0 c zipit, gora, h, tr, th, luyn, v, ch c 9, mn th, thao Cc: tnh nng th ton, l ngi theo di sc, khe nh, l, o nhp tim ny, Steel, 2, xt mc cng, thng, sn, chng, nc, l, 50, tin v, rung ng, tin, l, 205ml, khng, h, tr, loa, mic, nh, gi, khng, c b, nh trong, anh, em, Mnh nh l vi mt s loud cao cp, gi 249, cn thiu, vo t, th cng, rt, l, ang, tip tuy, nhin, vn c ti gn 12.000 ngi mua, ng, h, vi s tin, ln, ti hn, hai, triu, ch, gia c trc, khi m bn, thng mi, Chnh thc mt pht, qung, co, mnh mi, lp, thm 1 knh YouTube, ch v, Crystal trn vi, cc d, n tim nng, anh, em theo di v, tham gia nhm, telegram, gi v, cc ca, mnh s c nhiu, ko chung, thuyn vi, mnh cc, ngon da tng; Kinh t mc my con snowstorm sai c ca: trc 20 feet ny mnh thy l, thc s, rt, l, sng to v thng minh anh, em, Bnh, thng, l, nhng, ci, hp, giy c nhiu, anh, em vt. I ng khng con ci hp, ny th anh em th tn dng, lm thnh cc, sc ngon tho ci dy, ny ra cho em cm vo in y thng em coi Ti sao li thng minh th Ti v kia dock sc, ny nht vo y khng, lm Sc anh, em c ln, va p, va, xe ca, ng Logo, ch t rt, p, lun bn, trong c mt si dy s qua y l, dy xanh ngn con ny.

I tnh nng n gin, nhng m sch, hng dn, rt, l, dy c nhiu, th ting, Cn nu m em, khng mun dng trn, ci dock sc, ny tho ci, dy, sc, ra c sc, nh bnh thng, thi y l, sc dng, nm, khng, ht, eo, trn, Tay em hy phn tch cm gic mnh nh ngi ti t tng lai em Mnh khng, nh, l, tng, xem, ci sau cc, dng vng tay, ny l, phim vin tng; no na theo, mnh y th, sc, ht, ln, nht, t chc Event, ny duy, nht, l, Thit k, tng lai c l, n dai 554 rng 20 26 inch, n nh l mt ci di vng, ny m trn c tay lun Tuy, nhin, th, ci mng, ny y ngi chnh, gia y l, 136, L y l, tun c mt c tay, chu vi, Tm 16 cm? U ln th em hn hp, l, an ton b cung my ny cht liu lm bng, kim loi v, dy eo Th rt tic, anh, em, khng, thay, th c nhng, ci loi, dy, truyn, thng, th gii, ny th, em c th, bm nt ny. I sang ci dy, say nhn nu m tay, mnh cng thay nh y cn dy ny th bt c vt, thi Nu m chng may em l, bt, Th, hng hai, si dy ny th rt kh; u m tm mua Anh, hng bn phi ny em s; Thy l c 3 ci l nh li ti th y chnh l, phn, cm ng hm th, mt lc, va th n s c rung phn hi, l, c chc, nng quay li bo l, bt, tt, mn, hnh, ni, Cm th phi mt ci, lc, kh, l, Nng tay mi c ch, khng phi l, anh em s, nh, vo n nc.

U My ph: Tnh ton nh ny trnh hot ng, gy ra tnh, trng, b, nhm Tuy nhin th li Hi, qu v, phi mt thi, quen s, dng rt, l, lu th, anh, em, mnh, nh, ri, ci, khu, vc cm bin, ny bm cho, chnh, xc, ch, Cn chm n lnh ch khc l, khng c mn, hnh cng, l, mt im, sng th hai, trn, mpx, mn, hnh, amoled, ny c un cong 92 vi, quy trnh, un 6 bc v lm nng, 700 C cong, vo c nh, vy, sticker mn, hnh, hin, th, L 27 inch v mt im, nh l, 206 x 640 Pixel mu, sc, rc, rm v, sc nt, cao sng, nvx, t 400 lt Nhng m thc, t mnh xi, ngoi tri, ti sng khng cao mc d, mc sng, cao nht, knh, mn, hnh, rt, mng, hai, Tay dng men, ui cong ny anh em thy trn cc, dng nh, l, Galaxy fit 2 pro cng tng t nhng m khng, cong c nh th, ny nhc, im, dng M ny, l c thng bo pha, trn, hi, kh, v, bng r, knh mn, hnh, Nu; Anh em c vn ph tay xung xem, th, rt, l, kh chu, cn thng bo pha di th, ngc c tay ln th khng, sao tip theo c cm ng khi, vut, tri, hay, l, phi giao din, i khng c mnh, khng r, l, phn cng v Cm ng hay l do phn mm Lt na nhng m lm gim s, tch t tri, nghim trn Everest x.

