I i ban m ci tin, ng gi, nc, l c sc khng dy, my c mn hnh LCD, kh, p, sng tt, mu, sc, hin, th, p, nhng mn, hnh, vn, hi, lch, ln, trn mt cht, Ngoi, ra th, my cn bluetooth, 5.0 nn thi lng pin. Kh tt trung bnh, 5 n 7, ngy c loa, mic m thoi kh to v r, my c nt xoay Digital crown, l nt, Sn, xn, xi, c v, xoay kia, giao, din, t ong, hay, l, cm ng, tnh, khnh, p, thng bo ting, Vit, n c. H, tr thng bo Zalo, mt ng, h, c, ti 50 mt nhng, khng c mt ty bin nh c nhn c mt vi, mt ng, Kh, l, p, dng, vi, Apple Watch, ng, dng, kt, ni, tn, l m, Active kh, n gin, ch c ty, chn thng Bo v, tm ng, h, khng c kho, mt ng, h, chn, trn, app kt, ni, Ngoi, ra, ci, tin, v, thit k, l, khu, vc, dy c nt, cht, gi, dy, ging, nh, Apple Watch, c; dy, eo s, khng, b, tri, ngi, ci, mu, ph k, khc Nh gi c nhn ca, mnh v, w560 nn mua bi mc gi, qu cao o nhp tim th, gim, hiu, nng lag l, kt, ni vi in thoi, khng n nh thnh, thong b, ngt kt ni, Smart th, ba bn, nng, cp, t fk by tm; l; Sk88 hai con gi, l S6 pro vi mc gi, khong, 590k c cht thit k, ca, em VAC, ny cc, k, ging, thm, ch n cm thy ht cng ging, lun theo mnh thy hon, thin chi, tit dng in p, ca, bt, phi ti 99 phn trm Mn hnh b lch hn hin th, mu, sc, p, kh, sc, nt, nhng m tng, phn mu, sc vi, cao cho cm gic mn hi b, loa bng, my c nt xoay Digital crown, vo phm sn hot ng chun cm bin o nhp tim cng chun lun Phm xoay i m ng h, kh l, nhanh chng, nhng, vi, giao, din, t ong khi di chuyn, hay, l, xoay, rm, vn, p, giao, din, mc nh, ring k, mt m, my c loa thoi nghe, rt, l, tt c bluetooth, a phng tin, nghe, nhc, nh; L mt loa, Bluetooth, Mini p k.

I keep live: kh d s, dng ty, chn, thng, bo c, chn c nhiu, thng bo nn, tt, nhin, l, c c; thng bo Zalo, trong, khoa, mt c 11, mt ng, h, nhng, khi, mi, mc ny, mnh xinh, ln, ng, h, th b, li hin th Mt gc nh rt l, xu v c mt Warface, ty, chnh, cho, nh c nhn, mnh, ngh, l vi mt mt, nh c nhn i km mi 23 mt ng, h, thang, my l, qu xi, ri v, a s cc ci mt theo, my Kh l, p. V: vn thng bo l, mt im x, rt, l, li khng, hin, th, ni dung tin, nhn, ti phi bm, xem th, mi c c, t tng, p, mt s, f, khng, hin, th, tn, l, Zalo, thi lng pin, ch khong mt ngy, kh, l km nh Gi v: p k88 Nu nh m anh, em eo, chi, th, kh, l, n bi, so vi cc, loi my foxconn Apple Watch, th sk88 gn du nht, nhng m thi lng pin li ko mnh ngh nu khng quan, trng vn, pin th ci, my ny kh L: okay tip theo n hx 6 hay, cn gi l, flight 2 vi, mc gi, kh cht ln, ti 1 triu nm thm 200k na l, ng th, mua c mt, chic Apple Watch series, Anh quay, vy C dp m gn, Ngang, Hng, xn, th, vy, l, Bi ht kinh 6 c mn hnh cn i nht hin ti trong khi a s cc: khch hng phn, ko khc mn hnh, rt, l mt cn i Ngoi ra c sc khng dy nh, l, w56, nhng c nt xoay Grow khng, hot ng c phm back Sn hot ng, rt l, ngon mn, hnh LCD, rt, p, sc nt, sng, cng, tt, khi m nhn, ngoi tri, cn Tui 30 mt ng, h, mc nh trn, my c mt vi, mt ng, v c mt mi, t, p c su trn, p, kt, ni, fit.

