I ng h: mi nht ca, halo, l, rs4, vo rt2, cng xem review no m nhc kiu ng gi, hp, ca, 2, lu, vn, vy, trong, mi, Smartwatch, ca, h, ti u c chi ph v, sn xut, em phn bit c thm v cc; phin bn ca, Hello th dng RS, cao tt, hn ca, mn, hnh, amoled Protein l, dng gi r, hn ca, mn, iPad hoc l, t vi cc, thng s, th c hai, cng c tnh, nng theo di sc, khe, ging, nhau, nh, l, c 12, ch tp, luyn, th, thao C gi scue2 theo di nhp, tim v c cc: biu mt cht, th, rs4 c bluetooth, 5.1, cn RT hay l, bluetooth, 5.0 thi lng pin ca, rs4, l, khong 10 ngy, cn r t 12 ngy hai lu, ri F4 th mnh mua mt triu su v. U t hay l, gi 900k, Linh, mua, th, mnh s, di m, t video, trong, hp, th c km; theo mt dy, sc, dng, thn, t ny v; li khi, ca, n, rt, l, mnh y l, dy sc, ca, rf, 4e V, em c th, dng, chung C cho nhau nh, Cn y l ca, trc r T2 thi gian sc cng mt ting, ri, l y phun, Nu, pin t khng, cn trong; u tin, minh s, nh gi v, thit k, ca, rs4, dng, mt v, trc, khng, c qu, nhiu, iu, ni v; Em ny v kiu dng, rt, hp, quc, dn, ri, kch c chiu di l, 452 lich Trung, anh, l, 372 v, mng, l, 112, l, em ny mnh cm nhn, eo, Th, n hi di nn, l, qu, khch, em c, chu, vi, c, tay c 16cm, ni Ln l, ok cng my cht liu lm bng nhm, ph mu, xm, Sn, cn sau lng, my vn lm nga, thi c mt nt cng duy, nht, bm hn cho cm gic, cn tay im nhn to s khc bit: duy nht ca, rs4, lm quai dy, trn, Khung my nhin kiu n c in v, mnh thy l, kh, p, dy eo, cng, l, mt im, mnh thch trn rs4 dng, cao su eo kh thoi, mi, v, thn thin vi da tay qu h, dy cng, rt, sng to nhn l, v, p, anh, em, Thay th dy c 20ml, OK, nh, tip theo, l, RT, hay hay, cn gi, l, li F10, em ny cc c; 4575; v, mng, l, 121 ch, ny th, tun anh, em, phi c c, tay to mi, eo, T c c, nhn, mnh th thy em li C: kiu dng qu, l, quc, dn d b; rng hm; u my cht lng cng, l, nhm, ph sn, xm, sn, c hai, nt cng, ny tt, bm, tay, nt, trn, bt, tt, mn di l, vo tp, th, thao, sau lng, my lm bng nha, bng, xng, Hi km Xem dy, eo cht liu cao su cht lng, tng, t vi, rs4 c j20 thnh khng, th, thay, th tag; v, mn, hnh, ni, cht, tng, quan, th rs4, vo T2, khi khc, bit vi, tm, nn, amoled, v, ips LCD, ng, khi, mnh, cnh, nhau, Th tm s, Mnh nhi, ti l c hai; mn; u l, mn a protein; hai th, mnh, xc, nhn, l, c men, iPad LCD, p, nht ca, Smart Hero s, dng dng M ny; nu m anh, em nh, mua r, T2, l su l, ls05 y th B: ngay nh i v nn nng cp ln, L, tai, hay v, mn, hnh, p, hn, v, gi n ch, tranh, Khong, vi, trm, thi, kch c mn, hin, th, ca protein hay, l, 132 inch, phn, gii, l, 360, x, 360, Pixel nh, mnh, ni, th, sc, Nt chi tit hin th, Rt, tt, mu, sc, rc, r, ngang c vi; mn hnh, amoled, Tuy nhin, Tht s, nu anh, em, khng, nhn, trc, din, m nhn, nghing vn, thy mu en khng su sng mc kh xng du ngoi, tri d, nhn knh, mn, hnh B: vn tay nghin V mnh thy l, vin mn, hnh, khi, nghing c nh, sng chiu, vo th, c mu, xanh, ngc, rt, l, p, hoa mt ng, h in c 26, mt v c mt th, n theo, nh c nhn cm bin, gia c tay, Xem D: rt nh v, hin th, nhanh, tip theo v, mn hnh, ca, rs4, th, c dng, mn, amoled, nn, l, chi, tit hin, th, rt, ngon, sc, nt, cao nhn, cng, ty, c mu, sc, rc, r, v, sng cng, rt, tt, mang c, kch, c, 178, mnh Rt rng mnh c, o th th vin mn, Xem, tng, ng, vi, Aqua series, 4 Tuy nhin, cm vin di s, hi di hn, xu nhng m khng, ng k, nh, l, anh em, nhn, cng, kh, nhn, ra, vin vt, cong 25 D, rt, p, bi, bng, Lnh knh mn hnh, bng, vn tay t cm bin do c: tay, xanh r, nht, nhng m rt, tip li khng c tnh nng mn trn on Display hoa mt ng h in c 28 mt l c mt ty bin theo, nh c nhn, giao, din, trn, Gs4 th c my khc mt xu ri, cn li th gt2 cng tng t nh my con ng h, hi lu khc y l, thanh trng thi, ny mnh thy l, n hi, lc lc, nh c trn, 2 thit b y bit hn pso2 theo gic, ng, Mnh eo cng, lc c hai, ng, h, th, n cho, ch s, kh, l, tng; u nhau, thi, tit ny, th, nhn, trn, ht bn, p, hn, a th gin, t thi gi ly, vo em.

