What F100 v by gi, mi, anh, em xem review, ca, tui m nhc, chic, ng, h, ti tht hay, cn gi l rim is100, ny mnh, dng, n khong, mt thng, ri v, thy l, hp, ng, gi, xn, hn, so vi, tng, tin, anh, em, F100, chnh Em ra y v, th trng n thi hin ti ch c mt mu, duy, nht, l, mu en cc; cng t anh em s bit: thm cnh, hp, l c 24 ch th, thao, hn, 110, mt ng, hp, v, t ng, tin, trung, bnh, ri, 12, ngy Y l c mn hnh iPad LCD 169 inch c, o thn nhit v nhit ra tay, l, o nhp tim v, fu2 ngoi, ra, im, ny c bluetooth, 5.1 dung lng pin, l 260mm km theo tiu chun chng nc, l, ip68 Lazada mua em, ny mnh s Di m t video y l, giy Hng dn, ny v; kem theo, mt chic, dy, sc, dng, ht, anh, em, sc, mt khong, mt ting, ri, l y chic, realme s100, ny li c kiu, dng hnh, ch, nht m mnh, thy l, nhng kiu, dng, nh th, Ny s dnh phi mt li nguyn, l, c hnh, ch, nht, auto l, c bt, nhi hoc l, Apple Watch, fake mnh, thy rt, thng, nhng, ng, h, kiu, dng, hnh, ch, nht, ny, em, c gi, r, ca, remix, cho, h, ti? U bu cht lng tt c lm bng nha, nhng m sn, ph sng m l, em thy l, nhng rt, l, ging vi, nhm kim loi, Nhng m hon, thin rt, l, tt, nha anh, em s, khng thy c nhng, ci ng, ba Bia g c v.

Con ny th c kch c l, 43ml cng vi, mng tng, i l 1165 chnh v, kiu dng ch, nht d, c gii, th n cng d, la mt, ti l, n eo, tay, vn, rt, l, n khng, qu to trn c tay, cng, thm, trng lng Nh ch 34 ram v, dy eo cht liu cao su mm khng gy kh chu, nn l, eo cm gic, rt, l, sng, kch c ca, dy, ny, l, 20ml anh khng, th, thay, th c ngoi, ra, th, anh, em s y c cm bin o nhp Tim v: Steel, 2 y nhng m c, im c bit: anh em s, thy c thm mt ci, im kim loi, nh nh y y chnh l, ci cm bin nhit anh em, Cn y l, thn sc, ny nt cng. I n s c tit din con nh v di nh, ny trnh c tnh, trng gy, cn tay kia m nhm, tp luyn th thao, nt cng, ny phi c mt lc, bm, hi, mnh, khi, sc m dt, my th lc, ny n cng, nh ch, bt; Tt mn hnh ch khng phi l, vo Giao, din, ng, dng, n gi, th, mnh, vn, cha hiu ti sao cc, ng h, thng, minh, gi r, mn hnh iPad 2, l tip T khng b, lch v cm di di hn, ng, k, c th bn, trong, Tm di ny c cha Vn Cng g nhng m rt, nhiu Em khng, thy kiu, mn, lnh, nh th, ny ti c m; l, 169 inch, tm, nn, ips LCD vi, phn gii, l, 240, x280, Pixel v, mt im, nh, l, 218, ppi c bit; th sng, Trn F100 kh ngon ln ti 530l nh vy khi mnh, xem gi, hay, l, c thng bo ngoi, tri nng, chi, chang, ngon, lnh, t nhin, xem gi, bui, ti s thy mu en khng, sau c nhn, mnh th, thy sc nt mc trung, bnh, anh, em, Nhn rt gn th, thy c r c ci mu, sc, hin, th tt cc, im tr, i vi: mnh l, mn hnh, ny knh rt, l, bo vn, tay, khng c tnh nng, cn tay tt mnh v, chm mn, hin, th, anh, em, sp, phi thao, tc, Bng nt cng mt vn na l cm bin, gia c tay trong gi, khng nhn, con ng h, ti tht ny khi tt mn, i Nhn p pht giao, din, th mnh thy s, dng kh, mt mm n s c 2, kiu giao, din, nha, Mt l, Giao din dng danh sch, ny hay, l, dng li anh, Em, vo ci, t ny trong ch chn, sau y l, danh sch, dng li ny c nhn, mnh, th, mnh, thch, dn, ni, hn, v, trc, quan, v d; s, dng y l, ng, thng bo ny; Hin th c 10 thng bo gn nht anh, ph thng bo Zalo, hin th tn, ng, dng, ai tun lun, tn, tr, th, mnh, thy khng p, lm nhng m c ci, th n khng b li mt ch, xung, dng y l, thng bo t, Messenger hin, Th c khong 3 dng thi lc, with good ny nhit th phi o mt khong 15 giy trong khi thit b, o chuyn dng ny th n ch mt khong, l, mt giy, thi, l, n hin, th ri tr li nhit c th, mnh ang, l, 35, 6 trn con ng h, l 36 hai, ny th cng ch mc tng.

