn vo gic ng, so snh vi, chic, Huawei, ZTE c chnh.

Xc kh tt th n bc c lch khong 1.000 nc nhng tim lch, cht v theo di gic, ng cng kho k tap.

https://www.youtube.com/watch?v=hiyQDJw1RHQ