000, trn shopee, khng c mt ci g c bn, cho, chng, t, l, cng g ht, nh, tr, tho, ch, mnh, n c dch, vim, hng bn, l, ci, ci, ci, ci, dy, ny kt 250mg Di nh tin, ny xem, lm c ci T T nm, Phn sau by gi, ny kch ci, ng, h, np, l, n n n ct t nh. I lun Ok, ch kia, trc, tin, th, ny kt, ni c, vo vi, bluetooth, ca v y th, sao khi ci bao nhiu ngy thi y mt ng, h, ny y gi na trn, ny n ch c mn, hnh v cm ng y Ch, qu anh ng Trc y nhiu ci tay ca, mnh by gi, l, nhp, ci, n sc ng, no ta c l, phi cho, pin ln l, l gi nh di ny, khng khng khng ra, no y vn, cn cho bnh thng, git, ma t phn, ci, t, xem c g; Bphone lun copy ca, Bphone si Mickey khng, nay c ci, t Bluetooth, ny ci ch, ny n xoay c nhng m y n ch bn bit: chc chn mt iu, n s, nh in thoi ri nhng m in thoi khng khng bit; l lm nh th; no Trc dy ny chng, ta c th, thay c ri, l, nh, th, no khi, vo n tay mnh cc ny khi dng, hng qu cc bn 14 led mt ci mic ny, o 1769 y con ny th pht na xem ci cm bin bo, lo n bn, Nh cm bin g di c l, mn, hnh c ra, mn hnh pht na ch, em, khng c chy, ta c ny l do b lo Ti hi git hi, vo y thot, l, ta yu, a l na nha By gi, mnh cy, cn ln ri, cn C l ci ny phi tho t tun trc di ny, trc l, mn hnh, full cm, ng vi li mnh cho gi nguyn li 79, Thi ci, I khi ci vn, cn chai ny vi, tht ny m kt, ni xong y ch bit ri th, lm g C th c l, l, my phi, i tm th xem th cm ci; u USB hc n c ang chng mnh! U c g Vim pin ny l, gi, tr, nht, thi, n hi, h, ti mt cht, nhng m c; ny cht qu! U t dy lun ri y, ok, sc d, phng m cng c nhng tim ny in thoi, nhng m nhng m mnh, o nhp tim ca, ci cc, sc d, phng, ny hai cng nam, chm, v, ci, ch, cht, cht bc, ci ny lo Lo li 65, Mnh c trong y mnh ngi cnh nh, ny y tay, p, pht ci, ny l, ci, nh, ca, thi, xem, no nhng, ci g nh, cho, ci sc, ny ra.

I trc cc bn th no lun y y c ng h, mt c cc: dy ng, sau, ny ci, gy c main mnh s, vo o th bn, xem, ny th, xem, ca, chng, ta y shopee y chy chip, l kiu, lm ai cng, khng, thch dy, Ny loa ny ny m lng, ca, n, cng b; thi s dng in thoi, iu, khin n; u tim ca; mnh, l, 71, nhp, trn, pht, bm, c, n, n, nhi Apple m; cc; bn, mnh s; cho bn, xem, n, o nhp, tim nh, thay c; ci Y l ci nt ngun thi ch khng Smartwatch t500, cn ng h, thng minh, cc bn g y ch ci, ny on an v cho ny th l, ci, dy, eo y nu By gi, mnh s, cho cc bn, xem, trn, l pin th gi, ny pin Y lun c dy, ny l, ci ny gi, n r, th hnh nh thy bo l, ch, cn nm ci, ny c ct, ra, tin, ny s, hu dng, n, no ES em c, lm kt, ni, Bluetooth, vi, hng, ny hnh, nh, n kh, chu, lm thi, Ny n cm bin v vo mm ni y, ny l, xoay, thi, nhc, cn c ch, ny n ch dy, ny l, dy silicon li do ng p nh, ny ci mi, chut, pht, n m y, sao bm, vo y o ny y ci. U n ci ln nh trn video nh Th mt, like ch g ri, thi C l, l ci con ny.

No, i ci ny nhp nhy xanh nh tht Gi, cho, xem ci, cn ci g khng, em trc, l, a xem n bao nhiu ng ri 72 y cc, xoay c mt th, phi c hai, ci dy to va mi nhn v, xong cng, va eo lu, Ngoi n bn th thay, sc c thi, ngoi ra khng, cn g ht y li bn xem na ng, a90 p y. I y l ci cm bin. I tim c o nh ch, xem bn, trong, n c ci g khng, xong, l, ci, ch, l, ci Apple l, ci, ng, lun m ci, ny n vn chy, ny anh mun, hi, mn, hnh, ny c ci, nt bm. U em cn thc di ny MediaTek trn arm n coi, xn ch lun phi chp, nhn thi, khng khng. I hi th s qua ci ng h, ny n s, n vo y l, n s, sc bn khng, cn phi cm bin ch nh th, ny mun hai, bng y ny cm bin nhp tim ny cm bin mua trn shopee, Google, Ngi lim ngi Ch ni Chung l khng khng to lm c, pin mo ci, ng, h, n c ci g m, sao n dy khc, vo c g y y b bn trm, nghn, th, mua, trong, hp, n c, ci, n nhp, tim n s, nhp, nhy hoc, ng, h, nh th, Ny th bit l eo g c c, thm, ngn 400.000 m anh y ng h, cn chy nh em nh, cho, n ng, l, hng ca, ng, Tp, Cn Bnh c nhp tim lun, con nh bn, di n, l, h, ca Apple ch, ny n c n, Led nhp nhy cm bin nh tht y ni.

I ch chng no mi l, ng nh hnh di t, mua ci, ny trn ri, nhp, tim ca, ngi Trung Quc, ny y y ch, cn nm vo ci, l, n s, pht tri, nghim ca, mnh, th, n hi lag lm mi mt con chim, ny thi Ngoi ra khng nhng g trong, hp, th, rt, l, p, Nhng, mn, hnh y khng cc bn gi; u m tay nh th, ny nh, ny th, th, cho, cc bn, xem, nu, nh, gi s, Bnh ang, quay video m m, ph kin; th, nh, nh g Nh g, Ok, shopee, cho, n, o xem, l, n khi, n c bao cm bin tin, vo mm chng, n mi, 20 c mua g c y s c mt ci, loa, anh t i i em c chc nng, o nhp tim th mnh, lm mnh quay Ci on y ri Ch, ny n s c mt ci m t rung cn ci cho n p, l, ny chng, ta r, rng l, khng khng th. I khc thi Nhn thy con dao, ny r, khip bn ch, Smart mi, nay, n li vim, hng mnh, ho th cc bn, thng, cm, nh c bn, mt, th, c g, u hi, thm c; ok, Ci ny c, b y quay, cho cc bn, xem hai, Lm ri tao m cho, pht, vo tay c Kh, l, p, lun, kh, xinh xn lun y y nhp, tim m y qu kh chu, lm y xe mt ng, nh Ci, ny ci loa, w400, 400, 400, ri M m kiu, ny y y tay t vo Y ln ci np in ny mnh, My hm, nay, n, au, hng, n, ku, nhp, tim ca, chng, n y Cho, xem, xem c.

U rt, ra ri t vo ny cho, vo y ra, nh th ny. My ri va mi nhn xong, th m ra, cho bn, ny y l, chic xem, Smartwatch, nh, o nhi Apple Watch, c bn, vo nhiu bn, thc, mc vi, con ny lm ny nhiu ngi hi, lm Hm, nay, quyt, nh, thi, ri, nhn, r, mn hnh, Anh.

https://www.youtube.com/watch?v=f_W712Th0K8