000, thi Nm su trm nghn nu m xt, ra th thit k, ca, em, n tng. I ging sn phm cao cp V d, nh cha Huawei, cn hn ch ci nng bc, x, th, kh d, tnh, nng y cng, kh d, nh ca, ai c th, xem phn, ny v d, nh, mn, hnh ln, ny o nhp, tim o, expresvn Hm, nay, Th mnh s, chia s, kia cc bn b, ng, h, gi r, mnh, va sm c ny ch bit; ri m bn, xem, nh, m nhc, m nhc qut, i trng l, nhn vt, chnh, ca, chng, ta, chic, hay, Cupid, Evo v; khi bn, mua, chng; ta S c mc tng i to nh th ny hin ti th nu bt, rt, l bc, gi, th, c th, ch, hai, pha, trc level bn s c, mc gi, c, th, ca, tm, 600, nghn mt qu, nh, Hng, Yn y l, s, Hu em, thm, ch B, tham kho phi c mt s, thi, im n v, hn v, tm 570 nghn mt thi bn; i y l, sn phm bn, chnh, hng, l, ka moher, Cc, bn c; th, gi, l, chng, ta, mua, v, nu, khng, thch, chp, tn, thnh, bt, ch, thoi, Mi gi na By gi, mnh s, ni, n, phn, chnh, l, thit, k, cng, nh, nh, cm nhn, ca, mnh bc, ny; u tin, thit k, ca, n, rt, l, ging, nh, sn, phm trc us en 62 l, trc, khi, ca bc; s tr y mnh, tng, Lm mt ci, phn, mn, hnh, nh bn, thy n s c, lm cong 25 D y to li mt cm gic, but trn xung di kh, thoi mi trong khi, kch, thc, mn, hnh, b to v phn dy ny y D, nhin l, chng, ta, cng s; Thay th c nh c th phn y n chng ta s, thay th, kiu, giy, bnh, thng, thi, cn s c dy, ng, h, nha cc bn s, tho, ra y ny th hin, ti mnh, cha, chnh, xc c sai, bao, nhiu, nhng, m vi, kch thc, Ny th mnh on s, l, 18, truyn, 20, v vi, loi, dy, ny cc bn, tm, kim trn, th trng, cn thay dy da thay nhng loi dy cao su khc cng d, Ci mnh cm nhn, th vi, ci dy, mc nh, nh, ny nh Cm gic; L khng b bm m hi du vn tay qu nhiu 10 ngi kh chu, th bn, eo, thi, gian, lu di c bn V c bit ti khon ra m hi vi cc: b: ci dy, ny mnh gp, ti n Tuy nhin th cm gic n s; Hi cng mt t gi, nh, con lai pha mt ci, chng ta s c; nhng cm bin cng, nh 2 chu, dng sc y n s, dng loi, chu, sc, kiu 2 chu, bnh thng thi online bnh, tri cc bn s c mt phm, giy, ng, vai, Tr l, bt tt mn hnh, cng, nh, phm, ngun, lun, nh, v, bt; u c ny: chng ta, cng s c; tui, kh, nt, chnh, l, ip68 bn bi li thoi, mi lun, con xt v, yu, t hon thin mnh thy rng bp b mt sn phm Cho hon thin tng, i l tt c th khi mnh s c nhng phn vin ny cm gic, khng, ngh g, qu, tip theo, khi mnh s; v, nhng phn, V d, nh, Pht, cnh bn di dng s qua nhng phn vin nha, ny khng cm gic.