I thi by gi theo di gic ng nghn tim ny, thi, tit, hin, th, c c d, bo thi, tit cc, ngy, tip theo, o kiu p, ny Birthday, l, thanh trng, thi, ny em c y ri, chnh c sng, ny n pin l ch khng lm Phin vo ci t tip theo Xem cc: ng dng, o nhit ny cc; mn Tp, luyn, th c 24 Mn tp, khc, nhau, Em, nay, th, khng, c g bit nha m nhc, Nht K, tp luyn, ny o nhp tim sq2 Ci, ny l, hot ng, hng Ngy theo di gic, ng thng bo th gin, Vit th, ny kim nghim ng h, bo thc, ny bm ri camera y l, n pin Tm in thoi, Okay tip theo th con ny n s c. Ba mt ng h, mc nh y l, mt mnh, ci th, kho, mt n, nhng m ch c mt mt duy, nht, l mt ny, th n mi, hin, th c nhit bn, ngoi, thi, anh, em, ti c limited, kt, ni vi in thoi, xc, nhn, l, Kt ni cc in thoi Android v; iPhone; u rt; ok, khng c tnh, trng ngt, kt, ni y l, theo di sc, khe hng, ngy, th, em, thy l c biu, rt, l, c th, r, rng tng nhp tim ny y theo di gic, ng, ny spo2; A A v o nhit ny c biu chi, tit c th, nhit, thp, nht, v, cao nht, trong mc thit b, ny th; u tin, ny, l, kho mt ng, h, ny hoc, ng, h, kh, phong, ph a dng h, chia theo tng, loi, sch, nha, Nhng M thc t anh em, vo tng mc ny, th s c rt, nhiu, mt c mt, tin, tuyn, thong c nhn, nha y l, o nhp tim ny c t ng, o hng ngy, nh, mnh, cha, r, chu k, trong chu k, l bao nhiu y l, Bao Nhit c t ng, o ny chu k, thp nht, l, mi pht, nhiu, nht, l, 6, ting v c cnh bo nhit Nha, th mnh, ang, cho, l, 40 anh ngm, th, xt, nhit, khc, scue2 c theo, chu, k, l, cng 10, pht v, 6, ting Rt t Smartwatch m gi r li c sview hai hng ngay cm th n ch, l, o th cng thi, thng bo cuc, gi v, tin, nhn y thng bo cc, ng dng th em, vo mc nhc, nh nhiu, hn thm cc, ng dng, khc, mnh, cho, Thm c Zalo lun v; Ln; u tin, mnh thy 100, most l c nhc, nh, anh, em, ung, ru c thi gian, ny khong cch, nhc, nh, lun, nh bn ting na thng em lm mt cc, ru ny hay t na i nhu vi bn, Thc, ra, Ci, ny n l, nhc nh, ung, nc, nhng m h, dch sai, thi, thng bo tnh, thong vn, ng, nhc, ngi, lu, trong, ci, t thm, l, t chn c bn, dnh, cho, ng, h, mnh s, cc, cuc gi, v, Dung trn, chic, realme, s100a, anh em, Nghe ting ru nha ch sng, vo n em, rt, mnh, n l, cc, k, mnh theo di sc; khe; u tin, l m bc, sai s, trn trng, ngy bc, sai, lch, rt, l, li khi, i xe my nhy k, Tuy nhin, khi mnh, so snh vi Game th lch dao, ng, trung, bnh, gp 2, ln s, bc, v, thy r m bc, ca n, kho, n tp, lch, rt, l, nhiu theo di nhp, tim li c ch, sp, kh, tt, ch s, o tng.

I chun khi mnh eo cho Cng vi g nn, ngoi ra ch s, spo2 oxy bo ha, trong, mu, cung, mc tng, i dao ng lch, l, hai phn, trm, n bn, phn trm, so vi gam, Al chuyn, dng, con y l, thng s v, theo di Gic ng ngoi ra, o thn, nhit c th v, nhit da rt, hu ch, ba anh em, ang, l, em, khng hoc lun, cn theo di sc khe trong b, dng c vit, ny cc, ch s cn lin tc kim tra l gaz, hay v, nhit th Chic ng h, ny c tuyt vi, hn, l c on hng ngy c thi lng pin, trn ghim s100h ngon lnh anh, em c th xi, thoi mi, mi, ngy m khng, cn phi sc mnh em, my em xi c mt con.

https://www.youtube.com/watch?v=9d6Oc3CB3ZA