I Anh em xem review ca, ti trc khi m hp, trc mu 26, Plus ny th y l, ba chic Smartwatch mnh s, tng min ph cho anh, em, bao gm hai, ch, kute 6, Plus ci, ny th, n c 5 game. I km chi c gp. Lm Zombie Cm n ca, hng k.store ti tr cho mnh 3 chic, my ny review link, mua mnh s di m t video Em, ny ch khong 700k thi c cn ring ca, mnh em s, gim, thm c 25k, nc Tc, l, ch, khong, hn, 600k, Thi By gi, mnh s m hp, nh xe, my y th c c sc khng, dy, thng s, hi, bluetooth, 5.2, v, dung lng, 128b, cho mnh khng do dung lng nhiu nh, ny, lm g trn, con ng, h ny, my th mnh ly, ra kt, ni, t Trc ri c sch hng dn rt l di ci, ny th, p, kt, ni, l, vip pro y l, sc khng, dy ca. My c mt n led nh bo l, ang, sao n s c mu, xanh, l, cy y l, sc rt nng, nn, n vi, thi tit ma h, ny th em, nn, phng, iu, ha hoc, l, phi qut, ngochoan, Tm km26, Plus ny c kch c. Ngang vi upward phin bn 4 ln nn, l, anh, khng, th, thay, th c giy, Apus, xin, ca bn, 4, 4G, nhng m tuyt. I khng lp dy xn, no ko khng, tho c v, n khng c ci nt kha, dy, nh, trn Apple Watch, cn v khung, my ny th cht liu lm bng, nhm, nhng, m n, khng c xin na c xin.

U i em thy l lc xa, ny n hi b, sn phn, xu mu, xanh, rt, l, ging vi, Apple Watch, series; 6, ny c mt; nt, Delete, Chrome, xoay, c c, bit: l giao, din, t ong cho con ny c l, mt m n, khng, Lt Nhng mt vi c ci, Con fake khc, p, v c c: nt Bch sn, ny cng hot ng, lun y c l mic ny v; 2 di loa y l, cu, sc, khng, dy, vo bn, n soi. I i nh mnh thy cht liu nha, ny n khng c p, cho lm y em, thy l, n nhn ri Thi xong dn Xun, mn, hnh, mu, hay 6, Plus l, dng mn, tt LCD, kch, c 1, a7x knh, mnh, vt, cong 25 D, v di Hi nh cao hn, so vi mn, hnh Apple Watson, knh mn, hnh, rt, bm, vn, tay, v, m hi, im, ng, tin, nht, ca, em, ny l, mn hnh, cn i ch khng dy vin di nh, trn lan cc loi, a c pht, hin, nay, Nhng, m Thc s nu k, vic di vn, hi di hn, xu nhng m rt, kh nhn, ra bn, gc vin mn, hnh bo trn, rt, l, p, Nu, cnh, vi, aquaction phn bit th c th thy l, vin epworth, nh, mng, hn, mi, M2, 6 Plus ch khng Ti ni mn hnh t l, thun mt mt na cc shop, Qung, co, cht lng hin, th, mn, hnh, mc kh, mu, sc, hin, th, ng, v, sc nt, mc n, mnh, test mt ng, h, c, nh, c nhn, hin, th, c; Ok, sng, khng, cao khi, Hin th ngoi, cho nu, so snh mn, hnh, vi, mt vi, dng nh, l, w26 hw, like th em, ny thua c ci, mn hnh, cn i nht trong m giao, din, ny c 2; im ni bt, nht, chm, hai, ln, vo mt, ng, h, hin, th, Gia 4 ng dng gn y nht anh em th truy cp nhanh, vo th hai.

I giao din th em bm hai ln na xoay ra dn t ong, ny gi, l, mt m gi in th, ba vn s, dng c nt, cun, soi, v, t trn, th, l, thanh trng, thi, l, ci, t m thanh cuc gi, vo ci, t nhanh; Chnh sng vi y mc sng con ny ch mc trung, bnh thi kho, th, lin, kt, v, airpay nhng m khng s, dng c Vit Nam, vut, t di ln, l, ng, thng bo hin, th c thng bo ngn, thi, Ch, ra, n bn, ging v b. Li mt ch, Dng, dng, p, kt, ni, khng, cn thng bo Zalo v, Messenger em, cn ci thm app mod khung thng bo nhng m n s, nh hng, l, gy, tn, pin cho in thoi mt ng, h, th, a s l mt ng b, mt thm T Pikachu chapman e cho, nm, Vario Iron Man. I thought y l nhng mt trn nc ca bc, xn ri gi, mt th, hin theo, hng c nhn, tin, ch, hnh, nh, rt, l, sc, nt, giao, din, bong, bng, th, em, ny mt m hn, so vi cc website, khc, nhng m, so snh vi, chic, O c xin th ph sa n mt m nh, ny c m m cng phi thi ng cng, rnh th, lm sao m, so snh li Dng mt cn 700 con su by triu m ta thng dng, th, cng, ging, nh, l, ci Apple Watch, fake khc, Thi cng c c my tnh mi ci, o nhp tim v, huyt p, th, tt, nhin, l, khng s, dng, ri, th, vo bt s.

I i thi By gi, mnh s, tt th, cuc, gi, nh, c c, quay s; nhanh y ng b, danh b, ny b loa con ny to nhng m hi d test; tc nhn, thng bo cuc, gi, ch, c thua, trc, nhum, mn, hnh, th, ch, chm, Hn Mnh thy Dung trn con ny th ch mc trung, quanh thi khng mnh to lm kt ni vi in thoi em ti app. We preserve mnh thy hin ti kt ni, trn, iPhone, th n nh hn, so vi Android, Android, Nu, nh m ngt, kt, ni, kt, ni li th, rt, l, chn, nhn, thng bo Zalo v, Messenger trn in thoi, Android, th, em, ti game app, mod khung, thng Bo y thc cht p ny chnh l, mc ri, anh, em, t li v, hng dn, ci, t Np, ny th, em c th, tm, kim trn, YouTube c; rt, l, nhiu, th s, link ti bn, ny di m t, video y l, kho mt ng, h, Ca, my ny v mt n min ph th c rt t a s: ton, l mt mt K, v, hin, ti th mnh cng cha, do l c nhng ci mt mt, ph ny, nh th, no cng bit mua kiu g lun mt ty bin theo, nh Th nht ny trong thng bo mc nh ca, app, Vip Pro th ch c cuc, gi, tin, nhn, v, thng bo app Facebook, ch khng, phi l, Messenger Facebook, nh cc, vn khc, nh, cm bin r c tay, xong r, th c nhn, nhng m hin, th Mn hnh chm n mc Chn, th ch s, sai len, i xe my nhy bc: tm lum anh em, ch, n bo tri, thi thi li pin, mnh s, dng nu, ch, xem ri, i c khong, hn 2 ngy nhng m nu, nhn, thng bo linh, tinh Nghe gi vi, cuc th, pin th xem c mt ngy thi, t sng n ti khong 11 gi m l, ht, pin ri nh gi c nhn ca, mnh, v, m hay, 6 Plus c mc gi, 700k l, rt, ph hp, vi, em, h, thch, chi, dng, Applejack ny v c mn hnh cn i Nhu xoay nt back xi, c c: nghe gi, mua, ti c cm bin nhp, tim ch soi.

https://www.youtube.com/watch?v=LnxwDtbYuoc