L n b ra cng th, ci g c v, v c bn vi, nhng ci, phn, thit k, ca, n cng, nhp, phn hon, thin th, mnh ngh, rng y l, mt sn, phm, trong, tm gi, nm, su trm, nghn, Tuy, nhin, hon, thin ca, n, mnh, N l mt thm, ch c th gi, l, hnh hn, Xa, ln, nhng, sn, phm, khc, cng, tm, gi m, nht, 500.000 vi, em, ny hon, thin mnh, rng, Ok, lun, xt, gii cm gic, eo, Thc s, th em, ny tng. I sau khi m trng lng ca, n s, truyn, nm, nay, hai, ga m thi, V, khi chng, ta, eo v, cm gic, rng ci phn vin tay, ny n khng b, git qu cng, l, nhng phn, cng, Vit bn, thy rng n ht, b b, qu Nhiu vo tay, vo mt im, mnh thy th v na ch l, ci phn vin ny chng ta s; v, bng kim loi, nh, Con bn, ci, vn s, l, nha thi, nhng, vn, tng, th, em, ny cho mt ci, cm gic, eo c th, ni, l, Thoi mi v khng gy, kh, chu bn, gy, kch, ng da, so sao lm Eva no m th, nh bn, thy trc, hay Festival, ca, mnh, ci, cm bin ca, n nhiu, t hn, so vi, trc y vic, mi35 thnh ra, ch v, vy lm mnh, eo, Mnh thng b hng ci phn cm bin ny ln tay, cho vi, trc khi ti v, ny chng ta phi khng in t n v cm gic; u ca, n s, ok, hn c ra, ni, phn, mn, hnh, ca, Chic, phi v, ny nh cng, th, em, N s kch thc mn hnh, l 154 inch tng, i to khi m xt v cc: yu t chiu di v, chiu rng v, phn gii s, l 200, x, 320, nhng m c iu, ng, tic, chnh, l do mc gi, ca, n tng! I r v tm 5 n 600.

000 thnh ra em ny s; ch, chp, ng, l, n trung, hc, PT, l, thi V; khi bn, nhn, vo nhng, mu en ny, th n s, khng c qu su anh bt, chng, ta s, kch thc to hn hin, th; Cng nh mn hnh cc, thng s n s, ci t hn, ni, v, sng em, th, mnh, ang, mc ch, l, mc Min t c li khi bn, nng, cao hn na th, chng ta s c mt sng, mn, hnh, c th, gi, l, rt, cao v Cc bn c: th nhn thy phn trn mn hnh v, ang b, chy ra, nhiu, ng, khng vi, cc bn, th, mc sng, mn, hnh, cao nht, ca, n cho, chng ta s, dng ngoi, tri, tt, nhin, l, khng, phi tri, nng, gt, qu, l, ngi c Bn v: nhng chi, tit hin, th, kh, n vi, nhng hnh, nn, n nhiu, chi, tit nh th, ny qu Nhn ngang, nhn dc vy th cng thy rng thm, ny n b, l, qu ng, khng vi, mt ci, mn, hnh, n, ch c tm da cng; Nghip nh th ny mnh, nh gi, l, mt mn, hnh; ok, con Cn by gi, chng, ta s, ni, phn, tnh, nng, nh c th, nu bn, vut, sang bn, tri, chng, ta s c, nhng, tnh, nng, c bn, nhiu bc, chn, ny n, qung, ng, caro, Vi: vn tip theo ch phn, o nhp, tim v, vut sang bn tri na chng, ta s c nhng, phn, V d, nh, ci, lon, o rt, ng, h, Cn y l, thi tit ngi, cc bn, th, chng, ta, cng s, cn xi, mng nhng, iu, khin Nhc ca, Thi n y l, ht ri, con nu bn, mun sang bn, phi th, chng, ta s c, phn, menu y c, th bn s c cc: ch luyn, tp, tip theo, tng, th, tt, c nhng bc, chn, ca bn, c, bao, nhiu, sau, l, phn, Ht Lo tip theo, chnh, l, pp ci, ny chnh, l, o huyt, p, ca bn, tuy, nhin, th, vi, nhng, mu, ng, h, nh, ny th mnh, thy rng, tnh, nng, o huyt p, ny n s, ch tham, kho thi, Con Tt, nhin, chng, ta s c.