I mt ng, h, n s, cho khong, 5 mt ng, h. Mc nh l, anh em, ci, thm c mt mt t, kho mt online l, mt tnh, nguyn theo, hng c nhn, vut, t di ln, vo Giao, din, ng, dng trn cc. I lu th khng c mc vo thng bo nhanh, anh em ng thng bo nhng m trn, p bn, th may mn, hn, l, thng bo c; nm, ngay hng; u cho, anh, em, th, xem, mt, lun, c trn. U t hay ny: anh em phi vut, n 23 hng ng dng, khi, mi, n c mc thng bo xem, khu th hin, ti h, fake nhn, p, hn ri khng, cn b li gin ch na ci, ny th em thy th, l, mn, hnh, ca, chic, Ri p b n p, hn y l, thng bo t, Zalo, trn c hai ng h, ny y th, vn b li ngt Th xung dng khng, hin, th Limousine. I y l, Messenger Facebook, ny trn OS 4 y nu m thng bo di th n s b; li mt du lun, Th Hin, th c khong; 10 thng bo gn, nht, em v, vut, th, n hi, Lc nh, lun, vui, trong, giao, din, ng, dng, th, Mnh thy ri, p bn n mt m hn, cn T2 n hi lc lc mt xu khi, trng rng, th c hai, n cng, ging, nhau, thi, em mi, ny th c trn Word: ri cc, ch th thao, ny ging, ht, nhau, cng, 12, ch tu, ln V c: hai: u khng c GPS; Nht k, cp, luyn, ni c; hai; cng; u c, kim nhc Chu s; tinh ny; cng, ging, nhau, th, c chnh sng! I mt ng h, thng tin ca, my v tt, my lun test, tc nhn thng bo cuc gi, Oppo; S4, Pro T2.

