Ti m nhc hm ca, em ny mnh thy rt, l, su xi, khng c thng, tin, vi, thng s, th c trong, hp, th c km, theo 1, sch hng, dn, rt, l dy, i km my c 2 b dy mt b, dy da ny v mt B, dy silicon b, dy Ricoh ny th mnh thy rt ging vi, dy ca, gt2, pro n sn si gim gi m eo, ci thoi mi Anh quay bng, thp, Nhn d, xn dy, ny th ging, dy, ca, Galaxy, Note, 3 ci quay bng, thp lun. I km theo l mt dock sc, khng dy mnh thy ci dock sc, ny rt ging vi, c sc ca. My con equifax kia sc th n n led nhy y sc mnh thy kh nng th anh em ln y khu vc thong mt cm trn tay, ny mnh thy thc s, n, rt, p, anh, em, kch, c 45l, nn, l, anh, em, c c, tay, nh, Eo vn thoi mi, mng, l, 115, l c, ok, khng phi vn g khng, my lm bng thp lun nhn, rt, l, sang trng v, cng cp vin mn, hnh, ny th, em s, thy l, c khc, vch, nh s n to im; nhn hn s; v; Vch khc ny th, rt, l, sc, so Khng c, chi, tit, Tha c c: 3, nt cng, nt, trn, bt, tt, mn, hnh, ny nt sa vo Giao, din, v, n xoay c lun na xoi, rt, l, mt ca, t tch, tch, nh, vt, l, nghe, rt, L du dng ngoi i soi giao din th anh em thy.

I mt ng h na hai nt di l, vo lun ch tp luyn ng sau thn, my th lm bng nha thi n trn, ny th c mt l, nh, l, mic y y l di loa ban; u th mnh, i loa vi mic t y th Nghe n s, hi kh, Nhng m thc, th khi mnh, nghe, th, cht lng lng n, vn, rt, tt, nghe to r rng V y l cm bin o nhp tim v; sc khng, dy, cho, mnh, thy cng qun bin, ny rt l, ging nh. My con Apple Watch, fake thm, ch l, Thng s y xung, quanh, cng, ging, lun y l, con tn l, delyno 1kk 70 nhng m n li in Thnh watch series: 2, S2 g y. I loi l, ch lin, quan g n ci, my ny c c. Dy eo em th thay th, cu 20 inch, mn, hnh, em, ny mnh thy c tnh nng rt, l, hay, l, tp 2 ln, vo hin, th, mn, hnh, ngoi, ra, th, cm bin r c tay, Xem d, cng, rt, nhn, v c thut, mn, dng, tm, Nn ips LCD c kch c l 1′ inch, phn, gii, l, 454, x4 cho 54 pht sau, sc, nt, v, chi, tit, hin, th, mnh, thy c tt, mu, sc, Th, thy n hi m mu, rc r, ng t mu en khng su Nu m anh em Xem gi, vo bui ti sng cao khi hin th ngoi cho em thy ra t ny gi mnh.

I c rt nhiu mt ng, h, khng, Mnh, m s; s trn con, my ny cy y th, n phi ln t hai mi, my mt lun, a s mnh thy rt, p, v, mang phong, cch c in ngoi, ra, khi c thng, bo n, th, n Cng sng mn hnh, hin, th, lun, ni dung cho; em; u Em li mnh thy giao, din, ca, n kh, l, thng minh, ht, nh bn, tri, ci, th s c mt giao, din, mini nho, nhiu Mnh, thy hi thng Ti v y li trong khi mt Ng h, hin th thi gian ri, cn g ng khng y l, nhng ng, dng m anh em do gn y nht ging, nh kiu, nghim y thng bo mi nht ca y l, vo cuc gi, ny Anh Quc, t trn, xung, l, thanh trng, thi, th N ch vo ci t nhanh chnh, sng, v, kute nh M kt, ni vi in thoi c, ti phi xanh t hn, th mnh, thy n hi lc lc nh y th ton, l, nhng, ch s; v, sc, khe, Thi, tit, ny n, gic, ng, thi, Em C th thm cc: quy lut, khc y nu em; no li bm, nt, n giao, din, th vut ngay pha di cng, vo c lun, N s c 3, kiu giao, din, khc nhau. I sang giao din th 2, ny o kiu, ny th n d s, dng hn, ny c y l, kiu, vo n.