I ng k mt iu na m mnh hi Nghi ngi l, dng mn, ny rt l d, va chm v, gy xc, ci, n v, mn hi, ph thch, n c tnh nng only srey tay, cn gi, l, mn, cho n s; c 2 khu vc, hin, Th do th nht di ny th hai y nu m h da th mnh ngh, l, n s, hp, l, hn con ny. I tnh nng n cng ging, nh Min 6 thi nhng m mt ng, h, anh em s, ch, ci c hai mt thi, ny rt, l, tic, nu, m c 45 mt anh, em thay. I trc tip trn y mnh ngh l n s, rt l, nhiu thnh, trng thi, ny vut t tri, sang l, mt giao, din, vo cc, ng dng, nhanh, anh, em, th, xem c thi, tit ny lch, khin nhc, khi m thm cc ci tnh, nng y Em vut t phi sc, l, giao, din, ng dng ny cc, mn tp luyn, th, thao, th, ch c 9, mn thi, N c ny mnh thy l repair cc km, ngoi khu, vc, thng, thong, nh M mnh, bt 23, pht m n, cng, vn khng, nhn M khi nhn xong ri, th n ch mt hai vai, con cho, mnh chn, mnh cng ch, test GPS, con ny lun, o nhp tim th mnh thy em em, thch n cc, k, nhanh ch, mt 12, giy hin, th, lun c cnh bo nh, mnh, ang, Cng thng hoc l, c gin, thoi mi theo, thi, gian, thc, lun c biu, hin th, nhp, tim cao nht v, thp nht na ch b, sco2 ny th mnh, chi, thi, t xc, mc cng, thng, lun, thi, tit bo thc, trong, phn m ny, khng c Toss co, eo tin, nhc, vo ci, t th y em, v, chnh c sng, auto ny mnh ang mc cao nht v, thi gian, sau, t 5 n 30 giy.

I l ch mn, cho c xt c thi, gian, n bt, tt ci, ch, ngn, tr lun. Con ny th tnh nng t thi, l, n cng, khng c nhiu, trong mc Ci, t o vut t di ln c thng bo con, ny n phi hin, th c 20 thng bo gn, nht, em, v, hin, th c ni, dung rt, l di thng bo T Zalo khng hin th tn ng dng Zalo, vo vn b, li l, th xung, dng c hin, th biu, tng, thm, mt g y l, mt tin, nhn, t Messenger ny, thng, ny tin, nhn, ny y th, mnh, cp, t mt, bi, rap ca, Thu Ken Rt l di lun, phi n Thc dng em Em, ny th, mnh c kt, ni th, hai, thit, b, 1 ci iPhone 10 ngi v ci in thoi Android, ny th, thy r xe ti actress v, kt, ni, thi, ng dng, ny th anh, em, qu, quen, Thuc ri mnh s, khng, cn phi gii thiu nhiu th, cn cho em coi kho mt ng, h, thi c mt th, mnh, thy khng c nhiu, trong khi con ny n ra, mt c khong, 15, ri, l, khng c mt th bin theo, nh c nhn. Ci c mt bn, th, ba anh em ti thm p notified for devit nhng m n ch, h, tr trn in thoi Android thi, cn iPhone th s c mt cch, khc, trong vng, ny anh, em, nh, mua, t Pro th n s c nhiu, tnh, nng, Hn vng vi c nhiu, hn kho mt ng, h, ny T n s, ly, t kho a minute; warface.

com s c: rt, nhiu, anh, em, ci, thm c, vo sch, th, thng bo cuc, gi d, cho, ny l, kh, mnh, lun, eo, trn, tay, mnh, vn, th Cm nhn rt r, rng n bc, chn th, mnh c tng, t m nhm. I li chnh xc l, ‘2 bc, th em bit cch thin, ch, l, 326 c lch 66 bc c ci, l, n bc, theo thi, gian, thc, lun, tin s, dng, thc, t, mnh bn, thng bo mang, sng, t ng, thi, gian, chu, mn, 20, giy v Cc bn tm t ng, th, pin xi, xem c gn su ngy hm, nay, trung, bnh, ht, khong, 15, n 20 phn trm thi gian, sc li mt mt ting, ri, l y nh, gi c nhn ca, mnh, v, mi kch thch, lm khng, ng, mua, bi.

https://www.youtube.com/watch?v=Z-vhQTPZVBU