U c: tc nhn thng bo nh, nhau cho, mnh ch, cn test ri b lu k, thi rt, nhanh, cng, lc vi in thoi, lun, nhng m c mt vn, l do S4; v! U t hai! U c cng rung cha mc trung, bnh cho, l, khi mnh. I xe my cm nhn rung ca, mnh trn ng, h, ny n rt l, t ti l, cuc gi, l, thng bo thng b, nh kt ni vi in thoi anh em ti app parafin th mnh thy hin ti kt ni, trn iPhone v cc in thoi Android n nh ri, khng c tnh trng thnh, thong, ngt, kt, ni nh, my con ng h, hello c na y l, v theo di sc, khe hng, ngy ca, mnh, ny trong biu, nhp tim ny, th, b, c th, v, chi, tit, trong, ngy, lun, cn Theo di gic, ng y th mnh thy l, n, khng c nhiu, thng, tin, nh, no anh, em s khng, bit c: l, nhng, tim ca, mnh, trong, lc, bun, trong, mt sport, Nu, nh, m anh, em chy, ny i b, hay, l, p, xe, th, vo Trong p n s v, qung ng, tp, luyn, t iPad vi in thoi, em t gic, th, ng, h, n, cng c thai tp, luyn c c; lp, nhng m con ny th, khng c GPS, ch c duy, nht, l, p, xe, th, bt, buc phi cn Vo p, th anh, em, mi c th, l s, dng c khi, tr, chi, mt khu, lc, ny th, n s, hin y nghe, ting Anh, ny mnh thy cm, khng, chu, c Anh, em phim hot hnh for a trong, ny th, rt, tic, khng c h.

Tr xp ch c Google phim thi, qun, l, ng, ng, l, tr, em, chn y khi format, ng h, y y l, mt thng bo trn in thoi, Android, th, n cho, ty, chnh, thng bo c tt c. Trong p ca in thoi gi, trn in thoi, iPhone, th n, ch c mt vi, p, v, n c mc khc, nhn, tt c cc, thng bo khc, thi, a tip theo mnh thy khng, thch, l, khng c tnh, nng xt, thi, gian, tt di c tay. Trong du th anh em, sao tt th, cng, ch, khng, Nu m lc, ng em ng thai pht, l, mn hnh, sng, lun theo di sc, khe, mnh, eo, c hai, ng, h, v c, ga mien chim, 45, test c 36 ht ny nu, ch s, lc Nhau mt cht c th l do mnh eo lch khu vc, nn, l, khng, ng hoc gaiman, o theo thi gian thi y l, ch s chun thi tip theo; l theo di gic ng, i C ba cng. U l ch s: nhng mnh, thy l, chnh xc, thi, gian, ng, l, tt, nht, l, rs4, mnh, tnh, gic, ng, tm, thi gian, ny v, nm nghch in thoi n ti gn 8 gi, mi, dy, v, n bc, chn mnh t i v n ngm trong 180 nc khi cc ch s, ra nh, sau Gaming, tnh ra, l, 170, nc rso4, l, 179, tht s, bt, ng, chnh, xc, ca, rs4, n bc, ci thin qu, r, rt, Cn y l, thng s m bc, So snh trn c, ba ng, h, em, tham, Kho nha thi lng pin thc t s, dng hai lu, cng, b, vi du S4 l trung bnh mi ngy, RT, hay Em, i mnh dng khong hn mt tun cng, hai, ng, h, th, thy l c hai.

U c: cng sng cao nht, ny thng bo nhn, Xem, xem, nhau bt, auto o nhp, tim v, khng tp, luyn, th, thao c em theo di gic, ng, th, rs4, xi, c hn, chm, ngy, trung, bnh, mt ngy, ht, khong, 10, n 15, phn trm, cn Rt2 th pin c nhiu hn ti hn mi ngy cht mi mt ngy mt khong, 8 n 12 phn trm, pin theo mnh thy th c hai thit b khng chnh lch qu nhiu phi pin, sc th cng nhanh nn, l, tui, anh, em, chn lng nh, Gi c nhn ca, mnh v, hai, Loser S4 verity hay, l, hai, Smartwatch, ng, mua, nht, t thng, hiu, ca, halo, rs4, vi, mc gi, 1 triu, nm, l, qu, Ok, nhng, tic, l, khng c GPS, tp, luyn, mn, hnh, rt, p, tin, tt, v, thng bo Ngon hn theo di sc, khe n, Cn rt2 vi, anh em thch mt trn, th nn, mua em, ny gi, ch, hn 900k qu ngon ti ch, ca bn, iPad, LCD, nhng m Hin, th, rt, p, tin, cng, Chu, Tuy, nhin, ch, giao, din, h, iu, hnh C m thi c hai mu, hot ny, nu c kiu, dng c in v.

https://www.youtube.com/watch?v=Ka6cyME82UY