life, Cng tng t nh, p, k88 c 10 mt ng, h, trong, kho, v c mt mt th, bin thong c nhn c ty, chn, nhiu, thng, bo h, tr c Zalo, my cng c loi, mic m thoi, nghe gi kh To phn mm cng, tng, t nh; L p k88 thng bo cng khng ngon cho, lm nhng m c ting Vit rt, tt, tip theo, l, thi lng pin, cng kh km, ch c mt ngy na Bt, tit kim, pin mi ln c hai ngy v vn Nhng tim mnh, nghi, ng, l, gim, Nn c c: nhiu ln vn, ng, cao cht, nhp, tim cng vi, Apple Watson, phim hot hnh, a ch s, xi, rt, l, nhiu, thng, l, nhp, tim ngh, ngi, nn, kh nng, cao ht; 6; l cm bin o nhp tim gim theo; nh gi, ca, mnh V: hot kch, 6 l, khng nn, mua, bi gi, qu, cao gn, chm, vi, c Apple Watch, seri 1 li nu m, pin ko nm xoay gim thng bo khng, ngon, ch c mi, ci mn hnh, ko li thi, Sao n bt tip theo; l u68. Mc gi, th khong 580k kh, l, ngon thit, k, vung, vc, v c cm gic nh, hi, th, nt xoay, i d Grow xoay c nhng m khng, hot ng, lun phm, back th, l, xi c, my cng c loa mic m thoi v, cht lng, l, Kh l tt cc thao tc vut rt, l, mt mn, cc, im nh thnh trng, thi, l, vut c thng bo giao, din, t ong cung di chuyn, mt hn cht, so vi cc, cy somewhat v k, khc c bit: l cn su faceplate hot hnh, ng Kh l p v b, mt ng, h, bnh, thng, c bt, ng, h, k, chnh theo, nh c nhn, p, kt, ni, l, Viber, cn ty chn thng bo nhiu, ng, dng c h, tr Zalo, yu, vic, ca, l, thng bo ting, Vit c du b.

Li kh c giao din, my l, tng anh, khng c ting Vit cm bin o nhp tim xn, ch, khng phi ch soi. I i nh l w562 l mt Kch 6 ci cht thi lng pin mc trung, bnh em s, xi, c; hn, 1 ngy, Nu m nghe, gi, ch, ng, thng bo l, chnh th, gn, hai, ngy theo, nh, gi, ca, mnh, th, khng, nn, mua u68. I phone thng bo ting Vit li mn hnh mc trung, bnh nt, xoay, gim, Nhng c ci, l c, o Nh tiu chun v mt ng, h, ng c, o hn 2 slot cn li khng li cho mnh, nhiu, n tng, l, h55 gi khong, 600k v; T55 khong 4 cho 50k nng cp, t t500 vi, ht nhau Long kch c l, ch 40b cc k, ph hp, vi, cc: bn, n, hay, l nam, tay, nh, Thit, k, v, thn, my Kh l, p, rt, l, ging, hng, tun c nui xoi. I t lau xoay c nhng m khng c tc dng g phm, sn Bch hot ng, tt n cm bin o nhng tin, gim ch, lm n ng, ngoi ra th, my c loa mic m s, lng loa, mc d, nghe, phng, kn, mn, hnh, cng, tng, T nh l u680 cn xng b, cao nn pha trn cht lng mn, hnh, kh, p, v, sc, nt, n sng, mc trung, Binh, My s, ch, cn 9 mt ng, h, vo khng c mt quy, trnh, theo, nh c, nhn, p, kt, ni, l, fanpage c, N gin, khng c hoc, ng, h, qun, l, thng bo c ty, chn nhiu, dng c h, tr thng bo Zalo, thi lng pin mc trung, bnh ch mt ngy, nu, nghe, gi, nhn, thng bo cui cng; l, t55 rt, ging vi, u68, tn, 5 Thit k V: nhm mng, Kh, l, p, Nhng m nt xoay.

https://www.youtube.com/watch?v=6DWK1Hp9Ijk