I do xoay trn c gi, trc tip trn, ng, h, th, kt, ni in thoi, mnh, thy c mt, im, bt, tin, l, khi ngt, kt ni in thoi, th, bluetooth, cuc gi, cng b, mt kt, ni li th, em, cng phi kt, ni li bluetooth, cuc Gi con ny th bluetooth, ca, n l, nm chng khng, cn cuc gi, l 3.0 by gi, mnh s, test, th m lng, cuc, gi, n ngoi, ra, th em, ny nhn, thng bo cuc, gi, Zalo, c c, iPhone v, android pro bn Du bo ti test; Th m lng, cuc gi, ca, con ng, h, thi bn, nghe, thy r, ngho, khng c bn. I cm n bn nh: ok, ny xem thng bo th, n s, hin th, ng 10 thng bo gn, nht v, anh Em khng, ph thng, thng bo c Ch c xa ht lun y l, t Zalo, n khng, hin, th, thng, tin, ng, dng, Zalo, v; Hin th ni dung ngn, ch 3 n 4 dng thi ng cha th hi li nh, vo n Hi, rt mt xu y t, Messenger ca, Facebook, ny Khi m mnh, thy thng bo trn, iPhone li hin, th c ni dung di ln ti Su by dng Hi tra n p, hn vi Android ng b danh b, ny nht k, cuc gi, trong, th thao, ny mnh thy c kh nhiu mn con ny th, khng c g b. U n ch do mt na bc, chn ny c lo, ny qung, ng v.

Nhp tim chnh, xc, th, khng cao; u thu a mnh s, ni, sau, em c, o in tm na cha Mnh, ngh y ch, l, fake thi, Chuyn nhc, ny em c c, my tnh na qun c c, kh, tng, lun, em, ny nhng m ch, c; 2 thng s, tia cc, tm v, p, sut, khng, kh, lc, no kt qu, cng phi rt, yu v; 998 htr, thi n, vo ci t ka kh, ch, Ngn ng ny. I mt ng h, thi gian sng mn hnh th, t nht 5 giy ti a l, 30 giy trnh c cng rung na mnh ang cho, cp 3 thi dung ca, n kh, l, mng, c c Z, mt khu, cho, ng, h, ci, t Bluetooth, kt, ni, Nghe gi ny th, ri, kt, ni vi in thoi, cho em ti app, will Pro v giao din, kt ni, trn, iPhone em sang gc bn, tri mnh, thy kt, ni vi, iPhone, kh n nh, nhng, nu m em, bt, bluetooth, cuc gi, ln y th; n S c tnh trng thnh, thong, b, ngt kt, ni hot ng, hng ngy ca, mnh, em Ch, cn nh quan tm mt l, kho m ng, h, hay, l, thng bo ng, dng, thi C c hai mt th, bin thnh c nhn hoc th cc, k, l, Hi, a s ton, l mt p, thi thi dng con ny n cng, chn, th, hai, l, thng bo dng, ny n thng bo tt c ng, dng trn in thoi, ca, mnh, lun, theo di sc, khe, ch s, chnh, lch, so vi game, mien, trung, bnh, Hn 1.

000 bc theo di nhp, tim gi, Ok, cho, n gic, ng chnh, lch, tng, thi, gian, hn, 30, pht c bit: ng nng, chnh, lch, kh, nhiu, chng, nc cho, my l, ip68 mnh c th, ra tay viral th, thy n khng, vn g, thi lng Pin thc t s, dng vi dung lng, pin: l 260mm mnh s; dng, vi, bt, phun, thng bo sng, mn hnh, mc 50, phn trm, mn, hnh, ch, 15, giy v, nghe gi vi, cuc mt ngy, th, K, k70 s, dng c khong, hn, 2, ngy cn Nu Tt bt, thng bo khng, nghe gi, th xi, ti c khong, 4 n 5 ngy.

https://www.youtube.com/watch?v=W91kkpY16tQ