Tnh nng kh hay, ch, l, o nng, OXY, trong, mu c li th tng th s, l, nhng, tnh, nng, quen, thuc, thi bn s c; nh, kiu, l, iu, khin, nhc, l, xem, thng bo ri, tnh, nng, khc, vi, Vn, vi, phn, ch, tp, luyn, th, Thao cc bn cng s c tng. I l nhiu nhng b mn th thao y cng, ch l, tp cng bn 24 mn th, thao, Nga, t nhng m nhiu fan t y leo ni li bng bn, ny nhy dy, v, Vn, Ni, chung, l tng. I y vi: nhng mn nh th, no chng ta hay tp, luyn Vit Nam, chi nhng, mn, nh, kiu, l, hm kia, l, sau, l, thch gh, ny thi tt, nhin, vi, mua, hi nh, ny th, mnh, cng, phi ni, v, yu t nhn, thng bo ca; N nh Em ny ch nhn, thng bo ca, n khng, chu, n s b, mt t nhng, chng, ta, vn, hin, th c ting Vit mc d, i lc l, hin tng b li ting Vit, i xung dng nhng ngi, cho bn, cc bn; vn s, hin, Th ting Vit Nhng m iu, ng tic anh, ny chng ta s, ch c ting, Anh m thi, mt iu, Mnh, thy rng, thi gin, tip mt t, qu s, ch c s, t b, phn, ting, Anh, ca, thi, trong, gi, l, chng, ta s, khng c; Ting Vit nhng m thng bo th vn s, hin th, l, ting, Vit, v, nh, Cn by gi, th, mnh ang, So snh, o nhp tim ca, em n xem, cm bin ca, n, ok, khng, so snh, v, cht, mi bn, em y th, mi, nm c.

L mun s, hp, trong, tm gi, ny gi tng. I r ca tm 500 nghn thi qua khi mnh, o xa y th thm ch em, ny ta s c ci phn trn, o tc, o n vn cha Bnh, nhanh, hn, trc bn, em, lun bn, thy c v, c bn; th, thng s hoa ny; l, Tng ng nhau, nh c th, coi, l, mc ch, sa vn n c cm bin hnh, phim, tin, tng c vo cui cng, l v, pin nh th n ny s c, dng c, sim, l, 200 m tr, mun, dng lng pim, mnh theo tng. I ln Tuy nhin. Do s n bo my kch thc li ng thong chng ta cng s c nhng mn hnh, chuyn, bng tip i khng phi mn hnh oled, hay, l, amoled g c, thnh ra. I lm ngy chng ta s, chp qua tm 10 ngy khi bn, kt, ni, v, nhn thng bo v; bnh thng, con c ng dng griffith, ny c l, ng, dng, ca, phn mm ny vi, cc bn, th, mi, rng, ch, ng, dng, ny n cng, ng, H c qu nhiu pin v rng hin th lch nhp tim ny sau gic ng ngon, Vn nhng, thng s, kh, l, n y tip theo th, l, phn chy b, cn y s, l, giao, din, thit, lp; v bn s; thy rng, chng, ta, vo ca; Hng bn ng h, cc bn s, lt t cn li th chng ta c cc: cc: k, nhiu, nhng, ci, ng, dng, nh, ci, mt ng, h y cho, n rt, rt, l, nhiu, lun c nhn, cng khng bit; l ci, ny c bao, nhiu m ng, H na ri ch bit lm theo, ny c rt nhiu Thi gi, nh, ngoi, ra, chng, ta, cng s c nhng chic, lm vic, o nhp tim ny nhn, cuc gi, va, vt, Tuy, nhin, im, nng thm, ny n chuyn, ngn ng, th s, khng, h, tr, Ting Vit y nh bn, thy ch c nhng ngn ng, ting, Anh, ting, chung, nhng, H, n ting, Nht, vn vi, cc bn, th, hi, tic, l, n khng, ting Vit, nhng d, sao hin, th, trong, mi, cng, vic, c bn, nh, v, l, tt c, nhng G mnh mun chia s, bn, v, chic, ng, h, hay Future.

You feel Evo, ny, n bn, ngh, sao l, mt sn, phm, thit, k, ca, n, th, gi, l, OK, Tm gi, cng, nh, nhng, cm gic c mn, hnh, ca, n mnh, nh gi tng.

https://www.youtube.com/watch?v=2iUG5dhZPCw